74 plass Vasdal

Plassen "VASDAL YTRE ØVRE"

Hovedsiden

74 plass Vasdal

ANDERS OLAI MEIER DAVIDSEN, flytta til Lurøy

Anders ble født på gården Kvalvik (51) 4.10. 1860.
Han var bosatt hos foreldre på gården Blok ved tellingen 1865.
1875 er han kommet med foreldrene til plassen Vassdal ytre øvre.
1877 ble han konfirmert Rødøy kirke 16. juni 1877.
1900 er han bosatt i Lurøy, mer omtale etterfølgende.

Rune Bang sin omtale av "Måvær"

15-A/16-B 1890 - 1934
Året 1890 kom ekteparet Anders Olai Meyer Davidsen (f.4.10 1860) med sin kone Ane Oline Jonsdatter (f.31.3 1866) og sønnen Oskar til Måvær for å overta deler eller hele gårdsbruket. De hadde giftet seg i Rødøy den 1. november i 1888. Anders hadde hatt en ungdomsforelskelse med Helene Kristiansdatter Tønder før giftemålet. De fikk en datter sammen som ble døpt Mette Oline den 17.4 1884. Men, dette barnet døde allerede samme år og de ble ikke gift.

Denne familie ble nå de neste brukerne av øygruppen. Anders Davidsen var sønn av husmann David Olsen og Kaspara Pedersdatter, som var husmannsfolk både i Blokk(1865) og på Ytre Vasdal (1875) i Rødøy. Faren livnærte seg også som fisker og skredder. Ane Oline var datter av gårdbruker John Johnsen og hustru Ane Johanne Olsdatter i Breivik.

Gjennom de siste 25 år hadde de gamle brukerne Peder Pedersen og hans kone Kristianne Jacobsdatter hatt kår til senere brukere av eiendommen, først under sønnen Anders og senere også til Anders Davidsen (?). Den 3.februar 1891 døde imidlertid kårmannen Peder Pedersen, 87 år gammel. Året etter den 7. oktober døde også hans kone Kristianne i den høye alder av 94 år. Tross alt måtte dette oppleves som en stor lettelse for den nye gårdbrukeren i Måvær, som i en periode kanskje hadde hatt kårkrav fra to familier?

Folketellinga 1891 angir at her da bodde 11 mennesker, 9 i familien Davidsen og i tillegg en husmann Benjamin Jørgensen m/kone.

Det fremgår ikke av matrikkelen når Anders Davidsen tok over "”hele" Måvær, men det er trulig at han umiddelbart tok over hele eiendommen da han kom og da også mot kår til den andre brukeren Anders M. Pedersen og hans hustru Elen Steffensdatter. Anders var jo blitt 60 år gammel da familien Davidsen kom til Måvær.

Brukere på 1900-tallet.

Folketellinga 1900, med noen tilføyelser:
G.nr.16 b.nr.1 Maavær

Anders Davidsen, (f. 1860) gbr., leilending og fisker, d. 1939
Ane Oline Johnsdatter (f.1866), kone d. 25.3 1918
Oskar, sønn (f.1889, Rødøy), Utv. til Amerika, 19 år gammel
Agathe Marie Petrine Tønder, datter (f.19.5 1891), gift med Ole Enoksen, Finneid
Ane Johanne, datter (18.8 1892), gift med Nils Urlandå, Finneid
Anders Elenius Dass, sønn (f.3.5 1894), gift 31.10 1920 i Måvær med Marie Agnete Olsen fra Sørnesøy. De bodde
første tiden i Måvær og fikk her to barn
a) Anton Andreas f. 12.4 1821
b) Anna f. 5.4 1922 Familien flyttet før 1925 til Engan, Sørnesøy, hvor de fikk nok et barn.

Anders Andersen døde i Sørnesøy bare 34 år gammel, den 23.12-27.
Hulda Sofie Dorthelia Krøge, datter (f.14.9 1895), Valdres, utv. senere til Amerika
Elfrida Amanda Hauberg, datter (f. 14.7 1897), gift med Johan Urlandå, Finneidfjord
Alfon Otelius Schønning, sønn (f.18.2 1899), g. 1928 med Laurine Kristiansen, Onøy

Anders M. Pedersen, føderåd og fisker, 71 år
Elen Steffensdatter, føderådskone, 83 år
Petrine Kristine Andersdatter, datter, (f.1858), syerske
Alfred Emelius Lauritsen, hennes sønn (f.28.8 1899

Benjamin Jørgensen, fisker og husmann (f.1837, Storselsøy i Rødøy)
Pauline Pedersdatter, kone (f.1837, Alleren i Lurøy)

Her var altså til sammen 15 mennesker i Måvær ved dette hundreårsskifte, fordelt på tre familier, - altså en ”fordobling” av folketallet fra forrige hundreårsskifte.

Familien Anders og Ane Davidsen fikk ytterligere tre barn etter 1900, det var:

Darner Kristian f. 28.3 1901, g. m. Ester Martinussen, Onøy. Etter giftemålet og etter at de hadde fått sin
førstefødte, dattera Ragnhild på Onøy, bodde de en kort tid i Måvær.
Kristofa Pernille Eugenia f. 24.1 1903, g.m Johannes Ølstørn, Lensvika
Magnus Reinholt Tidemann f. 14.7 1905, g.17.5 1932 m. Klara Stoksvik, Onøy
Barn: Anders Olai f. 1932 i Måvær.

