Kjetvik (54)

bnr 3 Bakkeland

Tilbake til hovedsiden

Hanna Berntsen, eier enda (2020)
Peder Berntsen, eier

Foto eid av Johan Martin Mathisen. Mottatt fra Petter Moe. Her skal være BAKKELAND.
(rla 1524).

54 03

KJETVIK, Bakkeland

54/03

HANNA BERTSEN, eier

Tidligere husmannsplass "Gammelgården"

Om

I jordboka står denne hjemmel uendret fra 1944 (2017).
Hanna var født 1864 er er død for svært mange år siden.

HANNA PARELI HEDEVIK HANSDTR. g.BERNTSEN, selveier

Den første eier her Peder Berntsen døde 17.12.1934.
Hans enke Hanna Bernten fikk hjemlet retten til bruket formelt den 12.09.1944.
Hun er omtalt med hjemmel i matrikkelutkastet av 1950.

Hanna dør her 31.12.1952.

I grunnboka av 2021 04 04 står «Hanna Berentsen» fremdeles som eier av gården.

Karl Andersen (hersteds) fikk 16.9.1896 tinglyst en leieavtale/festekontrakt her som fremdeles står som heftelse i på bruket.

I 1952 18 08 ble det tinglyst en festekontrakt som skulle vare i 50 år, feste nr. 1 av dette bruk. Denne er utgått, men ikke avlest her.

En tomt, bnr 4, ble skilt ut herfra 07.07.1952. Hjemmel på denne tomt står fremdeles på først eier Magne Bakken (Grunnbok 2021 04 04).

1950 Eier og bruker: Hanna Berntsen

Skyld av 15 øre
Matrikkelutkastet av 1950:

1944 Ny eier

Hanna Berntsen får hjemmel - etter ektemannen - på eiendommen 12.09.1944.
Peder Berntsen døde 17.12.1934.

54 03 1986

KJETVIK, Bakkeland

54/03

MATHIS TOBIAS DAHL PEDERSEN BAKKELAND

1986 Mathis døde

Født 5.8.1907.
Han er sønn av tidligere bruker her Peder Berntsen Bakkeland og ektefelle Hanna.
Som en ser foran ble ikke noen i neste generasjon eier av bruket her.
Mathis døde 24. august 1986 på gården Kjetvik 54-03 Bakkeland.

Hjemmel til et hus her

Mathis Bakkeland får auksjonskjøte på et hus under denne hjemmel (54.03). Han betaler 400 kr for det.
Broren Bernt Bakkeland hadde eid det tidligere og det hadde i den anledning et skadeløsbrev til Rødøy Sparebank utstedt 24.9, tinglyst 1710 1925. Manglende betaling ført etter hvert til at det kom på auksjon. Dette var vanlig rundt om i kommunen i de vanskelige 1930-åran.

Ektefelle: Leikny Nilsen

Mathis ble gift 1950 med Leikny Nilsen f. 12.februar 1912 på gården Bjerga 53-01 som datter av Nils Johan Tomassen f. 25.september 1866 og hustru Lina Randine Lorentsdtr f. 14.januar 1875.

Hun er født den 12.2.1912.
Leykny dør den 30.1.2000.
Gravlagt på Tjongsfjord nye gravplass.

1954 datter: Lill-May Bakkeland

Født den 11. februar 1954.
Skal være bosatt Skjerstad.

  • DNK Rødøy - foto fra gravstedregisteret.

  • DNK Rødøy - foto fra gravstedregisteret.

1932 (1)

1932 (2)

Per og Hanna

FFR 1989/223.

Foto fra: DNK Rødøy- gravplassregisteret.

54 03 01 1934

KJETVIK, Bakkeland

54/03
EKTEFELLEN ANNA -omtalt mer foran her.

PEDER BERNTSEN, eier

1920: 001 Peder Berntsen 01 1853-03-25 Rødø - hp g Jordbruk S
1910: 001 01 Peder Berntsen 25.03.1853 Rødøy hf g Fisker og forpagter f
Inderste Vernes Nordre bnr. 2.
1900: 007 02 Peder Berntsen 1853 Rødøy herred* Hf g Inderst og fisker b

1952 Hanna dør

Døde den 31.12.1952.

1950 eier Hanna Berntsen

Matrikkelutkastet fra 1950: Skyld 15 øre og eier Hanna Berentsen.

