Gård Vasvik (14)

Bruk nr 3 og 4

Hovedsiden

14 03 ROMSVOLDEN

14 03 1979

1979: 6 eier med 1/6 del hver

Hjemmel tinglest 7.3.1979.
Anne Elise Mikalsen Bolstad
Petra Olaug Edvardsen
Thine Marie Andrea Edvardsen
Jenny Marie Synnøve Mikalsen
Torhild Karin Mikalsen
Charlotte Rikarda Skarli

14 03 1950

PEDER MIKALSEN, eier

Skyld av 45 øre
Matrikkelutkastet av 1950

14 03 1920

MIKAL TIDEMANN PEDERSEN, selveier

1920 ft: 001 Mikal Tidemand Pedersen 01 1866-04-28 Rødøy - hp g Gaardbruker 'S'
1910 ft: 001 01 Mikael Pedersen 28.04.1866 Rødøy hf g Gaardbruker (selveier) og fisker b
1900 ft: 001 01 Mekal Pedersen 1866 Rødøy herred* Hf g Gaardsdrift- Gaardbruger S Fiskeri b

1920 folketellingen (14 03 0027 Romsvolden)

001 Mikal Tidemand Pedersen 01 1866-04-28 Rødøy - hp g Gaardbruker 'S'
002 Tine Regine !! 01 1869-05-18 Rødøy - hu g Husmor
003 Simon Emelius Angel 01 1894-02-26 Rødøy - s ug Driver fiske med motorbaat som mann eller arbeider (Fisker)
004 Peder Johan !! 01 1898-04-27 Rødøy - s ug Driver fiske med motorbaat som mann eller arbeider (Fisker)
005 John Heiberg 01 1900-05-13 Rødøy - s ug Driver fiske med motorbaat som mann eller arbeider (Fisker)
006 Martin Tidemand !! 01 1902-04-24 Rødøy - s ug Driver fiske med motorbaat som mann eller arbeider (Fisker)
007 Konrad Eide 01 1903-09-14 Rødøy - s ug Utfører forskilligt arbeide hjemme for foreldrene uten kontant lønn.
008 Viktor Johan Sahl 01 1906-05-26 Rødøy - s - Forsørges av foreldrene
009 Ragnar Bang 01 1918-08-05 Rødøy - s - Forsørges av foreldrene
010 Signe Andrea !! 01 1892-12-18 Rødøy - d ug Utfører husarbeide hjemme for foreldrene uten kontant lønn. (Indepike)
011 Emma Charlotte Lund 01 1908-02-20 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene
012 Berna Regine Lund 01 1911-01-09 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene
013 Agnes Margot Lund 01 1913-04-31 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Mikael Pedersen 28.04.1866 Rødøy hf g Gaardbruker (selveier) og fisker b
002 01 Tine Jakobsdatter 18.05.1869 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 Signe Mikalsdatter 18.09.1892 Rødøy d ug Arbeide i huset og kreaturstel b
004 01 Simon Mikaelsen 28.02.1896 Rødøy s ug Fiskeri og gaardsarbeide b
005 01 Peder Mikaelsen 23.04.1898 Rødøy s ug Gaardsarbeide b
006 01 John Mikaelsen 13.05.1900 Rødøy s ug Søn b
007 01 Martin Mikaelsen 24.04.1902 Rødøy s ug Søn b
008 01 Konrad Mikaelsen 14.09.1903 Rødøy s ug Søn b
009 01 Viktor Mikaelsen 26.05.1906 Rødøy s ug Søn b
010 01 Emma Mikaelsdatter 20.02.1908 Rødøy d ug Datter b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900 "Romsvolden":
001 01 Mekal Pedersen 1866 Rødøy herred* Hf g Gaardsdrift- Gaardbruger S Fiskeri b
002 01 Tine Jakobsen 1868 Rødøy herred* Hm g Husgjerning, Kreaturstel b
003 01 Signe Mekalsen 1893 Rødøy herred* D ug Barn b
004 01 Simon Mekalsen 1895 Rødøy herred* S ug Barn b
005 01 Peder Mekalsen 1897 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 John Mekalsen 13.05.1900 Rødøy herred* S ug Barn b

1889 Utskiftning

Tinglyst den 1.4.1889

1888 Matrikulert bruk

Eiendommen er utskilt fra gnr 14.01.

1886 Matrikkel

3 75c Romsvolden Peter Schrøder Steffensen 0-45 0-0-11-11

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Tine Regine

1920 ft: 002 Tine Regine !! 01 1869-05-18 Rødøy - hu g Husmor
1910 ft: 002 01 Tine Jakobsdatter 18.05.1869 Rødøy hm g Gaardmandskone b
1900 ft: 002 01 Tine Jakobsen 1868 Rødøy herred* Hm g Husgjerning, Kreaturstel b

.