1920 folketellingen (16 01 Maavør i Lurøy)

001 Aders Olai Meier Davidsen 01 1860-10-04 Røddø - hp e notformand, fisker med motorbaat
002 Elfrida Amand Adersen 01 1897-05-21 Lurø - d ug husarb. hjemme %steller for far%
003 Kristofa Pernille Andersen 01 1903-01-24 Lurø - d ug budeie hos far
004 Alfon Otelius Sjonning Andersen 01 1899-02-18 Lurø - s ug fisker med motorbaat
005 Darnes Kristian Andersen 01 1901-03-28 Lurø - s ug fiskeri med motorbaat
006 Magnus Renholt Andersen 01 1905-07-14 Lurø - s ug hjelper til hjemme, gaardsarbeide
007 Anders Elenius Andersen 02 1894-05-03 Lurø - hp g fiskeri med motorbaat
008 Marie Agnete Andersen 02 1907-06-11 Lurø - hu g husmor

1910 folketellingen (16 01 Maavær Lurøy)

Gårdbruker, selveier. enkemann, født Rødøy.
001 Anders Davidsen 01 ? Rødøy b hf e Gaardbr. selveier fisker
002 Ane Johnsen 01 ? Rødøy b hm e Gaardbrukerkone
003 Agate Andersen 01 ? Lurøy b d ug Datter, arb. paa gaard
004 Ane Andersen 01 ? Lurøy b d ug Datter, arb. paa gaard
005 Anders Andersen 01 ? Lurøy b s ug Søn fisker
006 Hulda Andersen 01 ? Lurøy b d ug Datter
007 Elfrida Andersen 01 ? Lurøy b d ug Datter
008 Alfon Andersen 01 ? Lurøy b s ug Søn
009 Darner Andersen 01 ? Lurøy b s ug Søn
010 Kristofa Andersen 01 ? Lurøy b d ug Datter
011 Magnus Andersen 01 ? Lurøy b s ug Søn

1900 folketellingen (16 01 Maavær i Lurøy)

Hovedbygningen [felt 2]
001 Anders Davidsen 01 1860 Rødø Nor b Hf g Gaardb. og fisker Leilænding
002 Ane Jonsdtr 01 1865 Rødø Nor b Hm g Gaardmandskone
003 Oskar Andersen 01 1889 Rødø Nor b S ug Søn
004 Marie Andersdt 01 1891 Lurøy herred* b D ug Datter
005 Ane Andersdt 01 1892 Lurøy herred* b D ug Datter
006 Anders Andersen 01 1894 Lurøy herred* b S ug Søn
007 Hulda Andersdtr. 01 1895 Lurøy herred* b D ug Datter
008 Elfrida Andersdtr. 01 1897 Lurøy herred* b D ug Datter
009 Alfon Andersen 01 1899-02-18 Lurøy herred* b S ug Søn

1900 husholdning 2 hos Anders:

010 Anders Pedersen 02 1830 Rødø Nor f Hf g Føderaadsmand og fisker
011 Elen Steffensdtr. 02 1818 Bergen b Hm g Føderaadskone
012 Petrine Andersdtr 02 1858 Lurøy herred* b Datter ug Syerske
013 Alfred Lauritsen 02 1899-08-28 Lurøy herred* b Søn ug Søn

Privat barn

Anders hadde et uekte barn med Helene Margrethe Kristiansdtr f. 27.mai 1861, datter av Kristian Lorents Tønder Sørensen og Olina Johannesdtr, Oline Andersdtr f. 17. april 1884.

1884.36P 17.04.1884 20.07.1884 25.04.1884 Oline Kaspara Sal U matros Anders Olai Meier Davidsen Vassdal 1860 Begges 1ste leiermaal. Opgivet af David Olsen.
pige Helene Kristiansdtr Tønder Vassdal 1861

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ane Oliana Jonsdtr

Hans kone heter Ane Olina Jonsdtr f. 31.mars 1866, som datter av Johan Kristian Jonsen og Anna Johanne Olsdtr. Død 1918.

.

1905 sønn: Magnus Renholt Andersen

1920 ft: 006 Magnus Renholt Andersen 01 1905-07-14 Lurø - s ug hjelper til hjemme, gaardsarbeide
1910 ft: 011 Magnus Andersen 01 ? Lurøy b s ug Søn

.

1903 datter: Kristofa Pernille Andersen

1920 ft: 003 Kristofa Pernille Andersen 01 1903-01-24 Lurø - d ug budeie hos far
1910 ft: 010 Kristofa Andersen 01 ? Lurøy b d ug Datter

.

1901 sønn: Darnes Kristian Andersen

1920 ft: 005 Darnes Kristian Andersen 01 1901-03-28 Lurø - s ug fiskeri med motorbaat

1910 ft: 009 Darner Andersen 01 ? Lurøy b s ug Søn

-

1899 sønn: Alfon Otelius Sjønning Andersen

1920 ft: 004 Alfon Otelius Sjonning Andersen 01 1899-02-18 Lurø - s ug fisker med motorbaat

1910 ft: 008 Alfon Andersen 01 ? Lurøy b s ug Søn
1900 ft: 009 Alfon Andersen 01 1899-02-18 Lurøy herred* b S ug Søn

.

1897 datter: Elfrida Amanda Andersen

1920 ft: 002 Elfrida Amand Adersen 01 1897-05-21 Lurø - d ug husarb. hjemme %steller for far%

1910 ft: 007 Elfrida Andersen 01 ? Lurøy b d ug Datter
1900 ft: 008 Elfrida Andersdtr. 01 1897 Lurøy herred* b D ug Datter

.

