Kila (61)

Bnr 35 - 159

- bruk og tomter, mest tomter

Til hovedsiden

61 44 02 2017

KILA, Fredheim

FREDDY SELJEVOLL BANG

og Sunniva Beate Fagervik som eiere.

2017

Gnr 61, bnr 44 er solgt for kr 625.000 fra Ingeborg Johanna Gundersen til FREDDY SELJEVOLD BANG og SUNNIVA BEATE FAGERVIK. (9.11.2017).

61 44 01 1917

KILA, Fredheim

61/44

INGEBORG SJÅVIK, g. GUNDERSEN, eier og bruker

Overtatt som eier etter ektefellens død.
Solgt videre til de nye eierne i 1917.

ODD GUNDERSEN, eier og bruker

Odd Gundersen er født den 4.7.1930 på gården Bjerga 53-04. Han er sønn av Lyder Ibenhard Gundersen Bjerga og Ingrid Charlotte Lorentsen Bjerga. Lenke dit.

61 48

KILA

61/48

AUD ALBERTA JOHANNA URSKOG, g. NILSSEN.

Gnr 61, bnr 48 er overdradd fra Almar Sakaris Nilssen til Aud Alberta Johanna Nilssen. (02.11.2017.
Overdragelsen gjelder også Gnr 61, bnr 49.
Overdragelsen gjelder også Gnr 61, bnr 58.

ALMAR NILSEN, eier og bruker

Etter han død er eiendommen overtatt av gjenlevende ektefelle Aud Alberta Johanna Nilssen,

Bnr 35 - 49

KILA

Bnr 41

Andel av gnr 61, bnr 41 er solgt for kr 96.000 fra Otto Normann Danielsen og Signy Danielsen til Jann Tormod Danielsen, Willy Kurt Danielsen og Gunder Johan Danielsen. (18.12.2002).
Salget omfatter også gnr 61, bnr 79.

Bnr 44 Fredheim

Familien Odd Gundersen sitt bolighus, omtalt først på siden her.

Bnr 48

Bolighuset som Almar Sakarias Nilssen sist bodde i. Omtales foran her.

Bnr 49

Gnr 61, bnr 48 er overdradd fra Almar Sakaris Nilssen til Aud Alberta Johanna Nilssen. (02.11.2017.
Overdragelsen gjelder også Gnr 61, bnr 49.
Overdragelsen gjelder også Gnr 61, bnr 58.

Bnr 50

Gnr 61, bnr 50 er solgt for kr 10.000 fra Almar Sakarias Nilssen til Sten-Raymond Aga (17.07.2015). SALGET OMFATTER OGSÅ GNR 61. BNR 104.

Bnr 52

Gnr 61, bnr 52 er solgt for kr 1.150.000 fra Anne Elin Hagevik, Finn Hagevik og Terje Anton Hagevik til Sonja Elise Fredriksen og Trond Edgar Myrvoll (21.4.2016).

Bnr 58

Gnr 61, bnr 48 er overdradd fra Almar Sakaris Nilssen til Aud Alberta Johanna Nilssen. (02.11.2017.
Overdragelsen gjelder også Gnr 61, bnr 49.
Overdragelsen gjelder også Gnr 61, bnr 58.

Bnr 60 - 79

KILA

Bnr 68

Gnr 61, bnr 68 er solgt for kr 5.ooo fra Einar Johan Aga til Einar Halstein Aga (22.07.2004).
Salget omfatter også gnr 61, bnr 139.

Bnr 76

Gnr 61, bnr 76 er solgt for kr 450.000 fra Therese Alida Eline Reiten til Heidi Selseng og Pål Selseng. (15.09.2006).

Bnr 76

Gnr 61, bnr 76 er solgt for kr 600.000 fra Heidi Selseng og Pål Selseng til Terje Mostad. (20.05.2008)

Bnr 77 (Skolebakken 58)

Skolebakken 58 (Gnr 61, bnr 77) er solgt for kr 2 035 000 fra Krogh Entreprenør As til Håvard Våtvik (16 04 2021).

Bnr 79

Andel av gnr 61, bnr 41 er solgt for kr 96.000 fra Otto Normann Danielsen og Signy Danielsen til Jann Tormod Danielsen, Willy Kurt Danielsen og Gunder Johan Danielsen. (18.12.2002).
Salget omfatter også gnr 61, bnr 79.

Bnr 80 - 99

KILA

Bnr 91

Gnr 61, bnr 91 er overdradd fra Leif Ankler Lorentsen til Liv Lorentsen (27.11.2008).

Bnr 94

Gnr 61, bnr 94 er solgt for kr 200.000 fra Arne Øystein Brattland til Ståle Kristian Mathisen. (08.01.2002).

Bnr 97

Gnr 61. bnr 97 er overdradd fra Petter Johan Bjerga til Geir Bjerga. (21.03.2007).

Gnr 98

Gnr 61, bnr 98 er solgt for kr 805.000 fra Ole Emil Setvik til Opplysningsvesenets Fond. (236.11.2000).

Den nye presteboligen i Rødøy i Kila i Tjongsfjorden.

