Skivik (17)

bruk nr 1 A

til hovedsiden

Parti fra Skivik

Trond Pedersen/Rødøy før og nå. 11.2018.
Foto: Johan Rasch.

17 01

SKIVIK

17/01

LEYKNY LARSEN SKIVIK, eier

1950 Matrikkel

Leykny Larsen Skivik
Skyld av 1 mark og 75 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

17 01

SKIVIK

GEORG SKIVIK, eiet 1/2 part

LARS SKIVIK, eier 1/part

1922 Eiere og brukere - Lars og Georg Skivik

17 01 1920

SKIVIK

17/01

LARS KRISTIAN KLÆBO PEDERSEN, selveier

1922 Kårbrev

Kårbrev inntatt i skjøte av 14. august 1922 mellom Lars og Dorthea Skivik og sønnene Paul og Georg Skivik.

1. For og røkt til 1 kur og 3 saue med lam framfødte.

2. Aakerland til 2 tønders potet utsed, og seinere når kårfolkene er blitt så gamle at de ikke lenger kan stelle åkeren, ha 8 tønder potet, levert innen 1. oktober kvert år.
3. Fritt hus og brendsel.
4. Den nødvendige pleie og tilsyn i alderdom og sjukdom.
5=årlig verdi kr 1000.

1920 folketellingen (17 01 0029 Skeivik)

001 Lars Klæbo Pedersen 01 1844-04-07 Rødøy - hp g Gaardbruker 'S'
002 Dorthea By 01 1875-08-25 Rødøy - hu g Husmor
003 Georg Meyer 01 1895-05-28 Rødøy - s ug Driver fiske med egen motorbaat
004 Paul Olai Angel 01 1897-07-11 Rødøy - s ug Driver fiske med egen motorbaat
005 Bertha Helene !! 01 1898-05-30 Rødøy - d ug Utfører fjøsarbeide (budeie) for foreldrene uten kontant lønn
006 Ester Marie Dorthea !! 01 1900-08-24 Rødøy - d ug Utfører husarbeide hjemme for foreldrene uten kontant lønn.
007 Laura Johanne Dahl 01 1902-05-02 Rødøy - d ug Utfører husarbeide hjemme for foreldrene uten kontant lønn. (Indepike)
008 Reidar Bang 01 1903-09-07 Rødøy - s ug Utfører gaardsarbeide hjemme for foreldrene uten kontant lønn.
009 Nils Andreas !! 01 1905-10-03 Rødøy - s ug Utfører forskilligt arbeide hjemme for foreldrene uten kontant lønn.
010 Gunhild Larsen 01 1910-04-01 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene
011 Ingeborg Gurine !! 01 1914-06-04 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene
012 Gurine Marie !! 01 1916-05-28 Rødøy - d - Forsørges av foreldrene
013 Lars Johan Klæbo 01 1920-04-28 Rødøy - s - Forsørges av foreldrene

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Lars Pedersen 07.04.1844 Rødøy hf g Gaardbruker og fisker b
002 01 Dorthea Haagensdatter 25.08.1875 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 Georg Larsen 28.05.1895 Rødøy s ug Gaardsarbeide b
004 01 Paul Larsen 11.07.1896 Rødøy s ug Gaardsarbeide b
005 01 Bertha Larsdatter 30.05.1898 Rødøy d ug Datter b
006 01 Ester Larsdatter 04.08.1900 Rødøy d ug Datter b
007 01 Laura Larsdatter 02.05.1902 Rødøy d ug Datter b
008 01 Reidar Larsen 02.09.1904 Rødøy s ug Søn b
009 01 Nils Larsen 03.10.1905 Rødøy s ug Søn b
010 01 Ragnhild Larsdatter 13.02.1907 Rødøy d ug Datter b
011 01 Gunhilde Larsdatter 01.04.1910 Rødøy d ug Datter b
012 01 Hilda Andersdatter 17.08.1894 Rødøy b d ug Datter, Fors. gbr. mt
013 01 Peder Olsen 90 ca Rødøy Bestefar e Føderaadsmand b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Lars Pedersen 1844 Rødøy herred* Hf g Gaardbruger, S Fiskeri b
002 01 Dorthea Haakensdr. 1875 Rødøy herred* Hm g Husgjerning, Kreaturstel b
003 01 Georg Larsen 1895 Rødøy herred* S ug Husgjerning, Kreaturstel b
004 01 Paul Larsen 1896 Rødøy herred* S ug Husgjerning, Kreaturstel b
005 01 Ingberta Larsen 1898 Rødøy herred* D ug Husgjerning, Kreaturstel b
006 01 Ester Larsen 23.08.1900 Rødøy herred* D ug Husgjerning, Kreaturstel b
007 01 Josefine Larsen 1881 Rødøy herred* D ug Husgjerning, Kreaturstel b
008 01 Josefine Larsen 1884 Rødøy herred* Tyende ug Kokke- Vævning b
009 01 Jens Lornsen 1878 Rødøy herred* Tyende ug Fiskeri, Jordarbeide b

1886 Skivik - matrikkel

1 78 Skeivik Lars Pedersen 1-75 0-1-22-22 Alm. skr. Skjedvik.

