Værang (43)

bruk nr 4 og flere

Hovedsiden

43 04 1950

VÆRANG, Engebakk

43 04

Omtale

Mer her senere

1950 matrikkelutkast

Hjemmel: Helge Urskog
Skyld av 25 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

43 05 2017

VÆRANG, Reiten

43 05

2017 Overdragelse av ANDEL

Andel av gnr 43, bnr 5 i Rødøy kommune er overdradd fra Ole Kristian Reiten til Elin Johanne Reiten (19.05.2017).
(også eiendommer i andre kommuner).

Omtale

Mer her senere

1950 Eier og bruker - Karsten Reiten

Skyld av 30 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

43 06

Omtale

43 07

Omtale

43 08

Omtale

43 09

Omtale

Eier: Tone Kristin Hoff

Solgt fra arvinger omtalt nedenfor - til Tone Kristin Hoff for 850.000.

2017 Hjemmeloverdragelse

Gnr 43. bnr 9 er overdradd fra Edith Berg Værang til:
Kirsten Mathilde Kvalvik,
Torids Elise Værang Markussen,
Elisabeth Torill Værang Pettersen,
Bjørn Hans Værang.
Odin Andreas Værang

Vivian Værang Rasch og Tor-Erik Værang (06.11.2017).

og hjemlene

2000 Bnr 12

Gnr 43, bnr 12 er overdradd fra
Terje Karsten Reiten
Anne Birgit Reiten
Ole Kristian Reiten
Kirsti Helene Kvalvik, og
Jan Andreas Reiten til
Kristian Reiten
Frode Reiten og
Vegard Reiten
(15.03.2000).

2015 Bnr 15

Gnr 43, bnr 15 er overdratt fra Janne Synnøve Urskog til Per Karl Johan Urskog (09.11.2015).