Gjesøy (72)

bruk nr 10 og videre

Til hovedsiden

Denne siden omhandler brukene fra og med bnr 10 og videre...
Under her:
Kristoffer Kristoffersen
Ole Hansen
Helmer Hansen
Hans Olsen
Sigvald Johansen
Johan Larsen
Lars Ribe Guldbrandsen
Erling Fredriksen
Gurdrun Johannesen
Thorvald Johannessen
Gudolf Benjaminsen
Kornlius Benjaminsen

72 10 1950

GJESØY, Ørnredet

72/10

KRISTOFFER KRISTOFFERSEN, eier

1950 Matrikkel

Kristoffer Kristoffersen
Skyld av 18 øre.
Matrikkelutkastet av 1950

1950 Skjøte

Skjøte fra Ole Hansen Grinvær til Kristoffer Kristoffersen herpå for kr 1400, datert 12. juni 1931.

72 10

GJESØY, Ørnredet

72/10

OLE HANSEN, eier

1925 skjøte

Skjøte fra gårdeieren til denne plassen - Kristoffer Fallmyr og Frithjof Olsen til Ole Hansen, datert datert 11.7.1925.

1925 Grunnbyrde

Grunnbyrde avlyst og tinglest.

1925 Fra plass til bruk

Skyldsatt 5. september 1924 og gitt bnr 10.

72 10 1910

GJESØY, Ørnredet

72/10
Opprinnelig husmannsplass
Plass under bnr. 1 og 2.

HELMER HANSEN, husmann

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910: (Plass under 1 og 2):
001 01 Helmer Hanssen 09.08.1874 Rødøy hf g Husmand og fisker b
002 01 Anne O. Kleven 17.07.1866 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Ole Helmersen 09.03.1901 Rødøy s ug Søn b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anne O. Kleven

Født den 17.7.1866 i Rødøy.
1910: 002 01 Anne O. Kleven 17.07.1866 Rødøy hm g Husmandskone b

1901 sønn: Ole Hansen

Født den 9.3.1901.
Overtar her etter foreldrene og er omtalt foran her.

72 10 1900

GJESØY, Ørnredet

72/10
Husmannsplass:'

HANS NIKOLAI MEYER OLSEN, husmann

1920 folketellingen (72 01 og 2 00035 Ørnrøre)

001 Hans Nikolai Meyer Olsen 01 1847-02-09 Rødøy - hp e Fisker på småbåt hjemme

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
(Plass Ørnredet under bnr 1 og 2):001 01 Hans Olsen 1849 Rødøy herred* Hf g Fiskeri og Jordbrug b
002 01 Eli Jakobsdatter 1845 Sæl i Vaage Hm g Husmandskone b
003 01 Anton Hanssen 1887 Rødøy herred* S ug Søn b

1891 folketellingen

001 Hans Nekolai Meier Olsen 1 1849 Rödø Sogn - Familiens overhode g -
002 Eli Jakobsdatter 000 1847 Sel Sogn - Hustru g -
003 Helmer Othelius K Hansen 000 1874 Rödö Sogn - Søn ug -
004 Gina Johanna By Hansd 000 1876 Rödø Sogn - Datter ug -
005 Randina Antonia Hansd 000 1883 Rödø Sogn - Datter ug -
006 Othelius Kristian Hansen 000 1884 Rødö Sogn - Søn ug -
007 Anton Karolus Lund Hansen 000 1887 Rødø Sogn - Søn ug -

1875 folketellingen

1875 Vestre Engøy hos Ole Olsen der:
005 02 Hans Olsen 1849 Rødø S. og Pr. Logerende g Driver Fiskeri b
006 02 Eli Jakobsdatter 1848 Vaage S. og Pr. Hans Kone g b
007 02 Ole Jonsen 1845 Melhus S. og Pr. Midlertidigt paa Arbeide ug Snikker og Fisker b
008 02 Helmer O. Hansen 1874 Rødø S. og Pr. s af No. 5 Forsørges af No. 5 b

Utsæd/husdyr:

Hans Olsen
Utsæd:
Husdyr: få2

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Eli Jakobsdtr

1900: 002 01 Eli Jakobsdatter 1845 Sæl i Vaage Hm g Husmandskone b
1891: 002 Eli Jakobsdatter 000 1847 Sel Sogn - Hustru g -

1874 sønn: Helmer Othelius K Hansen

1891: 003 Helmer Othelius K Hansen 000 1874 Rödö Sogn - Søn ug -
OMTALT MED FAMILIE FORAN HER.

