Rødøy (74)

bnr 7 - 8 - 9

Omtale av

Bnr 7 Båtsmedvik
1950 Jakob Strøm
1910 Jakob Strøm
Bnr 8 Takø
Rødøy Kommune
Edvin Olai Ingvvaldsen Takøy
1910 Kornelius Mikalsen
Bnr 9 Leirvikbakken
Hans Ludvigsen
Anne Sofie Hansen
Helmer Hansen

Til hovedsiden

74 07 1950

RØDØY, Båtsmedvik

JAKOB STRØM, eier

1920 folketellingen (74 07 0038 Båtsmedvik)

001 Jakob Strøm Jakobsen 01 1878-09-11 Rødøy - hp g Båtbygger Sa.
002 Hanna Dorthea Strøm 01 1883-12-27 Rødøy - hu g Husmor
003 Håkon Adelstein Strøm 01 1903-07-26 Rødøy - s ug Gårdsarbeider hjemme hos far uten kontant løn
004 Lise Marie Strøm 01 1906-09-28 Rødøy - d - Pf
005 Jakob Strøm Jakobsen 01 1909-04-04 Rødøy - s ug Pf
006 Egil Strøm 01 1911-06-29 Rødøy - s ug Pf
007 Harral Johan Strøm 01 1913-02-21 Rødøy - s ug Pf
008 Gyda Strøm 01 1914-09-15 Rødøy - d ug Pf
009 Sverre Strøm 01 1916-04-17 Rødøy - s ug Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Jakob Strøm 11.09.1878 Rødøy hf g Gaardbr. og baadbyger b
002 01 Hanna Gundersdatter 26.12.1883 Rødøy hm g Gaardbr.kone b
003 01 Haakon Jakobsen 26.07.1903 Rødøy s ug Søn b
004 01 Alfild Jakobsdatter 09.02.1905 Rødøy d ug Datter b
005 01 Lise Jakobsdatter 28.09.1906 Rødøy d ug Datter b
006 01 Jakob Jakobsen 20.03.1909 Rødøy s ug Søn b
007 01 Gina Gundersen 02.04.1881 Rødøy fl ug Logerer og er til hjælp for familien naar saadan trænges b
008 01 Elise Andersen 01.03.1910 Rødøy d ug Datter b
009 01 Jeremias Hanssen 03.05.1873 Herøy b g Husmand og fisker mt
010 01 Johan Hanssen 22.05.1861 Herøy b g Gaardbr. og fisker mt
011 01 Peter Johansen 25.07.1893 Herøy b ug Gaardbr.søn og fisker mt
012 01 Lenning Jakobsen 1872 Rødøy b g Gaardbr. og fisker mt
013 01 Edvin Kristiansen ? Rødøy b ug Fisker mt

1891 folketellingen (Rødø Grinvær 1838).

Hans farmor er Maren Kristine Jensdtr, han er bosatt hos henne og mannen Anders Johan Larsen.
004 Jakob Strøm Jakobsen 000 1878 Rødø Sogn -
Logerende hørende til Familien, er Sønnesøn til Hustruen ug

1878 døpt sønn: Jakob Strøm

1878.58G 11.09.1878 17.11.1878 Jacob Strøm E indst, fisker Jacob Strøm Olsen Grindvær 1854
hustr Augusta Randine Thomasd 1856

Barn med Randine Hansdtr

1899 døpt sønn: Ragnvald Otelius Strøm

1899.35G 28.08.1899 19.09.1899 Ragnvald Otilius U fisker Jakob Jakobsen Grindvær 1878 [Db] Begges 1ste leiermaal. Anmeldt af Hans Olsen.
pige Randine Hansdatter Gjesøy 1881

74 08

RØDØY, Takø

74/08

RØDØY KOMMUNE, eier

1950 matrikkel

Rødøy kommune
Skyld av 10 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

74 08

RØDØY, Takø

74/08

EDVIN OLAI INGVALDSEN TAKØ,

1920 folketellingen (74 08 0025 Takøy)

001 Hansine Katrine Danielsen 01 1887-03-04 Rødøy - hu g Husmor
002 Inger Edvinsen 01 1911-05-08 Rødøy - d ug Pf
003 Ingvald Edvinsen 01 1912-11-25 Rødøy - s ug Pf
004 Olava Edvinsen 01 1915-07-16 Rødøy - d ug Pf
005 Jørdis Edvinsen 01 1918-01-16 Rødøy - d ug Pf
006 Krisstense Marie Pedersen 01 1845-06-03 Rødøy - Bestemor til E. Ingvaldsen e Forsørges av Edvin Ingvaldsen

1910 folketellingen

003 02 Edvin Ingvaldsen 29.02.1888 Rødøy fl hf g Fisker, kun delvis egen husholdning b
004 02 Hansine Danielsdatter 04.03.1887 Rødøy hm g Fiskerkone b

Ektefelle: Hansine Danielsdr

Født 4.3.1887 på gården Sundøy (03-02) Kvitneset.
FOLKETELLINGA 1900:
Hansine er bosatt som pleiedatter hos Hjeronimus Jansen og kona Nilsine på husmandsplassen Esvaagnæs under Gjerøy nordre. Lenke dit.

