Vågeng (64)

bruk nr 3 SvendOlsaviken

Hovedsiden

64 03 2011

VÅGENG, SvendOlsaviken

64/03

STEFFEN JO HAFSMO, eier

Hjemmel i grunnboka: 28 07 2011.

Flere eiere - kommer senere

64 03 1950

VÅGENG, SvendOlsaviken

64/03

KÅRE SOLEM, eier og bruker

Ved utskifteforretning 1934 er Kåre Solem omtalt som eier av dette bruk.
Auksjonsskjøte av 21. mars 1931.
Solgt til Kaare Solem for1025 kr

Kåre Solem, eier og bruker

Skyld av 28 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

BRANNKASSEN

Forsikret huset sitt 6.9.1951.
Bolighuset var 7,20 langt, 4,75 bredt og 4.10 høy under raftene.
Det er nevnt at forrige takst her var den 15.02.1923.
Takst 10.700.
Tillegg en fjøsbygning med takst kr 1000.
Det er merknad om at stue-bygningen er godt, fjøsbygningen mindre godt.
Taksten er foretatt av lensmann Leonhard Losvik og Halvor Sleipnes.
MER MER UNDER FORRIGE EIER.

64 03 1920

VÅGENG, SvendOlsaviken

ANTON MATHIAS JOHANSEN, eier og bruker

1947 flyttet til Nesna

Flyttet formelt fra Vågaholmen 16.10.1947. Reiste da sammen med Helga Solfjeld f. 13.09.1872 og sønnen Karl m/familie. De flyttet til Nesna. Karl var senere bosatt på Ørnes i Meløy.

Bjerkskaret

Anton skal etter han forlot Sven Olsenvika ha vært bosatt i et lite hus (hytte) i Bjerkskaret,. Stedet ligger mellom Storstenøren (Tølløka) og gården Våga.

1929 Anton mister gården

Bruket ble solgt 9. oktober 1929 til Andresen og Bergens Kreditbank for kr 500,
bud godtatt av Arbeiderbruk- og Boligbanken, pantobligasjon av fra saksøkte , opprinnelig kr 400 av 16/11, tinglest 15.12.1908.
Auksjonsskjøte av 21. mars 1931.
Solgt til Kaare Solem for1025 kr

1925

Tvangsauksjon over dennes eiendom Svend Olsenvik, gnr 64, bnr 3 av skyld mark 0,28 i Rødøy herred, etter bejæring av Rødø sparebank i henhold til misligholdte pantedokumenter av henholdsvis 24/10 - tinglest 13/10 1920 og 13/10 1923, tinglest 15/3 1924. Rødø lensmandsbestilling den 14. november 1925. For sorenskriveren i Rana, Leonhard Losvik.

1921

Rekort i Brande?
Der skriver til «Nidaros»
I uken før Sankt Hans nedbrente stuebygningene for Karl Iversen Sinvær og Anto Johansen Vaageng i Rødøy. I de siste 12 årene har der været 32 ildebranner i det lille Rødøy herrede.
Avisa Nidaros, Trondheim 8. juni 1921.

1920 folketellingen (64 03)

001 Anthon Mathias Johansen 01 1873-04-12 Meløy herred - !! g Fiskeri. Hovedsagelig hjemfiske
002 Petra Hansine Olsen 01 1878-04-04 Rødøy herred - hu g Husmor
003 Henry Johan Antonsen 01 1899-02-06 Rødøy herred - s g Fiskeri Mest paa motorbaat
004 Aagot Johanna Antonsen 01 1902-06-08 Rødøy herred - d ug Husarbeide hjemme
005 Ole Anton Norum Antonsen 01 1905-05-22 Rødøy herred - s ug Fiskeri (hjemfiske)
006 Karen Anna Antonsen 01 1909-04-25 Rødøy herred - d ug Pf
007 Aslaug Othelia Johanna Antonsen 01 1912-07-21 Rødøy herred - d ug Pf
008 Karl Marthin Antonsen 01 1916-08-12 Rødøy herred - s ug Pf
009 Peder Ingvald Harry Antonsen 01 1919-07-16 Rødøy herred - s ug Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Anton Johansen 12.03.1874 Melø hf g Fisker og gaardbr. f
002 01 Petra Johansdatter 04.04.1878 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 Henry Antonsen 07.02.1898 Rødøy s ug Søn b
004 01 Aagot Antonsdatter 17.06.1902 Rødøy d ug Datter b
005 01 Ole Antonsen 20.05.1905 Rødøy s ug Søn b
006 01 Karen Antonsdatter 28.04.1909 Rødøy d ug Datter b

