Breivik (57)

bruk nr 1 s1

Øvergaarden

Hovedsiden

06 John Johansen, eier og bruker
06 Elert Schjelderup Johansen 1/2 gård 1863-1864.
06 Peder Eriksen, losjerende
05 Johan Jonsen, eier og bruker
04 Kristian Jonassen, leiledning
03 Nils Kristian Fordelsen, leiledning
02 Jonas Bugge Hansen, leiledning
01 Sven Hansen, leiledning

Brukere av denne familien fortsetter på side 2

57 01 06 1920

BREIVIK

57/01/06 Øvergården

JOHN KRISTIAN JOHANSEN, selveier

AVDØD 20 07 1932.
1920 ft: 005 John Kristian Johansen 02 1838-07-27 Melø - hp g Føderaad
1910 ft: 005 02 John Johannesen 27.07.1838?? Melø hf g Føderaadsmand, fisker b'
1900 ft: 001 01 Jon Johannessen 1838 Melø Nor Hf g Fisker og gårdbruger b
1875 ft: 001 01 John Johannessen 1837 Rødø Sogn hf g Selveier Grdbrg., Fisker b
1865 ft: 001 01 John Johansen 29 Rødø Præstegj g Selveier Gaardbr, Fisker

1920 folketellingen (57 01)

005 John Kristian Johansen 02 1838-07-27 Melø - hp g Føderaad
006 Ane Johansen 02 1844-02-07 Rødø - hu g Husmor

1910 folketllingen

005 02 John Johannesen 27.07.1838?? Melø hf g Føderaadsmand, fisker b
006 02 Ane Olsdatter 07.02.1844 Rødøy hm g Føderaadskone b
007 02 Lise Johnsdatter 02.05.1886 Rødøy d ug Tjenestepige f
008 02 Andreas Andreasen 1838 Rødøy fl g? Fisker mt

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Jon Johannessen 1838 Melø Nor Hf g Fisker og gårdbruger b
002 01 Anne Olsdatter 1844 Rødøy herred* Hm g Gårdmandskone b
003 01 Beret Jonsdatter 1880 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdr. b
004 01 Per Jonsen 1875 Rødøy herred* S g Fisker og gårdmandssøn b
005 01 Johan Johnsen 1873 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
006 01 Elisabeth Jonsen 1885 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdr. b
007 01 Jensine Andersdr. 1878 Vefsn Nor Sønnekone g Sønnekone b
008 01 Elfrida Pedersdatter 26.01.1900 Vefsn Nor Sønnesøn!! ug Sønnesøn!! b
009 01 Hans Kristensen 1850 Melø Nor Lægdslem ug Lægdslem b

1891 folketellingen (073/119a)

001 Jon Johannesen 1 1850 Melö Herred - Familiens overhode g -
002 Ane Olsdtr 000 1854 Rødøy - Hustru g -
003 Karoline Jondtr. 000 1871 Rødøy - Datter ug -
004 Johan Jonsen 000 1873 Rødøy - Søn ug -
005 Peder Jonsen 000 1875 Rødøy - Søn ug -
006 Oline Jonsdtr. 000 1877 Rødøy - Datter - -
007 Beret Jonsdtr. 000 1880 Rødøy - Datter - -
008 Elisabet Jonsdtr. 000 1885 Rødøy - Datter -

1875 folketellingen

001 01 John Johannessen 1837 Rødø Sogn hf g Selveier Grdbrg., Fisker b
002 01 Anne Olsdatter 1841 Rødø Sogn Kone g b
003 01 Anne Johnsdatter 1865 Rødø Sogn d b
004 01 Johanna Johnsdatter 1868 Rødø Sogn d b
005 01 Karolina Johnsdatter 1870 Rødø Sogn d b
006 01 Johan Johnsen 1873 Rødø Sogn s b
007 01 Peder Johnsen 1875 Rødø Sogn s b
008 01 Hans Kristensen 1850 Melø Sogn Dreng ug Tjener b
009 01 Olava Henriksdatter 1820 Rødø Sogn Tjenestepige ug Tjener b

Utsæd/husdyr:

John Johannessen
Utsæd: by1 ha1/8 po3
Husdyr: he1 ku4 ka1 få8

1865 folketellingen

001 01 John Johansen 29 Rødø Præstegj g Selveier Gaardbr, Fisker
002 01 Anne Olsdatter 22 Rødø Præstegj hans Kone g
003 01 Hans Kristensen 15 Rødø Præstegj ug Visergut
004 01 Hartvig Jacobsen 24 Rødø Præstegj ug Tjenestedreng

Utdsæd/husdyr:

Bruker: John Johansen Utsæd: by1 po2
Brukers yrke: Selveier Gaardbr, Fisker Husdyr: he1 ku4 få8

1864 skjøte hele gården

Broren Elert omkommer 22.februar 1864 under Lofotfisket, og John overtar hele gården ved skjøte av 23.juni 1864. "Et nøst, et stabbur, en søbod og en sjå, dog untaget for 196 spesidaler. Tinglyst 25.juni 1864. Det foreligger egen tinglyst kårkontrakt fra brødrene John og Eilert, med senere tilføyelser fra John som eneeier etter brorens død.

1863 skjøte halve gården

Brødrene John og Elert fikk ved skjøte av 15.september 1863 overført halve gården Breivik 57-01 hver fra faren, med utgangspunkt i en særskilt avholdt Delings og Skyldsettingsforretning. Skjøtene til brødrene er likelydende. (det er mottatt kopi av skjøte og kårkontrakt fra Aud).

1844 attest

Det foreligger ”Koekoppe-Indpodnings-Attest” utskrevet for John da han var 6 år gammel i 1844. Denne er utskrevet på gården Brevigen 15.september. Han er der nevnt som født Omnæs i Melø. (Kopi fra Aud).

EKTEFELLE:

Ektefelle: Anne Johanna Olsdtr

Anne Johanne Johnsen døde den 12.12.1934 og ble gravlagt på Tjongsfjord gamle gravplass.
1920 ft: 006 Ane Johansen 02 1844-02-07 Rødø - hu g Husmor
1910 ft: 006 02 Ane Olsdatter 07.02.1844 Rødøy hm g Føderaadskone b
1900 ft: 002 01 Anne Olsdatter 1844 Rødøy herred* Hm g Gårdmandskone b
1875 ft: 002 01 Anne Olsdatter 1841 Rødø Sogn Kone g b
Født 27.02.1844 på gården Sjåvik, foreldre Ole Andersen f,1814 og Anne Johansdtr f.1812. 'Foreldrene senere bosatt på gården Aarnes 58.
1865 ft: 002 01 Anne Olsdatter 22 Rødø Præstegj hans Kone g

1865 viet

Han ble gift i Rødøy kirke 15.oktober 1865 med Anne Johanna Olsdtr,
f. 27.februar 1844 på gården Sjåvik. Foreldre Ole Andersen Årnes f. 1814 og Anne Johansdtr f. 1812. Anne ble døpt i Rødøy kirke 28.april 1844.

BARNA:

1885 døpt datter: Elisabet Dortea Johnsen

1885.25P 02.05.1885 02.08.1885 Elisabet Dortea E grdbr Jon Kristian Jansen Breivik 1843
Ane Johanna Olsdtr 1854

Bosatt hjemme år 1900.
JB: Elisabet bodde på Spillum i Namdalen.

.

1883 døpt datter: Olea Marie Angel Johnsen

1883.14P 07.01.1883 10.06.1883 22.01.1883 Olea Marie Angel E grdbr John Kristian Johansen Breivik 1835
Ane Johanna Olsdatter 1841

AVDØD 1889:
1889.9P 05.08.1889 08.08.1889 ægte Olea Marie Angel Jonsen Bredvik Bredvik 1883

.

1880 døpt datter: Berit Anna

1880.14P 26.01.1880 23.05.1880 Berit Anna E gaardbruger Jon Kristian Johannesen Breivik 1838
h Anne Johanne Olsdatter 1846

Nevnes i folketellinga 1900 som bosatt hjemme hos foreldrene.
Berit ble gift med Martin Våtvik f.1.april 1880. Hun og ektefellen var bosatt på gården Vågenge 64-02.

.