1889 døpt sønn: Ottar Marinius Dahl

1889.51G 19.09.1889 13.10.1889 Ottar Marinius Dahl E inderst Anders Olai Meier Davidsen Breivik 1860
Ane Oline Jonsdtr 1865

1895 datter Hulda Andersen

1910 ft. 006 Hulda Andersen 01 ? Lurøy b d ug Datter
1900 ft: 007 Hulda Andersdtr. 01 1895 Lurøy herred* b D ug Datter

.

1894 døpt sønn: Anders

1894.26G 03.05.1894 05.08.1894 Anders Elenius Dass E gaardbr Anders Davidsen Maavær i Lurø 1860
hustr Ane Johansen 1865

1920 bosatt som gift i egen husholdning hos faren i Maavær:
007 Anders Elenius Andersen 02 1894-05-03 Lurø - hp g fiskeri med motorbaat

1910 ft: 005 Anders Andersen 01 ? Lurøy b s ug Søn fisker
008 Marie Agnete Andersen 02 1907-06-11 Lurø - hu g husmor
1900 ft: 006 Anders Andersen 01 1894 Lurøy herred* b S ug Søn

1892 datter: Ane Andersen

1910 ft: 004 Ane Andersen 01 ? Lurøy b d ug Datter, arb. paa gaard
1900 ft: 005 Ane Andersdt 01 1892 Lurøy herred* b D ug Datter

.

1891 datter: Marie Andersen

1900 ft: 004 Marie Andersdt 01 1891 Lurøy herred* b D ug Datter

.

1889 sønn. Oskar Andersen

1900 ft: 003 Oskar Andersen 01 1889 Rødø Nor b S ug Søn

.

0000 datter: Agate Andersen

1910 ft: 003 Agate Andersen 01 ? Lurøy b d ug Datter, arb. paa gaard

74 plass 1900

IVAR JOHAN ANGEL DAVIDSEN, logerende fisker her

Født 15.01.1872 Vasdal Øvre.
REISTE TIL AMERIKA:
Ivar og hans familie, samt hans foreldre, utvandra år 1901 til Amerika.

Amerika

Trondheim politikammer, 1/32 Emigrantprotokoller, nr. 11: Emigrantprotokoll nr. 10, 1895-1902
Iver Davids. (30) Bosatt Bodø. Reiste 1901 05 22.
Billett var betalt i Amerika.
Reisemål var: NEW YORK, med skip TASSO og linje Gunhard.
Reisetillatelse: Telegr.
ANDRE:
Kaia Davids (30) g. arbeidr.
Ole Davids (4,5)
David Davids (3,5)
Alfred Davids. (2,5)
Martin Davids (3 m)

1900 folketellingen (74-01 Vatsdal Øvre)

FOLKETELLINGEN 1900:
I egen husholdning hos faren David Olsen.
005 02 Ivar Davidsen 1872 Rødøy herred* Hf Logerende g Fisker og inderst b
006 02 Kaia Olsdatter 1872 Rødøy herred* Hm g Fiskerkone b
007 02 Ole Ivarsen 1894 Rødøy herred* S ug Fiskersøn b
008 02 David Ivarsen 1896 Rødøy herred* S ug Fiskersøn b
009 02 Alfred Ivarsen 1898 Rødøy herred* S ug Fiskersøn b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Kaja Rafine Olsdtr

1894 viet

Ivar ble viet Rødøy kirke 6.august 1894 til Kaja Rafine Olsdtr f. 14.juli 1871 Vernesosen, datter av husmann Ole Olsen f. 24.januar 1833 og hustru Maria Johnsdtr f. 26.februar 1845.

1901 døpt sønn: Martin Otelius Sjønning Davidsen

1901.2G 22.02.1901 05.05.1901 Martin Otelius Sjønning E fisker Ivar Johan Angel Davidsen Vassdal 1872
Kaja Rafine Olsen 1871

Bosatt her ved tellingen 1900, men reiste sammen med familien til Amerika.

1898 døpt sønn: Alfred Olai Jentoft Davidsen

1898.17G 22.05.1898 24.07.1898 Alfred Olai Jentoft E husmand Ivar Johan Angel Davidsen Vassdal 1872
Kaja Rafine Olsen 1871

Bosatt her ved tellingen 1900, men reiste sammen med familien til Amerika.

1896 David Kristian Meier Davidsen

1896.1G 24.01.1896 17.05.1896 David Kristian Meier E inderst Ivar Johan Angel Davidsen Vassdal 1872
Kaja Rafine Olsen 1871

Bosatt her ved tellingen 1900, men reiste sammen med familien til Amerika.

1894 døpt sønn: Ole Kristian Eide Davidsen

1894.31G 04.05.1894 02.09.1894 22.07.1894 Ole Karolius Eide U inderst Ivar Johan Angel Davidsen Vassdal 1872
Kaja Rafine Olsen 1871

Bosatt her ved tellingen 1900, men reiste sammen med familien til Amerika.

74 plass 1900

DAVID JOHAN KRISTIAN OLSEN, husmann

David er født på plassen Vassdal 10. 08. 1836.
Konfirmert kirken 11.juli 1852.
HAN OMTALES HER TIL HAN FORLOT PLASSEN OG UTVANDRET.
HAN OG EKTEFELLEN KOM TILBAKE 1904 OG OMTALES VIDERE UNDER BREIVIK BRUK NR 2, som strandsitter det.
DAVID CHRISTIAN OLSEN (1836-1929) har en stor etterslekt.

Han var gift med Caspara Christine Johanne Pedersdatter (1839-1922).

