Kjetvik (54)

plass "Skillevik"

Hovedsiden

Plassen Skillevik under bnr 1, 2 og 3.

54 00 1924

KJETVIK - SKILLEVIK, husmannsplass

57/1.2.3.

MARTIN ELIASSEN, bosatt her

Omtales mer under sin nye boplass

Martin omtales nærmere under gården Bjerga (53-01) plassen ”Kjetholmen”.
(døde 10. februar 1951).

Flytta til Kjettholmen u/gård Bjerga

JB: Martin flytta fra Skillesvik til ”Holmen” høsten 1924.
Han reiv huset som stod i Skillesvik og satte det opp igjen på ”Holmen”.
Martin bodde også på ”Klubben”.

Martin Eliassen

Født 24.11.1882 i Meløy.

Overtatt plassen etter husmannen

Det ser ut som at han har overtatt plassen eter tidligere husmann her – Karl Andersen. Han døde i 1916 og hans ektefelle 1923.

1922

Pantobligasjon til Johan Falch på kr 600 med pant i huset på plassen Skillevik, datert 5the, tinglyst 18.desember 1922

1921 pant i et hus her

Pantobligasjon fra Martin Eliassen til M. Lossius for kr 500 med pant i huset på plassen Skillevik, datert 27. januar, tinglyst 21. februar 1921.

1920 folketellingen (54 01)

001 Martin Konrad Johan Eliasen 01 1882-11-23 Meløy - hp g Fiskeri, helst med motorbaat langs kysten syd og nord
002 Inga Elise Lardatter 01 1892-07-07 Rødø - hu g Husmor
003 Sigvard Andreas Sarasen 01 1904-03-28 Meløy - Pleiesøn ug Privat forsørget. Er behjelpelig med hjemmefiske
004 Addy Martinsen 01 1914-01-03 Rødø - d ug Pf
005 Lilly Charlotte Martinsen 01 1918-03-25 Rødø - d ug Pf
006 Dortea Eliasdatter 01 1850 ca.08.06 Mo i Ranen - Forpleies e Ofentlig understøttet. Enke efter Husmand

1910 folketellingen

Ved tellinga 1910 er han bosatt som enslig losjerende fisker hos Karl Andersen på gården Kjevik, plass Sjellevik.

1900 folketellingen

Martin Eliassen f. 24. november 1882 i Meløy, var år 1900 bosatt som tjenestedreng hos gårdbruker Otelius Olsen på Kjetvik 54-02 (2.5).

54 00 1965

KJETVIK - SKILLEVIK, husmannsplass

54/1.2.3.

ALBERT JOHAN MEIER ANTONSEN, bosatt her

Da Albert reiste fra plassen i 1947, ble huset igjen revet og flyttet til Volden på Åg i Meløy. Der står det enda (2001). Formell flyttedato fra Rødøy var 22.10.1947.

Helga Kristine Birgitte dør

Helga Kristine Birgitte døde 20. februar 1976 Sandnessjøen. Gravlagt Sandnessjøen kirke lørdag 28. februar. Hennes barn bodde da: Sandnessjøen, Bodø, Konsvikosen, Porsgrunn, Stokmarknes og USA.

Albert dør

Albert Johan Meier døde 15.mars 1965, 78 år gammel.

1961 foto i Rødøykalenderen

Familien er avbildet i Rødøy-kalenderen 2001 (august) med alle barna på 12.
De bodde på plassen her før de flytta til Sandnessjøen hvor de er fotografert en sommerdag 1961.

1930 Plass Kjellervik - etablering

Albert kjøpte huset til David Olsen på Breivik 57-02 i 1930. Det var det huset som David bygde på sønnen bruk etter at han og kona kom tilbake fra Amerika. Albert rev det og flyttet det til plassen Skjellervik.

1928 Kom fra gården Bø

Albert går fra gården 1928
Auksjonsskjøte til Edvard Jakobsen herpå for kr 1400, datert 24.oktober, tinglyst 3. november 1928. Pantsatt med kr 1000 til Rødøy Sparebank 1930.

Skjøte fra Birger Olsen til Albert Antonsen på denne eiendom for kr 750, datert 23. mai, tinglyst 8. juni 1911.

Pantobligasjon fra Birger Olsen til M. Lossius for kr 673.13 med pant heri, datert 1., tinglyst 15. november 1911.

Skjøte fra Albert Antonsen til M. Lossius Rødøy herpå for kr 750, datert 19.september 1912, tinglyst 30.september 1914.

Skjøte fra M. Lossius til Albert Antonsen herpå for kr 1243.52, datert 5. desember 1917, tinglyst 12. januar 1918.