1877 døpt datter: Oline Marie Johnsen

1877.71 20.07.1877 02.09.1877 Oline Maria E grdbr John Christian Johansen Breivik 1837 [Gift okt 1865]
Anne Johanna Olsd 1841
Døpt Rødøy kirke 2.september 1877

Oline er år 1900 bosatt som tjenestejente hos Elling Benjaminsen og kona Ida Didriksen på Reppen Nedre 56-01.
Kristiania 1910:
0019 Gjetemyrs.vn. 41 Lovisenberg sykehus
003 01 Oline Marie Johnsen 20.07.1877 Rødø ug Diakonisse b

.

1875 døpt sønn: Peder Olai Hagen Johnsen

1875.26 29.05.1875 11.07.1875 Peder Olai Hagen E grdbr John Christian Johansen Breivik 1837 [Gift sep 1865]
Anne Johanna Olsdatter 1844

Nærmere omtalt under plassen NAUSTBAKKEN, under dette bruk.

.

1873 døpt sønn: Johan Kristian Johnsen

1873.47 08.06.1873 24.08.1873 Johan Peder Eide E grdbr John Chr. Johansen Breivik 1837 [Gift okt 1865]
Anne Johanna Olsd 1841

Han overtar som bruker etter sin far.

Han overtar som bruker etter faren og er omtalt som etterfølgende eier/bruker her.

.

1871 døpt datter: Caroline Emilie Norum Johnsen

1871.19 03.04.1871 11.06.1871 Caroline Emilie Norum E grdbr John Chr. Johansen Breivik 1834 Gift okt 1865]
Anne Johanna Olsdatter 1830

FOLKETELLINGEN TRÆNA 1910:
001 01 Rasmus Ole Andreasen 24.07.1870 Træna hf g Gårdb. og fisker b
002 01 Karoline Emelie Norum Johansen 03.04.1871 Rødøy hm g Husstel b
003 01 Robert Krøger Olsen 03.08.1900 Træna s ug Søn b
004 01 Rut Olsen 13.04.1902 Træna d ug Datter b
005 01 Valther Olsen 09.06.1905 Træna s ug Søn b
006 01 Rosa Amalia Johanna Olsen 13.09.1908 Træna d ug Datter b

1920 folketellingen TRÆNA Dørvær nedre 07 02.
001 Rasmus Ole Andreasen 01 1870-07-24 Træna - hp g Fiskeri med småbåt og gårdsbruk
002 Karoline Emilie Norunn Andreasen 01 1871-04-03 Rødø - hu g Husmor
003 Robert Krøger Olsen 01 1900-08-03 Træna - s ug Fiskeri med småbåt sammen med faren
004 Ruth Olsen 01 1902-04-13 Træna - d ug Innepike hjemme
005 Valther Olsen 01 1905-06-09 Træna - s ug Fiskeri med småbåt sammen med faren
006 Rosa Amalie Johanna Olsen 01 1908-09-13 Træna - d ug P.f.

.

1869 døpt datter: Johanna Christine Johnsen

1869.16 26.02.1869 30.05.1869 Johanna Christine E grdbr John Chr. Johansen Breivik Hjd.
Ane Olina Olsdatter

Hun er 1875 bosatt hjemme hos foreldrene på gården Breivik 57-01.
Gift i Træna.

1910 folketellingen for Træna 0004 Dørvær 07 02.
001 Arne Martin Bernhard Andreasen 01 1867-07-11 Træna - hp g Fiskeri med motorbåt og småbåt samt gårdsbruk
002 Johanna Kristine Andreasen 01 1869-02-26 Rødø - hu g Husmor
003 Arnolda Johanna Arnesen 01 1901-03-25 Træna - d, tj ug Innepike og budeie hjemme
004 Ester Magdalena Arnesen 01 1906-12-20 Træna - d - P.f.

1920 folketellingen Træna, 0015 Dørvær Nedre
001 Arne Martin Bernhard Andreasen 01 1867-07-11 Træna - hp g Fiskeri med motorbåt og småbåt samt gårdsbruk
002 Johanna Kristine Andreasen 01 1869-02-26 Rødø - hu g Husmor
003 Arnolda Johanna Arnesen 01 1901-03-25 Træna - d, tj ug Innepike og budeie hjemme
004 Ester Magdalena Arnesen 01 1906-12-20 Træna - d - P.f.

