Bjerga (53)

Bruk nr 1 - side 3

På grunn av mange brukere er bnr 1 delt på tre sider.
DU ER INNE PÅ: RLA - Johan Martin Mathisen sin hjemmeside.

Bruk nr 1 - side 2

Bruk nr 1 - side 1

Fra folketellingen 1801 og noe oppover i tid.

Bnr nr 2 og høyere

1801 før

På grunn av plasshensyn (siden for tung ved innskrivning) er alt før 1801 flytta til PDF filer i en database på min PC. Er tilgjengelig for innsyn ved forespørsel.

Kart

Kartutsnitt av gården Bjerga.© RLA.

Under den vakre Blokktind ligger gården Bjerga, idag (2016) en fraflyttet gård. Innenfor ligger Kjettholmen og nabogården Kjetvik - som også er fraflyttet.

Div

Riktig omtale: PÅ Bjerga.

1886 Bjerga - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 53
•Gammelt matrikkelnr: 112
•Navn på gård: Bjerga
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1
1 114 Bjerga Lorents Lorentsen 0-77 0-0-7-7 Alm. skr. Bjørgaa.

BJERGA - PRESTEENKA

RØDØY MENIGHETSBLAD 1956-04:
"Utdrag fra Rødøy Kaldsbok: Jakob Herman Munch, sønn av Povel Munch, resederende kappelan til Næsne, blev 17.august 1726 Missionær til Ranen, uden løn, og 19. mai 1730 ordinert til sogneprest til Rødø. Han omtales med ros i Hammonds misjonshistorie.

Var 2 gange gift: a) 30. juni 1730 med Sophie Hamond, som det følgende aar født ham datteren Susanne Pauline, gift med major Georg Christian Collin til Bakkegaard ved Trondhjem, og siden som enke gift med magister Simon Wullf. b) 25.september 1748 med Anna Petrine Kraft, der siden ble gift med sin gaardkarl Petter Jensen, og døde paa gaarden Bjerga i stor fattigdom.

1799 Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1380 Lars 1 qværn i brug 4 s.

1647 Skattematrikkel

Biørge 1 w.
Thollach
Wernich
1/2 w hver
Rødøe presteboell bygger
3 ort.

Gårdstun

© RLA. 1961.

© RLA. 1961.

Digital kopi av original: Negativ s/h safety 16 x 12 Fotograf: Wilse, Anders Beer
Eier: Norsk Folkemuseum Datering: 1938 Søkeord: fjell, hesjer Utfyllende opplysninger: Prot: Tjøngsfjorden ved Bjerga imot Bloktind Sted: Rødøy Bjerga
Rødøy Blokktinden
Tilvekstnummer: NF.W 46560 Internnr: NBR9602:00513

Digital kopi av original: Negativ s/h safety 12 x 16 Fotograf: Wilse, Anders Beer Eier: Norsk Folkemuseum Datering: 1938
Søkeord: landskap, gård, fjell
Utfyllende opplysninger: Prot: Tjøngsfjorden ved Bjerga imot Bloktind Sted: Rødøy Bjerga
Rødøy Blokktinden
Tilvekstnummer: NF.W 46562 Internnr: NBR9602:00515

Digital kopi av original: Negativ s/h safety 12 x 16 Fotograf: Wilse, Anders Beer Eier: Norsk Folkemuseum Datering: 1938
Søkeord: fjell, gård
Utfyllende opplysninger: Prot: Tjøngsfjorden ved Bjerga imot Bloktind Sted: Rødøy Bjerga
Rødøy Blokktinden
Tilvekstnummer: NF.W 46561 Internnr: NBR9602:00514

Digital kopi av original: Negativ s/h safety 12 x 16 Fotograf: Wilse, Anders Beer
Eier: Norsk Folkemuseum Datering: 1938
Søkeord: fjell, gård, barn, kvinne
Utfyllende opplysninger: Prot: Tjøngsfjorden ved Bjerga imot Bloktind Sted: Rødøy Bjerga
Rødøy Blokktinden
Tilvekstnummer: NF.W 46563 Internnr: NBR9602:00516

Digital kopi av original: Negativ s/h nitrat 2.4 x 3.6 Fotograf: Wilse, Anders Beer
Eier: Norsk Folkemuseum Datering: 1938
Søkeord: fjell, landskap, gård
Utfyllende opplysninger: Prot: Bloktind med Bjergå gård
Sted:Rødøy Bjerga
Rødøy Blokktinden
Tilvekstnummer: NF.WF 08521 Internnr: NBR9204:11759