Gård Sleipnes (66)

Bnr 09 til og med 11

09 Marvoll
- Rune Hansen
- Reidar Levin Pedersen
- Kjell Arne Solem
- Alfred Solem
. Petter solem
10 Kokvik
11 Langerosholmen

Hovedsiden

66 09 MARVOLL

1909 oppretta

Utskilt fra bnr 1.
Jordboka 19.07.1919.

66 09 03 2000 Rune Hansen

2000 Rune Hansen

Født 1970
Hjemmel i jordboka 27.03.2000.

66 09 04 Reidar Levin Pedersen

2000 Solgt

Gnr 66, bnr 9 er solgt fra Reidar Levin Pedersen til Rune Hansen (27.03.2000).
Salget omfatter også 66-18.
Salget omfatter også 66 20.
Salget omfatter også 66 23.
Salget omfatter også 66 28.

1999 Reidar Levin Pedersen

Gnr. 66, bnr. 9 er solgt for kr 65.000 fra Kjell Arne Solem til Reidar Levin Pedersen (02.09.1999)
Salger omfatter også gnr 66, bnr 28.

66 09 03 Kjell Arne Solem

Kjell Arne Solem

Overtatt hjemmel etter sin far Alfred.
Solgt til Reidar Levin Pedersen den 02.09.1999. Se over.

66 09 02 Alfred Johan Solem

Alfred Johan Solem

Født den 10.07.1909.
Død den 18.05.1997.
Gravlagt Tjongsfjord nye gravsted (foto støtte).

1950 matrikkelutkastet

Eier: Alfred Solheim
Skyld av 15 øre.
Utskilt fra bnr 1

1950 skjøte

SKJØTE
Undertegnede Emil Solem f. 2.4.1912, skjøter og overdra herved til min bror Alfred Solem min iedelle halvpart av eiendommen MARVOLL, gnr 66, bnr 9 i Rødøy. 25. april 1950. Emil Solem.

1999 Utskilt herfra

Bnr 40 30.06.1999
Bnr 41 30.06.1999.

1956 Utskilt herfra

Bnr 28 er utskilt herfra den 26.10,1956.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Aagot Helene Pedersen, g. Solem

Født den 30.5.1908 på Sleipnes.
Døde den 4. oktober 1987 på Nordlandssykehuset i Bodø.
Gravlagt på Tjongsfjord nye gravsted (foto støtte).
Datter av Wilhelm Martin Pedersen Sleipnes.

66 09 01

Petter Solem, eier og bruker

Petter Solem født 12.08.1870 i Meløy.
Døde den 10.07.1952 og er gravlagt Tjongsfjord gamle gravplass (foto støtte).

1920 folketellingen (66 09 0021 Marvoll)

001 Petter Kristian Solem 01 1876-08-12 Lenvik Herred - hp g Driver eget smaabruk
002 Kanutte Uldrikka Julie Mortensen 01 1877-07-10 Rødøy Herred - hu g Husmor
003 Anna Marie Petersen 01 1897-02-22 Meløy Herred - d ug Hj. Husarbeide jemme
004 Karlotte Petrine Petersen 01 1900-01-14 Meløy Herred - d ug Hj. Enepige
005 Borghild Mathilde Petersen 01 1904-10-01 Meløy Herred - d ug Hj. Barnepige
006 Kaare Parelius Petersen 01 1906-06-16 Meløy Herred - s ug Pf
007 Alfred Johan Pettersen 01 1909-07-10 Meløy Herred - s ug Pf
008 Emil Marin Pettersen 01 1912-04-02 Meløy Herre - s ug Pf
009 Hulda Laurine Pettersen 01 1914-03-08 Meløy Herre - d ug Pf
010 Solvei Martine Pettersen 01 1918-05-13 Meløy Herre - d ug Pf
011 Manghil Marie Pettersen 01 1920-03-26 Rødøy herred - d ug Pf
012 Aksel Augustin Finset 01 1918-07-29 Meløy Herred - s ug Pf
013 Heitman Edvardsen 01 1897-03-25 Rødøy Herred - l ug Jemfiske

1919 matrikulert bruk

Utskilt fra bnr 1. Jordboka 19.07.1919.

66 10 KOKVIK

66 10 00 Jenny Andersen

1950 Matrikkelutkastet

Skyld 18 øre
Eier og bruker Jenny Andersen.