1918 sønn: Ragnar Bang

Født den 05 08 1918.
1920 ft: 009 Ragnar Bang 01 1918-08-05 Rødøy - s - Forsørges av foreldrene

.

1913 datter: Agnes Margot Lund

Født den 31 04 1913.
1920 ft: 013 Agnes Margot Lund 01 1913-04-31 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene

.

1911 datter: Berna Regine Lund

Født den 09 01 1911.
1920 ft: 012 Berna Regine Lund 01 1911-01-09 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene

.

1908 datter: Emma Charlotte Lund

Født den 20 02 1908.
1920 ft: 011 Emma Charlotte Lund 01 1908-02-20 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene
1910 ft: 010 01 Emma Mikaelsdatter 20.02.1908 Rødøy d ug Datter b

.

1906 sønn: Viktor Johan Sahl

Født den 26 05 1906.
1920 ft: 008 Viktor Johan Sahl 01 1906-05-26 Rødøy - s - Forsørges av foreldrene
1910 ft: 009 01 Viktor Mikaelsen 26.05.1906 Rødøy s ug Søn b

.

1903 sønn: Konrad Eide

Født den 14 09 1903.
1920 ft: 007 Konrad Eide 01 1903-09-14 Rødøy - s ug Utfører forskilligt arbeide hjemme for foreldrene uten kontant lønn.
1910 ft: 008 01 Konrad Mikaelsen 14.09.1903 Rødøy s ug Søn b

.

1902 sønn: Martin Tidemann

Født den 24 04 1902.
1920 ft: 006 Martin Tidemand !! 01 1902-04-24 Rødøy - s ug Driver fiske med motorbaat som mann eller arbeider (Fisker)
1910 ft: 007 01 Martin Mikaelsen 24.04.1902 Rødøy s ug Søn b

.

1900 John Heiberg

Født den 13 05 1900.
1920 ft: 005 John Heiberg 01 1900-05-13 Rødøy - s ug Driver fiske med motorbaat som mann eller arbeider (Fisker)
1910 ft: 006 01 John Mikaelsen 13.05.1900 Rødøy s ug Søn b
1900 ft: 006 01 John Mekalsen 13.05.1900 Rødøy herred* S ug Barn b

.

1898 sønn: Peder Johan

Født den 27 04 1898.
1920 ft: 004 Peder Johan !! 01 1898-04-27 Rødøy - s ug Driver fiske med motorbaat som mann eller arbeider (Fisker)
1910 ft: 005 01 Peder Mikaelsen 23.04.1898 Rødøy s ug Gaardsarbeide b
1900 ft: 005 01 Peder Mekalsen 1897 Rødøy herred* S ug Barn b

.

1894 sønn: Simon Emeus Angel

Født den 26 02 1894.
1920 ft: 003 Simon Emelius Angel 01 1894-02-26 Rødøy - s ug Driver fiske med motorbaat som mann eller arbeider (Fisker)
1910 ft: 004 01 Simon Mikaelsen 28.02.1896 Rødøy s ug Fiskeri og gaardsarbeide b
1900 ft: 004 01 Simon Mekalsen 1895 Rødøy herred* S ug Barn b

.

1892 datter: Signe Andrea

Født den 18 12 1892.
1920 ft: 010 Signe Andrea !! 01 1892-12-18 Rødøy - d ug Utfører husarbeide hjemme for foreldrene uten kontant lønn. (Indepike)
1910 ft: 003 01 Signe Mikalsdatter 18.09.1892 Rødøy d ug Arbeide i huset og kreaturstel b
1900 ft: 003 01 Signe Mekalsen 1893 Rødøy herred* D ug Barn b

14 04 FORSLUND

TRUDE MARIANNE VON TREPKA

Tidligere plass: Labakken

2004 Hjemmel: Trude Marianne von Trepka

Tinglyst den 25.3.2004.

14 04 1950

1950 ROLF JENSEN, eier

Skyld av 23 øre
Matrikkelutkastet av 1950

1939 Eier: Rolf Jensen

Skjøte av 24.6.1939.
Nye eier er Rolf Jensen født den 9.6.1913.
Tidligere eier - selger er - Jens Hansen f. 27.1.1865.
Kjøpesum 500 kr.
Vitner på skjøtet er Hartvig Rydning og Sigurd Rydning.
(Nevnt at hustruen til selger er død).

1939 Eier: Jens Hansen

Erklæring om grunnbokshjemmel.
Sorenskriveren i Rana gjør vitterlig:
Ved lysing, inntatt i Nordlands framtid, Bodø, den 4. februar og Norsk Lysningsblad, Oslo, 7. februar 1939, er mulig eiere til eiendommen LABAKKEN, gnr 14, bnr 4 av skyld mark 0,23 i Rødøy oppfordret til å melde seg for undertegnede innen 6. mars d. å.
Da ingen har meldt deg innen fristens utløp, er JENS HANSEN, VASVIK, født den .....etter begjæring og i medhold av tinglysningslovens § 39, 3 b notert som innehaver av grunnbfrokhjemmelen til eiendommen.
Mo den 21. mars 1939.

