Myken (71)

Bruk nr 8 "Smaåhaug"

Hovedside

Fot fra 1950, tatt av Strandli.

Dette er som det står på bildet fra 1950.  Det ble restauert mye senere i 1950-åra, før han solgte det i 1964.

6037. Petter Moe og hans ektefelle Kristine fra Værang.

6038. Petter og Kristine.

1964 Selger og flytter

Petter Moe selger hele bruket, med husene og alt av innbo til Nancy og Hilmar Wenberg. Det var deres hjem en del år før familien flytta til Ørnes i Meløy.

Petter Moe flytta til sin nevø i Tjongsfjorden. Anne og Jakob hadde flytta innover tidligere.

Bosatt UTHEIM

Petter Moe var fra han kom til Myken bosatt på Utheim hos svogeren Johan Kristian Mathiesen. Da "Småhaug" ble overtatt av Mathiesen i 1923, må en anta at Petter Moe og Kristine flytta dit.

Han svigerinne Anne kom nok seinere, hun var i tjeneste hos hans søster Martha helt frem til Martha reiste til Kanada.
Jakob Jakobsen drev Mathisen firma sammen med han og flytta nok også fra Uteim til Smaahaug i 1923. Og der ble han boende i resten av sitt yrkesaktive liv.

1941 Kristine dør

Nordlandsposten 1941.

1926

Om bruket

1950 eier og bruker: Petter Moe

Skyld av 4 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Kjøper bruket

mer senere

1923 Kjøpekontrakt

Kjøpekontrakt. Vi undertegnede Martin Nicolaisen og Johan Mathisen Myken, har i dag sluttet følgende kontrakt: Jeg Martin Nicolaisen, eier av parsellen ”Småhaug” gård nr 71, bnr. 8 av skyld 4 øre i Rødøy tinglag, selger herved til Johan Mathisen denne min parsell med bygninger og naglefaste indretninger, samt alle tilhørende herligheter og rettigheter alt i den stand hvor det nu forfindes. Kjøpesummen er kr 5000, femtusenkroner, som avgjøres på følgende måte: Kjøperen overtar som personlig skyldner, selgerens lån i Rødøy sparebank, Rødøy, bog nr 372 og 1108, stort kr 1800. Ett tusenåttehundrekroner. Dessuten fratrækkes fra kjøpesummen selgerens gjeld til ovennevnte kjøper stor kr 1400. Etttusenfirehundrekroner. Kjøpesummen betales kontant. Parsellen, eiendommen ”Småhaug” kan tiltrædes og takes i besiddelse av kjøperen så snart selgeren er fraflyttet denne. Til eiendommen hviler det veirett til fordel for de øvrige naboer gnr 71, bnr 1,2,3 og 5. Andre heftelser hviler ikke på eiendommen og der er odelsfri.
Myken 16de juli 1923.

Merknad fra innskriveren:
Dette er ordna noen måneder før handelsmannen døde. Det er trolig at Petter Moe flytta inn her straks Martin var utflytta, sammen med kona Kristine. Martha har ikke bodd her. Hun hadde Utheim og Fjellheim på Tjong Nedre, og bodde også tidvis hos sin gamle far i Bodø, hvor hun også hadde en del personlige ting. Hun utvandra til Canada, via Trondheim, 21.7.1926.

1922 utskiftning

Utskiftning mellom dette bruk, bnr 1, 2, 3, 5 og 7, hvorunder også er tatt bestemmelse om bruksrettigheter til tomter m.v., tinglyst 6.3.1922.

1921 fra plass til bruk

Skyldeling vedkommende bnr 8 ”Småhaug” foretatt under offentlig utskriftning, tinglyst 9.5.1921.

1929 skjøte

KLIKK FOR STØRRE FOTO

Realpanteregisteret

KLIKK FOR STØRRE FOTO

EPILOG

2012 andel overdradd

Andel av Gnr 71, bnr 8 er overdradd for kr 450.000 fra Yngve Ness til Birgit Soleng (26.3.2012)

2003 andel selges

Andel av gnr 71 bnr 8 er solgt for kr 100.000 fra Gro Synnøve Stenvik og Ole Martin Nerdal til Arnulf Stenvik og Oddbjørg Stenvik (07.05.2003).

2001 Halvard Thomessen selger

Gnr 71, bnr 8 er solgt for kr 300.000 fra Halvard Thommesen til Gro S. Stenvik Nerdal, Ole Martin Nerdal, Oddbjørg Stenvik og Arnulf Stenvik (19.07.2001).

Hans Roger Pedersen selger

Skjøte fra Hans Roger Pedersen til Halvard Thomessen.

Wenberg selger

Skjøte fra Hilmar Wenberg til Hans Roger Pedersen.