Litt om HAMN - Tjong/Kila

Hamn - i historisk tid

© Johan Martin Mathisen

Bak i bildet er Vernestinden og Rødøyløva.  Den fremste delen er tilhører bruket Staulen av gården Kila.  Innnerste del tilhører bruket Hamnbakken av Tjong Øvre.  Hamna grenser også mot bruket Kufiskosen på samme gård.

Før Tjongsfjord båtforening kom hit...

Foto som viser det gamle huset på bruket Hamnbakken og det nylig bygde på tomt overfor. © Johan Martin Mathisen

Min far, Magnus Johan Mathisen (1912-1988) brukte stedet for sine båter - "Jo" og "Bris", og senere "Bjørn Terje", hans siste båt.  I den tid jeg selv har minner fra.

Han brukte nok hamnen før den tid også for sine tidligere båter. 

Jeg selv har hatt båt fortløpende fra 1960-årene, men "Jo" (N40R) da den var fiskeriregistert av min far, en 16 fot plastbåt  (Presteng fra 1974) og sjarken "Oterværing" fra 1979. De siste årene en "Hansvik" på 18 fot, "Oterværing" II.

Strømdalsnaustet. Det ble senere revet for å få bedre plass til parkering plasser og gjennomkjørsel. © Johan Martin Mathisen

De første bildene her er fra før båtforeninga ble etablert. Det ser ut som rene idyllen, og var det også en varm og god sommerdag.

Det var bare en gangsti nedover. Den gikk forbi bolighuset i Hamnbakken.  Det var vanskelig å komme forbi det uten en kaffeprat inne hos Jenny (Abelsen) - i den tiden jeg gikk der sammen med min far. 

Det var ikke helt enkelt heller å komme inn og ut av hamna. Det var grunt i innløpet, og det hendte man ble stående fast i sandbunnen med båten og måtte vente på høyere vannstand.

© Johan Martin Mathisen

Fra 1979 hadde jeg ansvaret for egen sjark, også vinterstid, med grynning på ubrøyta vei, måke frem snekka, hakking av is for å få snekka gjennom isen bort til sjarken på svai.  Det var mangt en gang ikke helt farefritt, men man var jo nøtt til å se etter den. 

Et voksende båtliv - og nytenkning av flere førte til at utløpet ble fiksa av Havnevesnet og det ble etablert båtforening - med også staute "gammalkara". 

Tjongsfjord båtforening

© Johan Martin Mathisen.

Her ser vi noen båter på svai. Fra venstre - tror det er Willy Nilsen sin 25 fots båt.  Sjarken med rød pressing er min Malo sjark 22 fot fra 1979.   Hammer-brødrene sin tresjark er vel også her.

Bildet her tror jeg er fra 1985 kanskje.  Jeg satt opp mitt hus i 1984 og det ble da en lang jernskinne til rest.  Den gav jeg til laget og jeg ser den ligger innerst her på det påbegynte første kaiet.

Videre arbeide - med hjelp fra "Bjergabuen".

© Johan Martin Mathisen.

Bjergabuen med Geir Bjerga hjelper til med å få ut fortøyningen av den første brygga som ble lagt.

Beskuer sitt verk. © Johan Martin Mathisen.

Klargjøring og kjøring på plass med traktor. I front Jann Breivik. © Johan Martin Mathisen.

Klargjøring på land. © Johan Martin Mathisen.

© Johan Martin Mathisen

© Johan Martin Mathisen

Geir Bjerga og "Bjergabuen" på vei inn og å hente et anker fra land på siden av kaiet. © Johan Martin Mathisen.

© Johan Martin Mathisen

© Johan Martin Mathisen

© Johan Martin Mathisen

© Johan Martin Mathisen