Værnesosen (46)

1801

Til hovedsiden

Familiene:
1827 Johan Nilsen
1815 Peder Pedersen Berg
1801 Svend Olsen
1786 Henrik Abrahamsen
1784 Peder Andersen (blind)
1770 Karen Olsdtr
1755 Daniel Pedersen
1755 Hans Andersen
1755 Lars Pedersen
1744 Mikkel Paulsen
1740 Lars Paulsen
1726 Peder Eriksen

46 00 1815

VERNESOSEN

46/00

PEDER PEDERSEN BERG, leilending og styrmann

1815 skifte

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Vernesosen 1815 etter Peder Berg.
Anna Jonsdtr, ektefelle. Formynder for barn moderen med tilsyn av Isach Danielsen Eskeholmen.
Barn: Peter Andreas Berg (11),
Christian Willing Berg (7),
Petrina Sophia Berg (17) og
Karen Mikelborg Berg (15).

1801 folketellingen, bonde bruker

001 01 Peder Pedersen Berg 39 Husbonde 1te ægteskab Bonde. bruger jord og styrmand
002 01 Ane Joensdatter 29 Hans kone 1te ægteskab Konen forstaaer væver kunsten
003 01 Pettrina Sophia Pedersdatter 4 Deres datter
004 01 Karen Boletha Mechelborg 2 Deres datter
005 01 Kiersten Eliasdatter 50 Tjeneste pige Enke efter 1te ægteskab
006 01 Martha Andersdatter 17 Tjeneste pige Ugift

Styrmann

Oversiktside med styrmenn og skippere.

EKTEFELLE og BARN:

Gift på nytt

Hun ble som enke gift på nytt etter 1815 med etterfølgende bruker her.

Ektefelle: Ane Joensdtr

Født ca 1772.
1801: 002 01 Ane Joensdatter 29 Hans kone 1te ægteskab Konen forstaaer væver kunsten

.

1808 SØNN: Kristian Willing Berg Pedersen

Født her ca 1808.
1815: skifte etter far: Christian Willing Berg (7).
1823 skifte etter mor: Christian Pedersen (15) sønn.

.

1804 SØNN: Peter Andreas Berg

Født ca 1804.
Skifte far 1815: Barn: Peter Andreas Berg (11),
Skifte mor 1823: Peter Pedersen (19) sønn.

.

1799 datter: Karen Boletha Mechelborg Pedersdtr

Født ca 1799.
1801: 004 01 Karen Boletha Mechelborg 2 Deres datter
1815 skifte far: Karen Mikelborg Berg (15)
1823 skifte mor: Karen Pedersdtr (23) datter.

.

1797 datter: Petrina Sophia Pedersdtr

Født ca 1797.
1801: 003 01 Pettrina Sophia Pedersdatter 4 Deres datter
1815 skifte far: Petrina Sophia Berg (17
1823: Skifte mor: Petrine Pedersdtr (24) datter.

ANDRE personer:

Tjenestepige: Kiersten Eliasdtr

Født ca 1751.
1801: 005 01 Kiersten Eliasdatter 50 Tjeneste pige Enke efter 1te ægteskab

Kan være hun som i 1782 ble viet til Jakob Abelsen og var da bosatt Steensvig på Storselsøy.

Tjenestepige: Martha Andersdtr

Født ca 1784.
1801: 006 01 Martha Andersdatter 17 Tjeneste pige Ugift

46 00

VERNESOSEN

46/00

SVEND OLSEN,

Bonde bruker (leiledning) ved tellingen 1801.

1841 Døde på gården Bø (49-01) - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte gården Bø 1841 etter avdøde Svend Olsen.
Gjenlevende ektefelle Ane Arentsdtr.
Bror av avdøde: Jens Olsen (død).
Barn av Jens: Carel Jensen (død). Barn av Carel: Jens Carelsen (25),
Jakob Carelsen (23).
Ane Jensdtr (gift), barn av Jens Olsen.
Barn av Jens - Johanna Jensdtr (68), svag og uduelig.
Lars Olsen (død) bror av avdøde Sven Olsen.
Barn av Lars: Hans Larsen (36).
Barn av Lars: Ane Larsdtr, gift med Nils Artander, Stødt.
Ole Olsen, bror av avdøde Svend Olsen.
Ane Olsdtr (60), barn av Ole Olsen.
Søster av avdøde Svend Olsen: Synnøve Olsdtr (død).
Ole Hansen (56) barn av Synnøve.
Nils Hansen (død) barn av Synnøve.
Peter Nilsen (26) barn av Nils.
Lisbeth Nilsdtr (23) barn av Nils Hansen.
Johanna Hansdtr (datter).

1795 Svend Olsen - nevnt i skifte

SKIFTER I RØDØY:
Nevt i skifte til slektning - Karen Jensdtr Gjerøy 1795, som barn av søsteren Anne Jensdtr. Bosatt Vernesosen.

