Myken (71)

Bruk nr 7 Utheim

Kom fra Tjong Nedre og var bosatt her fra 1901.

Hovedsiden

UTHEIM - historien fortalt med nye kilder

Om Bergensfirma Krøger tid her fra start, og
Mathisens tid her frem til 1910.

1922 skjøte

Skjøte fra Hans D. Nilsen til Johan Mathisen av 1.2.1922, tinglyst 6.2.1922.

1916 kjøpekontrankt

Kjøpekontrakt mellom Hans D. Nilsen og Johan Mathisen av 10.07.1916.
Tinglyst 12.8.1916

1910 "strandsitter"

001 01 Joh. Mathiesen 12.09.1878 Rødøy hf g Landhandel forretning, Strandsitter og handelsm. f
Det er et navn som da ble bruk på personer som bodde i hus på et tomt som som det ble betalt leie for i penger. Slike festetomter var nesten enerådende på Myken på denne tid, de 3 brukerne der solgte ikke tomter, de foretrakk en årlig leieinntekt i stedet.

1901 festekontrakt

Festekontrakt mellom gårdeier Anna Nilsen og handelsmann Johan Kristian Mathisen, datert 18.01.1901. Da hadde han kjøpt handelstedet, mens selve tomta var en festetomt.

Var først legebolig på SUNDØY i Rødøy

DEN ANDRE LEGEN SOM VAR BOSATT DER:
Glatved kom til Lurøy legedistrikt med bosted Sundøy i 1890.
I boka "Legeblikk på lekfolk" av Trine Grønn Iversen, er han nevnt som bosatt på Sundøy i Rødøy 26.8.1990 og 8.11.1890. Han skriver også i innberetning for 1992 (s202) "Her på Sundøen". Videre side 217 ...de 4 mil hjem til Sundøen". Når han 7.7.1897 skriver sin beregning for foregående år - 1896 - er adressen hans Kvarø i Lurøy - som han senere var bosatt i den tid han arbeidet i legedistriktet. Ved dåp av barna Alf (1892) og Ottar (1895) er han nevnt bosatt Sundøy.

DEN FØRSTE LEGEN SOM VAR BOSATT DER:
FREDRIK OTTO BØDKEER f.1845 26. juli 1880 ble han utnevnt til lege i Lurøy legedistrikt, med bosted i Rødøy.
Han døde på Søvik sykehus 28 06 1889 og ble begravet der.
Han hadde også adresse Sundøy ved dåp av de fem barna som ble født mellom 1880 og 1886.

Saganett

Her har det skjedd en misforståelse, Bjørn har skrevet i Saganett at Johnsen var den som fikk flytta huset (Utheim) fra Sundøy 1889. Legen Bødtker døde da, og Bjørn har ikke fått med seg at også etterfølgende lege i distriktet var bosatt der noen år etter, se foran.

JOHNSEN og familien bodde nok i overetasjen på den brygga Bergen-firmaet Krøger hadde flytta fra Beisvær og satt opp her på Myken, flere år før bolighuset ble flytta hit. Mer om dette i de forsikring-saken av husene som blir fortalt om nedenfor her.

Johan Martin Johnsen, bodde ikke på Utheim

I Johnsens tid på Myken var ikke det som senere ble "Utheim" kommet dit.

SAGANETT, Myken
1889–1893: Johan Martin Johnsen
Det var Johan Martin Johnsen (f. 17.2.1860 i Bjørnør), som i 1889 sørget for å få huset flyttet fra Sundøy. Han var da nylig ansatt hos Krüger i Bergen, etter et opphold i U.S.A. Der hadde han i 1895 hadde giftet seg med Inga Karoline Nilsdatter (f. 1866 i Bergen). De hadde da to barn, som ble med til Myken.

Familien kom til Myken med Krügerjakta "Najaden". Det fortelles at da paret kom til Myken ca. 1889, ble Inga så fortvilt over å skulle bo på ei så avsides øy, at hun satte seg rett ned i fjæra og gråt (JN/GD). Hun skal ha blitt trøstet av Anna Nilsen, gift med Johan Nilsen d.e. og datter av Johan Christian Arentsen og kona Katrine. Siden gikk det bedre med Inga. Hun tilpasset seg livet på utposten Myken, uten at det vites om hun trivdes. Familien ble boende på Myken i 4 år.

Johan og Inga fikk til sammen fire barn:
• Agnes og Sigurd, begge født i USA
• Annanias Johan (f. 1889 men døde tidlig). Gutten var oppkalt etter Anna og Johan Nilsen
• Johanna Cecilie (f. 12.6.1890 på Myken), som ble kalt "Dukkemor"
Da familien var ferdig med tida på Myken i 1893, reiste de tilbake til USA. (LTL/BS).
Johan Martin Johnsen har etterlatt seg et stedsnavn på Myken; Johnsen-odden på Jutøya, som stikker ut i sundet rett nord for Slyngemoloen. Her skal Johnsen ha hatt en fiskehjell (BS).