Rødøy historielags årbok nr. 5 - hvor han er på forsiden og hvor han er ganske omfattende beskrevet i en artikkel av Kolbjørn Lorentzen og Jann Breivik.

1929 avdød

David Johan Kristian Olsen døde 29.september 1929 på gården Breivik 57-02, 93 år gammel.

1920 folketellingen

Bosatt som strandsitter på gården Breivik 57 02.
Utskilt tomt fra sønnens bruk.

1910 folketellingen

Bosatt på gården Breivik, nevnt 1910 som "fisker, husmand uten jord (dvs. strandsitter).

1902 han er reist - plassen selges

David er bosatt plassen Vasdal Øvre ved folketellinga 1900. Han bor der med kona Kaspara og 2 pleiebarn (datterbarn).

I 1902 ble plassen her solgt til eiere som bodde i Kila, G. Hagevik m. fl. Den ble skyldsatt og matrikulert med bnr. 2 og skyld øre 34. Dette skjedde etter at David sa fra seg husmannskontrakten og utvandra. Han auksjonerte bort sine ting, noe som også skjedde med de husene han eide.

Fra den protokollen som ble oppsatt 30. april 1901 ved den frivillige auksjon, beskrives salget av husene slik:
Den nordre stue hvor tilhører tverrveggen mod kjøkkenet solgt for 280 til Johan H. Bø.
Lillestuen med kjøkkenet, dog uten nordre tverrvegg, men vedskuret medfølger, solgt for 57 til Kristian Davidsen. Fjøset (med laden over) 61 til Kristian Davidsen. 1 lade solgt for 9 til Peter Davidsen, Breivik. Laden i Sørenget 5,70 til Hartvig Jakobsen, Tjong. Stabburet for 21 Kristian Jakobsen Bø. Husene må af vedkommende kjøber være bortflyttet fra plassen inden 3dje mai 1902.

1901 Utreise

1901 05 15 med billett betalt i Trondhjem.
Skulle til: Breckenridge, Minnesota
Skip Salmo og linje Stjerne.
Trondheim politikammer, 1/32 Emigrantprotokoller, nr. 11: Emigrantprotokoll nr. 10, 1895-1902

David Johan Olsen, 64, fra Rødø, gift arbeider.
Kaspara Olsdtr, 61 år, bosted Rødø, g. arbeider.

Reiste sammen med:
Jens Johan Tomassen (21)
Bernt Severin Kristiansen (21)
Dorthea Olsdtr (19) (datter av David og Kaspara).
Nils B. Johan Nikolaisen (24)

JENS JOHAN TOMASSEN var født Kvalvik 17.3.1789. Han kom tilbake etter en tid og er omtalt under Kvalvik og Kila (Hagevikgården). Han utvandre igjen i 1910.
BERNT SEVERIN KRISTIANSEN, var født 1879, sønn av Kristian Anton Pedersen fra Gjerøy Søndre.
NILS BERNT JOHAN NIKOLAISEN var født på gården Myken 25.10.1875, sønn av Nikolai Jørgen Pedersen, husmann der.

1900 folketelingen (74-01 Vatsdal Øvre)

001 David Olsen 01 1836 Rødøy herred* b Hf g Fisker og husmand
002 Kaspara Pedersdatter 01 1839 Rødøy herred* b Hm g Husmandskone
003 Emma Ludvigsdatter 01 1887 Rødøy herred* b Pleiedatter ug Pleiedatter
004 Linas Ludvigsen 01 1889 Rødøy herred* b Pleiesøn ug Pleiesøn

1891 folketellingen

001 David Olsen 1 1836 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Kaspara Krestensdtr. 000 1839 Rødøy - Hustru g -
003 Evilda Davidsdtr 000 1874 Rødøy - Datter ug -
004 Ivar Davidsen 000 1871 Rødøy - Søn ug -
005 Konrat Davidsen 000 1877 Rødøy - Søn - -
006 Anton Davidsen 000 1880 Rødøy - Søn - -
007 Dorothea Davidsdtr 000 1882 Rødøy - Datter - -
008 Peter Davidsen 000 1864 Rødøy - Søn ug

1875 folketellingen (138 Vasdal ytre øvre)

FOLKETELLINGEN 1975:
Vasdal ytre øvre under Rødø prst.gaard

001 01 David Olsen 1836 Rødø Sogn hf g Husmd. Fisker Skrædder b
002 01 Kaspara Pedersdatter 1838 Rødø Sogn Kone g b
003 01 Kristian Davidsen 1859 Rødø Sogn s ug Hjælper Faderen b
004 01 Anders Davidsen 1860 Rødø Sogn s ug Hjælper Faderen b
005 01 Peter Davidsen 1862 Rødø Sogn s b
006 01 Anne Davidsdatter 1864 Rødø Sogn d b
007 01 Hellena Davidsdatter 1867 Rødø Sogn d b
008 01 Ole Davidsen 1869 Melø Sogn s b
009 01 Ivar Davidsen 1871 Rødø Sogn s b
010 01 Evilda Davidsen 1874 Rødø Sogn d b

David har av husdyr 1875: 2 kyr, 1 kalv, 12 sauer, 4 geiter og 1 svin.

1868 gir pant

Hjemler:
I 1868 gir han O. S. Jæger pant for 68 daler i en stuebygning, eldhus, fjøs og kjeller som befinner seg på gården Blok, datert 9. januar, tinglyst 11.mai 1868. Han nevnes der som David Olsen Hopnes.