.

1866 døpt datter: Anna Olina Johnsen

1866.13 31.03.1866 18.06.1866 Anna Olina E grdbr John Johansen Breivik Hjd.
hstr Anne Johanna Olsd

Hun er 1875 bosatt som 10 år gammel datter hjemme hos foreldrene på gården.
Anne ble gift med Anders Olai Meier Davidsen som var født på gården Kvalvik, bosatt i Vasdal, Breivik og til sist flytta til Måvær i Lurøy og ble gårdbruker der. Datteren Olina ble født Vasdal 1884, sønnen Ottar ble født her1889 og Anders 1894 i Måvær. Anna Olina døde 1918.


Anne ble gift med Anders Olai Meier Davidsen som var født på gården Kvalvik, bosatt i Vasdal, Breivik og til sist flytta til Måvær i Lurøy og ble gårdbruker der. Datteren Olina ble født Vasdal 1884, sønnen Ottar ble født her1889 og Anders 1894 i Måvær. Anna Olina døde 1918.

.

ANDRE:

1865 ft: Hans Kristensen

1865 ft: 003 01 Hans Kristensen 15 Rødø Præstegj ug Visergut
Det er nok Hans Nikolai Kristensen, f. 31 05 1850 Ørnes i Meløy, sønn av Kristen Øvrebø og Maren Abrahamsdtr.

Hans 1865

1865 ft: Hartvig Jakobsen, dreng

1865 ft: 004 01 Hartvig Jacobsen 24 Rødø Præstegj ug Tjenestedreng.
Omtalt mer under husmannsplass Vasdal Indre hvor han var bosatt med familie.
Senere Kufiskosen under gården Tjong Øvre.

57 01 06 1864

BREIVIK

57/01/06 Øvergården

ELERT SCHELDRUP JOHANSEN, eier (1/2)

Elert omkommer 22.februar 1864 på ”vei fra Henningsvær til Steine.

Broren blir eneeier etter Elerts død

Elert omkommer 22.februar 1864 under Lofotfisket, og John overtar hele gården ved skjøte av 23.juni 1864. "Et nøst, et stabbur, en søbod og en sjå, dog untaget for 196 spesidaler. Tinglyst 25.juni 1864. Det foreligger egen tinglyst kårkontrakt fra brødrene John og Eilert, med senere tilføyelser fra John som eneeier etter brorens død.

Elert Scheldrup Johansen, eier (1/2)

Elert omkommer 22.februar 1864 på ”vei fra Henningsvær til Steine, da den 6 aarede baat var overfyldt med varer, fyltes av sjøgangen, ikke attfundet”. Han var da sammen med Mads Torstensen, Reppen, 50 år, og Johan Jensen, Eivik, 24 år. Alle led denne skjebne.

1863 skjøte 1/2 del av gården

Brødrene John og Elert fikk ved skjøte av 15.september 1863 overført halve gården Breivik 57-01 hver fra faren, med utgangspunkt i en særskilt avholdt Delings og Skyldsettingsforretning. Skjøtene til brødrene er likelydende. (det er mottatt kopi av skjøte og kårkontrakt fra Aud).

57 01 06

BREIVIK

57/01/06 Øvergården, losjerende

PEDER ERIKSEN, losjerende

PEDER VAR SENEE BOSAT PÅ GÅRDEN KJETVIK.
HAN OMTALES I SIN HELHET DER.
VED UTSKRIFT - BRUKES SIDEN FRA KJETVIK.

Peder Eriksen, losjerende

1865 ft: 005 02 Peder Eriksen 32 Rødø Præstegj Logerende g Fisker
Han er ved tellingen 1865 bosatt hos brukeren her - John Johansen.