1893 omtale

MELØY BYGDEBOK, GÅRDSHISTORIA, SIDE 223: "Foto - med 3 personer som omtaler: "Mannskapet på Jekta "Sjofna" av Sinvær i Rødøy, tatt i 1893 i Bergen. Sittende til venstre skipperen Ole Jakobsen Engen f. på Årnes i Rødøy, til høyre styrmann Han Thomassen Strømdal, kjent for sin store styrke. Bakerste rekke fra venstre: Per Hansen Kjetvik i Rødøy. Hilmar Jakobsen, bror til skipperen og Anton Johansen fra Åbotsvik i Meløy. Ole Jakobsen kjøpte gården Engen i 1892."

1875 folketellingen - hans foreldre og søsken

Gården 157 Aabudsvik i Melø
001 01 Johan Andersen 1840 Melø Sogn i R. Pr. hf g Gaarbruger Læilænding Fisker b
002 01 Daartea Andersdatter 1835 Mo Pr. Hans Kone g b
003 01 Edel Johansen 1866 Melø Sogn i R. Pr. d b
004 01 Ane Johansen 1869 Melø Sogn i R. Pr. d b
005 01 Hanne Johansen 1871 Melø Sogn i R. Pr. d b
006 01 Anton Johansen 1873 Melø Sogn i R. Pr. s b
007 01 Antonætte Johansen 1875 Melø Sogn i R. Pr. d b
008 01 Johan Eversen 1853 Rødø Pr. Dreng ug Gaardsdræng b
009 01 Elen Hansdatter 1859 Melø Sogn i R. Pr. tj ug Budeie b
010 01 Olea Jakobsdatter 1861 Melø Sogn i R. Pr. Fosterdatter Forsørges af Johan Andersen b
011 02 Anders Larsen 1808 Melø Sogn i R. Pr. hf Føderaadsmand b
012 02 Malene Kristoffersdatter 1809 Gilleskaals Pr. Hans Kone b

.

BRANNKASSEN:

1949 Per Johansen sitt hus (VÅGA)

FORSIKRING AV EN STUE PÅ BNR 65 03 gården VÅGA.
Eieren er da oppgitt å være PER Johansen (sønn av Anton her):
Huset er 8,10 langt, 7 bredt og 2,60 høy.
Huset har også et tilbygg som er nærmere omtalt.
Det er da bare dette huset som er forsikret.

1946 Per Johansen sitt hus (FOSSENG)

20 07 1946 Per Johansen forsikrer et hus som står på Vågeng gnr 64, bruks nr 9 FOSSENG.
Huset er 7 meter langt, 6 meter bred og 3,20 høy under raftene.

.

1923

Branntakst 15. februar 1923.
Eier Anton Johansen
Huset er 9.20 langt, 4.80 bredt og 4,12 under raftene.
Huset er tidligere forsikret 14. desember 1921 blir det oppgitt.

1921 (3)

Branntakst 14. desember 1921
Eier Anton Johansen
Huset er 9,15 langt 4,85 bredt og 4.12 under raftene.

1921 (2)

Branntakst 02. juli 1921.
Eier Anton Johansen
Branntakst ETTER AT BYGNINGEN BRENDTE DEN 2.JUNI.

