Melfjorden (25)

1801 - 1835

Hovedsiden

0000-1829 Morten Jonsen
0000-1816 Nils Pedersen
0000-1815 Lars Johansen
0000 - Johan Larsen

Brukeren og familier nevnt 1801

Jakob Olsen som døde 1804 var "Bonde bruker" her.
Johan Amundsen er bruker her og dør 1800, hans enke er "Bonde bruker".
Grægus Hansen er nevnt tellingen 1801 som "Bonde bruker".
Her er også en som dør 1799. enken nevnes ikke som "Bonde bruker" 1801.
DET VURDERES DA Å VÆRE TRE BRUKER HER 1801, SOM I MATRIKKEL 1836.

Bosatt på hvilket bruk ?

Det er vanskelig å vurdere. Alle familiene i tiden 1801 - og før matrikkel 1836 omtales på denne siden.

25 00 1829

MELFJORDEN

25/00

MORTEN JONSEN,leilending

1837 Morten er død - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Melfjorden 1837 etter Morten Jonsen. Maren Bergitta Andersdtr, ektefelle. Joen Mortensen (10), Anders Johan Mortensen (3) og Sara Marie Mortensdtr (6) barn.

EKTEFELLE og BARN:

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Sørfjorden 1864 etter Maren Andersdatter.
Hans Olsen, ektefelle.
John Mortensen, sønn.
Anders Mortensen, sønn, Oxtind.
Sara Mortensdatter, datter, gift med Jens Pettersen, Bratland.
Morten Benjamin Larsen, sønn, Sørfjorden.
Anne Elisabet Larsdtr, datter.

De to sist nevnt barn er fra Andre ekteskapet og ikke omtalt her.

Ektefelle: Maren Bergitta Andersdtr

1837 gjenlevende ektefelle: Maren Bergitta Andersdtr, ektefelle

1835 døpt sønn: Anders Johan Mortensen

1835.5 28.01.1835 03.05.1835 06.02.1835 Anders Johan E grdmd Morten Jonsen Melfjord
kone Maren Andersd

Mer om ANDERS:

Omtalt i skifte etter faren 1837 som 3 år gammel sønn.
Skifte etter moren Sørfjorden 1864.
Anders Mortensen, sønn, Oxtind.

Anders - døpt barn i Rødøy:

1861.45 26.07.1861 22.09.1861 Jens Mathias Myhre E indste Anders Johan Mortensen Sørfjord [Hjd]
Nicoline Kirstine Carlsd

FOLKETELLINGA LURØY 1865:
Husmand med jord og fisker på gården Aadalen i Lurøy kommune. 31 år gammel og født i Rødøy prestegjeld. Bor der med kona Nicoline og sønnen Jens. Fosterdatter Johanne Olsdtr, 14 og en tjenestepike.

1831 døpt datter: Sara Maria Mortensen

1831.2 03.02.1831 03.04.1831 06.02.1831 Sara Maria E gaardmann Morten Olsen Melfjord [Ud]
kone Maren Andersd Melfjord

Mer om SARA:

Omtalt i skifte etter sin far 1837 som 6 år gammel datter.
Omtalt slik i mors skifte 1864:
Sara Mortensdatter, datter, gift med Jens Pettersen, Bratland.

1829 døpt sønn: Anders Johan Mortensen

1830.1 26.11.1829 Anders Johan Mortensen E Morten Johnsen Melfjord [Hjd] Døde 1 1/2 døgn efter fødselen, da det var for tidlig født.
hustru Maren Andersdatter
Merknad: Hjemmedøpt. Døde 1 ½ døgn etter fødselen da den var for tidlig født.

Mer om ANDERS:

1827 sønn: Jon Mortensen

Nevnt i skfite etter sin far 1837 som 10 år gammel sønn.
Nevnt i skiftet etter moren 1864 som sønn.

25 00 1816

MELFJORDEN

25/00

NILS PEDERSEN

Han er trolig svigersønn til Gregus Hansen, bruker før og kan ha overtatt etter han.

1816 Nils Pedersen dør her

SKIFTER I RØDØY:
Skifte gården Melfjorden 1816 etter Niels Pedersen.
Karen Gregusdtr, ektefelle.
Formynder for barna Joen Nilsen Melfjorden.
Barn: Johannes Nilsen (10),
Hans Nilsen (3), Andreas Nilsen (1),
Christianna Nielsdtr og
Margrethe Nielsdtr.

