Gård Vasvik (14)

1801 og før

Hovedsiden

Familier:
1818 Hans Andreassen (1801)
1801 Nils Hansen
1801 Mikkel Mikalsen

14 00 1818

HANS ANDREASSEN, bruker

1818 Skifte etter Hans Andreassen

Skifter i Rødøy:
Skifte 1818 på gården Våtvik? (Vasvik) etter Hans Andreassen.
Martih Amundsdatter, ektefelle.
Johan Hansen (12) sønn,
Maren Hansdtr (19) datter,
Micheline Hansdtr (4) datter.
Formynder for sistnevnte Jens Larsen Strand.

1809 Mannskapsrullene

Mannskapsrullene 1809-1835:
Han er nevnt som bruker fra start 1809, 28 år gammel og "noenlunde frisk". Han nevnes siste gang 1818 og da som "svak". Neste år med reg. er ny bruker kommet.
Hans fødested er nevnt slik:
1809 Lilliefiord
1811 Forslandsdalen
1812 Lilliefjorden
1813 Aagnes
1814 Forsdal
osv

1801 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1801:
001 01 Hans Andreasen 30 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord, og driver fiskeri
002 01 Marith Amundsdatter 26 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Maren Hansdatter 2 Deres datter
004 01 Ole Nielsen 22 Tjeneste dreng Ugift
005 01 Karen Kristensdatter 80 Nyder huslye Enke efter 1te ægtesk. Nærer sig med spinderi

EKTEFELLE og BARN:

Ektefellen: Marith Amundsdtr

FOLKETELLINGA 1801:
Bosatt som tjenestejente hos gårdbruker Jon Jansen og kona Anna Nielsdatter på gården Brensvik (10-1)
Skifte mor1817: Marith Amundsdtr, datter, gift med Hans Andersen Vasvigen.
Hun var datter av Malena (Mali) Amundsdtr som døde 1817 i Skivik. Og hennes første mann Amund.

1799 Datter: Maren Hansdtr

Født her 1799 ca.
003 01 Maren Hansdatter 2 Deres datter

ANDRE:

1801 FT: Tjenestedreng: Ole Nilsen

Født ca 1779
1801: 004 01 Ole Nielsen 22 Tjeneste dreng Ugift

1801 ft: Enken - Karen Kristensdtr

Hun er enke etter Nils Hansen, bruker her, og er omtalt under han.

14 00 1797

NILS HANSEN. bruker

1797 Skifte etter Nils Hansen

Skifter i Rødøy:
Skifte år 1797 på gården Vasvik etter avdøde Nils Hansen.
Gjenlevende ektefelle Karen Kristensdtr.
Barn: Hans Nilsen,
Christen Nilsen.
Elen Nilsdtr (gift) og
Marit Nilsdtr (gift).

1797 Bruker: Nils Hansen - dør på gården Vasvik

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1797. Nils Hansen, Vasvik, 82 år.

SKIFTER I RØDØY:
Skifte år 1797 på gården Vasvik etter avdøde Nils Hansen. Gjenlevende ektefelle Karen Kristensdtr. Barn: Hans Nilsen, Christen Nilsen. Elen Nilsdtr (gift) og Marit Nilsdtr (gift).

EKTEFELLE og BARN:

1801 ft: Enken - Karen Kristensdtr

FOLKETELLINGA 1801:
Nyter huslye i huset til Hans Andreassen og kona Marit Amundsdatter på gården Vasvik 14-1. Enke etter 1.ekt. Nærer sig med spinderi.

1764 Sønn: Kristen Nilsen

Omtale med familie nedenfor her.
Nevnt i farens skifte 1797.
Kirkeboka for Rødøy - døde:
1797. Christen Nielssøn, Wasviig, 37 aar.

Datter: Marit Nilsdtr

Nevnt 1797 i skiftet etter faren som gift, men ikke med hvem.

Datter: Elen Nilsdtr

Nevnt 1797 i skiftet etter faren som gift, men ikke med hvem.

Hans Nilsen

Nevnt 1797 i skiftet etter faren.

14 00 1835

MIKKEL MIKKELSEN, bruker

Bruker av bnr 2.

1808-1835 Mikkels enke

Bruker av gården noen år fra mannen døde og til ny bruker har overtatt. I 1825 heter han Nils Kristensen og er en sønn fra enkens 1.ekteskap.

1809-1835 Mannskapsrullene - Mikkel Mikkelsen

Nevnt ved start av disse 1809 som bruker av gården Vasvik bnr 2. 40 år gammel og nevnt født Sørnesøen. "Noenlunde frisk". 1813 er nevnt Michels enke som bruker. Enken er bruker til og med året 1818.

1801folketellingen

FOLKETELLINGEN 1801:
006 02 Michel Michelsen 37 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og fisker
007 02 Daareth Olsdatter 35 Hans kone 2dt ægteskab
008 02 Niels Kristensen 9 Hendes søn
009 02 Ole Kristensen 8 Hendes søn
010 02 Karen Kristensdatter 11 Hendes datter Ugift
011 02 Synnøv Nielsdatter 18 Tjeneste pige Ugift

Ektefelle: Daaret Olsdtr

Hun er født ca 1766 på gården Oldervik som datter av Ole Kristensen der. Se lenke dit.

1793 Hennes sønn: Ole Kristensen

Født ca 1793
1801: 009 02 Ole Kristensen 8 Hendes søn

1792 Hennes sønn: Niels Kristensen

Født ca 1792.
1801: 008 02 Niels Kristensen 9 Hendes søn
Sønn av forrige bruker her - Kristen Nilsen.

1790 Hennes datter: Karen Kristensdtr

Født ca 1790.
1801: 010 02 Karen Kristensdatter 11 Hendes datter Ugift
Datter av forrige bruker her - Kristen Nilsen.

ANDRE:

1801 ft: Tjenestepige: Synnøv Nielsdtr

Født ca 1783.
011 02 Synnøv Nielsdatter 18 Tjeneste pige Ugift
Sønn av forrige bruker her - Kristen Nilsen.