1920 folketellingen (66 10 0022 Kokvik)

001 Olav Emil Berg Andersen 01 1893-09-17 Rødøy herred - hp g Driver eget smaabruk S Helt arbeidsudygtig
002 Jenny Katrine Andersen 01 1893-09-16 Rødøy herred - hu g Husmor
003 Anna Ovidia Andersen 01 1915-06-22 Rødøy herred - d ug Pf
004 Magnus Andreas Andersen 01 1920-09-11 Rødø Herred - s ug Pf
005 Regine Lovise Mortensen 01 1854-02-13 Meløy herred - Bestemor e Føderaad Enke efter husmand

Olaf Emil Berg Andersen

Født 17.9.1893 på gården Sleipnes av foreldre Anders Olai Hansen og Regine Lovise Gaarde Mortensdtr.
Bosatt hjemme hos foreldrene ved tellingen 1910 som fisker.

Nb.
Er døpt ”Ole”, men da han gifta seg nevnes han som Olaf.

Ektefelle: Jenny Katrine Andreasdtr, g. Andersen

Hun er født 17. september 1893 på plassen Hestø under gården Gjerøy Nordre 76.01/02. Hennes foreldre var Andreas Aslaksen og Jakobea Johanne Andersdtr.

1915 viet

Viet Rødøy kirke 05.12.1915: fisker Olaf Emil Berg Andersen, født og bosatt Sleipnes.
F. 1893, konfirmert 1908. 1. ekt. Sønn av husmann Anders Olai Hansen.
Jenny Katrine Andreasdtr, bosatt Hestøy, f. 1893, konfirmert 1908, datter av husmann Andreas Aslaksen.

66 11 LANGEROSHOLMEN

1922 oppretta

Utskilt fra bruk nr 1 den 30.10.1922.
Skylddelingsforretning, avholdt 23, tinglyst den 30. oktober 1922.

Realpanteregisteret.

66 11 05 Ørjan Våtvik

2004 Ørjan Våtvik, eier

Født 1987.
Hjemmel fra den 13.12.2004.

66 11 04 Ragnvald Sandberg

2004 Ragnvald Sandberg, eier

f. 1945.
Eier frem til den 13.12.2004.
Over tok den fra sin mor Lilly Sandberg.

2004 eier

Gnr 66, bnr 11 er overdradd fra Lilly S. Sandberg til Ragnvald Sandberg (13.12.2004).

66 11 03 Lilly Sandberg

2004 overdragelse til sønn

Gnr 66, bnr 11 er overdradd fra Lilly S. Sandberg til Ragnvald Sandberg (13.12.2004).

1950 Lilly Sandberg, eier

Matrikkelutkastet av 1950:
Eier Lilly Sandberg.
Skyld av 5 øre.

66 11 02 Heitmann Mathias Meyer Hansen

Heitmann Mathias Meyer Hansen, eier og bruker

Heitmann er født den 25.mars 1897.
Han dør den 2. juni 1975 og er gravlagt på Tjongsfjord nye gravsted
(slettet støtte).

Ektefelle: Anna Solem

1921 viet

Viet Rødøy kirke 01.09.1921: fisker Hetman Matias Meyer Hansen, bosatt Sleipnes, født Våga 1897. Konfirmert 1912. Sønn av fisker Edvard Hansen.
Hjemmeværende Anna Solem, bosatt Meløy, født Bolga i Meløy 1898. Konfirmert Meløy 1912. Datter av fisker Peter Solheim.

1928 auksjonskjøte

Heitmann Hansen får auksjonskjøte på eiendommen for kr 450.oo, den 25. september, tinglyst 6. oktober 1928.

66 11 01 Søren Davidsen

1928

Bruket selges til Heitmann Hansen som nevnt foran her.

Søren Davidsen, eier og bruker

1922 skjøte

Skjøte fra Elise Taarnesvik til Søren Davidsen herpaaa (66-11) for kr 200.oo, datert 7., tindlyst 27. november 1922.

Utskilt fra bruk nr 1 den 30.10.1922.
Skylddelingsforretning, avholdt 23, tinglyst den 30. oktober 1922.

Kom fra Æsvika

Var en tid eier og bruker av bruken 63-02 Moen under gården Æsvik - noe lenger inn i Tjongsfjorden.

Var tidligere bosatt som husmann

Omtales som husmann på Sleipnes bruk nr 2 - husmannsplassen LANGÅSSLETTA.
Var husmann der før han ble bruker av Moen i Æsvik - som nevnt foran her.