Gård Kvalvik (51)

51 01 A

Til hovedsiden

På siden her:
1804 Henrik Eriksen (1801).
1801 Josept Nilsen

51 01

DAVID KRISTIAN OLSEN, leilendning

Født ca. 1820 Eivik. Sønn av Ole Davidsen, født Ranens prestegjeld.
1875: 1/2 Grdbrg. Bygselmand, Fisker
Døde her 1887.

1887 avdød

1887.12G 23.05.1887 01.06.1887 kaarmand, gift David Kristian Olsen Eidvik Kvalvik 1819

1875 folketellingen

Bosatt sammen med sønnen Thomas i egen husholdning. De har nå delt gården mellom seg.
007 David Olsen 02 1815 Rødø Sogn b hf g 1/2 Grdbrg. Bygselmand, Fisker
008 Abelone Nilsdatter 02 1799 Mo Pr. b Kone g -
009 Anna Thomasdatter 02 1858 Rødø Sogn %Mo Pr.% b Tjenestepige ug -

Utsæd/husdyr:

1865 folketellingen (112 Qvalvig)

001 David Olsen 01 48 Rødø Præstegjeld - - g Leil, Gaardbr, Fisker
002 Abelone Nielsdatter 01 64 Ranens Præstegjeld - hans Kone g -
003 Thomass Davidsen 01 28 Rødø Præstegj - deres Søn ug og Behjælper
004 Maren Davidsdatter 01 18 Rødø Præstegj - deres Datter ug og hjælp
005 Anna Tomasdatter 01 8 Rødø Præstegj - Fosterbarn ug

Skifte 1847 etter Maren Jonsdtr, Strømdal i Rødøy.

Skifte etter Maren Jonsdatter, Strømdal i Rødøy
Arvinger:
Enke. Internt skiftenr: 19586. Skiftet åpnet: /-1847.
Anne Davidsdatter, Wasdal i Rødøy.
Datter av avdøde. Gift. Ektefelle: Ole Pedersen.
Ole Pedersen, Wasdal i Rødøy.
Svigersønn av avdøde. Gift. Ektefelle: Anne Davidsdatter.
Johanne Davidsdatter, Strømdal i Rødøy.
Datter av avdøde. Gift. Ektefelle: Iver Mathisen.
Iver Mathisen, Strømdal i Rødøy.
Svigersønn av avdøde. Gift. Ektefelle: Johanne Davidsdatter.
Marit Davidsdatter, Qvalnesvig i Rødøy.
Datter av avdøde. Gift. Ektefelle: Hartvig Johnsen.
Hartvig Johnsen, Qvalnesvig i Rødøy.
Svigersønn av avdøde. Gift. Ektefelle: Marit Davidsdatter.
Ole Davidsen, Strømdal i Rødøy.
Sønn av avdøde. Død.
David Christian Olsen, Strømdal i Rødøy.
Sønnesønn av avdøde. Barn av Ole
Bereth Davidsdatter, Strømdal i Rødøy.
Datter av avdøde. Død.
Beret Randine Jensdatter, Kislen i Rødøy.
Datterdatter av avdøde. Gift. Ektefelle: Sefrin Nielsen. Barn av Bereth
Sefrin Nielsen, Kislen i Rødøy.
Gift.
Thomas Jensen, Strømdal i Rødøy, 21 år
Dattersønn av avdøde. Barn av Bereth. Curator Niels Veiland
David Jensen, Strømdal i Rødøy, 18 år
Dattersønn av avdøde. Barn av Bereth. Curator Niels Veiland
Anders Jensen, Strømdal i Rødøy, 16 år
Dattersønn av avdøde. Barn av Bereth. Formynder Thomas Jensen, Molen
Maren Jensdatter, Strømdal i Rødøy, 13 år
Datterdatter av avdøde. Barn av Bereth. Formynder Thomas Jensen, Molen

Skifte 1834 etter Tomas Haagensen, Strømdalen i Rødøy.

Ektefelle: Maren Jonsdtr.
Johanna Davidsdtr, Strømdalen i Rødøy, stedatter av avdøde.
Tomas Olsen, Straumdalen i Rødøy, 11 år Konens barnebarn.

Skifte etter far 1821.

