Gård Vågenge (64)

© RLA

 

bruk nr. A

Hovedsiden

64 01 Vågenge

Eier og bruker - Laila Engen

64 01

Ole Olai Anton Norum døde 10. juni 1995.

Født på gården Vågeng den 1. juli 1913.

Eier - Jonas Norum

1950 Eier og bruker - Ole Norum

1 Vågenge 0 mark 94 øre Ole Norum

64 01 1920 Johan Kristian Norum

1920 folketellingen (64 01 0001 Vaagenge)

001 Johan Kristian Norum 01 1875-08-08 Rødøy - hp g Gaardbruker 'S'
002 Singne Marie Norum 01 1887-03-03 Aag. i Meløy Herred - hu g Husmor
003 Olea Dorthea Norum 01 1851-08-26 Aag. i Meløy Herred - l e Føderaad enke efter gaardbruker
004 Karen Ingvarda Norum 01 1902-09-07 Vaagenga Rødøy - datter av forrige ægteskab ug Pf
005 Ole Olai Norum 01 1913-08-01 Vaagenga Rødøy - s ug Pf
006 Alfild Dorthea Norum 01 1915-04-25 Vaagenga Rødøy - d ug Pf
007 Astrid Johanna Norum 01 1919-02-19 Vaagenga Rødøy - !! ug Pf
008 Jonnas Johan Norum 01 1917-08-23 Rødøy - s ug Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Johan Norum 08.08.1875 Melø hf e %g% Gaardbruger og fisker f
002 01 Sverre Klæbo 22.01.1902?? Stamnes s ug Søn b
003 01 Karen Norum 07.09.1908 Rødøy d ug Datter b
004 01 Olea Norum 26.08.1850 Melø fl e Føderaadskone og husholderske b
005 01 Pauline Sørli 16.02.1879 Næsne tj ug Tjenestepige b
006 01 Ole Norum 29.03.1882 Rødøy s ug Farmarbeider f

Johan Norum - Hvor fra

Sønn av forrige bruker her - Ole Norum Kristiansen. Familien var bosatt på gården Aag i Meløy da Johan ble født. Familien flytta straks etter til Vågeng i Rødøy.

EKTEFELLER og BARN:

1923 Datter: Sigrid Johanne Mathisen

Født her den 13.1.1923 (Kirkeboka 14.1.1923). Gift med Magnus Johan Mathisen og bosatt Tjong Nedre (59.06) Fjelleheim fra høsten 1944.

64 01 1903

1903 Olea Kruger Norum

Etter at ektefellen døde i 1903 drev hun gården videre frem til sønnen Johan kom tilbake fra Amerika og kjøpte gården og brev selveier her.

64 01 Ole Norum Kristiansen

1903 Ole Norum Kristiansen dør

Druknet ved forlis på Rødøyfjorden den 29.6.1903. Han seilte hjem fra Rødøy sammen med en nabo og to som ble konfirmert dette året. Mer om det senere.

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Ole Norum Kristiansen 1844 Melø Nor Hf g Fisker og gårdbruger Leilending b

002 01 Olea Pedersdatter 1848 Melø Nor Hm g Gårdmandskone b
003 01 Johan Olsen 1875 Melø Nor S ug Gårdmandsøn fisker b
004 01 Martin Olsen 1880 Rødøy herred* S ug Gårdmandsøn fisker f
005 01 Susanne Olsdatter 1882 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b
006 01 Ole Olsen 1885 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
007 01 Anton Olsen 1889 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
008 02 Anton Johansen 1873 Melø Nor Hf %% Logerende%% g Fisker, Inderst b
009 02 Petra Olsdatter 1877 Melø Nor Hm %% Logerende %% g Fiskerkone b
010 02 Henry Antonsen 06.02.1899 Rødøy herred* S ug Søn b
011 03 Peder Krøger 1817 Melø Nor EL e Føderådsmand b
012 04 Elisabeth Fordelsdatter 1851 Melø Nor EL e Husstel (spind o.s.v.) b
013 04 Kristian Johansen 1871 Rødøy herred* EL ug Fisker f

1891 Folketelling

PDF-fil med tellingen 1891 ligger nedenfor her.

