Kilhavn (24)

1700/1600.

Hovedsiden

1779 Nils Johansen
1772 Kirsten Nilsdtr
1726 Anders Jonsen
1721 Henrik Olsen
1711 Anders Pedersen
1668 Karen Olsdtr
1647 Mikkel

Bruk og brukere

1910 Martinus Johannessen
1910 Bernhard Martinsen
1875 Johannes Pedersen
1810 Ole Hemmingsen

24 00 1779

KILHAVN

24/00

NILS JOHANSEN, leilending

1755 Manntall

Fornavn: Nils
Etternavn: Jørensen
Gård: Kilhavn
Alder: Over 40
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 JB: Bruker (ene): Nils Johannessen

Fornavn: Niels
Etternavn: Johannesen
Gård: Kilhavn
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1735 skifte hvor Nils er nevnt

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Langnes år 1735 etter avdøde Berethe Danielsdtr.
Gjenlevende ektefelle Johan Larsen.
Avdødes halvbror - Hans Pedersen (død) Meløesøen.
Barn av Hans Pedersen - Peder Hansen; Skiaavig.
Søster: Marithe Danielsdtr (død) Hammerøen.
Barn av Merethe: Johan Nilsen (død) Skaalvæhr.
Nils Johansen, barn av Johan, Kilhafn.
Nils Johansen, barn av Johan, Sneen.
Ingeborg Johansdtr, barn av Johan, tjener på Omnes.
Lars Nilsen, barn av Marithe, Liineshavn.
Berethe Nielsdtr (død) barn av Marithe; Hammerøen.
Lucia Jensdtr, barn av Berethe; Rødøen.

1734 JB: Bruker (ene) Nils Johannessen

Fornavn: Niels
Etternavn: Johannesen
Gård: Kilhavn
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Hvor fra:

Nils Johansen er sønn av Johan Nilsen som var fra Hammereøen (29). Lenke.
Han er omtalt under farfar Nils Larsen.

EKTEFELLE og BARN:

1779 skifte etter avdød ektefelle

SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Kilhavn 1779 etter avdøde Karen Andersdtr.
Gjenlevende ektefelle Niels Johansen.
Barn: Johan Nilsen (28),
Lars Nilsen (26) og
Ingeborg Nielsdtr (30).

Ektefelle: Karen Andersdtr

Det er skifte etter henne 1779 hvor hun knyttes til gjenlevende ektefelle Nils Johansen.

1753 sønn: Lars Nilsen

Født ca 1753. Nevnt i skifte 1779.

1751 sønn: Johan Nilsen

Født ca 1751. Nevnt i skifte 1779.

0000 datter: Ingeborg Nilsdtr

Nevnt i skifte 1779.

1741 døpt datter: Mikkelina Nlsdtr

Barn Michelina Nilsdtr, far Nils Kilhavn. Dato: 11-05

24 00 1772

KILHAVN

24/00

KIRSTEN NILSDTR, bosatt her

Fikk fattigstøtte 1772 som bosatt her.

1772 Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

1772
Fornavn: Kiersten
Etternavn: Nielsdtr
Bosted: Kiilhavn
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

77 01 1732

KILHAVN

24/00

ANDERS JONSEN, leilending

1729-1793

Kilhavn 24 Anders Jonsen Anders Jonsen 4 1732 15 11 Manntall og beregning - fra Helgeland til Tronhjems tukthus, datert 28.12.1732 . (M1)
Kilhavn 24 Anders Jonsen Anders Jonsen 1729 32 46 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1726 JB: Bruker (ene): Anders Jonsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Joensen
Gård: Kilhavn
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 Ekstraskatten

Fornavn: Anders
Etternavn: Joensen
Gård: Kielham
Rolle: person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1711: Bruker: Anders Jonsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Joenssen
Gård: Kilhamn
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

24 00 1721

KILHAVN

24/00

HENRIK HANSEN, leilending

1721 ekstraskatten

Fornavn: Hendrich
Etternavn: Olsen
Gård: Kilham
Rolle: Person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1711 Bruker: Henrik Olsen

Fornavn: Hendrich
Etternavn: Olssen
Gård: Kilhamn
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT: Bruker (1 av 2): Henrik Olsen

Fornavn: Hendrich
Etternavn: Ols.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder 50
Gård: Kilhamn
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB: Bruker (1 av 2): Henrik

Fornavn: Henrich
Gård: Kilham i Rødøe Fjerding
Løpenr: 171
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1695 Sønn: OLe Henriksen

Fornavn: Olle
Etternavn: Hendrichsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 16
Gård: Kilhamn
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

24 00 1711

KILHAVN

24/00

ANDERS PEDERSEN, leilendning

1711: Ute

Ikke bruker her ved JB 1711

1701 MT: (1 av 1): Anders Pedersen

Fornavn: Anders
Etternavn: Pers.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 54
Gård: Kilhamn
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogde

1696 JB: Bruker (1 av 2): Anders

Fornavn: Anders
Gård:KIlham i Rødøe Fjerding
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi
Løpenr: 172

ANDRE:

1701 MT: Hogne Henriksen

Fornavn: Hogne
Etternavn: Hendrichs.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 8
Kilhamn
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

24 00 1668

KILHAVN

24/00

KAREN OLSDTR, leilendning

1668: Skatteliste

Fornavn: Karen
Etternavn: Oelsdaater
Stilling/stand: Leilending
Gård: Kilham
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

24 01 1647

KILHAVN, leilendning

24/00

MIKKEL KILHAVN

1647: Bruker (ene): Mikkel

K il h a m
2 pd .
Michell 2 pd .
Kongen bygger
1/2 dreng

24 00 1613

KILHAVN

24/00

JOHANNES KILHAVN, ødegaardsmand

1612-1613

Kilhamn 24 Johannes Kilhamn Johannes Kilhavn 1613 179 1612-13 Rødøy fjering: Ødegaardsmænd. Hver 1 pund fisk.
Kilhavn (?) 24 Johannes Kilhavn Johannes Kilhavn 1612 171 Ødegaardsmænd 1612, Rødøy fjering. Hver avla i skat 3 saakalte riksmark (4 mar på Dlr.