1809-1835 manntallsrullene

Han er nevnt her under Melfjorden fra rullene starta 1809 og frem til og med år 1814 hvor han nevnes som "er svag", etter "Liten og frisk" de foregående år.
Han nevnes som født "SKOG", eller SCHOG". (?).

Ektefelle: Karen Margrethe Gregusdatter

Født ca 1784. Datter av Gregus Hansen og Ingeborg Pedersdtr, Melfjorden. Lenke til foreldrene.

25 00 1815

MELFJORDEN

25/00

LARS JOHANSEN,

1815 skifte

Skifter i Rødøy:
Skifte gården Melfjorden 1815 etter ekteparet Lars Jonsen (Jensen?) og Anna Uldricha Nielsdtr.
Skifte på begge. Sønn: Johan Larsen 1/2 år.
Formynder Joen Nilsen Melfjorden.
Christen Benjaminsen, kvindens sønn, uekte født.
Formynder Joen Nilsen Melfjorden.

1815 Lars Johansen dør

Født ca 1787.
1801: 012 02 Lars Johansen 14 Hendes søn Ugift
Lars døde 1815 på gården Melfjorden.
Nevn i skiftet etter sin mor 1833 som død, men har sønnen Johan Larsen (17).
LARS VAR SØNN AV JOHAN AMUNDSEN, BRUKER HER 1801.

1801 folketellinen

Bosatt som 14 år gammel sønn hos sin mor enken på Melfjorden.

1833 skifte etter mor

SKIFTER I RØDØY:
Skifte gården Melfjorden 1833 etter Daartea Larsdtr.
Joen Nilsen, ektefelle.
Barn av Daartea: Niels Joensen (38) Melfjorden.
Lars Joensen (død). Johan Larsen (17) sønn av Lars.
Ellen Joensdtr (49) datter.
Ane Joensdtr (36) datter.

1800 skifte etter far

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Melfjorden 1800 etter Johan Amundsen.
Gjenlevende ektefelle Dorthea Larsdtr.
Lars Johansen (12) sønn.
Nils Anders Johansen (sønn).
Elen Helena Johansdtr (datter),
Ane Johansdtr (datter),
formynder er morbroder Fordel Larsen Schiervigen.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anna Ulrikka Nilsdtr

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1814. Ane Ilricha Nilsdtr, 27 aar.

Sønn i ekteskapet: Johan Larsen

Født Kilhavn (24).
Omtales med familie under her.

Kristen Benjaminsen, hennes sønn før ekteskap

Nevnt i skifte etter sin mor/stefar 1815 som kvindens sønn,uekte født. Formynder var Joen Nilsen Melfjorden.

25 00 1846

MELFJORDEN

25/00

JOHAN LARSEN, bruker

1859 skifte etter tante

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Melfjorden 1859 etter Elen Johansdatter, ugift person. Johannes Larsen, brorsønn.

1833 skifte etter farmor

Skifter i Rødøy:
Skifte gården Melfjorden 1833 etter Daartea Larsdtr.
Joen Nilsen, ektefelle.
Barn av Daartea:
Niels Joensen (38) Melfjorden.
Lars Joensen (død).
Johan Larsen (17) sønn av Lars.
Ellen Joensdtr (49) datter.
Ane Joensdtr (36) datter.

1815 skifte etter far

Skifter i Rødøy:
Skifte gården Melfjorden 1815 etter ekteparet Lars Jonsen (Jensen?) og Anna Uldricha Nielsdtr. Skifte på begge.
Sønn: Johan Larsen 1/2 år.
Formynder Joen Nilsen Melfjorden.
Christen Benjaminsen, kvindens sønn, uekte født.
Formynder Joen Nilsen Melfjorden

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ellen Andersdtr

1841 viet

KIRKEBOKA VIET 1841:
Viet 26.09.1841. Johan Larsen. Bosatt Melfjord, født Kilhavn.
26 år gammel og sønn av Lars Jensen.
Elen Andersdatter, Ytrehei? i Moe Sogn, 38 år gammel og datter av Anders Olsen.

1846 døpt barn: Anders Johansen

1846.15 08.06.1846 29.06.1846 Anders E gdbr Johannes Larsen Melfjord [Hjd]
hstr Elen Andersd

1843 døpt barn: Anders Johan Bang Johansen

1843.15 11.04.1843 05.06.1843 Anders Johan Bang E gdbr Johan Larsen Melfjord [Hjd]
kone Elen Andersd