1886 Matrikkel

1 125a Ole Norum Kristensen 1-67 0-3-8-8

Engevikslekta

ENGEVIKSLEKTA, side 65: Omtalt der.

Bernhoft boka

BERNHOFBOKA: Sønn av Kristian Andersen og Maren Bernhoft Andersen, Halsa. Norumnavnet kom inn i slekta med Ole. Han ble dødt "Ole Norum Kristiansen". Mellomnavnet er sansynlig til ære for en velstående svoger av mora Maren Bernhoft. Faren Kristian og hans eneste bror brukte navnet "Andersen".

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Olea Pedersdtr Krøger

1900: 002 01 Olea Pedersdatter 1848 Melø Nor Hm g Gårdmandskone b

1881 Datter: Susanne Iverine Olsdtr Norum

Mer om Susanne

ENGEVIKSLEKTA, side 68: Susanna ble viet i Hatton, North Dakota, 14. november 1901 til Eilert Johan Sjeldrup (Johansen) Johnsen. Eilert (Ed) var født på Ågskardet i Meløy 23. mai 1865. Eilert emigrerte til "Amerika" i 1887. I 1898 retunerte han for å hente over sin tilkommende brud, Anne Elisabeth Olsdatter, født 7.mars 1879, datter av Christian Berg Stephensen og Berith Sophie Hansdatter Stephensen, Røshagen i Meløy. Anne var 14 år yngre enn Eilert, og de ble enige om å vente med vielsen til de kom over til Amerika. Eilert selv kunne ikke tenke seg å flytte tilbake til Norge. Skulle det vise seg at Anne ikke trivdes i sitt nye hjemland kunne hun retunere Norge ugift. De forlot Trondheim 15.mars 1899. Men Anne skulle ikke få se sitt nye fedreland, på veien over døde hun og ble begravet i havet. Ifølge Eilerts familie ville han ikke ha noen annen kone enn en som kom fra Kruger-slekten. Etter en tid sendte han bilett over til en annen av sine slektninger i Norge, nemlig Susanna. Hun må øyensynlig ha likt sitt nye fedreland for 14. november 1901 gifta hun og Eilert seg.

1880 Sønn: Martin (Olsen) Norum

1900: 004 01 Martin Olsen 1880 Rødøy herred* S ug Gårdmandsøn fisker f

1878 Datter: Petra Hansine Zahl Olsdtr Norum, g. Johansen

Hun er født den 5.4.1878 på bruket her.
1900: 009 02 Petra Olsdatter 1877 Melø Nor Hm %% Logerende %% g Fiskerkone b
Petra er i tellingen nevnt født Meløy, og det blir da gården Aag hvor det er bosatt hos moras foreldre.

1900: Datteren Petra og mannen Anthon Johansen

Bosatt hos hennes foreldre på gården Vågenge bnr 1. Ved folketellingen 1910 er de bosatt i Svendolsenviken - bnr 1 - husmannsplass matrikulert fra bnr 1.
FOLKETELLINGEN 1900 HER:
008 02 Anton Johansen 1873 Melø Nor Hf %% Logerende%% g Fisker, Inderst b
009 02 Petra Olsdatter 1877 Melø Nor Hm %% Logerende %% g Fiskerkone b
010 02 Henry Antonsen 06.02.1899 Rødøy herred* S ug Søn b

1877 Datter: Dorthea Pareli Dahl Olsdtr Norum

Født den 5-1-1877 på gården Aag i Meløy.
Utvandret Nord-Amerika (USA) og døe der 10.5.1957.

1875 Johan Norum

OVERTAR SOM BRUKER (EIER) HER og omtales foran her.
1910: 001 01 Johan Norum 08.08.1875 Melø hf e %g% Gaardbruger og fisker f
1900: 003 01 Johan Olsen 1875 Melø Nor S ug Gårdmandsøn fisker b

ANDRE:

1900 ft: Peder Krøger - Oleas far

1900: 011 03 Peder Krøger 1817 Melø Nor EL e Føderådsmand b.
Han er blitt enkemann og har solgt bruket sitt på gården Aag i Meløy. Han lever av føderåd derfra. Han er flyttet til Vågeng i Rødøy for å bo hos sin datter.

