OM Å LAGE BØKER

Hovedsiden

Lokalhistorie

Lokalhistorisk arbeide
For å starte med det, jeg har ikke noen akademisk bakgrunn for mitt lokalhistoriske arbeid, jeg er bare en vanlig amatør, en som har interesse av å se bakover, for bedre å forstå fremtiden. En som samler, systematiserer og bevarer vår lokale kulturarv. En som har fått med seg mye "mental ballast" etter 45 års arbeid i forhold til mennesker i kommunen her.

En som har ærbødighet for det krevende i det å skulle skrive om noe som har skjedd for lenge siden, og som ikke har trodd at jeg viste alt fra første dag.

Etter straks 40 år med denne interessen har jeg lenge vært klar over kompleksiteten. Det er når man vet og har erfart mye, man blir klar over hvor lite man i grunnen vet....

Jeg har også som målsetting i ettertid å rette de feil som beklageligvis oppstår i alt lokalhistorisk arbeid. Det har jeg starta med som redaktør for historielagets årbøker. Alle feil som jeg blir klar over selv eller blir fortalt, blir tatt opp i etterfølgende bok. Det anbefales også andre lokalhistorieskrivere å starte med en slik praksis.

Dessverre blir svært mye bevist "kosta under teppet" av alt for mange. Det er en ansvarsfraskrivelse og det viser også liten respekt for de man skriver for.

Årbok-kommite

Rødøy historielags årbokkommite

De to første årbøkene var det Helge Nome og Kolbjørn Lorentzen fra styret som arbeidet mest med, og førstnevnte som administrator og pådriver.
Det skjedde straks etter at Rødøy historielag ble starta.

Det gikk så over 10 år før det skjedde noe.
Jeg tok initiativ til å være redaktør for en bok, nr. 3 som kom ut 1995.

Etter 10 nye år - sa jeg ja til å lede en bokkomite - for å få i gang arbeide med nye bøker fra historielaget.

Den bestod av Johan Martin Mathisen, Torsten Simonsen, Marit Hagvedt og Trond Aakvik. Siste forlot komitéen under arbeidet med årboka og utgav sin egen bok hos Meløy historielag.

Vi tre andre fortsatte arbeidet videre med de 5 som kom ut frem til 2011.
Bjørn Skauge, Myken, var også med i arbeidet en tid.

Kurt Nilsen var trofast og god korrekturleser gjennom alle fem årbøkene.
Også den for den kirkeboka jeg skrev personlig i 2012.

1995 Årbok nr. 3

Det hadde da gått over 10 år siden forrige bok hadde blitt gitt ut av historielaget.

Jeg tok da initiativ til et nye bok burde gis ut, og at jeg kunne være redaktør og ta fullt ansvar for få til et manus.

Vilkår var da at Stiftelsen Falch gamle handelssted (som jeg var leder for da) skulle få utbetalt 30 000 av overskuddet fra boka.

Det ble godt salg, og boka er utsolgt.

2006 Årbok nr. 4

Den første "kommite-bok", etter at historielaget formaliserte dette arbeide.

Den er årbok nr 4 og kom ut 2006.

2007 Årbok nr. 5

 

2008 Årbok nr. 6

2010 Årbok nr. 7

INNHOLDET I BOK NR 7 (2010)

05 Forordet

Skribentene
120 Artikkelskrivere i boka/opprettinger

Marit Hagtvedt
07 Fru Ingiers Fylgje
78 Kampen mot det onde

Torsten Simonsen
16 Bureisningstida i Rødøy

Rødøy Meningsblad DNK
15 Annonse fra 1970
77 Annonse fra 1973

Korenelius B. K. Sjåvik/ P. A. Øyen
46 Edvard J. Havnø 1921

Edvard j. Havnø
48 Oteropprett i Nordland

Johan Martin Mathisen
44 Fiskeværet Myken 1913
50 Christian Berg Hansen
92 Besvær - Rødøy ukjente fiskevær
102 Klipp fra Nordlands avis

2011 Årbok nr. 8

Årbokkommite fikk et manus til behandling fra Kolbjørn og Solfrid Lorentzen.

De hadde mottatt det fra Hagland-familien.

Manus var maskinskrevet, det ble for det vesentlig skrevet inn i Word av Johan Martin Mathisen.

Illustrasjoner er mottatt fra Haglandfamilien (Geir) gjennom Solfrid og Kolbjørn.

Kolbjørn skrev en innledning.

All tekst er skrevet inn direkt som det stod i manus.  Ingen feil i teksten ble rettet.

Som en tilføyelse/korrigering ble det av redaktør Johan M. laget tekstblokker med rettinger og mer forklarende tekst.

 

 

Privat

Tjongsfjord kirke 1962-2042

Bok jeg ble bedt om å skrive til 50-årsjubileet 2012.
Skrevet på noen måneder tid i 2012.
Ene bok av meg som forfatter, de andre bare som redaktør.

Private fotobøker

Jubileumsbøker til familiemedlemmer

De siste årene har jeg laget bok til de som fylte runde år i familien.
Alle over hundre sider med over 200 foto fra levd liv.