1865 folketellingen

BODDE DA PÅ GÅRDEN BLOK (52)
010 03 David Olsen 29 Rødø Præstegj g Huusm, Skrædder, Fisker
011 03 Caspara Pedersdatter 27 Rødø Præstegj hans Kone g
012 03 Kristian Davidsen 8 Rødø Præstegj Søn ug Skrædderens Søn
013 03 Anders Davidsen 6 Rødø Præstegj Søn ug Skrædderens Søn
014 03 Petter Davidsen 4 Rødø Præstegj Søn ug Skrædderens Søn
015 03 Anne Davidsdatter 2 Rødø Præstegj deres Datter ug
016 03 Anne Davidsdatter 77 Ranens Præstegj Hans Moder Huusmandens ug
017 03 Karen Andersdatter 45 Rødø Præstegj ug Tjenestepige

1865

Rundt folketellinga 1865 var David Olsen bosatt noen år på plassen ”Hopnes” under gården Blok. Ved dåp av barn 1862 og 1864 og ved tellinga 1865 var han registrert her.
Han nevnes der som David Olsen Hopnes.
I 1869 er han bosatt i Meløy, men før 1872 er han tilbake til fødestedet Vasdal i Rødøy.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Kaspara Johanna Kristine Pedersdtr

Ekteskap:
David ble viet Rødøy kirke 4.oktober 1857 til Kaspara Johanna Kristine Pedersdtr,
f. 19.april 1839 på Selvågen som datter av Peder Andersen og Maren Margrethe Abrahamsdtr. Kaspara døde 2. februar 1922 på gården Breivik 57-02

Kasparas mor, Maren Margrethe, ble gift med Kristen Øvrebø som noen år var bruker av gården Breivik, bnr. 2. Er nærmere omtalt som bruker 2.6. I kirkeboka er Peder Andersen nevnt som far til Kaspara. Peder er nevnt i mannskapsrullene som sønn av Anders Augustinussen, født Ranen ca. 1775 (47 år i 1822) og husmann på gården Rødøy (Plassen Nøstvaag?). Peder er nevnt bosatt på Rødøya år 1822-1831, som sønn av husmannen der. Født Strømsvigen. Peder døde på sjøen 18.09.1839, sammen med en annen, og bodde da på gården Våga?

Helt fra Kaspara var født har det imidlertid i familien vært tradisjon for at Kaspara var uekte datter av sogneprest Carl Vilhelm Blycher Ingier, som døde på Rødøy prestegård 13.august 1838, 39 år gammel. I kirkeboka er dødsårsak oppgitt å være ”af slag forened med blodstyrtning”. Presten Ingier var prest på Rødøy fra 1829 og gjorde seg ufordelaktig bemerket med sitt privatliv og embetsførsel og ble suspendert kort tid før han døde. Året 1933 besøkte 3 engelskmenn prestegården, i anledning botanisk forskning og har nedskrevet et lengre beregning om bl.a. sitt møte med presten Ingier. Ingier var gift med 2 søstere, med etternavn Paasche.

Kasparas datter Hellena har ”Paaske” om et av mellomnavna, og det kan tyde på at det er presten og hans koner det siktes til med oppkalling.

(Det ble reist anklager og reist sak mot presten. Han ble suspendert, men saken ble lagt bort da han døde. Det kan finnes mye papirer omkring denne ”saken”, som kunne vært artig å ha sett noe på, kanskje denne ”sak” også kunne stadfestes?)

BARNA:

1882 døpt datter: Dorthea Marie Kristine Tønder

1882.26P 07.06.1882 06.08.1882 Dortea Marie Kristine Tønder E David Johan Kristian Olsen Vassdal 1836
Kaspara Johanna Pedersdtr 1838

År 1900 er Dorthea tjenestejente hos sin søster Evilda og arbeider på gården Eskeholmen 45.

JB: Dorthea reiste til Amerika sammen med foreldrene. Hun var gift med Conrad Olsen f. 1869, død 1928. Han var utvandret til Amerika fra Hemnes.
Dorthea døde 1913 i Amerika

Utvandret sammen med foreldre og andre i slekta:
1901 05 15 med billett betalt i Trondhjem.
Skulle til: Breckenridge, Minnesota
Skip Salmo og linje Stjerne.
Trondheim politikammer, 1/32 Emigrantprotokoller, nr. 11: Emigrantprotokoll nr. 10, 1895-1902
David Johan Olsen, 64, fra Rødø, gift arbeider.
Kaspara Olsdtr, 61 år, bosted Rødø, g. arbeider.
Reiste sammen med:
Jens Johan Tomassen (21)
Nils B. Johan Nikolaisen (24)
Bernt Severin Kristiansen (21)

Dorthea Olsdtr (19). Ugift arbeider fra Rødø. Billett betalt Trondhjem.

1880 døpt sønn: Anton Peder Hagen

1880.19G 09.01.1880 14.06.1880 17.01.1880 Anton Peder Hagen E husmand David Olsen Vassdal, Øvre 1836
h Kaspara Johanne Kristine? Paaske 1838

Anton døde 1976.
Anton ble viet til Emma Antonette Edvardsdtr f.1869 Hemnes, datter av Edvard Jeremiassen f. 1844 i Herøy. Emma var søster av Johanna som ble gift med Antons bror Konrad.

De hadde datteren Edvarda K. Angel Antonsen f. 1898, da familien på 3 utvandra år 1900 fra plassen Vasdal 74, til foreløpig ukjent sted i Amerika.
Emma døde 29.januar 1929 i Amerika

DATTER AV ANTON OG EMMA:
1898.20P 21.06.1898 07.08.1898 Edvarda Kristine Angel E inderst Anton Peder Hagen Davidsen Vassdal 1870
Emma Antonette Edvardsen 1869

1877 døpt sønn: Konrad Mathias Dahl Davidsen

1877.54 02.07.1877 22.07.1877 Conrad Mathias Dahl E husmd David Christian Olsen Vassdal 1836 [Gift aug 18..?]
Caspara Johanna Pedersdatter 1839

Utvandra til Amerika 1899?

