Gjerøy Søndre (77)

bruk nr 13 - 17

Hovedsiden

Denne siden beskriver brukene/tomtene med bnr 10 til og med 17.
13 Fredheim
14 Kveldro
15 Breidablikk
16 Vesterheim
17 Fredheim

77 13

GJERØY SØNDRE, Fredheim

77/13

2013 Inger Lise K Aakre

Hjemmel jordboka fra 13.11.2013.

77 13

GJERØY SØNDRE, Fredheim

77 13 også "Gammelbutikken"

JOHAN ZAKARIASSEN, eier

1971

Bnr 17 er blitt slått sammen med denne eiendom den 16.2.1971.

1950 matrikkel

Johan Zakariassen
Skyld av 2 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1938 Johan Zakariassen får skjøte

Johan Zakariassen får skjøte på eiendommen 20.6.1938. Gnr 13. Men også bnr 17.

Omtale:

Johan Nandrup Zachariassen – 21. august 1905 – 11. desember 1980 var fra Brøstadbotn i Dyrøy, Troms og hadde tidligere drevet handelsvirksomhet på Kirkenes. Der ble han i juni 1937 gift med Aagot Sofie Dypvik fra Flakstad i Lofoten (27. april 1907 – 29. august 1986). De hadde barna
Tove Zachariassen f 31. august 1937 på Kirkenes
Sverre Anton Vangberg f 9. desember 1938 på Gjerøy d 2002 i Trondheim
Johan og Aagot ble værende, og drev butikken til de ble gamle, utpå 1970-tallet. Ca 1960 bygde de et nytt bolighus og butikklokale. Bygget var oppført av «selsøystein», som dessverre viste seg å ikke være av toppkvalitet, den forvitret lett. Johan var også kystskipper og hadde engelskkutteren «Strøna» som han drev fraktefart med på 1950-tallet og litt utpå 1960-tallet. Han hadde også en kutter «Arne» som han fikk som oppgjør for skyld i steden for penger. Foran butikken var det en kai hvor båtene kunne fortøyes. Det var god havn på Gjerøyvågen.
Arvingene etter Johan Zachariassen solgte eiendommen til Stein Aakre Gjerøy

77 13

GJERØY SØNDRE, Fredheim

77/13

MAGNUS OLAI JENTOFT JOHANSEN, eier

Magnus Olai Jentoft Johansen 24. mai 1899 – 1976. Han var fra gården Okstind i Lurøy. Han var handelsskoleutdannet og hadde startet butikk i Kvina, men den solgte han til broren Kaurin i 1925
Magnus ble heller ikke lenge på Gjerøy, før han dro vidre til Hommelstø i Velfjord. På sine gamle dager kom han tilbake til Kvina og startet en møbelforretning.
Fredheim gnr 77, bnr 17
Skylddelt og tinglyst 20 september 1930 ( kommentar fra sorenskriveren: Hj. Ikke i orden
Skjøte fra Egil Aakre til Magnus Johansen for 3250 dat 2. august 1933, tinglyst 17. februar 1934, fremdeles uten hjemmel
Skjøte fra Ole Kristensen til Egil Aakre for 100, kr tinglyst 2. juli 1928. (der kom hjemmelen)
Magnus Johansen solgte til Johan Zachariassen i 1938

1933 eier

Skjøte fra Egil Aakre til Magnus Johansen på denne. datert 2.8.33.

77 13

GJERØY SØNDRE, Fredheim

77/13

1933 selger

Skjøte fra Egil Aakre til Magnus Johansen på denne. datert 2.8.33.