1934 Peder dør

Peder døde på gården Kjetvik 54-03 Bakkeland 17.desember 1934, 81 år gammel. Gravlagt/jordfestet 02.januar 1935.

1920 folketellingen (54 03)

001 Peder Berntsen 01 1853-03-25 Rødø - hp g Jordbruk S
002 Hanna Pareli Hedvik Hansdatter 01 1863-07-08 Rødø - hu g Husmor
003 Bernt Olai Georg Pedersen 01 1890-07-11 Rødø - s ug Fiskeri, motorbaat langs kysten syd og nord
004 Iverta Johanna Pedersen 01 1896-01-01 Rødø - d ug Tjenestepike uten fast løn, alskens arbeide i hus og fjøs hj
005 Haakon Parelius Meyer Pedersen 01 1897-10-16 Rødø - s ug Fiskeri, motorbaat langs kysten i syd og nord
006 Rosaias Margido Pedersen 01 1899-03-16 Rødø - s ug Fiskeri med motorbaat langs kysten i sør og nord
007 Rosa Josefa Pedersdatter 01 1902-09-15 Rødø - d ug Tjenestepike uten fast løn, alskens arbeide i stue og fjøs
008 Helga Pauline !! 01 1905-08-17 Rødø - d ug Tjenestepike - alskens arbeide i hus og fjøs, uten fast løn
009 Matis Tobias Dahl Pedersen 01 1907-08-06 Rødø - s ug Pf
010 Jens Kristian Petersen 01 1889-07-29 Rødø - l ug Fiskeri -motorbaat langs kysten syd - eller nordpaa

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900 (Gammelgården)
001 01 Peder Berntsen 25.03.1853 Rødøy hf g Fisker og forpagter f
002 01 Hanna Hansdatter 18.07.1863 Rødøy hm g Husholdningsvæsen b
003 01 Bernt Pedersen 11.07.1890 Rødøy s ug Fiskeri og gaardsarbeid b
004 01 Karen Pedersdatter 09.09.1893 Rødøy d ug Hus- og kreaturstel b
005 01 Iverta Pedersdatter 01.01.1895 Rødøy d ug Hus- og kreaturstel b
006 01 Haakon Pedersen 16.10.1896 Rødøy s ug b
007 01 Rosaias Pedersen 16.03.1899 Rødøy s ug b
008 01 Rosa Pedersdatter 05.09.1901 Rødøy d ug b
009 01 Helga Pedersdatter 17.08.1904 Rødøy d ug b
010 01 Matias Pedersen 06.08.1906 Rødøy s ug b
011 01 Jens Petersen 28.06.1889 Rødøy el ug Fiskeri, fisker b

Jægte-styrmann

Ved inngåelse av ekteskap bodde han i Otervær (innerste) og ble titulert som "Jægte styrmann". 01.05.1891-

1902 Bruk nr 3 er utgått fra bnr 1

Tinglysninger:
Skyldelingsforretning, hvorved der fra bruk nr 1 og 2 er utskilt en parsell kaldt ”Bakkeland”, der er gitt en skyld av 16 øre, hvorav hvor av fragår dette bruk (bnr 1) 8 øre, avholdt 16. og tinglyst 24.september 1902. Senere utskilt bnr. 4 med 1 øre.

1900 ft: Familien kom fra gården Vernes Nodre

Bosatt som innerste familie på gården Vernes Nordre - bruk nr 2:
FOLKETELLINGEN 1900:
007 02 Peder Berntsen 1853 Rødøy herred* Hf g Inderst og fisker b
008 02 Hanna Hansdatter 1863 Rødøy herred* Hm g Inderstkone b
009 02 Bernt Pedersen 1890 Rødøy herred* S ug Barn b
010 02 Håkon Pedersen 1897 Rødøy herred* S ug Barn b
011 02 Rosaias Pedersen ??1899 Rødøy herred* S ug Barn b
012 02 Karen Pedersdatter 1893 Rødøy herred* D ug Barn b
013 02 Iverta Pedersdatter 1896 Rødøy herred* D ug Barn b

1875 folketellingen

Peder er 1875 bosatt som logerende ugift fisker hos gårdbruker David Ivarsen på gården Strømdal (Strømsnes 39). (33-27).