1865 folketellingen

005 02 Peder Eriksen 32 Rødø Præstegj Logerende g Fisker
006 02 Nicoline Johnsdatter 38 Rødø Præstegj hans Kone g
007 02 Nielsine Pedersdatter 12 Rødø Præstegj deres Datter ug
008 02 Anne Pedersdatter 10 Rødø Præstegj deres Datter ug
009 02 Ædel Pedersdatter 6 Rødø Præstegj deres Datter ug
010 02 Kristine Pedersdatter 3 Rødø Præstegj deres Datter ug
011 02 Everine Pedersdatter 1 Rødø Præstegj deres Datter ug

57 01 05 1865

BREIVIK

57/01/05 Øvergården

JOHAN MÅSEN JOHANSEN, selveier

Innflytter fra Bergen, via Meløy, stamfar til den slekta som fremdeles er på bruket her.

1865 folketellingen

010 01 Johan Johnsen 57 Bergen g Holdsmand, Fisker
011 01 Pernella Nielsdatter 59 Rødø Præstegj hans Kone g
012 01 Leonard Hansen 16 Rødø Præstegj ug der Tjener

Mer om tellingen 1865:

Det er 1865 3 bruk på gården Breivik.
På 118a er ifølge tellinga bosatt Kristen Øvrebø, mens det”riktige” nok er 118b bruket. Det er 1 hus og 1 husholdning hvor 3 personer bor.

På bruk 118b er nevnt 2 hus og 2 husholdninger og bruker John Johansen. Han fikk gården året før fra sin far som er forrige bruker av 118a. Det må da være bruk 118a i stedet for 118 b.
Bruk 118c Samuel Olsen bruker som er riktig.
Det er vel også riktig at denne bruker er bosatt på bruk 3 1865, i et av de 2 husa som er der.

1844 attest

Sønnen, John Christian, ble vaksinert 1844. På denne ”Koekoppe-Indpodnings-Attest”, nevnes han som født i ”Melø paa Aamnæs”. Han er 6 år gammel 1844, og er da født 1838. Johan kan ha inngått ekteskap i Meløy noe før denne tid med Pernella Nilsdtr og hun kan ha hatt tilknytning til gården Åmnes. Harfjell i Meløy er også nevnt i tilknytning til henne.

1839 Kongelig skjøte

På den kongelig skjøte som ble skrevet Christiania 17.desember 1839 er han nevnt som: ”Johan Johnsen Omnæs”.

1839 mer om skjøte

Den forrige bruker er som kjent drukna på hjemreise fra Lofoten 14.april 1839. Han var leilending. Gården auksjoneres bort og Johan får kongelig skjøte på bruket, datert 17.12.1839, tinglyst 1. juli 1841. Hos nåværende bruker (Aud) har vi fått kopi. Skjøtet er et trykket skjøte i gotisk skrift, hvor bare det spesielle ved denne handel er skrevet inn med penn. Skjøtet er underskrevet av Wedel Jarlsberg, svenskekongen Carl Johans stattholder i Norge. I tillegg 7 underordnede personer. (51 spesidaler med påhefte av årlig jordavgift av 3 skjpr, 3 fjdhr Sædebygg).

1801 Bergen

Folketelling 1801 for 1301 Bergen kjøpstad
Bergen, bydel: 9de rode (gnr. 127).

001 Hans Mortensen 01 59 - - Huusfader Begge i 1. ægteskab Mester stolemager
002 Martha Torbiørnsdatter 01 70 - - Hans kone Begge i 1. ægteskab -
003 Anna Erichsdatter 01 17 - - Foste barn Ugift -
004 Catrina Larsen 01 60 - - Logeerende Enke af 1. ægteskab Haand arbeide

005 Jon Madsen 02 31 - - Huusbonde leyer Begge i 1. ægteskab Fisker
006 Sirie Peersdatter 02 26 - - Hans kone Begge i 1. ægteskab -
007 Marthinus Jonsen 02 2 - - Fælleds søn - -

Født Bergen

Etterslekt (Aud) opplyser at han er født i selve Bergen. Han hadde en bror som hette Ole Johnsen med tillegg av Folkedal. Han var buntmaker og gift med Marina. Johan selv skulle ha gått i ”bødkerlære”.

.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Pernella Nilsdtr

1865 ft: 011 01 Pernella Nielsdatter 59 Rødø Præstegj hans Kone g
Pernella Nilsdtr er født Harfjeld i Meløy og døpt 7. mai 1807.