Egil Andreas Zahl Aakre

Egil Andreas Zahl Aakre – 30. september 1897 – 13. november 1971
gift 16. juli 1927 med Erna Alice Tønder fra Onøya i Lurøy (28. januar 1907 – 18. juli 1991)
Barn
Torbjørn Andreas Aakre 3. april 1928 (Onøy) – 26. juli 1948
Maria Othelie Aakre 8. April 1929. Maria har drevet mye med slektsforskning og har skaffet meg mange opplysninger. Egil ble ikke lenge kjøpmann på Gjerøy, det dukket opp en mulighet for ham på Hanøy i Hadsel, så han solgte og flyttet dit. Egil og Erna fikk 5 barn til etter at de flyttet til Hanøy.
Skjøte fra Egil Aakre datert 2. august 1933 til Magnus Johansen for 3250 kr. Tinglyst 17. februar 1934

77 13

GJERØY SØNDRE, Fredheim

77/13

EGIL AAKRE, eier

Utskilt og matrikulert

Formell start på denne eiendom er i grunnboka den 18.7.1925. Den ble da utskilt fra bnr 11.

Omtale:

Fredheim gnr 77. bnr 13 - Gammelbutikken
Skylddeling tinglyst 18. juli 1925. Skjøte fra Ole Kristensen til Egil Aakre for 100 kr tinglyst 15. august 1925 (Panteobligasjon fra Egil Aakre til Ole Aakre for 3200 kr tinglyst 21. september 1925
Egil Aakre var Ole Kristensens svoger idet han var lillebroren til dennes hustru, Anna Jensine fra Sandvika.
Han var en aktiv kar og ville starte handelsvirksomhet på Sør-Gjerøy. Trolig som den første. Startkapitalen kom som vi ser fra broren Ole som hadde tjent penger i Amerika. Det ble bygd et kombinert bolig- og handelshus nede ved Gjerøyvågen. Men den første tomta ble for lita og måtte utvides, så det er to bruksnr på Gammelbutikken

73 14

GJERØY SØNDRE, Kveldro

Lars Gustav Hoff

Jordboka 2018: Eier Lars Gustav Hoff fra og med 1.7.1985.

Ny eier: Lars Gustav Hoff

Lovise solgte huset til
Lars Gustav Hoff og det brukes i dag som feriested av hans familie.

Ny eier - Lovise Emilie Benjaminsen

Lovise Emilie Benjaminsen 1. desember 1894 – 27. juli 1991
Hun var søster til Jenny og arvet huset.

1950 Eier og bruker - Jenny Aakre

Skyld av 1 øre (tomt).
Matrikkelutkastet av 1950.

Omtale:

Jenny Andrea Benjaminsen f 16. desember 1889 – 14. januar 1956 gift 21. desember 1933 med Hans Daniel Aakre 11. januar 1893 – 30. april 1943. Ingen barn.
Jenny Benjaminsen var født på Nord-Gjerøy, var sykepleierutdannet og hadde arbeidet som psykiarisk sykepleier på Rotvoll sykehus i Trondheim. Hun flyttet hjem og fikk bygd Kveldro. Materialene til huset kom fra arbeidsbrakkene til havneutbyggingen i Myken. Jenny ble den første telefonbestyreren på Gjerøy. Hun hadde også psykiatiske pasienter boende. Hans Aakre, som var blitt enkemann den 10. februar 1933, tok med seg de tre minste barna og flyttet til Kveldro. Der bodde de et år før de flyttet til Midtigården. Jenny tok med seg telefonsentralen og de psykiatiske pasientene dit. Etter Hans Aakres død, flyttet hun tilbake til Kveldro og bodde der til sin død.

1949 Skifteskjøte

I boet etter Hans Daniel Aakre - har Jenny Aakre overtatt boets eiendom 77-14 for kr 2000. 29. september 1949.

Fra 1929

Kveldro gnr 77, bnr 14
Skylddelt og fradelt Øyen (7), tinglyst 9. februar 1929. Frk. Jenny Benjaminsen fikk skjøte fra Jørgen Kristensen for 90 kr, tinglyst 23. mars 1929

Kveldro

Håkon Brun?Gjerøy< Før og Nå >
1. september ·
Kveldro, eller Lovisehuset som Elsa sier, fotografert fra Bjørkely rundt 1960. Her var det ikke mye skog som skygget for utsikten. Brygga til Lauritz midt i bildet.