Bnr 100 - 119

KILA

Bnr 104

Gnr 61, bnr 50 er solgt for kr 10.000 fra Almar Sakarias Nilssen til Sten-Raymond Aga (17.07.2015). SALGET OMFATTER OGSÅ GNR 61. BNR 104.

Bnr 107

Gnr 61, bnr 107 er solgt for kr 980.000 fra Rødøy kommune til Frank Robert Kristiansen og Christina Heimdal (06.04.2009)

Bnr 109

Gnr 61, bnr 109 er overdradd for kr 400 000 fra Kjell Johnny Pedersen til Bente Oddvang Pedersen (16.12.2008).

Bnr 111

Gnr 61, bnr 111 er solgt for kr 30.000 fra Aase Ingebjørg Rushfeldt til Line Voll Bang, Sture Bang og Stian Tinnan. (01.04.2016)

Bnr 112

Bnr 61, bnr 112 er solgt for kr 30.000 fra Inga Helene Pedersen til Line Voll Bang, Sture Bang og Stian Tinnan (01.04.2016).

Bnr 113

Bnr 61, bnr 113 er solgt for kr 30.000 fra Annik Johanne Pedersen til Line Voll Bang, Sture Bang og Stian Tinnan (01.04.2016).

Bnr 120 - 139

KILA

Bnr 120

Gnr 61, bnr 120 er solgt for kr 50.000 ra Einar Johan Aga til Einar Halstein Aga (03.11.1999).

Bnr 129

ANDEl av gnr 61, bnr 129 er solgt for kr 171.667 fra Gerda Synnøve Reines til Einar Johan Aga. (20.11.2020). SALGET OMFATTER OGSÅ ANDEL AV SKOLEHUSBAKKEN 28 (Gnr 61, bnr 148).

Bnr 134

Gnr 61, bnr 134 er solgt for kr 45.600 fra Einar Johan Aga til Rødøy kommune (13.06.2001).

Bnr 135

Gnr 61, bnr 135 er solgt for kr 12,000 fra Torbjørn Ingolf Aga, Odin Anders Lars Aga og Gerda Synnøve Reines til Rødøy kommune (13.06.2001).

Bnr 136

Gnr 61, bnr 136 er solgt for kr 210.000 fra Marlen Elise Kalsvik til Sverre Henrik Hunstad (17.01.2002).

Bnr 139

Gnr 61, bnr 68 er solgt for kr 5.ooo fra Einar Johan Aga til Einar Halstein Aga (22.07.2004).
Salget omfatter også gnr 61, bnr 139.

Bnr 140 - 159

KILA

Bnr 141

Gnr 61, bnr 141 er overdradd fra Rolf Konrad Kristiansen til Dagfinn Kristiansen og Sonja Torbjørg Lynghaug (15,11.2005).

Bnr 141

Andel av gnr 61,bnr 141 er overdradd fra Son ja Torbjørn Lynghaug til Lise Julie Lynghaug Johansen, Tone Dagny Lynghaug, Ann Elisabeth Eivindsen, Geir KetilLynghaug og Evelyn Johansen (07.09.2009).

Bnr 141

Andel av gnr 61, bnr 141 er overdradd for kr 50.000 fra Johan Lynghaug og Evelyn Johansen til Ann Elisabeth Eivindsen og Geir Ketil Lynghaug (14.09.2009).

Bnr 142

Gnr 61, bnr 142 er solgtfor kr 430.000 fra Svein-Magne Solheim til Roald Kristian Bjerga (20.05.2008).

Bnr 145

Gnr 61, bnr 145 er solgt for kr 90.000 fra Arnstein Arvid Brennås, Liv Jorun Seter Raaen og Anne Karin Brennås til David Røy Murdoch og Signy Murdoch (30.07.2008).

Bnr 146

Gnr 61, bnr 146 er overdradd for kr 300.000 fra Odin Anders Lars Aga, Gerda Synnøve Reines og Anne Johanne Aga til Rødøy kommune (31.08.2009).

Bnr 148 Skolehusbakken 28

ANDEl av gnr 61, bnr 129 er solgt for kr 171.667 fra Gerda Synnøve Reines til Einar Johan Aga. (20.11.2020). SALGET OMFATTER OGSÅ ANDEL AV SKOLEHUSBAKKEN 28 (Gnr 61, bnr 148).

Bnr 149

Gnr 61, bnr 149 er solgt for kr 18000 fra Einar Johan aga til Stig Even Aga og Wibeke Vangstad Aga (05.07.2011).

Bnr 151

Gnr 61, bnr 151 er solgt for kr 3.000 fra Rødøy kommune til Frank-Robert Kristiansen Heimdal og Christina Kristiansen Heimdal (18.07.2011).

Bnr 152

Gnr 61, bnr 152 er solgt for kr 96.000 fra Rødøy kommune til Brit Krogh (16.12.2011).

Bnr 156

Gnr 61, bnr 156 er solgt for kr 32.000 fra Hilde Aga og Olav Aga til Rødøy kommune (14.03.2014).