Viet 1838

Viet 1838
Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1833-1853 (1837Q)
Viet Meløy kirke 23 09 1838:
1 Brudgom Johan Måsen Johnsen Ungkarl, inderst 1809 Bergen Omnes
2 brur Pernelle Nilsdatter Pige 1799 Harfjeld
3 brudgommens far John Måsen Lajov Fiskar Bergen
4 bruras far Nils Nilsen Husmand Tyrhaug
5 trulovar Hans Herman Andersen Omnes
6 trulovar Ole Larsen Meløe
7 Brudgommens mor: Sirene Pedersdtr.
8 Brudgommens mor: Else Chatrine Pedersdtr

Mer om PERNELLA:

Nevnt sammen med ektefellen på gården Breivik 57-03 året 1865. Ektefellen er da holdsmand. Petternille har aner tilbake til Brevik på tidlig 1700 tall. Hun dør på gården Breivik 22.mai 1874. Hun nevnes da som kaarkone. Gravlagt (jordfestet) 21.juni 1874.

Og litt til

Petternille Nilsdtr var datter av Niels Nielsen, f. Tyrhaug i Meløy, døpt 19.august 1781, begravet 25.juni 1815. Viet Meløy kirke til Else Cathrine Pedersdtr, Harfjell Meløy. Her står det at Petternille Nilsdtr, født Harfjell i Meløy, døpt 7.mai 1807, den 23.september 1838 ble viet til ungkar Johan M. Olsen, født Bergen, bor Omnes i Meløy, 29 år gammel. Kan ”Olsen være en feilskrift her?”.

Datter før ekteskapet:

Peternille hadde en datter med John Erich Stephensen, Lurøy.
Denne datter er Nikoline Edrika Johnsdtr, født Tyrhaug i Meløy 20.april 1831.
Hun ble viet Rødøy kirke 10.juli 1854 til Peder Kristian Eriksen 24 år, sønn av Erik Olsen en som var bosatt som innerste en rekke steder i kommunen.

BARN:

1838 sønn: Johan Kristian Johansen

Født 27.5.1838. Omtales som bruker foran her.

1842 døpt sønn: Elert Schjeldrup Johansen

1842.19 30.04.1842 05.06.1842 Elert Schjelderup E gd Johannes Johnsen Brevik
hstr Pernille Nielsd

Mer om ELERT:

Elert overtok halve gården sammen med sin bror. Han omkommer 1864 på ”vei fra Henningsvær til Steine”, under Lofotfisket.

ANDRE:

1865 ft: Leonhard Hansen, dreng

1865 ft: 012 01 Leonard Hansen 16 Rødø Præstegj ug der Tjener

Leonhard Strøm Hansen, 16 år og f. 1849, er deres tjener. Leonhard er gift på Bjerga 1875, se under brukeren der Lorents Lorentsen.

57 01 04 1839

BREIVIK

57/01/04 Øvergården

KRISTIAN JONASEN, leilending

Kristian omkommer 14.april 1839.
5 personer fra stedet forliser på veg hjem fra Lofoten.
Det var Kristian Johansen? (Jonassen?) Breivik 28 år gammel, Jens Kristensen Breivik 29 år gammel, Morits Larsen Reppen 30 år gammel, Peder Mekal Alexandersen Reppen, 26 år gammel og Nils Fordelsen Våga, 50 år.

Kristian Jonassen, leilending

Født ca 1808 her.
Sønn av den tidligere bruker her Jonas Bugge Hansen.
Kristian stefar var bruker mellom han og faren (Nils Fordelsen).

1809 - 1835 mannskapsruller

Nevnes i mannskapsrullene som født på gården Breivik. Nevnes første gang 1812 som 4 år gammel. Fra 1825 nevnes han som stesønn. 17 år gammel. ”Liten og frisk”. 20 år gammel ”Måtelig høy og frisk”. ”Høy og frisk”. Dreng på gården Breivik.

1838 matrikkel

I matrikkel 1838 er han nevnt som bruker av gården. Som nevnt foran har han sannsynlig overtatt som bruker ca.1837 etter stefaren Nils Fordelsen.

