Otervær (70)

70 01

OTERVÆR

70/01

OLE J. JÆGER, eier

Handelsmann på gården Selsøyvik.

Som kjøper

Skjøte fra handelsmann Arnt Hvid til handelsmann O. J. Jæger (Selsøyvik) på denne gård med underliggende Skogsholmen for 150 spd, datert 30. Juli og tinglyst 26. September 1865.

70 01

ARNT HVID, Svinvær

1865 Selger Otervær

Skjøte fra handelsmann Arnt Hvid til handelsmann O. J. Jæger (Selsøyvik) på denne gård med underliggende Skogsholmen for 150 spd, datert 30. Juli og tinglyst 26. September 1865.

1833 kjøper

Eier: Arnt Hvid
Arnt Hvid overtar som eier av Svinvær og Otervær for 1600 spd ved Auksjonsskjøte, datert og tinglyst den 27. Juni 1833.

OTERVÆR har bestandig tilhørt Handelsstedet SVINVÆR. både før og etter at det ble en matrikulert gård.

70 01

OTERVÆR

70/01

RAFABEL JOHNSEN, forpakter

Flytta til Bolga i Meløy

Se omtale av det nedenfor her.

1862/1864 kontrakt

Eier Arnt Hvid fortforpakter Otervær med underliggende øer Stornakken og Smånakkene til Raffel Jonsen, mot en årlig avgift av 10 Spd, datert 16. April 1862 og 10. Mai 1864, tinglyst 1. Desember 1864.

Hvor lenge bosatt her?

Det er uklart hvor lenge han bodde i været her, ut fra kildene vet vi følgende:
1861 Gjerøy - sønnen Martinus døpes.
1862 Valvær - sønnen Martinus dør der.
1862 Kontrakt med eier i Svinvær skrives.
1862 Sønnen Jakob fødes/dør i Otervær.
1865 Bosatt Otervær ved tellingen.

1865 folketellingen (70)

FOLKETELLINGEN 1865:
001 01 Raphel Jansen 34 Rødø Præstegjeld Husfader g Husmand med Jord Leilænding
002 01 Hermanna Pedersdatter 43 Stods Præstegjeld hans Kone g
003 01 Ludvig Johansen 14 Rødø Præstegjeld hendes Søn ug
004 01 Dina Raphaelsdatter 7 Rødø Præstegjeld Deres Datter ug
005 01 Raphael Raphelsen 1 Rødø Præstegjeld Deres Søn ug
006 01 Anna Aamot 30 Romdalen ug Tjenestepige
007 01 Kristian Olsen 24 Rødø Præsteg ug Tjenestekarl

Utsæd og husdyr:

Utsæd: by1/4 po2
Husdyr: ku1 få8 sv1

Husmann (forpakter) og Oterfanger

Havnø omtaler en rekke av disse personene i Rødøy, se hans artikkel fra Håløygminne.

Rafael Johansen f. 1827 var vel opprinnelig fra Meløy.
Hans er nevnt som Johansen, Jonsen og Jansa.

I sin ungdom var han dreng på gården Skagen. Det var på den tiden at han en dag i desember kullseilte ved Valvær, og som eneste overlevende drev han i 3 døgn på båthvelvet før han kom seg opp til Støtt og ble tatt hånd om av madam Gottås. Denne tildragelsen gjorde et dypt inntrykk på folk og det ble viden kjent.

I Rødøy finner vi han først på Gjerøy. Ved kontrakt av 16. april 1862 og 10. mai 1864, fikk han forpakterkontrakt på Otervær med underliggende Stornakken og Smånakkene - til en årlig leie av 10 spad. Det var handelsmann og skipper Arnt Hvid på Svinvær som eide Otervær på den tiden. Året etter ble imidlertid Overvær solgt til handelshand Ole Sigvaldus Jæger på Selsøyvik.

I 1870 fikk Rafael kjøpe et bruk på Bolga av Rødøy fattigkommisjon, men kom nok enda tidligere dit, kanskje så tidlig som da Otervær ble solgt til Jæger.

Foruten å være en god fisker, var han også kjent som jeger. Det fortelles at han først bodde i en hytte ute ved klippfiskbergene på Bolga (Spekkhellene). Etter at han overtok bruket hadde han gamme stående på Gamøya. Her ute hadde han er tam oter, den oteren lokket ville oter med seg. Når Rafael hadde vært ute og fisket fikk den tamme oteren forsyne seg fritt.

Kilde Håløygminne:
"Som den siste og sistlevende av disse gamle skal nevnes Rafael Johansen fra Meløy, som engang boed her i Rødøy og issær var en stor oterfanger. Om han hadde vittige hoder lavet en vise som nu vel også er glemt, men hvori det bl. a. heter:

Så fær han Rafael uti et vær,
låg oterjærn på kvart et skjær,
får oter net som bær,
slår ham, flår han

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Hermanna Pedersdtr

1865: 002 01 Hermanna Pedersdatter 43 Stods Præstegjeld hans Kone g

.

1865 Sønn: Raphael Johan Raphaelsen

Født på gården Håkaringen (6) den 26.4.1865.
1865: 005 01 Raphael Raphelsen 1 Rødø Præstegjeld Deres Søn ug
MELØY BYGDEBOK GÅRDSHISTORIE, bind I, side 78:
Familien flytta mellom 1865-70 til Bolga 2-8 i Meløy kommune.

.

1862 Jakob Kristian Rapaelsen

Født 12.9.1862 på gården Otervær.
Dør 15.9.1862 samme sted.