14 04 1910

IVER OLAI BEK PEDERSEN, selveier og skomaker

Født 01.08.1875 Gjervalsvannet. Sønn av Peder Benjamin Lorentsen, Gjervalen/Gjervalsvannet.
1910 ft: 001 01 Iver Pedersen 01.08.1875 Rødøy hf g Skomaker og gaardbruker (selveier) b

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910 - "Lobakken":
001 01 Iver Pedersen 01.08.1875 Rødøy hf g Skomaker og gaardbruker (selveier) b
002 01 Ingeborg Olsdatter 14.04.1870 Gildeskaal hm g Gaardmandskone b
003 01 Paul Iversen 19.06.1900 Rødøy s ug Søn b
004 01 Ingbert Iversen 21.03.1902 Rødøy s ug Søn b
005 01 Agnes Iversdatter 28.02.1910 Rødøy d ug Datter b
006 01 Bertine Larsdatter 1893.06??.24 Rødøy tj ug Tjenestepike b

ANDRE personer:

Bertine Larsdtr, tjenestejente

1910 ft: 006 01 Bertine Larsdatter 1893.06??.24 Rødøy tj ug Tjenestepike b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ingerborg Olsdtr

1910 ft: 002 01 Ingeborg Olsdatter 14.04.1870 Gildeskaal hm g Gaardmandskone b

.

1914 døpt datter: Bergliot Ingerda

1914.8P 14.09.1913 12.07.1914 28.11.1913 Bergliot Ingerda E gdb Ivar Olai Bek Pedersen Vassvik 1875
hust Ingeborg Olsen 1871

.

1912 døpt datter: Agnes Ingvarda

1912.16P 29.01.1912 14.07.1912 15.02.1912 Agnes Ingvarda E gdb Ivar Pedersen Vassvik 1875
hustr Ingeborg Olsdatter 1871

1910 ft: 005 01 Agnes Iversdatter 28.02.1910 Rødøy d ug Datter b

.

1910 døpt datter: Agnes Ingvard

1910.6P 19.03.1910 19.06.1910 Agnes Ingvarda E gdb Ivar Olai Bek Pedersen Vassvik 1875
hust Ingeborg Kristine Olsdat 1873

AVDØD:
1911.11P 18.07.1911 24.07.1911 barn Agnes Ingvarda Iversdatter Vasvik Vasvik 21.3.1910 Hjernebetændelse.

.

1902 døpt sønn: Ingbert Olai

1902.12G 31.03.1902 20.07.1902 Ingbert Olai E gdb Ivar Olai Pedersen Vassvik 1875
Ingeborg Kristine Olsen 1873

1910 ft: 004 01 Ingbert Iversen 21.03.1902 Rødøy s ug Søn b

.

1901 døpt sønn: Paul Marcelius

1901.5G 19.06.1900 09.06.1901 02.01.1901 Paul Marcelius U bjergværksarbeider Ivar Olai Bek Pedersen Gjervalvannet 1875
Ingeborg Kristine Olsen 1870
Anmeldt af barnefaderen. 1ste leiermaal. Senere viede

1900 ft: 003 01 Paul Iversen 19.06.1900 Rødøy s ug Søn b

14 04 1901

STEFFEN JØRGENSEN, eier

1901 Utvandret til Amerika

Steffen Jørgensen født 1826.
Dorthea Hansdtr, hans ektefelle, født 1849
Sønnen Harald Johan Hagen Steffensen, født 1892

Steffen Jørgensen - familien

Jeg velger å skrive alt det andre om denne familie på den gården han kom fra - som husmann på gården Skivik ved flere tellinger.

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900 "Labakken".
001 01 Steffen Jorgensen 1826 Bergen Hf g Gaardsdrift Gaardbruger Snedkerarbeide b
002 01 Dorthea Hansen 1849 Nesne Nor Hm g Husgjerning Kreaturstel b
003 01 Harald Steffensen 1892 Rødøy herred* S ug Vedhugger b

1888 Matrikulert bruk

Skilt ut fra bnr 1 av gården Vasvik. Hjemlet 1.8.1888.

1886 Matrikkel

4 75d Labakken Steffen Jørgensen 0-23 0-0-6-6

Steffen - kom fra

Han omtales i tellingen 1875 og 1865 som bosatt som husmann på plassen "Korken" under gården gården Skivik.

1892 avdød sønn: Jørgen Andreas Meier

AVDØD:
1893.13G 19.03.1893 21.04.1893 ægte født Jørgen Andreas Meier Jørgensen Vasvik Vasvik Telnæs 21.1.1891