1865 folketellingen

Ved folketellinga 1865 var de bosatt i Selvåg på Rødøya. Jeremias Knudsen ble bruker(leilending) på gården Otervær 70-01. Sønnen Knut Jeremiassen, kjøpte Otervær i 1893, men flytta til Bolga i Meløy før 1900. Knut var halvbror til Peder Berntsen.

Hvor fra

1910 ft: 001 01 Peder Berntsen 25.03.1853 Rødøy hf g Fisker og forpagter f

Peder Berntsen var født på gården Våga 65 som uekte barn av Bernt Olai Pedersen, Æsvik 62 og Magdalene Nilsdtr, Våga 65.

Hans MOR:

Magdalene var uekte datter av Nils Olsen, Bjerga og født der 29.juni 1829.
Hun ble viet i Rødøy kirke 24. november 1864 til Jeremias Knudsen f. 1840
Eivindvik i Aals prestegjeld.

EKTEFELLE og BARN:

1910 ft: Ektefelle: Hanna Pareli Hedevig Hansdtr

Født den 18.7.1863. NB: Gravstøtten = 8.7.1863.
1910: 002 01 Hanna Hansdatter 18.07.1863 Rødøy hm g Husholdningsvæsen b
1900: 008 02 Hanna Hansdatter 1863 Rødøy herred* Hm g Inderstkone b

Ektefelle: Hanna Pareli Hedevik Hansdtr

Hun var født 1864 i Kjetten.
Ekteskap med jægtestyrmann Peder Berntsen, født Æsvik, bosatt Otervær.
Giftet seg i kirken 01.05.1891.
Merknad:
Vielsen udsættes saa længe, da brudgommen hele tiden har været paa reiser uds.. i juledagene, da veiret hindrede ham i at komme til kirke.

Hanna - hvor fra

Hun er datter av Hans Andersen som er nevnt nedenfor her.

1909 (1906) døpt sønn: Mathias Tobias Dahl

1909.25G 06.08.1906 02.11.1909 16.03.1907 Mathias Tobias Dahl E husm Peder Berntsen Bakkeland 1853
h Hanna Pareli Hedevig Hansdatter 1863

Født 6.8.1906.
1920: 009 Matis Tobias Dahl Pedersen 01 1907-08-06 Rødø - s ug Pf
1910: 010 01 Matias Pedersen 06.08.1906 Rødøy s ug b

1806 (1804) døpt datter: Helga Pauline Bakkeland

1906.2P 17.08.1904 27.05.1906 25.10.1904 Helga Pauline E gdb Peder Berntsen Bakkeland 1853
Hanna Pareli Hansen 1863

Født 17.8.1904.
1920: 008 Helga Pauline !! 01 1905-08-17 Rødø - d ug Tjenestepike - alskens arbeide i hus og fjøs, uten fast løn
1910: 009 01 Helga Pedersdatter 17.08.1904 Rødøy d ug b
Hun døde samme sted 7. november 1974, 70 år gammel.
JB: Helga var den som var FRISØR til mannfolka i Indre Tjongsfjord.

1906 (1901) døpt datter: Rosa Josefa Ekof Pedersen g. Johansen

1906.1P 05.09.1901 27.05.1906 Rosa Josefa Ekof E gdb Peder Berntsen Bakkeland 1853
Hanna Pareli Hansen 1863

Født den 5.9.1901.
1920: 007 Rosa Josefa Pedersdatter 01 1902-09-15 Rødø - d ug Tjenestepike uten fast løn, alskens arbeide i stue og fjøs
1910: 008 01 Rosa Pedersdatter 05.09.1901 Rødøy d ug b
Konfirmert Rødøy kirke 10.juni 1917.

Rosa ble gift med Karl Olai Johansen f. 16.februar 1908.
Rosa og Karl omtales nærmere under gården Breivik 57-11 Skogly.

1906 (1899) døpt sønn: Rosaias Margio Heibert Pedersen

1906.3G 16.03.1899 27.05.1906 23.10.1899 Rosaius Margio Heiberg E fisker Peder Berntsen Bekkeland 1853
Hanna Pareli Hansdatter 1863

Født den 16.3.1899.
1920: 006 Rosaias Margido Pedersen 01 1899-03-16 Rødø - s ug Fiskeri med motorbaat langs kysten i sør og nord
1910: 007 01 Rosaias Pedersen 16.03.1899 Rødøy s ug b
1900: 011 02 Rosaias Pedersen ??1899 Rødøy herred* S ug Barn b
Konfirmert Rødøy kirke 1906.
Rosaias ble gift med en som hette Kari. Hadde barna Per og Jon Kåre.