1877 Verge for umyndige

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Sørfjorden 1877 etter Hans Olsen. Døde 21.juli 1875. Pernille Pedersdatter, ektefelle. Anna Maria Hansdatter (4), datter. Peder Olai Hansen 2 1/2 år, sønn. Værge for de umyndige LARS PEDERSEN SKIVIK.

1875 folketellingen

001 01 Lars Pedersen 1843 Rødø Pr. hf g Gaardbr. Selveier Fisker b
002 01 Gurine Eliasdatter 1842 Rødø Pr. Hans Kone g b
003 01 Kristine Benjaminsdatter 1866 Rødø Pr. Pleiebarn b
004 01 Elias Benjaminsdatter!! 1868 Rødø Pr. Pleiebarn b
005 01 Ole Pedersen 1857 Rødø Pr. tj ug Tjener b
006 01 Anne Jakobsdatter 1855 Lurø Pr. tj ug Tjener b

Utsæd/husdyr:

Lars Pedersen
Utsæd: by1 po5
Husdyr: ku7 ka7 få31

Lars - hvor fra

FOLKETELLINGA 1865: Bosatt som 21 år gammel ugift sønn hjemme hos foreldrene på gården Skivik 17-01.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle(2): Dorthea Hågensdtr

1910: 002 01 Dorthea Haagensdatter 25.08.1875 Rødøy hm g Gaardmandskone b
1900; 002 01 Dorthea Haakensdr. 1875 Rødøy herred* Hm g Husgjerning, Kreaturstel b

Ektefelle: Gurine Marie Eliasdtr

KIRKEBOKA EKTESKAP 1868-05: 11.oktober. Ungkar Lars Christian Klæboe Pedersen (24), Skivik, sønn av Peder Olsen Skivik. Pige Gurine Maria Eliasdatter (25) Nordfjordnes, datter av Elias Augustinussen.

Ektefelle (1): Gurine Eliasdtr

Født 20.01.1843 på gården Nordfjordnes (26-02).
Datter av Elias Augustiniussen og Hanna Maria Hågensdtr, Nordfjordnes 26.
Hun er tante til Elias og Kristine som ble oppfostret her.
1875: 002 01 Gurine Eliasdatter 1842 Rødø Pr. Hans Kone g b

1910 Datter: Gunhilde Larsdtr

Født her den 1.4.1910.
1910: 011 01 Gunhilde Larsdatter 01.04.1910 Rødøy d ug Datter b

1907 Datter: Ragnhild Larsen

Født her den 13.2.1907.
1910: 010 01 Ragnhild Larsdatter 13.02.1907 Rødøy d ug Datter b

1905 Sønn: Nils Larsen

Født her den 3.10.1905.
1910: 009 01 Nils Larsen 03.10.1905 Rødøy s ug Søn b

1904 Sønn: Reidar Larsen

Født her den 2-9.1904.
1910: 008 01 Reidar Larsen 02.09.1904 Rødøy s ug Søn b

1902 Datter: Laura Larsen

Født her den 2.5.1902.
1910: 007 01 Laura Larsdatter 02.05.1902 Rødøy d ug Datter b

1900 Datter: Ester Larsen

Født her den 4.8.1900.
1910: 006 01 Ester Larsdatter 04.08.1900 Rødøy d ug Datter b
1900: 006 01 Ester Larsen 23.08.1900 Rødøy herred* D ug Husgjerning, Kreaturstel b

1898 Datter: Bertha (Ingberta) Larsen g. Strand.

Født her den 30.5.1898.
1910: 005 01 Bertha Larsdatter 30.05.1898 Rødøy d ug Datter b
1900: 005 01 Ingberta Larsen 1898 Rødøy herred* D ug Husgjerning, Kreaturstel b
Døde på Rødøy sykehjem den 3.2.1986 og hadde da Strand til navn.