1900 ft: Tjenestejente: Elisabeth Fordelsdtr

1900: 012 04 Elisabeth Fordelsdatter 1851 Melø Nor EL e Husstel (spind o.s.v.) b

1900 ft: Fisker: Kristian Johansen

Født 1871.
013 04 Kristian Johansen 1871 Rødøy herred* EL ug Fisker f
Man finner han i tilsvarende situasjon 1910 - som bosatt hos gårdbrukeren på Hammervoll under gården Segelfor.

fOLKETELLINGEN 1891 pdf

Familien på bruk nr 1 1891.

64 01 Johan Abelsen

I slekt med Olea som blir brukerkone her like etter

Johan Abelsen er fra Gjerøy søndre og er søskenbarn til Olea nevnt foran her.

Familien flytter til Lødingen

Ved tellingen 1900 er Johan Abelsen og ektefellen Edrikke Dinesdtr bosatt hos hennes sønn - husmann 0041 Erikstad under 23-01 i Lødingen.

1875 folketellingen

001 01 Johan Abelsen 1831 Sør-Gjærø i Rødø hf g Bygselmand Gaardbruger Fisker b
002 01 Edrikke Dinesdatter 1829 Stor-Horn i Brønø Kone g b
003 01 Didrik Edvardsen 1862 Sør-Gjærø i Rødø Pleiesøn Hjælper Faderen b

Utsæd og husdyr - Johan Abelsen

Utsæd: by1 ha1/2 po7
Husdyr: he1 ku1 ka1 få15

Bosatt på Flatøy

Bosatt som logerende fiskerfamilie på gården Flatøy 75-1. Bor her sammen med mann og "hennes" sønn på 4 år. Bosatt hos gårdbruker Mekias Petersen.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Edrikke Dinesdtr

Hun er nevnt ført den 1830 07 06 i Brønnø. Tellingen 1910 er hun bosatt i Lødingen hos sin sønn Didrik Edvardsen.

1863 Viet

KIRKEBOKA EKTESKAP 1863-09:
27.sept. Unkar Johan Olai Abelsen (31) Gjerø, sønn av Abel Danielsen. Pige Edrika Johanna Dinesdatter (33), Brønø prestegjeld, datter av Dines ????.

1862 Edrika sin sønn: Didrik Marselius Edvardsen

KIRKEBOKA DØPTE 1862:
Uekte sønn Didrik Marcelius Edvardsen, sønn av Edvard Martinus Andreassen, Ausbø i Alstahaug. Edrika Johanna Dinesdatter, bosatt Alstahaug.

Mer om Didrik

Bosatt 1910 006 Langnes, Erikstad (plass). Lødingen kommune i Nordland.
Han er nevnt født 1862.01.18 Rødø. Husmann og fisker og har barn. Skriv mer fra tellingen senere.

Edrika Johanne kom fra Brønnøy

Gård pg Slekt Brønnøy, bid 11 side 508-509.

Mer om familien hennes

Gård pg Slekt Brønnøy, bid 11 side 508-509.

64 01 1875 Peder Berg Pedersen

1875 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1875:
004 02 Peter Berg Pedersen 1801 Osen, Rødø hf g Kaarmd. Fisker b
005 02 Kjersten Mikkelsdatter 1815 Nord-Vernæs i Rødø Kone g b
006 02 Julius Jenssen 1858 Verrang i Rødø Pleiesøn ug Fisker b

Utsæd og husdyr - Peter Pedersen

Utsød: ikke noe
Husdyr: ku1 få3

1865 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1865:
001 01 Petter Berg 60 Rødø Præstegj g Leil, Styrmand og Gaardbr
002 01 Sara Marie Pareli Berg 62 Rødø Præstegj hans Kone g
003 01 Lornz Pettersen 22 Rødø Præstegj ug deres Tjener
004 01 Kirsten Mikkelsdatter 42 Rødø Præstegj e deres Tjener
005 01 Lisabeth Fordeelsdatter 18 Rødø Præstegj ug deres Tjener
006 01 Eline Monzdatter 12 Rødø Præstegj ug deres Tjener

Utsæd og husdyr

Utsæd: by1 ha1/2 po4
Husdyr: he1 ku4 få12 gj12