1921 (1)

Branntakst 13 januar 1921

1909

Takst her av 17. februar 1909.
Det var en stuebygning av tømmer og bord.
8.80 lang, 3,30 bredt og 3 meter høy under raften.
Videre forsikret en fjøsbygning.
Taksert av lennsmann Forsaa.

1908 fra plass til bruk

Denne husmannsplassen ble skilt ut fra bruk 1 den 23.09.1909.

EKTEFELLE:

Ektefelle: Petra Hansine Zahl Olsdtr Norum Johansen

Hun ble født på bnr 1 av gården Vågenge som datter av Ole Norum Kristiansen og hans ektefelle Ola Krøger.

Petra dør

KIRKEGÅRDS-PROTOKOLL TJONG NEDRE
12.07.1925 Petra Johansen, småbrukerkone Vågeng, 47 år, død 6.7.

1898 viet

Rødøy kirkebok 1898.12:
Fisker Anton Mathias Johansen, født og bosatt Aabetsvik i Melø. Petra Hansine Zahl Norum, Vaagenga. Han tilhører intet kirkesamfund. Hun tilhører statskirken.

BARNA:

1919 Per Ingvald Harry Johansen

Født 16.7.1919 på gården Våga. Døde i Lurøy 13.7.2002.

Dødsannonse:
Min kjære mann, vår far, svigerfar, bestefar, oldefar og bror - Per Ingvald Harry Johansen, født 16.juli 1919, døde fra oss 13.juli 2002. Nelly (ektefelle). Oddgeir, Kolbjørn, Anita, Per Anton (Linda), Elisa (Kristian), Jørn-Børre (Liv). Barnebarn, oldebarn og søster. Øvrig familie. Begravelse fra Konsvik bedehus fredag 19. juli 2002.

ENGEVIKSLEKTA, side 68: Gift. 6 barn. Bosatt i Lurøy.

Bodde en tid som bruker i Våga

Mer her senere

1916 Carl (Karl) Martin Kruger Johansen

Født 12.9.1916, hjemmedøpt 24.12.1916 og i kirken 29.7.1917.
Karl flytta formelt med familien den 16.10.1947 til Nesna. Hans far Anton og en Helga Solfjeld flytta samtidig med dem.
Karl arbeidet en årrekke på dampskipsekspedisjonen på Ørnes. Han flytta senere sørover til Herøya, hvor han døde. Gift og har flere barn.

1912 datter: Aslaug Othelia Johanna Johansen

Født 22.7.1912. Hjemmedøpt 29.11.1912 og i kirnen 20.7.1913.
ENGEVIKSLEKTA, side 68: Bosatt i Sverige.

1909 datter: Karen Anna Kristine Johansen

Født 4.10.1909 på gården Vågenge. Foreldre fisker Anthon Johansen (1873) og Petra Hansine Norum f. 1878. Hjemmedøpt 6.5.1909 og dødt kirken 4.10.1909.

1905 sønn: Ole Anthon Norum Johansen

Født 22.5.1905. hjemmedøpt 1.6.1905 og i kirken 3.9.1905.

1902 datter: Aagot Normanna Johanna Johansen, g. Sandberg

Født 6.6.1902 - døpt 20.7.1902. Faren nevnes som husmann her
ENGEVIKSLEKTA, side 67: Gift. Enke. 1 barn. Bosatt Ørnes i Meløy.

1899 sønn: Johan Ditlev Henrik Johansen

Født 6.2.1899 på gården Vågenge. Hjemmedøpt 6.2.1899. Døpt kirken 16.7.1899.
Nevnes som "Henry" i folketellingen 1900.

Mer om HENRY:

FOLKETELLINGA 1900: Henry er år 1900 bosatt som barn hjemme hos foreldrene, inderster på Vågeng 64-1.

ENGEVIKSLEKTA, side 67: Gift. 2 barn. Bosatt i Finnmark.