1920 folketellingen (gården Bø 49 02)

001 Albert Johan Antonsen 01 1887-04-25 Gjærøy i Rødø - hp g Driver fiskeri paa motorbaat
002 Helga Kristine Johansen 01 1891-03-20 Bø i Rødø - hu g Husmor
003 Ester Petrine Antonsen 01 1911-09-06 Bø i Rødø - d - Barn
004 Alma Jertine Antonsen 01 1913-08-16 Bø i Rødø - d - Barn
005 Gunvor Kristine Antonsen 01 1915-08-27 Bø i Rødø - d - Barn
006 Berna Alida Antonsen 01 1917-05-04 Bø i Rødø - d - Barn
007 Alida Helmine Antonsen 01 1919-04-16 Bø i Rødø - d - Barn

1910 folketellingen

Ved tellingen 1910 er han bosatt som enslig losjerende hos sin tilkommende svigerfar Johan Hanssen på gården Bø. Han er skrevet født 25.00.1887?
Helga, han senere kone er bosatt hjemme hos foreldrene på Bø og nevnt født 20. mars 1891.

Født og sønn av:

Albert ble døpt Rødøy kirke den 10. juli 1887. Konfirmert samme sted 1902.

Albert var sønn av Anton Nikolai Nilsen f. 22. januar 1854 og hustru Jensine Jørgine Katrine Danielsdtr, f. 6.august 1864. Familien var flytta til en av Rengen gårdene, plassen ”Hansøya”, før hans yngre søsken ble født, og hvor hele hans familie finnes nevnt år 1900.

EKTEFELLE:

Ektefelle: Helga Kristine Bergitte Johansdtr

Født den 20. mars 1891.

1911 Viet

Albert ble viet Rødøy kirke 8. juli 1911 til Helga Kristine Bergitte Johansdtr
f. 20. mars 1891.

Helga sine foreldre

Helgas foreldre var Johan Iver Bang Hansen (1861-1917) og Ane Oline Kristine Olsdtr f.1868. Foreldrene var bosatt på Bø (49-01) plassen Bøosen. Faren omkom på sjøen den 28.november 1917 (drukning eller hjertelamming).

Helga er søster til Hanna Johansen som er gift med Alfon Johansen på Reppen Nedre.

1932 Sønn: Magnus Antonsen

Magnus Antonsen, født 9. februar 1932, Kjetvik.
Nevnt gift med Åse 1976. Flytta formelt fra Rødøy til Stamnes 22.10.1947.

1930 Datter: Erna Antonsen

Født 7. april 1930, Reppen.
Flytta formelt fra Rødøy til Stamnes 22.10.1947.
Hun er nevnt gift med Birger 1976.

1928 Sønn: Bjarne Antonsen

Født 17. september 1928, Reppen.
Flytta formelt fra Rødøy til Stamnes 22.10.1947.
Nevnt gift med Edith 1976.

1926 Datter: Solveig Antonsen

Født 4, august 1926 på gården Bø.
Flytta formelt fra Rødøy til Stamnes 22.10.1947.
Nevnt gift med Bjarne 1976.

1924 Datter: Birgit

Født den 22. august 1924 på gården Bø.
Flytta formelt fra Rødøy til Stamnes 22.10.1947.
Nevnt gift med Magnus 1976.

1923 døpt sønn: Villiam Antonsen

1923.22G 22.04.1923 26.08.1923 Villiam E fisker Albert Johan Meyer Antonsen Bø 1887
hustru Helga Kristine Bergitte 1891

.

Nevnt gift med en Annie i 1976.

1922 døpt sønn; Johan Andreas Bang Antonsen

1922.14G 06.03.1922 30.07.1922 20.05.1922 Johan Andreas Bang E fisker Albert Johan Meier Antonsen Bø 1887
hustru Helga Kristine Bergitte f: Ringen? 1891

.

Flytta formelt fra Rødøy til Stamnes den 22.10.1947.
Nevnt gift med en Bodil 1976.

1919 døpt datter: Alida Helmine Antonsen

1919.4P 16.04.1919 06.07.1919 Alida Helmine E gdb Albert Johan Meier Antonsen Bø 1887
h Helga Kristine Bergitte 1891

.

1920: 007 Alida Helmine Antonsen 01 1919-04-16 Bø i Rødø - d - Barn
Nevnt gift med en Petter (1976).

1917 døpt datter: Berna Alida Zahl Antonsen

1917.18P 04.05.1917 29.07.1917 Berna Alida Zahl E fisker Albert Antonsen Bø 1887
h Helga Johansen 1891

.

1920 ft: 006 Berna Alida Antonsen 01 1917-05-04 Bø i Rødø - d - Barn
Nevnt gift med Johan i 1976.