Ektefelle: Mille Olsen, Eidsvik i Rødøy, hustru av avdøde.
David Olsen Eidvik i Rødøy, 2 år. Sønn av avdøde.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Abelone Nilsdr

AVDØD
1891.11P 14.10.1891 30.10.1891 kaarmandsenke Abelone Nilsdatter Mo i Ranen Kvalvik 1802

1838 viet

1838.3 30.09.1838 ungk David Chrestian Olsen Evigen Strømdal 19
pige Abelona Nilsdatter Norum 36

BARN:

1848 Maren Elina Dorthea Davidsdtr

1848.3 21.01.1848 24.04.1848 Maren Eline Dorthea E gdbr Dave Olsen Qualvig hstr Abelone Nilsd
[Hjd]

FOLKETELLINGA 1865:
Bosatt som 18 år gammel datter hjemme hos foreldrene på gården Kvalvik 51-01.

KIRKEBOKA BEGRAVEDE 1870:
"Blev fundet død i marken under et flaug, man formoder at hun er styrtet nedover samme".

1842 Nils Benjamin Davidsen

1842.6 20.01.1842 15.05.1842 23.01.1842 Niels Benjamin E gdmd David Olsen Qualvig
hustru Abelone Nielsd

AVDØD:
1865.18 23.09.1865 ungk Niels Benjamin Davidsen Telnes 23 Omkom paa søen ved Hellervig - færingsbaad, vælted af kraftvind? - 1 reddet af hvelvet?

1838 døpt sønn: Tomas Olai Davidsen

1838.18 02.07.1838 22.07.1838 02.07.1838 Tomas Olai U ungk David Olsen pige Abelona Nilsdatter Strømdalen

Tomas omtales videre her som ny bruker av gården. Først halve gården, siden hele.

51 01 03

HANS JANSEN (JOHANSEN), leilendning

Dør på gården her av ”Blotsot” 23.april 1837.
Gravlagt 12.mai 1837. Skifte etter han,

1837 skifte

Skifte etter Hans Johansen, Kvalvigen i Rødøy.
Ektefelle: Ane Pettersdtr.
Skifte åpnet 1837.
Ingeborg Hansdtr, Kvalvigen, 17, datter av avdøde.
Johanna Hansdtr, Kvalvigen, 12, datter av avdøde.

Leilendning

Bruker fra 1812 til etter 1835, før 1838.

Matrikkel for året 1838 nevner en Ole Pedersen som bruker av gården Kvalvik.
Det kan tenkes at det er snakk om den person som bodde i Vasdal, husmannsplassen som på den tid var regnet som å tilhøre denne gården.

Mannskapsruller

Han er i mannskapsrullene nevnt bosatt på gården fra 1811, 24 år gammel, og født ca. 1788 på gården Vaage.

Noen ganger også nevnt født ”Walle” og ”Aag”. Innerste på gården 1811, 1812 og bruker fra 1813. Merknad: ”Liten og frisk”, ”Måtelig høy og frisk” og fra 1827 ”Er svagelig”. Er bruker så lenge mannskapsrullene varer, dvs. til 1835.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anne Pedersdtr

Eller Pettersdtr.
Omtalt som gjenlevende ektefelle i skifte 1837.

.

1825 døpt datter: Johanne Margrethe Hansdtr

1825.8P 22.05.1825 03.07.1825 25.05.1825 Johanne Margrethe E jordbrugende Hans Jahnsen Kvalvik
kone Anne Pedersdatter

Konfirmert samme sted 20.juni 1841.

Johanne ble viet 9.juni 1851 i Rødøy kirke til Andreas Johansen f. 1818 i Fosnes som sønn av Johan Svendsen. Barn er født på gården Årnes 1852 og Tjong Øvre i åra 1855-1867. Familien nevnes folketellinga 1865 på plass uten jord på Tjong Øvre 60-02. Skomaker og født Namdal.

.

1820 døpt datter: Ingeborg Anna Hansdtr

1820.12P 29.06.1820 09.07.1820 Ingeborg Anna E Hans Jansen Kvalvik
Ane Pettersd

Konfirmert Rødøy kirke 25.juni 1837. Ingeborg Anna ble viet Rødøy kirke 5.november 1843 til Markus Andreas Nilsen f. 1812,
se nærmere under gården Reppen Øvre 01-03.

.