77.15 Breidablikk

77 15

GJERØY SØNDRE, Breidablikk

77/15

HALVOR HAGLAND, eier

2003 Eier - Gretha Karin Hagland

Andel av gnr 77, bnr 15 er overdradd fra Synnøve Bråtane og Haldis Julie Hagland til Gretha Karin Hagland (11.11.2003). Merknad jordboka: Har eid andel tidligere.

2003 Eiere - Synnøve Bråtane og Haldis Julie Hagland

Andel av gnr 77, bnr 15 er overdradd fra Synnøve Bråtane og Haldis Julie Hagland til Gretha Karin Hagland (11.11.2003).

SENERE eiere

1950 matrikkel

Halvor Dahl Hagland
Skylde av 2 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1929 Utskilt fra bnr 2

Litt av skyldsettingen innledning er tatt med her som bilde foran her. Skjedde den 2. juli 1929. Selger er Hans Thorbjørnsen Aakre - eier av bnr 2. Hjemmel jordboka: 6-7.1929.

Hvor fra

Sønn av første bruker på bnr 8 Hagland - Samuel Johan Olsen og Kirsten Jakoboa Jakobsdtr.

OMTALE:

Breidablikk gnr 77, bnr15
Skylddelt og og fradelt bnr 2, tinglyst 6. juli 1929
Skjøte fra Hans Aakre til Halvor Hagland for 300. kr, tinglyst 6. juli 1929

Halvor Dahl Hagland 29. oktober 1896 – 16. juni 1980 gift 11. juli 1929 med Judith Pauline Pedersen (27. april 1905 – 16. mars 1979). Judith var fra Selsøyvik, men familien flyttet etterhvert til Jensheim på Gjerøy. Hennes mor Var Hilda Sofie Aakre fra Sandvika på Nord-Gjerøy.
Barn
Synnøve Hagland 28. februar 1934 gift i Horten, 2 barn
Odd Kolbjørn Hagland 22. mars 1937 gift med Erika Bertha Huls f 7 okt 1931 Tyskland. Bosatt i Borre, Vestfold
Haldis Julie Hagland 24. januar 1940 gift i Oslo, 1 barn
Greta Karin Hagland 20. august 1945 – gift i Brønnøysund, 1 barn
Halvor Hagland var lærer på Gjerøya i hele sin yrkesaktive periode. Han var en dyktig, men meget streng lærer som ikke tålte slinger i valsen. Det skulle mye til før han ble fornøyd. Mange gjerøyfolk har måtte stå i skammekroken for dårlige skoleprestasjoner. Og de gjenstridige kunne bli holdt i age med gjensitting. Men det ble da folk av dem. Skolegangen hos Hagland er en felles opplevelsesbakgrunn for en generasjon av gjerøyfolk. Når vi utflytterne møtes, kommer det som regel fort opp historier fra skoledagene. Men det var andre tider den gangen, andre pedagogiske teorier.
Med dagens arbeidstidbestemmelser og teorier ville det trengtes 3 til 4 lærere for å utføre den jobben han gjorde alene. I dag eies Breidablikk av Gretas datter Trude.

77 16

GJERØY SØNDRE, Vesterheim

77/16

EIERE:

2011: Eiere - Idar Hagland og Ronny Hagland

Gnr 77, bnr 16 er overdradd fra Samuel Kaare Hagland til Idar Hagland og Ronny Hagland. (02.05.2011).

2011: Eier Samuel Kaare Hagland

Gnr 77, bnr 16 er overdradd fra Samuel Kaare Hagland til Idar Hagland og Ronny Hagland. (02.05.2011).

77 16 1990

GJERØY SØNDRE, Vesterheim

ANTON KNARVIK HAGLAND, eier

Døde 3. januar 1990.

1950 matrikkel

Anton Hagland
Skyld av 12 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

Merknad

Vesterheim var et støttebruk, ikke til å leve av. Anton tjente penger på sjøen, fiske og selfangst. Han var i mange år med «Veslekari» av Ålesund i Vesterisen.