1915 døpt datter: Gunvor Kristine Hoff Antonsen

1915.30P 26.08.1915 10.10.1915 Gunvor Kristine Hoff E gdb, fisker Albert Johan Meier Antonsen Bø 1887
hust Helga Kristine Bergitte Johansdatter 1891

.

1920 ft: 005 Gunvor Kristine Antonsen 01 1915-08-27 Bø i Rødø - d - Barn
Hun er 1976 nevnt gift med en Håkon.

1913 døpt datter: Alma Johansen

1913.30P 16.08.1913 21.09.1913 Alma Gjertine E gaardb Albert Meyer Anthonsen Bø 1887
hust Helga Kristine Bergitte Johansen 1891

.

1920 ft<.004 Alma Jertine Antonsen 01 1913-08-16 Bø i Rødø - d - Barn

1912 døpt datter: Ester Petrine Henriette Antonsen

1912.9P 06.09.1911 01.07.1912 12.09.1911 Ester Petrine Henriette E fisker Albert Johan Meyer Anthonsen Bø 1887
hustr Helga Kristine Henriette Johansdat 1891

.

1920 ft:003 Ester Petrine Antonsen 01 1911-09-06 Bø i Rødø - d - Barn
Ester er ikke nevnt i mora sin dødsannonse i 1976 og må være død før den tid.

54 00 1910

KJETVIK - SKILLEVIK, husmannsplass

54/1.2.3.

KARL KRISTIAN ANTON ANDERSEN, husmann

1910 ft: 001 01 Karl Andersen 1836 Rødøy hf g Husm. & fisker b
1900 ft: 001 01 Karl Andersen 1836 Rødøy herred* Hf g Fisker og husmand b

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Karl Andersen 1836 Rødøy hf g Husm. & fisker b
002 01 Dortea Eliasdatter 1852 Mo i Helgeland hm g Husmandskone b
003 01 Martin Eliasen ? Melø el ug Fisker f
004 01 Edvard Hansen 16.07.1857 Rødøy fl g Fiske, husmand mt
005 01 Kristian Edvardsen 25.03.1893 Rødøy fl ug Fisker mt
006 01 Anders Hansen 16.02.1862 Rødøy fl g Fisker, husmand mt
007 01 Olaf Andersen 17.09.1893 Rødøy fl ug Fisker mt

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Karl Andersen 1836 Rødøy herred* Hf g Fisker og husmand b
002 01 Dortea Eliasdtr. 1852 Mo, Helgel. Nor Hm g Fiskerkone b
003 01 Jens Petersen 1889 Rødøy herred* Pleiesøn ug Barn b
004 01 Edvard Hansen 1860 Rødøy herred* B(Hf) g Fisker mt
005 01 Anders Hansen 1863 Rødøy herred* B(Hf) g Fisker mt
006 01 Peder Hansen 1869 Rødøy herred* EL ug Fisker og Skomager b

KOM FRA

KARL OG EKTEFELLEN ER MYE OMTALT UNDER BNR 1 HVOR HAN VAR EIER OG BRUKER

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Dortea Eliasdtr

1910 ft: 002 01 Dortea Eliasdatter 1852 Mo i Helgeland hm g Husmandskone b
1900 ft: 002 01 Dortea Eliasdtr. 1852 Mo, Helgel. Nor Hm g Fiskerkone b

Pleiesønn: Jens Pettersen

1900 ft: 003 01 Jens Petersen 1889 Rødøy herred* Pleiesøn ug Barn b

ANDRE1910:

Enslig losjerende: Martin Eliassen

1910: 003 01 Martin Eliasen ? Melø el ug Fisker f

Edvard Hansen, midlertidig bosatt

1910 ft: 004 01 Edvard Hansen 16.07.1857 Rødøy fl g Fiske, husmand mt

Kristian (Edvardsen) Hansen, midlertidig bosatt

1910 ft: 005 01 Kristian Edvardsen 25.03.1893 Rødøy fl ug Fisker mt

Anders Hansen, midlertidig bosatt

1910 ft: 006 01 Anders Hansen 16.02.1862 Rødøy fl g Fisker, husmand mt

Olav Andersen, midlertidig bosatt

007 01 Olaf Andersen 17.09.1893 Rødøy fl ug Fisker mt

ANDRE 1900:

Edvard Hansen, midlertidig bosatt

004 01 Edvard Hansen 1860 Rødøy herred* B(Hf) g Fisker mt

Anders Hansen, midlertidig bosatt

005 01 Anders Hansen 1863 Rødøy herred* B(Hf) g Fisker mt

Peder Hansen, enslig losjerende

1900: 006 01 Peder Hansen 1869 Rødøy herred* EL ug Fisker og Skomager b