Hans Olsen, fostersønn

Født ca. 1817 Sleipnes.
Fra 1825 nevnes Hans Olsen som fostersønn, 8 år gammel og f. ca. 1817. Han er nevnt født Sleipnes. Nevnes i mannskapsrullene på gården helt frem t.o.m. året 1835.

51 01 02 1828

MONS KRISTENSEN

Mons flytter fra Kvalvik til Bjerga og dør der 9. februar 1828. Jordfestet 11. mai 1828.

1801 folketellingen

Det kan være denne ”Mons Kristensen” som år 1801 er tjener på Tjong Øvre.

Bruker her

Bruker her fra før 1805 – 1811.
Datteren Kristianna skal være født her 1805.

Mannskapsrullene

Mannskapsrullene 1809-1835:
I mannskapsrullene er Mons nevnt fra 1809 på gården Kvalvik 51-01, som 33 år gammel. Han er nevnt som født på ”Sommersæt”, men det er også nevnt ”Grønaasen”.

Merknad: ”Tufs” og ”Svakelig” alle åra fra 1809 og til 1817, det siste året han er nevnt på gården her. Bruker av gården 1809 og nevnt som innerste fra 1812. Fra 1811 er en Hans Jansen bosatt her som bruker.

EKTEELLE og BARN:

Ektefell:

1802 døpt datter: Karen Monsdtr

Født her ca. 1802.
Karen døde på gården Kvalvik 1813, 11 år gammel.

1805 døpt datter: Kristiane Monsdtr

Født her ca 1805.
Konfirmert Rødøy kirke 29. juni 1828. Nevnt da som født og bosatt Kvalvik, som datter av forannevnte. Kristianna ble viet til Elling Pettersen f. 1806. Ved folketellinga 1865 er hun og mannen bosatt som logerende (fisker) hos Peder Olsen på gården Tjong Øvre 60-03.

1808 døpt sønn: Ingebrigt Monsen

Født her ca. 1808.

Konfirmert Rødøy kirke 29.juni 1828. Nevnt da som sønn av forannevnte.
Mannskapsrullene fra 1830 (prestens ruller):
Nevnt her som Ingebricht Monsen, født Qvalvig, bosatt Bjørgaae. Født 1808.

Mannskapsrullene 1809-1835:
Nevnt her åra 1824-1835 som Engebregt Monsen. Født Qvalvigen. Nevnt som sønn på gården Bjerga åra 1824-1825. Resterende år som dreng på Bjerga til og med 1834. Unntatt 1827 hvor han er dreng Øvre Tjong og år 1835 hvor han er på Ørnes. ”Er en tufs”, ”Er enfoldig”, ”Er taabelig”.

51 00 01 1801

HENRIK ERIKSEN, leilending

Den første som er bruker her på 1800-tallet.

Holdsmannen Joseph Nielsen (72) og kona Karen Olsdtr (72) er også bosatt her. 1801. Begge er gift i sitt 1.ekteskap. Joseph antas å være den siste bruker av gården her på 1700 tallet.

Mannskapsrullene 1809-1835

MANNSKAPSRULLENE 1809-35:
Nevnt åra 1813-28 som 19-37 år gammel.
Nevnt som født i Svinvær.
Dreng på Flatøy 1813-17,
dreng Rønvik 1818-24 og
Inderst Sjåvik 1828 (4xxx).
Omtalt med: "Er frisk got utseende" og "Høy og frisk".

1794

Da sønnen Alexander ble født 1794 var familien bosatt på gården Svinvær.
Henrik har da blitt bruker her mellom det tidspunkt og folketellinga.

EKTEFELLE og BARN:

Skifte etter henne:

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Kvalvik 51 etter avdøde Elisabeth Alexandersdtr. Gjenlevende ektefelle Henrich Erichsen.
Sønn: Alexander Hendrichsen 11 år.

1801 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1801:
001 01 Henric Ericssen 44 Husbonde 1te ægtesk. Bonde bruger jord og driver fiske

002 01 Elisabeth Sandersdatter 45 Hans kone 3dt ægteskab
003 01 Alexander Henricssen 7 Deres søn
004 01 Elen Hermandsdatter 15 Tjeneste pige Ugift

1804 Elisabeth Sandersdtr - døde her

Kirkeboka for Rødøy - døde:
Lisbeth Sandersdatter, død 1804, 49 aar. Qvalviken.