1876 datter: Gina Johanne By Hansdtr

1891: 004 Gina Johanna By Hansd 000 1876 Rödø Sogn - Datter ug
Gina ble gift med Konrad Johannessen. Paret var bosatt på 72-07 her.

1883 datter: Randina Antonia Hansdtr

1891: 005 Randina Antonia Hansd 000 1883 Rödø Sogn - Datter ug -

1884 sønn: Othelius Kristian Hansen

1891: 006 Othelius Kristian Hansen 000 1884 Rødö Sogn - Søn ug -

1887 sønn: Anton Karolius Lund Hansen

1900: 003 01 Anton Hanssen 1887 Rødøy herred* S ug Søn b
1891: 007 Anton Karolus Lund Hansen 000 1887 Rødø Sogn - Søn ug -

72 11

GJESØY, Leirvik

72/11

SIFGVALD JOHANSEN, eier

1950 matrikkel

Sigvald Johansen
Skyld av18 øre.
Matrikkelutkastet av 1950

1941 Eier - Sigvald Johansen

Skjøte av 18.6.1941. Selger er Frithjof Olsen og hustru Ester Olsen.

1935 Fra plass til bruk

Plassen blir skyldsatt og er blitt et bruk med bnr 11. Selger Frithjof Olsen og kjøper er Sigvald Johansen.

72 11 1910

GJESØY, Leirvik

72/11
Itellingen 1920 er han under bnr 2.
I tellingen 1910 er den omtalt slik: Dikan under bnr 1 og 2.
I telllingen 1900 er det oppgitt som: Diget under bnr 2.

JOHAN LARSEN, husmann

1920 folketellngen (72 02 0026 Gjesøy)

001 Johan Larsen 01 1867-05-20 Øksnes - hp g Fiske på Motorbåt
002 Kristense Petrine Jensen 01 1864-03-30 Rødøy - hu g Husmor

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
(Plass Dikan under bnr 1 og 2).
001 01 Johan Larsen 20.05.1867 Øxnæs hf g Husmand og fisker b
002 01 Kristense Jensen 30.03.1864 Rødøy hm g Styrer husholdningen b
003 01 Sigvald Johansen 13.04.1890?? Rødøy s ug Fisker b
004 01 Martin Johansen 23.04.1892 Rødøy s ug Fisker f
005 01 Borghild Johansen 01.03.1904 Melø fl ug Pleiedatter, Fors. fisker b
006 01 Olga Sakariasdatter 31.03.1893 Rødøy tj ug Tjenestepige b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
(Plass DIGET under bnr 2):
001 01 Johan Larssen 1867 Øksnæs Nor Hf g Jordbrug og Fiskeri m J b
002 01 Kristense Jensdatter 1864 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Sigvald Johansen 1890 Rødøy herred* S ug Søn b
004 01 Martin Johansen 1892 Rødøy herred* S ug Søn b
005 02 Lars Ribe Gudbrandsen 1836 Rødøy herred* Hf Inderst g Tømring og Snedkring (Hustømmermand og Snedker) b
006 02 Elen Nilsdatter 1831 Mo, Helgeland Nor Hm Inerstkone g b

Lars - innflytta fra

ØXNÆS
1910: 001 01 Johan Larsen 20.05.1867 Øxnæs hf g Husmand og fisker b
1910: 001 01 Johan Larssen 1867 Øksnæs Nor Hf g Jordbrug og Fiskeri m J b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Kristense Jensen

1910: 002 01 Kristense Jensen 30.03.1864 Rødøy hm g Styrer husholdningen b
1900: 002 01 Kristense Jensdatter 1864 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b