57 01 03 1839

BREIVIK

57/01/03 Øvergården

NILS KRISTIAN FORDELSEN, leilending

Flytta til gården Vågenge hvor han døde 1839.

1839 skifte

Skifte gården Vågenge 1839 etter Nils Fordelsen. Johanna Nilsdtr, ektefelle. Karen Nilsdtr (25) datter. Fredricha Nilsdtr (14) datter.

1839 omkom i Lofoten

5 personer fra stedet forliser på veg hjem fra Lofoten.
Det var Kristian Johansen? (Jonassen?) Breivik 28 år gammel, Jens Kristensen Breivik 29 år gammel, Morits Larsen Reppen 30 år gammel, Peder Mikal Alexandersen Reppen, 26 år gammel og Nils Fordelsen Våga, 50 år

1838 matrikkel

Skattematrikkel 1838 for Vågenge er Nils Fordelsen bruker her på bnr 2 på gården Vågenge.

Nils Kristian Fordelsen, leilending

Født 1788 på gården Liltvatnet, bruk 3 Leiråneset, som var rydningsbruk med faren Fordel Jensen (1740-etter1801) som første bruker. Faren Fordel ble 1768 gift med Karen Olsdtr fra Melfjorden (1750-1833). Foreldrene ble gift i Rødøy kirke, men var bosatt Mo prestegjeld. Nils Kristian hadde 5 søsken.

1814 i mannskaprullene fra da

Nils nevnes som bruker fra år 1814. Vi finner han i mannstallsrullene som bruker så langt disse rekker – til år 1835. Han er fra Rana og ser ut til å ha vært kommet til Rødøy ca. 1814. I 1814 er han nevnt som bruker av bnr.2,
og i 1817 av bnr 3 (?)

Nevnes som høy og frisk og måtelig høy og frisk. Fra 1830 som svagelig, og i 1835 er det opplyst at han er svak i en hånd.

EKTEFELLE og BARN

1. EKTESKAP

Ektefelle (1): Marta Magdalene Olsdtr

Født ca 1783.
Da forrige bruker Jonas døde 1813, var yngste sønn bare 3 år gammel, og det kan være at Nils ble gift med enken etter Jonas. Hennes barn er i 1825 nevnt som hans stesønner.

Mer om Martha

Enken etter Jonas hette Martha Magdalene Olsdtr. Hun var født 1783 og døde under forlis på Tjongsfjorden sammen med datteren Maren og gårdbruker Hans Hendriksen. ”Omkom ved at kullsegled på Tjongsfjorden Løverdag 4de oktober 1834 og ei fundet igjen”.

1834 skifte etter Marta

Skifter Breivik 1834:
Skifte gården Breivik 1834 etter Martha Olsdtr. Ektefelle Nils Fordelsen. Sønn: Ole Jonassen (26) Breivik. Christian Jonassen (23) Breivik. Karen Nielsdtr (19), og Fredicha Nielsdtr (9).

1815 datter: Karen Nilsdtr

Konfirmert Rødøy kirke 4.juni 1832.
Karen ble viet 19.september 1841 til Ole Larsen bosatt på gården Våga. Han var født i Vefs prestegjeld for 22 år siden som sønn av Lars Johnsen.
Nevnt 1839 i skifte etter halvbroren Kristian
Skifte etter henne skjer fra gården Våga 1842.

1818 datter: Maren Sopia Nilsdtr

Konfirmert Rødøy kirke 16.juni 1833.

„Omkom ved at kullsegled på Tjongsfjorden Løverdag 4de oktober 1834 og ei fundet igjen“. Hun var 18 år gammel og var sammen med sin mor Martha Olsdtr og gårdbruker Hans Hendriksen, Breivik.

1825 døpt datter: Fredrikke Elena Nilsdtr

1825.7P 30.06.1825 03.07.1825 Fredrikka Elenna E jordbrugende Niels Fordelsen Brevik
kone Martha Olsdatter

Mer om FREDRIKKE:

Nevnt sist i skiftet etter faren 1839
Nevnt 1839 i skifte etter halvbroren Kristian

2, EKTESKAP

Ektefelle (2): Karen Tomina Danielsdtr

Født ca. 1790
Nils ble som enkemann viet 4.oktober 1835 i Rødøy kirke til enken Karen Tomina Danielsdtr, f. 1790, enke etter bruker 2-2 på gården Breivik – Hans Henriksen f. 1791.