1789 trolig skifte etter tidligere ektefelle

Skifte etter Hans Olsen, Værnes Nordre i Rødøy
Arvinger:
Ektefelle: Elisabeth Sandersdatter. Internt skiftenr: 19816. Skiftet åpnet: /-1789.
Elisabeth Sandersdatter, Værnes Nordre i Rødøy.
Hustru av avdøde. Ektefelle: Hans Olsen.
Abraham Andersen, Dahlen i Meløy.
Fetter av avdøde. Søskenbarn
Johannes Povelsen, Qvalvigen i Rødøy.
Fetter av avdøde. Søskenbarn
Barbro Andersdatter, Strømsvigen i Rødøy.
Kusine av avdøde. Søskenbarn

1769 skifte far

Skifte etter Alexander Christophersen, Reppen Nedre i Rødøy
Arvinger:
Ektefelle: Else Pedersdatter og Else Jensdatte. Internt skiftenr: 19278. Skiftet åpnet: /-1769. Hans
1.ekt var med Else Jensdatter som han hadde barn med.Tilsammen 6 barn.
Else Pedersdatter, Reppen Nedre i Rødøy.
Hustru av avdøde. Ektefelle: Alexander Christophersen.
Else Jensdatter, Reppen Nedre i Rødøy.
Hustru av avdøde. Død. Hans første hustru
Jon Alexandersen, Reppen Nedre i Rødøy, 24 år
Sønn av avdøde. Verge farbroder Ole Christophersen, Kitsvig.
Hans Alexandersen, Reppen Nedre i Rødøy, 18 år
Sønn av avdøde. Verge farbroder Ole Christophersen, Kitsvig.
Christian Alexandersen, Reppen Nedre i Rødøy, 2 år
Sønn av avdøde. Verge morfaderen Peder Melchersen, Sedsvig.
Else Sophia Alexandersdatter, Reppen Nedre i Rødøy, 3 år
Datter av avdøde. Verge Peder Pedersen, Brevigen.
Anna Alexandersdatter, Reppen Nedre i Rødøy, 3 år
Datter av avdøde. Verge Peder Pedersen, Brevigen.
Elisabeth Alexandersdatter, Reppen Nedre i Rødøy, 15 år
Datter av avdøde.
Ole Christophersen, Kitsvig i Rødøy.
Bror av avdøde. Verge
Peder Melchersen, Sedsvig.
Verge. Far til Else Pedersdatter

1763 skifte etter hennes mor

Skifte etter Else Joensdatter, Reppen Nedre i Rødøy
Arvinger:
Ektefelle: Alexander Christophersen og Jacob L. Internt skiftenr: 19277. Skiftet åpnet: /-1763.
Alexander Christophersen, Reppen Nedre i Rødøy.
Ektemann av avdøde. Ektefelle: Else Joensdatter.
Jacob Larsen, Reppen Nedre i Rødøy.
Ektemann av avdøde. Død. Første ektemann
Anders Jacobsen, Reppen Nedre i Rødøy, 25 år
Sønn av avdøde.
Jacob Jacobsen, Reppen Nedre i Rødøy, 19 år
Sønn av avdøde.
Else Jacobsdatter, Kieldal i Rødøy.
Datter av avdøde. Gift. Ektefelle: Petter Hansen.
Petter Hansen, Kieldal i Rødøy.
Svigersønn av avdøde. Gift. Ektefelle: Else Jacobsdatter.
Anne Jacobsdatter, Reppen Nedre i Rødøy, 22 år
Datter av avdøde.
Joen Alexandersen, Reppen Nedre i Rødøy, 17 år
Sønn av avdøde.
Hans Alexandersen, Reppen Nedre i Rødøy, 10 år
Sønn av avdøde.
Elisabeth Alexandersdatter, Reppen Nedre i Rødøy, 7 år
Datter av avdøde.

Ektefelle: Elisabeth Sandersdtr (Alexandersdtr)

1801: 002 01 Elisabeth Sandersdatter 45 Hans kone 3dt ægteskab
OBS: Hun har vært gift to ganger før dette ekteskapet.

.