Anton - hvor fra

Sønn av første bruker på bnr 8 Hagland - Samuel Johan Olsen og Kirsten Jakoboa Jakobsdtr.

1932 Utskilt fra bruket 9 Hagland

Mindre bruk som ble utskilt 1938 fra Samuel Olsen på bnr 9 Hagland - til sønnen Anton Hagland.
Skjøte datert 11.11-1932.

1929 skyldsatt

Skylddeling hvorved er fraskilt en parcel «Vesterheim» der er git en skyld av 12 øre og med ... om havnegang og veie avholdt 5 og tinglyst 23. november 1929

Omtale:

Vesterheim gnr 77, bnr 16
Fradelt Hagland
Skylddeling hvorved er fraskilt en parcel «Vesterheim» der er git en skyld av 12 øre og med ... om havnegang og veie avholdt 5 og tinglyst 23. november 1929
Skjøte fra Samuel Olsen Hagland til Anton Hagland for 250, kr som dog «ikke skulle betales, eller ordnes etter Samuels død», tinglyst 3. desember 1932

Anton Knarevik Hagland 10. september 1894 – 3. januar 1990 gift 7. november 1925 med Anna Kristine Kanutte Aakre «Kikki» - fra Sandvika på Nordgjerøy 21. mai 1895 – 4. november 1977)
Barn
Arnold Hagland 30 juli 1926 – 24. oktober 1988 – gift i Glomfjord, to barn
Aagot Torveig Hagland 25. oktober 1928 – gift i Oslo, tre barn
Samuel Kåre (Sam) Hagland 13. februar 1934 – gift på Notodden, to barn
Aud Kristense Hagland 7. juli 1939 – gift i Sandnessjøen, to barn
Vesterheim var et støttebruk, ikke til å leve av. Anton tjente penger på sjøen, fiske og selfangst. Han var i mange år med «Veslekari» av Ålesund i Vesterisen.
I dag eies Vesterheim av Sam Hagland.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anna Kristine Kanutte Aakre "Kikki"

Født 21. mai 1895.
Viet 7. november 1925.
Døde 4. november 1977.

1939 datter: Aud Kristense Hagland

Aud Kristense Hagland 7. juli 1939 – gift i Sandnessjøen, to barn

1934 sønn: Samuel Kåre Hagland

Samuel Kåre (Sam) Hagland 13. februar 1934 – gift på Notodden, to barn
Ble eier av bruket - se foran.

1928 datter: Aagot Torveig Hagland

Aagot Torveig Hagland 25. oktober 1928 – gift i Oslo, tre barn

1926 sønn: Arnold Hagland

Arnold Hagland 30 juli 1926 – 24. oktober 1988 – gift i Glomfjord, to barn

77 17

GJERØY SØNDRE, Fredheim

77/17

Bnr 17 opphørt fra 1971

Dette bnr er opphørt fra den 16.2.1971, er blitt slått sammen med bnr 13. Se foran her.

1950 matrikkel

Johan Zakariassen
Skyld av 1 øre (tomt).
Matrikkelutkastet av 1950.

1938 Johan Zakariassen kjøper

Johan Zakariassen får skjøte på eiendommen 20.6.1938. Gnr 13. Men også bnr 17.

1938 Ny eier: Egil Aakre

Egil Aakre får skjøte på eiendommen fra Ole Kristensen. Skjøte av 20.6.1938.

1938 Selger: Ole Kristensen

Egil Aakre får skjøte på eiendommen fra Ole Kristensen.

1933 Ny eier: Magnus Johansen

Eier Egil Aakre skjøter og overdrar sin eiendom 13 og 17 til Magnus Johansen.

Skyldsetting

Utydelig datering, men antas å være år 1930, 3. september. Utskilt fra en parsell eid av Ole Kristensen bnr 11, Nevnes som tillegg til den parsell som var skyldsatt 11. juli 1925.

Flere