Tilbake...

Søk

Bnr 6 Grønvold

06 Knut Heen
05 Odd Paul Martin Heen
04 Olaf Trygve Heen
03 Karl Johan Bang Pedersen
02 Jens Andreas Jokumsen eller Joakimsen
01 Teodor Edvard Martine Haagensen

Bnr 11 Nyheim

01 Hans Kristian Leganger Gjersvik

Søk

1801

Anders Jonsen