1794 Sønn Alexander Henriksen

Født ca 1794 i Svinvær.
1801: 003 01 Alexander Henricssen 7 Deres søn

Mannskapsrullene

MANNSKAPSRULLENE 1809-35:
Nevnt åra 1813-28 som 19-37 år gammel. Nevnt som født i Svinvær.
Dreng på Flatøy 1813-17,
dreng Rønvik 1818-24 og
inderst Sjåvik 1828 (4xxx).
Omtalt med: "Er frisk got utseende" og "Høy og frisk".

Sønnen gifter seg:

KIRKEBOKA VIET 1825:
25.09.1825 Alexander Hendriksen, Lillefjord, 32 år og Milla Dorthea Johnsdtr, 32 år.
De får barn 1825 og 1828. Aanes 1825 og Sjåvik 1828.
Lenke til gården Forsdal hvor Milla er født.

SØNNENS 2 barn:

1825 Lisabet Dortea Aleksandersdr

Lisabeth Dorthea Aleksandersdtr som ble født den 29. juli 1825 på gården Forsdal - 1801 og før siden hvor hun, mor og besteforeldrene på morsiden er omtalt. Vet foreløpig ikke hva som skjedde med henne videre.

1828 datter: Johanna Jakobia Aleksandersdtr

Johanna Jacobia Aleksandersdtr, født Sjåvik 29. september 1828.
Vet foreløpig ikke hva som skjedde med henne videre.

ANDRE personer:

1801 ft: Tjenestepige: Elen Hermannsdtr

Født ca 1786.
1801: 004 01 Elen Hermandsdatter 15 Tjeneste pige Ugift

51 00 1804 00

JOSEPT NILSEN, leilendning, senere holdsmand

Folketellinga for Rødøy 1801:
Bosatt som holdsmann, som er gift i 1.ekteskap og er 72 år gammel. Bor sammen med kona Karen Olsdatter.
Bosatt hos gårdbruker Henrik Eriksen på gården Kvalvik 51-1.

1801 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1801:
005 01 Joseph Nielsen 72 Mand 1te ægteskab Holsmand og lever af fiskeri
006 01 Karen Olsdatter 72 Hans kone 1te ægteskab

Brukeren - Joseph Nilsen

Nevnt i tellingen 1801 som 72 år gammel. Hans fødselsår blir da ca 1728. I skiftet etter Nils Poulsen Tjong er nevnt en sønn Joseph Nilsen 4 år i 1736 og da født ca 1732.

1769 mt: Joseph Nilsen

Manntall 1769: 50 Hvalvigen: Josepht Nilsen (38).

Trolig skifte farsøster 1746

SKIFTER I RØDØY 1686-1780:
Skifte 1746 etter Synneve Povelsdtr, Tjong Nedre.
Ole Andersen, gjenlevende ektefelle.
Michel Povelsen (bror), Lars Povelsen (bror),
Nils Povelsen (bror som er død),
Josept Nilsen, sønn av broren Nils, formynder stedfaderen Michel Andersen, Tjong Nedre.
Povel Nilsen, sønn av broren Nils, formynder stedfaderen Michel Andersent Tjong Nedre.
Gunille Povelsdtr, gift søster med mann Ole Mikelsen Vaage.

Trolig skifte far 1736

SKIFTER I RØDØY 1686-1780:
Skifte 1736 Tjong etter NILS POULSEN TJONG.
Ane Josephsdtr, gjenlevende ektefelle.
Povel Nilsen (sønn) 8 år.
Joseph Nilsen (sønn) 4 år.
Anders Nilsen (sønn) 1/2 år.
Mali Nilsdtr (datter) Liten. Formynder for barna er Ole Hansen Tjong Nedre.

EKTEFELLE og BARN:

1804 skifte etter Karen Olsdtr

Skifte Kvalvik etter Karen Olsdtr, Kvalvik i Rødøy. Ektefelle Joseph Nielsen, ektefelle. Ingen andre nevnt.

1786 skifte etter søster

Skifte Sleipnes etter søster: Kirsten Olsdtr, Sleipnes.
Nils Fordelsen, Sleipnes, er gjenlevende ektefelle.
Karen Olsdtr, Qvalvig i Rødøy er søster av avdøde.
Hun nevnes gift med Joseph Nilsen, Qvalvig.

Ektefelle: Karen Olsdtr

Født ca 1729
006 01 Karen Olsdatter 72 Hans kone 1te ægteskab