1900 ft: Edvin Olai Ingvaldsen Takøy

1900: 004 01 Edvin Ingvaldsen 1888 Rødøy herred* Sønne-Søn ug Barn b
Han er bosatt hos sin farfar nedenfor her. Det er han også 1910, men nå som gift.

1911 døpt datter: Inger Takøy

1911.26P 08.05.1911 13.08.1911 Inger E fisker Edvin Olai Ingvaldsen Takøy 1888
h Hansine Katrine Danielsdat 1887

74 01 plass

RØDØY, Takø

74/01 husmannsplass, senere bnr 8.

INGVALD JOPEDER KORNELIUSSEN TAKØ

Sønn av Kornelius Mikalsen, bosatt på husmannsplassen TAKØ.
Senere bnr 8

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Olava Larsdtr

.

1894 døpt datter: Margrete Rebekka Ingvaldsen Takø

1894.30P 20.09.1894 28.10.1894 Margrete Rebekka E husmand Ingvald Jopeder Korneliussen Rorsøen 1868 Olava Larsdatter 1865

.

1891 Leonhard Andreas Hetmand Ingvaldsen Takø

1891.13G 24.03.1891 21.06.1891 24.03.1891 Leonard Andreas Hetmand E inderst Ingvald Jopeder Korneliussen Takø 1868 Olava Larsdtr 1860

.

1888 døpt sønn: Edvin Olai Ingvaldsen Takø

1888.8G 29.02.1888 17.06.1888 19.04.1888 Edvin Olai U inderst Ingvald Jopeder Korneliusen Tagø 1869 Opgaven er skeet af barnefaderen. Senere viede. Olava Larsdtr 1860

74 08 1910

RØDØY, Takø

74/08

KORNELIUS MIKKALSEN, gårdbruker

Minnelista for år 1915:
Kornelius kollsegla på veg hjem fra Rødøy og døde 24.11.1915. Ble ikke funnet

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Kornelius M. Rinnan 1836??.03.14 Beistaden hf g Gaardbr. og fisker b
002 01 Kristense Pedersen 1845??.06.03 Rødøy hm g Gaardbr.kone b

1891 folketellingen

001 Kornelius Michalsen 1 1834 Solberg Sogn - Familiens overhode g -
002 Kristense Marie Pedersd 000 1844 Rødø Sogn - Hustru g -
003 Oluf Kristian Korneliusen 000 1874 Rødø Sogn - Søn ug -
004 Ingvald Jo Peder Korneliesen 000 1868 Rødø Sogn - Familiens overhode g -
005 Olava Hendrikka Larsd 000 1860 Hemnæs Sogn - Hustru g -
006 Edvind Olai Ingvaldsen 000 1888 Rødø Sogn - Søn ug -

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Kornelius Mikalsen 1835 Beistaden NT Hf g Fiskeri og Jordbrug b
002 01 Kristense Pedersdatter 1845 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Olava Larsdatter 1860 Hemnæs Nor FL e Husgjerning b
004 01 Edvin Ingvaldsen 1888 Rødøy herred* Sønne-Søn ug Barn b
005 01 Leonnard Ingvaldsen 1891 Rødøy herred* Sønne-Søn ug Barn b
006 01 Margrethe Ingvaldsdatter 1894 Rødøy herred* Sønne-datter ug Barn b

1875 folketellingen

001 01 Kornelius Mekalsen 1829 Beidstads Pr. hf g Husmand uden %med% Jord, Murer og Fisker b
002 01 Kristense Pedersdatter 1844 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Ingvald Korneliusen 1868 Rødø S. og Pr. s b
004 01 Oluf Korneliusen 1874 Rødø S. og Pr. s b

Utsæd/husdyr:

Kornelius Mikalsen
Utsæd:
Husdyr: få1

1868

Kirkeboka for innflyttet til Rødøy – 1868:
1868-01. 15.mai 1867. Ungkar Kornelius Mikalsen, 32, "for at tjene", Beitstaden, Attest av 16.11.1867.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Kristense Maria Pedersdtr

Kirkeboka innflyttede 1868:
15.mai 1867 - Pige Christense Maria Pedersdtr Stensland, 24, "for at tjene". Rødø, Buksnæs. Flatøy. Hun er skrevet innflyttet samme dag som som senere ektefelle Cornelius.