Kom tilbake 1904 og gifta seg med Johanna Edvardsen f. 13.april 1885 i Herøy. Johanna var datter av Edvard Jeremiassen f. 1844 i Herøy og søster av Emma som ble gift med Konrads bror Anton. Edvard var år 1900 selveiende gårdbruker og fisker på gården Rønvik 48-01.

Johanna bodde hjemme hos foreldrene ved folketellinga 1900.

Paret reise sammen tilbake til Amerika.

Johanna døde 1964 i Amerika.
Konrad døde 1948 i Amerika

1876 døpt datter: Maren Kristine Eline Mikkelborg

1876.31 01.04.1876 Maren Kristine Eline Mikkelborg E husmand David Olsen Vassdal 1836 [Gift okt 1857, Død 14.6, Hjd]
Caspara Pedersdatter 1839
Hjemmedøpt av sin far og døde 14.juni 1876.

1874 døpt datter: Evilda Bertine Christine

1874.15 29.03.1874 08.06.1874 Evilda Bertine Christine E husmd David Olsen Vassdal 1836 [Gift okt 1857]
Caspara Pedersdatter 1839

Evilda døde 1947.
Evilda ble viet Rødøy kirke 16. juni 1892 til Ludvig Olai Hagen Mikkelsen Esjeholm f. 22.september 1870

Bosatt 1900 på Eskeholmen 45-01 som inderst og fiskerfamilie, hos Ludvigs foreldre, gårdbruker og fisker Mikkel Johnsen f. 1839 og hustru Johanne Eliasdtr f. 1835. 4 barn år 1900.

JB: Opplyser at Ludvik døde i Troms og ble over 100 år gammel. (Skal sjekke dette nærmere)

1872 døpt sønn: Ivar Johan Angell

1872.8 15.01.1872 20.05.1872 Ivar Johan Angell E husmd David Olsen Vassdal 1836 [Gift okt 1857, Hjd]
Caspara Pedersdatter 1839

Ivar er år 1900 logerende hos sine foreldre med sin familie.

1869 døpt sønn: Ole Peder Andreas Dahl Davidsen

Ole Peder Andreas Dahl Davidsen f. 30.september 1869 Sneen i Meløy kommune.

Viet 26.september 1893 til Jakobine Emilie Olsdtr f. 15.september 1869, datter av Ole Olsen f. 24.januar 1833 og hustru Maria Johnsdtr f. 26.februar 1845, Leikanger, Sogn og Fjordane (1875:Balestrand sogn).

Jakobine er år 1875 bosatt som datter hjemme hos foreldrene på husmannsplass under Jedelsskalet under gården Vernesosen 46-01. (35-40).

År 1900 er Ole og Jakobine bosatt på plassen Lauknes under gården Pladsen 44. Bor der med de 5 eldste barna.

Svigermora, Maria Johnsdtr, er også bosatt der 1900 som gårdsmannsenke.

Ole flytta senere til Tjong Nedre 59-05 Åsheim som ble hans bosted for resten av livet.

Ola`s far David, gifta seg 2. gang 1923, 87 år gammel med Hansine Johanne Nilsen f. 7.oktober 1860 i Meløy. Hansine kom som enke til Åsheim og døde der 24.juli 1948. Gravlagt Tjong Nedre 2.juli 1948.

Ole Peder Andreas Dal døde der 23.august 1960.

1867 døpt datter: Hellene Andrea Paaske

1867.9 10.01.1867 10.06.1867 Hellene Andrea Paaske E huusmd David Olsen Blokk [Hjd]
Caspara Pedersdatter

Viet Rødøy kirke 20.oktober 1891 til Kristen Andreas Jakobsen f. 3.juli 1868 i Skjerstad, død på gården Bø – Bøkvalvika 23.april 1954.

Familien er år 1900 bosatt på gården Bø – Bøkvalvika, hvor Kristen er husmann og smed. Helene benevnes som husmannskone og veverske.

Helene døde på gården Bø – Bøkvalvika 10.januar 1945

1864 døpt datter: Anne Dorthea Pedrikka Angell

1864.42 15.10.1864 15.11.1864 Anne Dorthea Pedrikka Angell E huusmd David Olsen Blokk
hstr Caspara Peders

Anne sine barn:

Emma Dorthea Antonetta Ludviksdtr f. 28.mars 1887 på Tjong Øvre 60-02. Døpt Rødøy kirke 30.mai 1887.

Bosatt i Vasdal Øvre år 1900 som pleiebarn hos besteforeldre på morsiden. Det må ha skjedd etter at mora Anne døde på Bø 49 1.februar 1898.
Utvandret til Amerika i 1905.

Linas Andreas Ludviksen f. 1.april 1889 på plassen Vasdal Øvre.
Døpt Rødøy kirke 5.mai 1889.
Bosatt i Vasdal år 1900 som pleiebarn hos besteforeldre på mor siden. Det må ha skjedd etter at mora Anne døde på Bø 49 1.februar 1898.
JB: Etter at David og Kaspara reiste til Amerika flytta Linas til sin onkel Peter Davidsen på Breivik 57-02. Han ble konfirmert 1904 med bosted Breivik 57.

