Telnes (30)

© FFR - Fotoarkiv for Rødøy (utlåner Odd Telnes).

 Foto ovenfor. Fra Rødøykalenderen 1983 (utsolgt).  Beskrevet slikt der: "Bildet viser gården Telnes like etter første verdenskrig.  Våningshuset til høyre på bildet må være et av de eldste i Rødøy - kanske 200 år gammelt.  Huset er stort sett bevart i sin opprinnelige stil med gruve på kjøkkenet og det hele.  Telnes var tingsted i gammel tid. Her var et av de steder som bygdetinget for Rødøy ble holdt.

Div

1929 OLDFUNN

1929 Oldfunn
Oldfunn
Klipp fra Norlands Avis 1929.
OLDFUNN I RØDØY
Ved en tidligere kjent stenalders boplass i Telnes i Rødøy er ved en nærmere undersøkelse fornylig gjort et større funn, nemlig en skiferknit, en skifermeisel, en tilhugget kvartsskraper, en flintskraper, en liten trekantet øks av en type som tidligere kun er kjent i Nordland ved et eksempl. fra Vevelstad og et annet fra Dønna, begge av flint, mens telneseksemplaret er av en grågrønn kvarsit. Videre 2 fiskesøkk og tre knusestener for knusning av korn eller annet frø, typen er i Nordland hittil kun kjent fra Hesttun, Løkta, Opsal i Gildeskål og fra Lundøen i Steigen. Dessuten arbeidsavfald av flint og kvartsbergarter. Fundet tilhører den yngre stenalder og har avgitt det vanlige av boplassmateriale fra denne tid.

1886 Telnes - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 30
•Gammelt matrikkelnr: 89
•Navn på gård: Telnes
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 2

1 90a Telnes Johan Johansen 2-65 0-4-8-8
2 90b Telnes Elias Eliassen 3-6 0-4-7-7

1799 Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1356 Johan 1 qværn i brug 6 s

1699 Skatt

Skattemanntallet - Hans Jacobsen

Skattemanntal for tenestefolk, handverkarar, strandsittarar mm for Helgeland futedøme 1691-1696 og 1699 - Rødø:
665 1699 Rødøe Rødøe Hans Jacobs. Telnes 2 ort Half Løns Drenge

1647 Skattematrikkel

T h e l n e s 2 w .
Olluff 2 w .
Rødøe pr esteboell bygger .