-

-

1861 Martinius Johannes Raphaelsen

Født 28.4.1861 på gården Gjerøy, en av gårdene.
Døde den 15.7.1862 på gården Myken (71-04) Valvær.

-

1858 Datter: Dina Raphaelsdtr

1865: 004 01 Dina Raphaelsdatter 7 Rødø Præstegjeld Deres Datter ug

MELØY BYGDEBOKS GÅRDSHISTORIE, side 87:
Faren fikk skjøte på Bolga 2-8 i 1870, og familien var flytta til Meløy en tid før.
FOLKETELLINGA 1875:
Bosatt som barn hjemme hos foreldrene på 147a Bolgen. Hun er her nevnt som født Meløy sogn R.

.

1852 Hennes sønn: Ludvig Petter Johan Johansen

Født den 27.3.1852 på gården Æsvik i Rødøy.
1865: 003 01 Ludvig Johansen 14 Rødø Præstegjeld hendes Søn ug

Mer om Ludvig

KIRKEBOKA DØPTE 1852:
Uekte sønn av Johan Petter ? som nevnes bosatt i Ranen.

Og litt til

MELØY BYGDEBOK GÅRDSHISTORIE, bind I, side 78:
Familien flytta før 1870 til Bolga 2-8 i Meløy kommune.

.

ANDRE personer:

1865: Tjenesepige: Anna Aamot

Født ca 1865 Romsdalen
1865: 006 01 Anna Aamot 30 Romdalen ug Tjenestepige

.

1865: Tjenestedreng: Kristian Olsen

1865: 007 01 Kristian Olsen 24 Rødø Præsteg ug Tjenestekarl

70 00

OTERVÆR

70/00

LARS RASMUSSEN, husmann

En Lars Rasmussen nevnes som husmann i Otervær ved dåp av barn åra 1850, 1854, 1855 og 1857. Mulig det står ”holdsmand” 1857.

1865 Familien er bosatt på gården Gjesøy

Plass under bnr 2 av gården - senere bnr 8 Melkvik.
Flere av familiens barn ble født mens familien var bosatt her i været.
Er omtalt under gården Gjesøy.

Hvor fra

KIRKEBOKA INNFLYTTEDE 1847:
1847-22. Innflyttet 1844. Dreng Lars Johan Rasmussen, 29, "for at tjene". Bergen. Gjesøy. Attest av 21.5.1844.

-

Ektefelle: Beret Kristine Larsdtr

1847 viet

KIRKEBOKA VIET 1847:
17.10.1847. Lars Johan Rasmussen, bosatt Bergen, 29 år, sønn av Rasmus Larsen. Beret Kirstine Larsdtr, Gjesøy, født Gjesøy, 32 år, datter av Lars Larsen.

70 00

OTERVÆR

70/00

GABRIEL ANDERSEN, husmann

Gabriel Andersen, nevnes som husmann i Otervær 1841 i forbindelse med dåp av et barn i Rødøy kirke.

70 00

OTERVÆR

70/00

LARS KRISTIAN PEDERSEN, husmann

1837 SKIFTE

Skifter i Rødøy:
Skifte Otervær 1837 etter Lars Pedersen.
Beret Nielsdtr, ektefelle.
Peder Larsen (8) sønn.

1837 AVDØD

Avdød Lars Pedersen Ottervær, husmand.
Gravlagt 28.9.1837.
VED AT KULSEILE {Alder ved skrifte:} 36 AAR
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1825-1844 (1836P)

OVERTAR PLASSEN ETTER SIN FAR

Overtar som husmann her etter sin far Peder Larsen, nevnt nedenfor.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Berit Kirstine Nilsdtr

Født ca 1804 i Lurøy.
Kirkeboka for Rødøy - viet:
08.08.1830. Lars Christian Pedersen. Bosatt Svinvær. Født Otervær. 30 år. Sønn av Peder Larsen, Otervær. Beret Kirstine Nielsdatter, bosatt Reppen, født Ræløen i Lurøy, datter av Niels Hansen, Ræløen i Lurøe.

.

1837 Sønn: Edvard Mikal Larsen

Født 14.6.1837 på gården Otervær.
Avdød Edvard Mickal Larsen, drengebarn, Ottervær.
Begravelse 04.11.
Alder: 1/2 år.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1825-1844 (1836P)

-

1831 Sønn: Evert Mikal Larsen

Født 20.12.1831 på gården Otervær.
Avdød Evert Mikal Larsen, Otervær, ægte drengebarn, Gravlagt 3.4.1835.
OPAMMET AF MODERS MELK {Alder ved skrifte:} 3 1/2AAR
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1825-1844 (1836P)

-

1829 Sønn: Peder Larsen

Født 1.9.1829 på gården Reppen (55-56).
Skifte etter far 1837: Peder Larsen (8) sønn.

.

BARN FØR EKTESKAPET:

1824 Datter av Lars - uekte: Lavina Kjerstina

Barnets mor: Dorthea Nilsdtr, Bolgen?

.

1820 Sønn av Lars - uekte: Per Larsen

Kirkeboka for Rødøy - døpte:
1820. Uekte barn av Lars Peersen, Otervær og Kierstina Peerdtr, Molvik. Far: Dræng.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Meløy sokn 1820-1825 (1836P)

Barnemor: Kirstina Pedersdtr

Kirkeboka for Rødøy - døpte:
1820. Uekte barn av Lars Peersen, Otervær og Kierstina Peerdtr, Molvik. Far: Dræng.