Da han ble voksen, reiste han til Amerika. Peter Davidsens sønn, Linas Breivik var oppkalt etter han.

3.
Kaspara Dorthea Eide Ludvigsdtr f. 20.3.1892.
Kaspara døde som barn (JB

1862 døpt sønn: Peter Mathias Carolius Bang

1862.38 18.07.1862 24.08.1862 Peter Mathias Carolius Bang E indste David Olsen Vassdal
Caspara Pedersd

Petter er 1865 bosatt hjemme hos foreldrene som 3 år gammel sønn på plassen Hopneset under gården Blok 52. 1875 er han bosatt hos foreldrene i Vasdal Øvre.
Petter omtales videre som gårdbruker på Breivik 57-02.

1860 døpt barn: Anders Olai Meier Davidsen

1860.41 04.10.1860 28.10.1860 Anders Olai Meier E indste David Johan Chr. Olsen Kvalvik
Caspara Johanna Christine Pedersd

Anders ble gårdbruker på Måvær 16-01 i Lurøy. Han omtales på egen side i tilknytning til Vasdal, hvor han var bosatt som barn.

1859 døpt sønn: Christian Fredrik Katæus Dahl

1859.8 09.02.1859 08.05.1859 Christian Frederik Kataus Dahl E inderste David Olsen Vassdal [Hjd]
Caspara Pedersd

74 plass 1875

PETTER OLAY OLSEN, husmann

Petter Olay dør den 25.02.1912 og gravlegges ved Tjongsjord gamle gravsted.

1910 folketellingen (Kjetvik 54 01)

1910 folketellingen - bosatt hos kårmann LARS Olsen i Kjetvik.
(hovedperson i husholdning 1 er selveier og bruker Benjamin Benonissen)
018 Peter Olsen 02 1820-04-14 Rødøy b fl e Off. understøttelse

1900 folketellingen (Myken 74 04 Valvær)

001 01 Peter Olsen 1821 Rødøy herred* Hf e Husmand med Jord b
002 01 Beret Nilsdatter 1840 Rødøy herred* Tj ug Husgjerning, Kreaturstel b
003 01 Nils Pedersen 1861 Melø Nor B g Gaardbruger mt
004 01 Peder Nilsen 1887 Melø Nor B ug Gaardmandssøn mt

1891 folketellingen (Myken 74 04 Valvær)

001 Petter Olai Olsen 1 1819 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Pernille Bergitte Johnsdatter 000 1812 Rödö - Hustru g -
003 Pernille Johanna Pedersdatter 000 1840 Rödö - Tjenestetyende ug -
004 Anne Marie Eide Larsdatter 000 1877 Rødøy - Fosterdatter - -

1875 folketellingen (Rødøy 74 01 plass Vasdal)

FOLKETELLINGEN 1875
Vasdal ytre øvre under Rødø prst.gaard
001 01 Peter Olsen 1820 Rødø Sogn hf g Husmd. Fisker b
002 01 Pernilla Johnsdatter 1810 Rødø Sogn Kone g b
003 01 Lorentse Lorentsdatter 1857 Rødø Sogn Tjenestepige ug b
004 02 Lars Olsen 1845 Rødø Sogn Logerende ug Inderst Fisker b

1865 folketellingen (Rødøy 74 01 plass Vasdal)

FOLKELLINGEN 1865:
007 02 Peter Olsen 45 Rødø Præstegjeld g Huusmd med Jord, Fisker
008 02 Pernilla Johansdatter 50 Rødø Præstegjeld hans Kone g
009 02 Edvard Monsen 16 Rødø Præstegjeld deres Fostersøn ug
010 02 Lorentze Lorentzdatter 9 Rødø Præstegjeld ug opfostres for Fattigkassens Regning

Hvor fra

Han er sønn av Ole Pedersen, husmann i Vasdal og ektefelle Anne Davidsdtr.
De er da bosatt hos hennes mor i Strømdal.
Ved dåp er han nevnt som bosatt "Dahlen", som tolkes som Strømdalen (Strømsnes 39) i Rødøy. Han nevnes her som "Petter", men skrives "Peter"
senere.

Ektefelle: Pernille Johnsdtr

Rødøy kirkebok:
1841.8 19.09.1841 ungk Petter Olsen Strømdal Vasdal 21 pige Pernille Johnsd Sperstad 27

Pernille er nevnt bosatt Sperstad i 1841. Hun er 27 år og da født 1814.
Petter Olay er bosatt som enkemann i Kjevik 1910, hun er da død før den tid.

ANDRE personer:

1900 midlertidig bosatt: Nils Pedersen

1900 ft: 003 01 Nils Pedersen 1861 Melø Nor B g Gaardbruger mt

1900 tjenestejente: Beret Nilsdtr

1900 ft: 1900: 002 01 Beret Nilsdatter 1840 Rødøy herred* Tj ug Husgjerning, Kreaturstel b

1891 fosterdatter: Anne Marie Eide Larsdtr

1891 ft: 004 Anne Marie Eide Larsdatter 000 1877 Rødøy - Fosterdatter - -

1891 tjenestejente: Pernille Johanna Pedersdtr

1891 ft:003 Pernille Johanna Pedersdatter 000 1840 Rödö - Tjenestetyende ug -

74 plass 1865

ANDERS OLAI OLSEN, husmann

Bosatt Vassdal, Meløy og Svinvær.

Foreldre Ole Pedersen (1793-1872 og kona Anne Davidsdtr (1794-1868).
Døpt Rødøy kirke 21.juni 1829. Konfirmert samme sted 22.juni 1845.

