Selsøyvik (04)

JÆGER godset i Rødøy

Start på en oversikt - ikke ferdig enda...

Hovedsiden

Søndre Rødøy

18-01 Strand

1886 matrikkel: 1 79a Strand Gurine Jæger 2-19 0-3-13-13
1886 matrikkel: 1 79a Strand Knud Alexander Jæger 2-19 0-3-13-13

18 02 Strand, Hellvik

1886 matrikkel: 2 79b Helvik Hans M. Jæger 0-18 0-0-7-7

Melfjorden 25 02

Skjøte fra Godseier Johan Brodkorb til O. S. Jæger på denne eiendom - 730 spd, datert 10. juni, tinglyst 1. oktober 1872.

Melfjorden 25 06 Smiskaret

Skadeløsbrev fra Eliasar Pedersen til O. S. Jæger & Sønn for kr 800 med pant bl.a. i denne eiendom,Auksjonsskjøte til O. S. Jæger & Sønn for kr 500,datert 30. januar, tinglyst 1.februar 1906.

Skjøte (*) fra O. S. Jæger & Søn til Johan Johansen Nordfjordnes på denne eidendom for kjøpesum kr 500, datert 29. juni, tinglyst 1. august 1906. (Merknad; I teksten benævnet ”Kjøbekontrakt datert 21. juli, tinglyst 1. august 1899.

Aanes 36 02

Skjøte fra O, S. Jæger til Jens Krog Offersøy? på denne eiendom med flere andre eiendommer for kr 4500, datert 24.februar1883, tinglyst 1. april 1886.

Auksjonsskjøte til handelsmann O. S. Jæger på denne eiendom for 70 spesidaler, datert 23., tinglyst 24. september 1853.

Kvitnesvik 37 01

Gnr. 37, bnr. 1 Kvitnesvik: Skjøte fra Hartvig Johansen til handelsmand O. S. Jæger på denne gård for 70 spesidaler, datert og tinglyst 7. oktober 1858.

Kisten 40 01

Skjøte fra O. S. Jæger til Lars Severingsen på denne går for 50 spesidaler, datert 28. september tinglest 1. oktober 1872.

Auksjonskjøte til handelsmann O. S. Jæger på denne gård for 20 spesidaler, datert 27. april, tinglest 3. mai 1872.

Nordre Rødøy

Segelfore 6+3 01

Kongelig skjøte til handelsmann Ole Jæger på denne eiendom for 80 spesidaler med påhefte av årlig jordavgift 5 Skjpr 1 1/3 Fjdkr Sædebyg, datert 4. juni 1851, tinglyst 21. mai 1852.

Kjøpekontrakt fra O. S. Jæger til Laurits Jensen på denne gård med hus for kjøpesum 800 kroner, hvorav 200 kr bliver stående i gården med 1. prioritets pant (samt med forpliktelse til at svare føderåd til sine foreldre Jens Mikkelsen og Ane Larsdatter), datert 22. juni 1881, tinglyst 15. juni 1882.

Øyene i Rødøy

Otervær (70)

Skjøte fra handelsmann Arnt Hvid til handelsmann O. J. Jæger (Selsøyvik) på denne gård med underliggende Skogsholmen for 150 spd, datert 30. Juli og tinglyst 26. September 1865.

Gjerøy Nordre 76 01

Auksjonsskjøte til handelsmann Ole S. Jæger på denne eiendom for 300 spesidaler, datert 5. juni og tinglyst 6.september 1861.

Skjøte fra O.S.Jæger til Hans Martin Jæger på denne eiendom for 300 spesidaler, datert 12. og tinglyst 13. september 1867.

Gjerøy Søndre 77 02

Kongelig skjøte til Ole Jæger på denne eiendom for 130 spesidaler med påhefte av: Årlig jordavgift ”6 Skjpr 1 1/3 Fjdhr Sædebygg” , datert 19. september 1850, tinglyst 24. mai 1851.

Kjøpekontrakt hvorved O. S. Jæger selger denne eiendom til Anders Christensen Gjerø for kr 2400 med påhefte av pantsikkerhet for kr 1340 som rest på kjøpesum.

Gjerøy Søndre 77 03

Skjøte fra Peder Ribe Kristiansen til handelsmann Ole Jæger på denne eiendom for 150 spesidaler, datert 5., tinglyst 6.september 1854.

Skjøte fra O. S. Jæger til Hans M. Jæger på denne med flere eiendommer for kr 4500, datert 24.februar 1883, tinglyst 1. april 1886.

Skjøte fra Hans Jæger til Mathias Myhre Jensen på denne eiendom for kr 1500, datert og tinglyst 20. september 1898.

Gjerøyhavn 78 01

Skjøte fra Benjamin Einarsen til O. S. Jæger, datert 30. november 1851, tinglyst 22. mai 1852.
Skjøte fra O. S. Jæger til Samuel Pedersen på denne eiendom for 50 spesidaler med påhefte av kår til enken Malene Amundsdatter av årlig verdi 3 spesidaler, datert og tinglyst 1. oktober 1852

Gjerøyhavn 78 02

Auksjonsskjøte til handelsmann O.S.Jæger på denne eiendom for 580 spesidaler med påhefte av kår, av årlig verdi 4 spesidaler, til enken Regine Olsdatter, datert og tinglyst 23.juni 1871.

Skjøte fra O. S. Jæger til Peder Jensen på denne eiendom for 400 spesidaler med forbehold av forkjøpsrett for selgeren, eller etter hans død, den nærmest boende av hans barn, datert 28. september, tinglyst 1. oktober 1872.

Kongetiende og leding til Chr. Hall,…….? Ret for enkefru H. Brodkorbs arvinger av 11. mai 1871, tinglyst 2. september 1872. (Kongetiende slettet ifølge lov 14.7.1897).

Erklæring fra O. S. Jægers i Rødøy boende arvinger Christian Jæger og Hans Jæger om at de frafaller sin forkjøpsrett til denne eiendom, datert 27. oktober 1892, tinglyst 23. mai 1893.