Tellinga 1891 på Myken (ikke nevnt hvilket hus de bodde i).
Johan Martin Johnsen, familie på 7 – 2 av mannkjønn og 5 kvinner.
Johan er nevnt født 1861 i Aafjorden prestegjeld. Arbeider som handelsbestyrer.
Ektefelle Inga Katrine Johnsen, født 1864 i Bergen.
Olav Sigurd f. 1888 i Trondhjem.
Agnes Johnsen, datter f. 1887 i Amerika.
Johanne Sesilie Johnsen f. 1890 – ikke oppgitt fødested.
Anne Margrethe Olsen, tjenestedyende, f. 1872 i Trondhjem. Husligst arbeide.
Anna Emilie Andreassen, fosterdatter, f. 1878 Kraakbø, Gjørnør? Fosens fogd?.
Familien er her bosatt i fiskeværet Myken – men ikke oppgitt noen bolig.

UTHEIM flytta fra Sundøya 1895/96

1908

RLA 1800

Foto fra ca 1908, tatt i stua til handelsmann Johan Kristian Mathisen på Utheim.  Fra venstre: Ukjent kvinne,  Jakob Martin Jakobsen (1863-1968). Trandamper.  Bosatt hele livet på Myken hos Johan Kristian Mathisen og Petter Moe.  Bror til "Pit"som var oppfostret på Vollan.  Mathis Henrik Iversen (1839-1914). Mann med pipe - handelsmann Johan Kristian Mathisen (1878-1923).  Damen i hvitt: Helga Hagevik, senere gift Kruger. Paret til høgre er antagelig; Petter Mikkalsen f.1867, fra Solheim på Tjong øvre og hans kone Sine Kristine Abelsen, f.1868. Mannen helt bak er ukjent.  På veggen henger et større bilde av Johans søster Hellena, som nå er død for ca 5 år siden.

DETTE FOTO og dagens eier Kerstin Marthinsen:

Den skjeggede mannen som sitter ved bordet er Mathis Iversen, gårdbruker på Tjong i Rødøy.   Mannen med pipa - er hans sønn som driver handel og fiskekjøp fra Myken, og er bosatt her på Utheim.

På veggen i finstua henger et stor foto av Mathis Iversen sin datter Hellena, og da søster av handelsmannen.

Hellena ble gift med Ole Jakoben Engen, opprinnelig fra Aarnes i Rødøy, men som gift bosatt som eier av gården Engen i Meløy.  Hellana døde der 1903.  Datteren Ester Sofie bodde en tid på Utheim hos onkelen der.

Jakob og Hellena fikk flere barn sammen, en av dem var Ester Sofie Engen (1903-1991).  Hun ble gift med Hilmar Iversen. Deres datter Evelyn Helene Iversen (1926) ble gift med Rolf Gunnar Marthinsen (1926).  De er foreldre til:

dagens eier av UTHEIM Kerstin Martinsen.

To døtre - "i det skjulte"

1906 datter: Klara Ingvarda Mathisen

Othelie Regine var født på Myken som datter av Johan Marthinus Reinert Nilsen og hustru Anna Olea Johansdtr. Født den 9.8.1887.

I 1906 døpes en datter av henne i kirke Strinda/Ranheim.
Mor er Othelie Regine Nilsen, pige
Far er Johan Mathisen, ungkar, bosatt Rødøy. Dåpsdato er 1906 09 09.
Klokkerbok for Strinda prestegjeld, Ranheim sokn 1905-1921 (1660P)

I 1910 utvandret hun til Amerika, Minnesota. Hun reiste sammen med broren Johannes Nilsen.

Klara Ingvarda Mathisen blir konfirmert i Ranheim Kirke 25.9 1921. Sogn: Moholt Strinda. Far: Johan Mathisen, handelsmand. Mor Othelie Regine Nilsen, pige. Hun er her nevnt født 1906 i Strinda, nå i 1921 bosatt Refsetbakken.
Ministerialbok for Strinda prestegjeld, Strinda (Moholt) sokn 1916-1935 (1660P)

En datter av henne er Anne Margrethe Weisser, g. med Per Ristand.

Gunvor

1907 datter: Gunvor Ingvarda Maud Eliassen

Johan Kristian Mathisen var bosatt på Myken fra 1901. Først ni år senere, i 1910, ble han viet til sin hustru Martha Moe. Han bodde da i lang tid som ungkar på Myken. Og da han fikk sine såkalte "uekte" barn med jenter fra Eliassen og Nilsen familien, ble det holdt strengt hemmelig. Barna ble født utenfor Myken. Bare det ene av døtrene vokste opp på Myken, Gunvor, men da som datter av besteforeldre på morsiden.

Mor til Gunvor var: Katrine Johanna Eliassen (25.08.1885-16.10.1948)
Offisielt var hun imidlertid innskrevet som datter av sine besteforeldre på morsiden.

Gunvor ble gift 16.6.1928 i Nykirken Sogn, Bergen, med Martines Andreas Dombestein. Henne far ble i den anledning nevnt som: Elias Johansen.
Gunvor Ingvarda Maud (Eliassen) g. Dombestein, døde 2004 10 09 i Bremanger i en alder av 97 år. Hun er her nevnt født den 01 04 1907.