Nils er i denne forbindelse omtalt som født for 49 år siden på Lerangnes i Ranen, som sønn av Fordel Jensen, Lerangnes.

Karen Tommina er nærmere omtalt under sin tidligere ektefelle som bruker
2-2.

1836 skifte etter KAREN:

Skifte gården Breivik 1836 etter Karen Danielsdtr.
Ektefelle Niels Fordelsen.
Barn av Karen: Dodrich Hansen (22),
Benoni Hansen (20),
Karen Hansdtr (17).
Karen Hansdtr (17),
Christina Hansdtr (15),
Bergithe Hansdtr (12).
Hellena Hansdtr (10).
Formynder for alle døtrene - Niels Danielsen Rangsund.

3. EKTESKAP

Ektefelle (3) Johanna Nilsdtr

Født ca. 1795.
Nils ble som ny enkemann viet 22.oktober 1837 i Rødøy kirke til Johanna Nilsdtr, bosatt og født Våga, 19 år gammel og datter av Nils Hansen. Enkefrue.

AVDØD:
1850.1 24.02.1850 21.04.1850 kaarkone Johanna Nilsd Vaagenga 64

57 01 02 1813

BREIVIK

57/01/02 Øvergården

JONAS BUDDE HANSEN,leiledning

Jonas døde her 1813, og nevnes da som 36 år gammel. Han er da født ca. 1784 og da på Sleipnes.

Johan Budde Hansen er sønn av Hans Larsen, Sleipnes.
Oppgitt ved dåp av han 1781.

1813 Jonas Budde Hansen, leilending

1809 og videre - mannskapsrullene

Mannskapsrullene 1809-1835:
I mannskapsrullene er han nevnt som bruker av Breivik 57-01 fra disse begynte registreringene 1809 og frem til 1813. Året 1813 er merknad ”Tufs er nu død”.

Nevnes her som”Joen” Hansen, men sønnene Hans og Ole nevnes ”Jonassen”. Fra 1914 er det ny bruker her.

1801 folketellingen

I år 1801 er han bosatt som fostersønn hos Kristian Jakobsen og kona Anna Larsdtr på gården Tjong Nedre.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Marta Magdalene Olsdtr

Marta ble som enke gift med etterfølgende bruker Nils Fordelsen og fikk flere barn med han. Omtales også under den etterfølgende ektefelle.

Jonas var gift med Marta Magdalene Olsdtr, f. 1783 på gården Evik.
Hun ble døpt 27.april 1783 som datter av Ole Kristensen og Maren Olsdtr. Martha var 1801 tjenestejente hos lensmann Jakobsen på gården Tjong Nedre 59-01. (Kilde: Engevikboka 217).

BARNA:

1803 sønn: Hans Jonassen

Nevnes mannskapsrullene som sønn på gården Breivik 1809 og 1812, ikke senere her eller andre plasser i Rødøy. Heller ikke nevnt i broren Kristian sitt skifte 1839.

.

1807 sønn Ole Mikal Jonassen

Konfirmert Rødøy kirke 6.august 1826.
Nevnes i mannskapsrullene som født på gården Breivik. ”Liten og frisk”, ”Måtelig høy og frisk” og ”Høy og frisk”. Nevnes her første gang 1809 som 2 år gammel.

Nevnes som ”sønn” til og med 1812.
Dreng fra 1818.
Stesønn fra 1825.
Bosatt Kila 1830.
Bosatt Sleipnes 1835.

Gift med Marie Bergitte Eriksdtr f. ?.
Da sønnen Edvard ble døpt 1845 var familien bosatt på gården Våga 65.

Nevnt 1839 i skifte etter broren Kristian

.

1808 sønn: Kristian Jonassen

Skifte gården Breivik 1839 etter avdøde Christian Jonasen.
Ole Jonasen (30) bror.
Karen Nielsdtr (23) halvsøster.
Fredrica Nielsdtr (14) halvsøster.
Formynder for henne Ole Sivertsen Brevig

57 01 01 1801 Svend Hansen