1892 sønn: Martin Johansen

1910: 004 01 Martin Johansen 23.04.1892 Rødøy s ug Fisker f
1900: 004 01 Martin Johansen 1892 Rødøy herred* S ug Søn b

1890 sønn: Sigvald Johansen

1910: 003 01 Sigvald Johansen 13.04.1890?? Rødøy s ug Fisker b
1900: 003 01 Sigvald Johansen 1890 Rødøy herred* S ug Søn b

ANDRE:

1910 ft: Pleiedatter: Borghild Johansen

1910: 005 01 Borghild Johansen 01.03.1904 Melø fl ug Pleiedatter, Fors. fisker b

1910 ft: Tjenestepige: Olga Sakariasdtr

1910: 006 01 Olga Sakariasdatter 31.03.1893 Rødøy tj ug Tjenestepige b

72 11 1910

GJESØY, Leirvik

72/11

LARS RIBE GULDBRANDSEN, innerste familie

Bosatt 1900 hos husmann Johan Larsen på plassen Diget under Gjesøy 2.
Husmannen er hans sønn fra 1. ekt.

1900 folketellingen

005 02 Lars Ribe Gudbrandsen 1836 Rødøy herred* Hf Inderst g Tømring og Snedkring (Hustømmermand og Snedker) b
006 02 Elen Nilsdatter 1831 Mo, Helgeland Nor Hm Inerstkone g b

Hvor fra

Lars er født den 19.6.1836 på gården Gjerøy Nordre som sønn av Gulbrand Olsen.

1875 ft: Bosatt i Valvær

FOLKETELLINGEN 1875:
001 01 Lars Gulbrandsen 1837 Rødø S. og Pr. hf g Husmand Selveier, Handelsmand og driver Sjøbrug b

72 12 2001

GJESØY, Nyheim

72/12

ERLING FREDRIKSEN, eier

Erling Antonius Fredriksen
Født 01.09.1913.
Døde den 8.3.2001 og er gravlagt Rødøy østre gravplass.

1946 eier: Erling Anonius Fredriksen

Den egentlige eier er Erling Fredriksen.
Bruket er utskilt til han i 1946 fra bnr 5.

1950 Eier og bruker - Othelie Fredriksen

Skyld av 6 øre
Matrikkelutkastet av 1950

1946 Skyldsetting - fra plass til bruk

Rekvirert av grunneiere - som er Ytre Prestvikvolden 72-05. Albert Frediksens enke - Othelie Fredriksen. Forretningen ble foretatt av: Johannes Gjerø, Georg Skivik og Petter Johansen.

Det gjelder 72 12 - se mer under dette bnr. Selger Othelie Fredriksen og kjøper Erling Fredriksen. (28.08.1946).

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ally Fredriksen

Født den 19.4.1921.
Døde den 21.12.2003 og er gravlagt på Rødøy østre gravplass.

Omtale

BOKA: DET NORSKE NÆRINGSLIV, SIDE 904:
Vareadresse Kamsøy, Helgeland. Postadresse Rødøy. Tlf. Gjessøy. Tlgr.adr. Innkjøpslaget. Innkjøpslaget ble starta i 1937 av Martin Johansen. Nåværende bestyrer er Ally Fredriksen og lagets formann er Gudolf Benjaminsen. Laget startet med 12 medlemmer, men er nå 24. Laget besørger innkjøp av alle slags var til sine medlemmer. Lagets omsettning i 1952 var på kr 33.547.00."

1939 sønn: Asbjørn Ole Fredriksen

1943 sønn: Jarle Fredriksen

1945 sønn: Tor Kristian Fredriksen

1956 datter:Inger Lise Fredriksen

72 14

GJESØY, Solvang

72/14

2002 Flere eiere nevnt under

Gnr 72, bnr 13 er overdradd fra Gudrun J. Johannessen til Ingunn Bang, Lillian Synnøve Elveland og Knut Johannessen (27.02.2002).

