Gård Storselsøy (2) 1700 C

Hovedsiden

1726 Jon Andersen
1721 Iver Jensen (innerste)
1711 Nils Jensen
1701 Per Jensen

02.00 1726 Jon Andersen

1729

Stor Selsøy 2 Jon Andersen Jon Andersen 1729 32 45 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1726 jb: Bruker (1 av 4): Jon Andersen

Fornavn: Joen
Etternavn: Andersen
Gård: Stor Selsøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ekstraskatten

Fornavn: Joen
Etternavn: Andersen
Gård: Stor Selsøen

1711 jb: Jon Andersen

Fornavn: Joen
Etternavn: Anderssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT: Jon Andersen, bruker

1701 Storselsøen, Oppsidder, lejledning. 48.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 jb: bruker (1 av 2) Jon

Fornavn: Joen
Løpenr: 144
Stor-Selsøen i Rødøe Fjerding
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT: sønn Jens Jonsen

1701 Storselsøen, sønn av Joen Andersen, 20
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT: sønn Anders Jonsen

1701 Storselsøen, sønn av Joen Andersen, 16.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT: sønn Torsten Jonsen

1701 Storselsøen, sønn av Joen Andersen, 12.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om Torsten:

Han er 1744 nevnt som bruker her.

ANDRE:

1701 MT: Olle Torstensen (stesønn?)

1701 Storselsøen, nevnt som sønn av bruker Joen, men er mulig stesønn? 30.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT: dreng Jon Hansen

1701 Storselsøen, Tieneste karle, Drenge, 12.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

02.00 1721 Iver Jensen

1721 Ekstraskatten

Fornavn: Iver
Etternavn: Jensen
Rolle: Person
Gård: Stor Selsøen
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1701 MT: Iver Jensen, innerste

Fornavn: Ifver
Etternavn: Jens.
Stilling/stand og vilkår: Inderst
Alder: 35
Gård: Storselsøen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

02.00 1711 Nils Jensen

1711 jb: bruker: Nils Jensen

Fornavn: Niels
Etternavn: Jenssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT: brukeer Nils Jensen

1701 Storselsøen Niels Jens Oppsidder, Lejledning, 50.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 jb: bruker (1av2): Nils Jensen

Fornavn: NIls
Løpenr: 143
Stor-Selsøen i Rødøe Fjerding
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT: Jens Nilsen

1701 Storselsøen, sønn av Niels Jensen, Jens Nilsen, 32.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT: Sjur Jensen

1701 Storselsøen, sønn av Niels Jensen, 12 år.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT: Daniel Nilsen

1701 Storselsøen, sønn av Niels Jensen, 3 år.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

ANDRE:

1701 MT: Dreng Kristen Olsen

Christen Olsen
1701 Storselsøen, Christen Olsen, Tieneste karle, Drenge, 30.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

02.00 1701 Per Nilsen

1701 MT Innerste

Bosatt hos en av brukerne her 1701.

Innerste Per Nilsen

Fornavn: Per
Etternavn: Nielsen
Stilling/stand og vilkår: Inderst
Alder 60
Gård Storselsøen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogder

EKTEFELLE og BARN:

1701 Sønn: Kristen Persen

Fornavn: Christen
Etternavn: Persen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 12
Gård: Storselsøen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

02.00 1701 Jens Hellesen - husmand

1701

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 2.
1701 Stor Selsøen/Rødøe. Jens Hellesen, person. Husmand.

1700

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 1.
1701 Stor Selsøen/Rødøe. Jens, person. Husmand.