1906 (1897) døpt sønn: Haakon Parelius Meier P. Bakkeland

1906.2G 16.10.1897 27.05.1906 05.06.1898 Haakan Parelius Meier E fisker Peder Berntsen Bekkeland 1853
Hanna Pareli Hansdatter 1863

Født den 16.10.1896.
1920: 005 Haakon Parelius Meyer Pedersen 01 1897-10-16 Rødø - s ug Fiskeri, motorbaat langs kysten i syd og nord
1910: 006 01 Haakon Pedersen 16.10.1896 Rødøy s ug b
1900: 010 02 Håkon Pedersen 1897 Rødøy herred* S ug Barn b

1896 døpt datter: Iverta Johanna Hjemgård Pedersen

1896.23P 01.01.1896 19.07.1896 Iverta Johanna Hjemgaard E inderst Peder Berntsen Svinvær 1853
Hanna Pareli Hedevik Hansen 1863

Født den 1.1.1895.
1920: 004 Iverta Johanna Pedersen 01 1896-01-01 Rødø - d ug Tjenestepike uten fast løn, alskens arbeide i hus og fjøs hj
1910: 005 01 Iverta Pedersdatter 01.01.1895 Rødøy d ug Hus- og kreaturstel b
1900: 013 02 Iverta Pedersdatter 1896 Rødøy herred* D ug Barn b

1894 (1893) døpt datter: Karen Marie Sevangine Jeremine Pedersdtr

1894.20P 09.09.1893 23.07.1894 16.01.1894 Karen Marie Sevangine Jeremine E inderst Peder Berntsen Otervær 1853
Hanna Pareli Hansen 1863

Født den 9.9.1893.
1910: 004 01 Karen Pedersdatter 09.09.1893 Rødøy d ug Hus- og kreaturstel b
1900: 012 02 Karen Pedersdatter 1893 Rødøy herred* D ug Barn b
Nevnt født 9.3.93 ved konfirmasjon?)

År 1900 er hun bosatt hjemme hos foreldrene, inderster hos gårdbruker Hans Thomassen på gården Vernes Nordre 50-02.

Konfirmert Rødøy kirke 1910.

Karen døde 5.september 1913, 20 år gammel på gården Kjetvik 54-03 Bakkeland. Gravlagt Tjong Nedre 12september 1913.

JM
Jann har vuggen som ble laget til Karen. Han fikk den av Håkon.

1892 døpt datter; Magdalene Marie Jentoft Pedersen

1892.37P 13.09.1892 17.09.1892 Magdalene Marie Jentoft E inderst Peder? Pedersen? Otervær 1852 [Db]
Hanna? Hansen? 1864

Mer om MAGDALENE:

Hva skjedde med henne?

1891 (1890) Bernt Olai Georg Pedersen

1891.24G 11.07.1890 02.08.1891 25.07.1890 Bernt Olai Georg U inderst Peder Berntsen Otervær 1853 Anmeldt af barnefaderen. Begges 1ste leiermaal. Senere ægteviede.
Hanna Pareli Hansen 1864

1920: 003 Bernt Olai Georg Pedersen 01 1890-07-11 Rødø - s ug Fiskeri, motorbaat langs kysten syd og nord
1910: 003 01 Bernt Pedersen 11.07.1890 Rødøy s ug Fiskeri og gaardsarbeid b
1900: 009 02 Bernt Pedersen 1890 Rødøy herred* S ug Barn b
Bernt ble hjemmedøpt av Jeremias Knudsen den 25.juli 1890.
Dåp ble stadfestet i Rødøy kirke 2.8.1891.
Bosatt år 1900 som barn hjemme hos foreldrene, inderster hos gårdbruker Hans Thomassen på gården Vernes Nordre 50-02.

ANDRE:

1889 Fisker: Jens Pettersen

Født den 28.6.1889.
1920: 010 Jens Kristian Petersen 01 1889-07-29 Rødø - l ug Fiskeri -motorbaat langs kysten syd - eller nordpaa
1910 ft: 011 01 Jens Petersen 28.06.1889 Rødøy el ug Fiskeri, fisker b