2002 Eier - Gudrun J. Johannessen

Gnr 72, bnr 13 er overdradd fra Gudrun J. Johannessen til Ingunn Bang, Lillian Synnøve Elveland og Knut Johannessen (27.02.2002).

1995 død

Thorvald Emmus Myhre Johannessen
Født den 1.8.1909.
Døde den 05.12.1995 og er gravlagt ved Rødøyvika gravplass.

1950 Eier og bruker - Thorvald Emmus Myhre Johannesen

Skyld av 5 øre.
Matrikkelutkastet av 1950

EKTEFELLE og BARN:

2001 døde

Født den 9.7.1914.
Døde den 09.12.2001.
Gravlagt Rødøyvika gravplass.

Ektefelle: Gudrun J. Johannessen

Barn:

Lilling, Knut og Ingunn.

72 15

GJESØY, Råkkstad

72/15

GUDOLF BENJAMINSEN, eier

1950 Matrikkel

Gudolf Benjaminsen
Skyld av 8 øre
Matrikkelutkastet av 1950

1945 Skylddeling av husmannsplassen

Forretning av 19. september 1949. Skilt ut fra 72-03. Skyld 8.

1945 Eier og bruker Gudolf Benjaminsen

Skjøte fra Kornelius Benjaminsen til Gudolf Benjaminsen 19.9.1949. Medunderskrevet av Albertine Benjaminsen. Vitner Johan og Aksel Engø.

Mer

BOKA: DET NORSKE NÆRINGSLIV, SIDE 904:
Vareadresse Kamsøy, Helgeland. Postadresse Rødøy. Tlf. Gjessøy. Tlgr.adr. Innkjøpslaget. Innkjøpslaget ble starta i 1937 av Martin Johansen. Nåværende bestyrer er Ally Fredriksen og lagets formann er Gudolf Benjaminsen. Laget startet med 12 medlemmer, men er nå 24. Laget besørger innkjøp av alle slags var til sine medlemmer. Lagets omsettning i 1952 var på kr 33.547.00."

72 15 1945

GJESØY, Råkkstad

KORNELIUS BENJAMINSEN,

Født den 31.8.1878.
Døde 20.01,1970.

1945 Eier og bruker: Kornelius Benjaminsen

Skjøte fra Kornelius Benjaminsen til Gudolf Benjaminsen 19.9.1949. Medunderskrevet av Albertine Benjaminsen. Vitner Johan og Aksel Engø.

1920 folketellingen (72 05 0029 Prestvikvolden)

Husmannsplass under bruk nr 5 ved tellingen 1920.

001 Kornelius Bernhard Benjaminsen 01 1878-08-31 Lurøy - hp g Fisker paa småbåt hjemme
002 Albertine Josefine Kristine Nilsen 01 1882-04-13 Rødøy - hu g Husmor
003 Borghild Kristine Korneliussen 01 1906-04-09 Rødøy - d ug Pf
004 Olga Jensine Korneliussen 01 1908-01-05 Rødøy - d ug Pf
005 Bjarne Georg Angel Korneliussen 01 1910-01-04 Rødøy - s ug Pf
006 Oliva Jensine Korneliussen 01 1912-05-14 Rødøy - d ug Pf
007 Kornelia Alvhilde Korneliussen 01 1914-03-12 Rødøy - d ug Pf
008 Ester Kristine Korneliussen 01 1916-03-04 Rødøy - d ug Pf
009 Gudolf Kåre Parelius Korneliussen 01 1918-03-10 Rødøy - s ug Pf
010 !! Korneliussen* 01 1920-11-11 Rødøy - s ug Pf

FLERE

GJESØY

2015 Bnr 17

Gnr 72. bnr 17 er overdratt fra Geir Sigmund Johannessen til Lisbet Strøre.

2015 Bnr 18

Gnr 72. bnr 18 er overdratt fra Geir Sigmund Johannessen til Lisbet Strøre.

2015 Bnr 22

Gnr 72, bnr 22 er solgt for kr 80.000 fra Tor Kristian Fredriksen og Evelyn Anita Fredriksen til Thomas Arntsen (18.11.2015).