1910 folketellingen (69 01 Sørvik (Storøy) plads

001 Anders Olsen 01 1829-06-04 Rødøy b hf g Husmand og fisker, fattigunderstøttet
002 Anne Jensdatter 01 1839 Mo b hm g Husmandskone

1900 folketellingen (69 01 Storøen plads)

001 Anders Olsen 01 1829 Rødøy herred* b Hf g Fisker og Husmand med Jord
002 Anne Jensdatter 01 1839 Mo, Helgeland Nor b Hm g Fiskerkone
003 Edvard Andersen 01 1881 Rødøy herred* b S ug Fisker
004 Emma Olsdatter 01 1895 Rødøy herred* b Pleiedatter ug Fiskerdatter

1875 folketellingen (147 Da Tollevø, Meløy)

001 Lars Johnsen 01 1830 Rødø Sogn og Pr. b hf g Fisker, Husmand %med Jord%
002 Alætte Kristensdatter 01 1830 Rødø Sogn og Pr. b Hans Kone g -
003 Johanna Larsdatter 01 1860 Rødø Sogn og Pr. b d ug -
004 Johan Larsen 01 1868 Melø Sogn R. b s %ug% -
005 Petter Larsen 01 1871 Melø Sogn R. b s %ug% -
006 Iver Larsen 01 1874 Melø Sogn R. b s %ug% -
007 Anders Olsen 02 1828 Rødø S. Pr. b hf g Inderst, Fisker
008 Ane Jensdatter 02 1839 Moe Sogn og Pr. i Ranen b Hans Kone g -
009 Jensine Markusdatter 02 1870 Lurø Sogn og Pr. b Uægte d %ug% Forsørges af No 7
010 Anna Andersdatter 02 1875 Melø Sogn R. b d %ug% Forsørges af No 7

1865 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1865:
011 03 Anders Olsen 37 Rødø Præstegjeld g Huusmd med Jord Fisker
012 03 Anna Andreasdatter 47 Rødø Præstegjeld hans Kone g

2DRE EKTESKAP:

Ektefelle (2): Anne Birgitha Jensdtr

Anders ble som enkemann viet Rødøy kirke 31.oktober 1875 til Anne Birgitha Jensdtr f.1839, datter av Jens Olsen, Lien i Lurøy.

1917 Avdød

Klokkerbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1897-1923 (1836P)
Avdød Anne Bergitte Jensdtr, f. 1840 Mo prestegjeld. Pårørende Anders Olsen.
Døde 31.01.1917.

Anne sin datter (uekte): Jensine Markusdtr

009 Jensine Markusdatter 02 1870 Lurø Sogn og Pr. b Uægte d %ug% Forsørges af No 7

FELLES barn: Anna Andersdtr

1875 ft: 010 Anna Andersdatter 02 1875 Melø Sogn R. b d %ug% Forsørges af No 7

FELLES barn: Edvard Andeersen

1900 ft:003 Edvard Andersen 01 1881 Rødøy herred* b S ug Fisker

Pleiebarn: Emma Olsdtr

1900 ft: 004 Emma Olsdatter 01 1895 Rødøy herred* b Pleiedatter ug Fiskerdatter

1STE EKTESKAP:

Ektefelle (1): Ane Margrethe Andreasdtr

Anders ble viet 5.oktober 1851 til Ane Margrethe Andreasdtr f. 1814 Vågenge 64, datter av Andreas Jensen f. 1761 og Johanna Nilsdtr f.1793.

Ane døde her 17.mai 1870. Gravlagt 23.mai 1870.

Ane var tidligere gift med Ole Henrik Larsen f. 1819, bosatt Våga og hadde sønnen Lars Andreas Krog Olsen f. 1. juli 1844.

Lars Andreas Krog Olsen
f. 1.juli 1844 på gården Våga 65.
Lars var sønn fra moras første ekteskap med Ole Henrik Larsen f. 1819, bosatt Våga.
Lars er 1875 bosatt hos bror av stefaren Anders, hos Peter Olay Olsen, se foran.
Lars omtales nærmere som bruker av gården Kjetvik 54.

74 plass 1865

TOMAS OLSEN, husmann

Tomas er husmann her ved tellingen 1865, omtalt nedenfor.
Han er omtalt i neste telling 1875 som "Bygselmand" på gården Reppen Nedre 56 01. HAN OMTALES I SIN HELHET UNDER GÅRDEN REPPEN NEDRE.

1865 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1865:
001 01 Tomas Olsen 42 Rødø Præstegjeld g Huusmand m. Jord, Fisker
002 01 Berith Gutormdatter 37 Rødø Præstegjeld hans Kone g
003 01 Ole Tomassen 15 Rødø Præstegjeld deres Søn ug
004 01 Gabriel Tomassen* 12 Rødø Præstegjeld deres Søn ug
005 01 David Tomassen* 6 Rødø Præstegjeld deres Søn ug
006 01 Tomas Tomassen* 2 Rødø Præstegjeld deres Søn ug

74 plass 1833

ERIK OLSEN, bosatt (?)

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Beret Kristina Bertelsdtr

1833 døpt sønn: Isak Benoni Eriksen

1833.29 03.11.1833 20.11.1833 03.11.1833 Isach Benonie E inderst Erich Olsen Vassdal [Dm]
kone Beret Kirstina Bertelsd

Avdød Isach Benoni Erichsen Tjong drengebarn
Begravelsesdato: 4. desember 1833.
KICHOSTEN OG DESUDEN MEGET SYG FRA FØDSELEN {Alder ved skrifte:} 20 DAGE
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1825-1844 (1836P)