Kirkeboka videt 1868-02:
16.juli. Ungkar Cornelius Mikalsen (32) Beitstaden. Flatøy, sønn av Mikal Ingebrigtsen. Pike Kristense Maria Pedersdtr (24), Stensland, datter av Peder Andersen. Han flytta inn i kommunen samme dag som sin senere ektefelle.

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Stensland 1849 etter Maren Barbara Gabrielsdtr. Døde 6. desember 1849. Peder Andersen, ektefelle. Christense Pedersdtr(4) datter. Antonethe Pedersdtr (2) datter. Berith Pedersdtr 1/4 år, datter. Formynder for de umyndige Johan Andersen Ringen.

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Stensland 1864 etter Johanna Danielsdtr.
Didrik Gabrielsen, brorsønn; Hjelmøen i Hadsel.

Christense Pedersdtr, brordatterdatter; Buksnes i Lofoden.

Antonette Pedersdtr (15) brordatterdatter; Hellesvik.
Berit Pedersdtr, brordatterdatter; Sørfjord.
Petter Nilsen, søstersønn, Tjong.
Daniel Nilsen, søstersønn; Tjong.
Randine Nilsdtr, gift brordatter; Bjerga.
Petter Johannessen, søsterdattersønn; Melø.
Lyder Johannessen, søsterdattersønn; Melø.
Henriette Johannesdtr, søsterdatterdatter; Melø.
Ingeborg Johannesdtr, søsterdatterdatter; Melø.
Anne Dorthea Johannesdtr, søsterdatterdatter, Melø.
Elen Danielsdtr, søster; Rangsund.
Benjamin Benjaminsen, brorsønn; Nordvernes.

.

1874 døpt sønn: Oluf Christian Mikelborg Korneliussen

1874.25 02.05.1874 21.06.1874 Oluf Christian Mikelborg E indst Cornelius Mikelsen Gjesøy 1836 [Gift jul 1868] Christense Maria Pedersd 1844

.

1868 døpt sønn: Ingvald Jopeder Martin Korneliussen

1868.40 13.10.1868 22.11.1868 Ingvald Jopeder Martin E indst Cornelius Mikalsen Flatøy Christense Maria Pedersd

74 09

RØDØY, Leirvikbakken

74/09

HANS LUDVIGSEN, eier

1950 matrikkel

Hans Ludvigsen
Skyld av 3 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

74 09 1926

RØDØY, Leirvikbakken

74/09

ANNE SOFIE HANSEN, eier

HELMER OTELIUS KLÆBO HANSEN

1926 Eier: Anne Sofie Hansen, Grinvær

Auksjonsskjøte fra Helmer Hansen, Grimvær, konkursbo, datert 18.9.1928. Ny eier blir Anne Sofie Hansen, Grinvær.

1920 folketellingen (74 09 Leirvikbakken)

001 Helmer Otelius Klæbo Hansen 01 1874-08-02 Rødøy - hp g Fiske mest paa småbåt hjemme
002 Anne Soffie Hegvik Hansen 01 1867-07-17 Rødøy - hu g Husmor
003 Ole Martinus Angel Hansen 01 1901-03-09 Rødøy - s ug Fisker på vintertid på motorbaat. Sommertid hjemme på småbaat
004 Anton Karolius Lund Hansen 02 1887-07-05 Rødøy - hp g Fisker mest på motorbåt
005 Olga Johanna Strøm Hansen 02 1893-10-02 Rødøy - hu g Husmor
006 Anskar Otelius Hansen 02 1917-04-16 Rødøy - s ug Pf

1910 folketellingen (Gjesøy 72 u/1og2 Ørnredet)

001 Helmer Hanssen 01 1874-08-09 Rødøy b hf g Husmand og fisker
002 Anne O. Kleven 01 1866-07-17 Rødøy b hm g Husmandskone
003 Ole Helmersen 01 1901-03-09 Rødøy b s ug Søn

1900 folketellingen (Rødøy Grinvær 74 01)

Bosatt i huset i egen husholdning hos Anders Larsen og Maren Jensdtr.
005 Helmer Hansen 02 1875 Rødøy herred* b Hf g Fisker, Inderst
006 Anne Olsdatter 02 1866 Rødøy herred* b Hm g Fiskerkone
007 Olga Hansdtr. 02 1893 Rødøy herred* b D ug Barn

Forsetter med bnr 10