1896 Sønn: Paul Larsen

Født her den 11.7.1896.
1910: 004 01 Paul Larsen 11.07.1896 Rødøy s ug Gaardsarbeide b
1900: 004 01 Paul Larsen 1896 Rødøy herred* S ug Husgjerning, Kreaturstel b

1895 Sønn: Georg Larsen

Født her 28.5.1895.
1910: 003 01 Georg Larsen 28.05.1895 Rødøy s ug Gaardsarbeide b
1900: 003 01 Georg Larsen 1895 Rødøy herred* S ug Husgjerning, Kreaturstel b

Mer om LEANDER;

AVDØD:
1884.8G 05.07.1884 11.07.1884 æ.b. Leander Antonius Gaarde Larsen Skivik Skivik Telnæs 14.6.1884

1888 Mer om AUNE:

AVDØD:
1888.8G 16.07.1888 18.07.1888 ægte født Aune Otelius Hagen Larsen Skivik Skivik Telnæs 10.7.1886 Skarlagensfeber.

1881 Datter: Josefine Larsen

Født her ca 1881 - 1 eller andre ekteskap?
1900: 007 01 Josefine Larsen 1881 Rødøy herred* D ug Husgjerning, Kreaturstel b

1877 Datter: Hilda Elise Bye Larsdtr

Født her 23.4.1877. Døpt (hjemme?) 23.4.1877.

1872 Ludvig Elias Gaarde Larsen

Født her 4.5.1872. Døpt kirken 7.7.1872.

ANDRE personer:

1900 ft: Tyende: Jens Lorentsen

Født 1878 ca
1900: 009 01 Jens Lornsen 1878 Rødøy herred* Tyende ug Fiskeri, Jordarbeide b

1900 ft: Tyende og kokke: Josefine Marie Larsen

Født 1884 (Må ikke forveksles med datter i huset med samme navn).
1900: 008 01 Josefine Larsen 1884 Rødøy herred* Tyende ug Kokke- Vævning b
Det er to "Josefine Larsen" som er født 1884 i Rødøy.
Trolig er dette den som er født 30.1.1884 på gården Brendsvik, datter av Lars Kristian Gaarde Larsen og Grete Kristine Kolbeinsdtr. Lenke dit.

1875 ft: Pleiebarn: Elias Anthon Bang Benjminsen?

Født 14.2.1868 Nordfjordnes. Døpt 1-6-1868.
Foreldre var Benjamin Mathias Kristensen og Lovise Johanne Kristine Eliasdtr. Foreldrene var bosatt Melfjorden Melfjorden 25-08 Ravnskar.
Kristine - er hans søster.

1875: 004 01 Elias Benjaminsdatter!! 1868 Rødø Pr. Pleiebarn b

Elias utvandret til Amerika

Han reiste 1887 til Amerika.

1875 ft: Pleiebarn: Kristine Benjaminsdtr

Født ca 1866
Foreldre var Benjamin Mathias Kristensen og Lovise Johanne Kristine Eliasdtr. Foreldrene var bosatt Melfjorden Melfjorden 25-08 Ravnskar.

1875: 003 01 Kristine Benjaminsdatter 1866 Rødø Pr. Pleiebarn b
Trolig den Kristine Benjaminsen som er budeie på Hellervik ved tellingen 1900.
Kristine er år 1900 i tjeneste som budeie hos Benjamin Pedersen og Dorthea Abrahamsdatter på gården Hellervik (20-1). Hun er da 33 år gammel og ugift.

Mer om Kristine: Sønn Benjamin Johan Angel Hågensen

Barn født 01.11.1897 på gården Melen 38. Barnefar er Haagen Hansen, Kongsvik i Lurøy. Uekte.
Benjamin er 1900 bosatt hos sin mormor på gården Oldervik. Lenke dit.

1875 ft: Tjenestedreng Ole Benjamin Dass Pedersen

Født på gården Skivik 9.10.1856. Sønn av Peder Olsen og Johanne Larsdtr. Skivik. Døpt i kirken 10.5.1857 (merknad hjemmedøpt).
Bror til brukeren her - Lars Pedersen. Foreldrene omtalt nedenfor her.
1875: 005 01 Ole Pedersen 1857 Rødø Pr. tj ug Tjener b
(Tjener hos broren Lars om har overtatt bruket her).
Er den Ole B.D. Pedersen som utvandrer til Amerika 1887. Lenke.

1875 ft: Tjenestepige: Anne Jakobsdtr

Født 1855 ca
1875: 006 01 Anne Jakobsdatter 1855 Lurø Pr. tj ug Tjener b
1876 er hun bosatt som gift på plass under gården Vasvik, lenke dit. Hun er gift med Ole Johan Einarsen. Lenke dit.

17 00 1875

SKIVIK

17/02

PETER STEFFENSEN, innderste

1875 ft: Inderste og skomaker - Peter Steffensen

016 03 Peter Steffensen 1853 Rødø Pr. hf g Inderst Skomager Fisker b
017 03 Lovise Olsdatter 1847 Rødø Pr. Hans Kone g b

Petter Steffensen - hvor fra

Sønn av Steffen Jørgensen og Mali Malene Larsdtr, Skivik.