Langnes (8)

- bruk nr 3 og flere

Hovedsiden

Matrikkelutkastet av 1950

08 03 1950

LANGNES, Langvik

08/03

L. GJERSVIK

1950 matrikkel

L. GJERSVIK
Skyld av 30 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

08 03 1920

LANGNES, Langvik

MARTIN LEONHARDSEN, bosatt

1920 folketellingen (08 03 0016 Langvik)

001 Martin Leonhardsen 01 1886-04-12 Rødøy - hp g Lofot - fiskeri + småbruk (S) Egen motorbåt
002 Jørgine Leonhardsen 01 1995!!.10.06 Rødøy - hu g Husmor
003 Emil Leonhardsen 01 1890-12-16 Rødøy - l, Bror af eieren ug Lofot - fiskeri m egen motorbåt
004 Lorentze Hansen 01 1845-09-06 Mo i Ranen - Mor e Husarb hjemme
005 Odbjørg Hansen 01 1919-07-06 Dønna - d - Hjv. barn

08 04 2007

LANGNES, Lundvang

08/04

KNUT INGVAR AAG

og senere ektefellen Oddrunn Kristine Aag.

2007 Eier - Oddrun Kristine Aag

Gnr 8 bnr 4 er overdradd fra Knut Ingvar Aag til Odrun Kristine Aag (11.10.2007). Overdragelsen omfatter også gnr 8, bnr 15.

2007 Eier - Knut Ingvar Aag

Gnr 8 bnr 4 er overdradd fra Knut Ingvar Aag til Odrun Kristine Aag (11.10.2007). Overdragelsen omfatter også gnr 8, bnr 15.

08 04

LANGNES, Lundvang

ALFRED AAG, eier og bruker

1950 Matrikkel

Alfred Aag
Skyld av 1 mark og 12 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1928 hjemmel

Får skjøte på gården fra sin svigerfar Peter Rasmussen, bruker av bnr 1.
23. juli 1928.

1928 Hjemmel - Lundvang

© RLA. Klipp NA.

08 05 1950

LANGNES, Langmo

08/05

HJAMAR MOLVIK, eier og bruker

1950 Eier og bruker - Hjalmar Molvik

Hjalmar Molvik
Skyld av 45 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

08 06 2006-2009

LANGNES, Berglund Indre

08/06

Eiere etter at bruket ble solgt

2009 Eier - Arild Olsen og Sissel Helen Hultgren

Gnr 8, bnr 6 er solgt for kr 1.250.000 fra Hans Christian Espenes til Arild Olsen og Sissel Helen Hultgren (08.09.2009).

2008 Eier - Hans Christian Espenes

Andel av Gnr 8, bnr 6 er overdradd for kr 650.ooo fra Marit Musum til Hans Christian Espenes (25.8.2008).

2006 Eier - Marit Musum og Hans Christian Espenes

Gnr 8, bnr 6 er overdradd fra Bjørn Laurits Molvik, Arvid Andreas Molvik og Lene Johanne Andrea Bergliot Larsdatter Molvik.

2006 Eiere - tre søsken Molvik

Gnr 8, bnr 6 er overdradd fra Bjørn Laurits Molvik, Arvid Andreas Molvik og Lene Johanne Andrea Bergliot Larsdatter Molvik.

08 06

LANGNES, Berglund Indre

LARS MOLVIK, eier og bruker

1950 Matrikkel

Lars Molvik
Skyld av 10 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Andre

LANGNES

Senere matrikulerte eiendommer (tomter),

Bnr 8

Gnr 8, bnr 8 er solgt for kr 850.000 fra Halgrim Kristian Olsen til Børge Hopstad (17.3.2014).

Bnr 9

Gnr 8, bnr 9 er solgt for kr 15000 fra Odrun Kristine Aag til Sverre Martin Ressem (04.05.2011). Salget omfatter også Gnr 8, bnr 19.

Gnr 9

Gnr 8, bnr 9 er overdratt fra Knut Ingvar Aag til Odrun Kristine Aag (04.05.2011)

Bnr 11

Gnr 8. bnr 11 er overdratt fra Jonny Ernfred Mathisen til Birgit Anna Mathisen (04.05.2016).

Bnr 12

Gnr 8 bnr 12 er solgt for kr 220.000 fra Bodil Rigmor Molvik til Jannicke Olsen og Bård Eskil Olsen (09.09.2015).

Bnr 15

Gnr 8, bnr 15 er solgt for kr 5.000 fra Odrun Kristine Aag til Solveig Irene Iversen og Knut Even Sandvær (11.10.2007)

Bnr 15

Gnr 8 bnr 4 er overdradd fra Knut Ingvar Aag til Odrun Kristine Aag (11.10.2007). Overdragelsen omfatter også gnr 8, bnr 15.

Bnr 19

Gnr 8, bnr 9 er solgt for kr 15000 fra Odrun Kristine Aag til Sverre Martin Ressem (04.05.2011). Salget omfatter også Gnr 8, bnr 19.

Bnr 22

Gnr 8, bnr 22 er overdratt fra Odrun Kristine Aag til Kjell Vidar Aag (21.12.2015).

Bnr 23

Gnr, bnr 23 er overdratt fra Odrun Kristine Aaag til Britt Peggy Aag Sletten (18.11.2015).