1801 folketellingen, bonde bruker

FOLKETELLINGEN 1801:
007 02 Svend Olsen 45 Husbonde 1te ægteskab Bonde. bruger jord og driver fiskeri
008 02 Andrina Pedersdatter 42 Hans kone 1te ægteskab
009 02 Ole Jensen 5 Foster søn
010 02 Jacob Andreas Olsen 50 Selv foster karl Ugift Nærer sig af fiskeri
011 02 Amund Andersen 15 Tjeneste dreng Ugift
012 02 Beret Andersdatter 30 Tjeneste pige Ugift

Svend Olsen - hvor fra

Sønn av Ole Jensen (1716-1792) og Anne Jensdtr (d.1755). Faren døde på gården Reppen i Rødøy 1792. Lenke dit.

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Reppen 1792 etter avdøde Ole Jensen og hustru Anne Jonsdtr. Skifte på begge.
Ole Olsen, mannens sønn, død, Sør Vernes.
Ole Olsen, sønn av Ole, 19 år gammel og tjener hos Peder Danielsen på Sør Gjerøen.
Anne Olsdtr, 15 år gammel og datter av Ole, bosatt Sandviken.
Jens Olsen, mannens sønn, bosatt Vågenge.
Jakob Olsen, mannens sønn, tjener hos Lars Jensen Bjerga.
Lars Olsen, mannens sønn, Aspnesset.
Svend Olsen, mannens sønn, Vernessjøen.
Synnøve Olsdtr, mannens datter, gift med Hans Nilsen Reppen.
Anne Olsdtr, 30 år, tjener hos Lars Jensen Bjerga.
Randie Jonsdtr, enke, kvinnens søster, Meløen.

Ektefelle (2): Ane Arentsdtr

Skifte gården Bø 1841 etter avdøde Svend Olsen.
Gjenlevende ektefelle Ane Arentsdtr.
Ane er datter av Arnt Nilsen og Karen Danielsdtr. Faren Arnt dør på gården Bøe 1814.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (2): Anne Arntsdtr

.

Ektefelle (1): Andrina Pedersdtr

Fædt ca 1759
1801: 008 02 Andrina Pedersdatter 42 Hans kone 1te ægteskab

ANDRE personer:

Fostersønn: Ole Jensen

Født ca 1796
1801: 009 02 Ole Jensen 5 Foster søn

Selfosterkarl: Jakob Andreas Olsen

Født ca 1751
1801: 010 02 Jacob Andreas Olsen 50 Selv foster karl Ugift Nærer sig af fiskeri

Tjenestedreng: Amund Andersen

Født ca 1786
1801: 011 02 Amund Andersen 15 Tjeneste dreng Ugift

Tjenestepige: Beret Andersdtr

Født ca 1771
1801: 012 02 Beret Andersdatter 30 Tjeneste pige Ugift

46 00 1757

VERNESOSEN

HENRIK ABRAHAMSEN

Skifte etter morbror, NILS HERMANDSEN, Enga i Meløy 1786.
Henrich Abrahamsen, morbror, død.
Abraham Hendriksen, barn av Henrich, Rødøy.

Henrik Abrahamsen - skifte på VERNESOSEN

SKIFTER RØDØY:
Skifte Vernesosen 1757:
Henrich Abrahamsen Vernesosen.
Ektefelle Else Pedersdtr.
Abraham Henriksen (Sønn) 2 år.

Mer om skiftet

Nils Hermandsen dør på Enga i Meløy 1786.
Henrik Abrahamsen her nevnes som MORBROR av avdøde Nils.
Marit Abrahamsdtr, nevnes som moster dvs. søster av hans mor og av Henrik.
En annen søster av Nils er Anna Abrahamsdtr.

Et skifte som viser mye av hans slekt

SKIFTER I MELØY:
Skifte gården Enga i Meløy 1786:
Nils Hermandsen. Ugift.
Joen Andersen, død, farbror.
Lisbeth Joensdtr, gift, barn av Joen Anders Andersen, Kieldal.
Henrich Abrahamsen, morbror, død.
Abraham Hendriksen, barn av Henrich, Rødøy.
Marit Abrahamsdtr, moster, gift Elbrigt Rasmussen Lurøsøen.
Anna Abrahamsdtr, moster, død.
Henrich Christensen, barn av Anna; Øsund.

HVOR FRA

Henrik er tidligere omtalt som "Huusmand AF sjøen" i manntall for 1755. Han var da bosatt på nabogården Sørvernes. Han er også nevnt som født på gården Våga.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Else Pedersdtr

1755 Abraham Henriksen

UEKTE BARN, da han bodde på Svinvær

Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)
1745
1 barn Johand Hindrichsen 1745 (beregnet) Svindver
2 far Hindrich Abrahamsen Svindver
3 mor Ingebor Knudsdatter Svindver

46.00 1784 Peder Andersen (blind)

1772-1784

1772/1773/1774/1775/1776/1777/1778/1779/1780/1781/1781/1782/1783/ 1784/
Fornavn:Peder (BLINDE)
Etternavn:Andersen
Bosted:Osen (fra 1777 som Vernesosen)
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

46.00 1770 Karen Olsdtr

1760-1770

1760/1762/1770
Fornavn:Karen
Etternavn: Olsdtr
Bosted: Osen
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824
1770: ikke nevnt bosted dette år, trolig henne.

46.00 1769 Daniel Pedersen

1769 Daniel Pedersen

Manntall 1769: 48 Vernesosen; Daniel Pedersen (59)

Manntall 1755

Fornavn: Danel
Etternavn:Persen
Gård: Osa
Alder 40
Fødested: Føed her.
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Hvor fra

I manntall 175 er merknad om at han er "Føed her. Det vil vel si her på gården for ca 40 år siden.

EKTEFELLE og BARN:

1750 viet (trolig disse personer her?)

Brudgom Danniel Pedersen og Marite Jensdatter. Merknad: På Gjerøe.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P

1760 Datter: Micheline Danielsdtr

Døpt 1761 Michaeline Danielsdtr, ekte
Far: Daniel Pedersen, Wernesosen.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1760 Sønn: Peder Danielsen

Manntall 1769: 48 Vernesosen; Peder Danielsen (20) Født her. Frisk og før. Mødte icke.

ANDRE:

Mogens Gabrielsen (49)

Manntall 1769: 48 Vernesosen; Mogens Gabrielsen (29).

Peder Jakobsen

Manntall 1769: 48 Vernesosen; Peder Jakobsen (35).

46.00 1744 Mikkel Paulsen

1760

Fornavn:Mizsel
Etternavn:Paulsen
Kjønn: m
Bosted: Osen
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Bruker (1 av 2): Mikkel Paulsen

Fornavn: Mikkel
Etternavn: Povelsen
Gård: Vernesoesen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Bruker (1 av 2): Mikkel Paulsen

Fornavn: Mikkel
Etternavn: Povelsen
Gård: Vernesoesen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Bruker (1 av 2): Mikkel Paulsen

Fornavn: Michel
Etternavn: Povelsen
Gård: Wærnæsoesen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Michel
Etternavn: Pouelsen
Gård:
Sørverness med Vernesossen

46.00 1744 Hans Andersen

Manntall 1755

Fornavn: Hans
Etternavn: Andersen
Gård: Osa
Alder: 53
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Bruker (1 av 2): Hans Andersen

Fornavn: Hans
Etternavn: Andersen
Gård: Vernesosen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Bruker (1 av 2): Hans Andersen

Fornavn: Hans
Etternavn: Andersen
Gård: Vernesoesen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Usikker forbindelse??:

EN HANS ANDERSEN SOM 1743 ERE HUSMANN PÅ STORE SELSØY? 1743?
Har ogsaa bøxlet og dette aar beboed gaard i Osen og soldt sine huuse til jorddrotten Hr. Hans Emahuus Tønder, derfore afgaar

46.00 1755 Person Lars Persen

Skattemanntall 1756

Fornavn: Lars
Etternavn: Pedersen
Gårdsnavn: Vernesosen
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader:[signet]
År 1756
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

Bruker: Lars Pedersen

Han er 1755 nevnt med to sønner, Nils på 18 som nevnes født her, og Simon på 22 som nevnes født i Ran paa Kildal.
Trolig er da faren Lars kommet med ektefelle og en sønn til gården for mer enn 18 år siden.

Person: Lars Persen, Osa

Fornavn: Lars
Etternavn:Persen
Gård: Osa
Alder: 50
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

EKTEFELLE og BARN:

Sønn: Nils Larsen

Stilling/stand: Sønn Hos faderen
Fornavn: Nils
Etternavn: Larsen
Gård: Osa
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 18
Fødested: Føed her
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Sønn: Simon Larsen

Stilling/stand: Sønn Hos faderen
Fornavn: Simeon
Etternavn: Larsen
Gård:Osa
Sivilstand og barn: Ugift
Alder 22
Fødested:
Føed i Ran paa Kildal
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Mer om Simon

Fra Ran

46.00 1740 Lars Paulsen

1740 døpt sønn: Peder Larsen

Barn: Peder Larsen, far Lars Poulsen, ekte. Osen.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

46,00 1726 Peder Erichsen

Bruker (1 av 2): Peder Eriksen

Fornavn: Peder
Etternavn: Erichsen
Gård: Wærnæsoesen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Peder
Etternavn: Erichsen
Gård: Sørverness med Vernesossen
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

Uplasserte

Kilde

1763

Biirith Christensdtr

Avdød 1763 Biirith Christensdtr, Wernæsosen. 48 aar.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)