Gjerøy Nordre (76)

bruk nr 5 til og med nr 9

til hovedsiden

Brukene:
Bnr 5 Trettøy
Bnr 6 Svennings Bukøy
Bnr 7 Skogly
Bnr 8 Kongsvold
Bnr 9 Buøyvold

76 05

GJERØY NORDRE, Trettøy

76/05

LEONHARD SVENNING, eier

1950 matrikkel

Leonhard Svenning
Skyld av 3 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

76 05 plass

GJERØY NORDRE, Trettøy

Husmannsplass

NORMANN HANSEN, husmann

Husmannsplass under bruk nr. 5 av gården Gjerøy Nordre.

1942/1946 Nordre Trettøy i Gjerøyvær

Husmannskontrakt
Eier av plassen er Jens Aakre på bruk nr 1 av gården Gjerøy Nordre.
Normann Hansen får kontrakt på husmannsplassen "Nordre Trettøy i Gjerøyvær".
Han er til rådighet av denne øy, samt torv til brendsel på samme øy til husbehov.
Arbeidsplikten er årlig 6 dager.
Utføres 2 dager i vårabeide og 4 dager i høstarbeide.
Han står fritt til å arbeide eller betale efter den vanlige dagsbetaling der til en hver tid er gjeldende.
Det halve av egg og dun tilfaller hovedbruket.
Skrevet 27. mai 1942 og tinglyst 21.8.1946.

76 05 1910 plass

GJERØY NORDRE, Trettøy

Husmannsplass

NILS PETERSEN, husmann

1910 folketellingen

001 01 Nils Petersen 00.09.1847 Rødøy hf g Husmand og fisker b
002 01 Else Mathisen 27.06.1842 Stamnes hm g Husmandskone b
003 01 Valdemar N. Møller 17.12.1895 Trondhjem s ug Fostersøn, Fors. av No. 1 b

1900 folketellingen

001 01 Nils Petersen 1846 Rødøy herred* Hf g Husmand Fiskeri og Jordbrug b
002 01 Else Marie Matisdat 1844 Stamnæs Nor Hm g Husmands-Kone b
003 01 Valdemar Møller 1895 Trondhjem ST Pleiesøn,Dattersøn ug Barn b

1895 Fostersønn: Valdermar N. Møller

1910: 003 01 Valdemar N. Møller 17.12.1895 Trondhjem s ug Fostersøn, Fors. av No. 1 b
1900: 003 01 Valdemar Møller 1895 Trondhjem ST Pleiesøn,Dattersøn ug Barn b

1875 folketellingen - Husmannsplass under 76-01 A

001 01 Nils Pettersen 1847 Rødø S. og Pr. hf g Husmand uden Jord, Fisker b
002 01 Else Mathisdatter 1839 Stavnæs S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Lava Nilsdatter 1804 Rødø S. og Pr. Moder No. 1 e b
004 01 Ingeborg Mathisdatter 1835 Stavnæs S. og Pr. Tjenestepige ug Hjelper i Huset b

Utsæd/husdyr:

Ikke noe nevnt. Uten noe jord,

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Else Mathisen

1910: 002 01 Else Mathisen 27.06.1842 Stamnes hm g Husmandskone b
1900: 002 01 Else Marie Matisdat 1844 Stamnæs Nor Hm g Husmands-Kone b
1875: 002 01 Else Mathisdatter 1839 Stavnæs S. og Pr. Hans Kone g b

1875 VIET

KIRKEBOKA VIET 1875:
07.11.1875. Nils Anton Olai Petersen, bosatt Buøy, 28 år gammel og sønn av Peter Nilsen Buøy. Else Maria Mathiasdtr, født Alstahaug, 33 år gammel og datter av Mathias Sørensen Kilboghavn.

FOLKETELLINGA 1865:
Arbeider som tjenestejente hos føderådskonen Simonette Kruse på gården Gjerøy Nordre 76-01. 24 år gammel, ugift og født Alstahaug Prestegjeld.

ANDRE personer:

1875 ft: Husmannens moder

Husmannens moder: Lava Nilsdtr
Født ca 1804
1875: 003 01 Lava Nilsdatter 1804 Rødø S. og Pr. Moder No. 1 e b

1875 ft: Tjenestepike: Ingeborg Mathisdtr

004 01 Ingeborg Mathisdatter 1835 Stavnæs S. og Pr. Tjenestepige ug Hjelper i Huset b

76 06 1950

GJERØY NORDRE, SVENNING BUKØY

Bruk nr. 6 av gården Gjerøy Nordre.

ANNA JENSEN, eier

1950 matrikkel

Skyld av 2 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

76 07

GJERØY NORDRE,SKOGLY

Bruk nr. 7 av gården Gjerøy Nordre.

KRISTIAN BENJAMINSEN, eier (1/2)

REIDAR BENJAMINSEN, eier (1/2)

Eier og brukere - Kristian og Reidar Benjaminsen

Skyld av 40 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

76 08 Kongsvold

Steinar Olsen
‎Gjerøy< Før og Nå >
7. mai 2017.
Kongsvoll badet i kveldsol!

76 08

GJERØY NORDRE, Kongsvold

Bruk nr. 8 av gården Gjerøy Nordre.

LUDVIG EBENHARD PEDERSEN

Eier i matrikkelutkastet av 1950 er Anna Bertuelsdtr, Kongsvold.
Hun oppgis i folketellingen 1920 som gift med Ludvig og er født den 28 06 1866.

1950 Eier og bruker - Anna Bertuelsdtr Kongsvold

Skyld av 18 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1920 folketellingen (76 02 0007 Kongsvold)

001 Ludvik Ibenhard Pedersen 01 1866-06-08 Rødøy - hp g Fiskeri med seilbaat hjemme Vinterfiske i Myken med motorbaat
002 Anna Zahl Pedersen 01 1866-06-28 Rødøy - hu g Husmor
003 Georgine Lovise Ludviksen 01 1899-11-08 Rødøy - d ug Gaards og husarbeide hjemme uten kontant løn
004 Lydia Nikoline Ludviksen 01 1903-04-26 Rødøy - d ug Gaards og husarbeide hjemme uten kontant løn
005 Leif Aleksander Ludviksen 01 1906-07-02 Rødøy - s ug Pf
006 Bjarne Emil Ludviksen 01 1909-04-23 Rødøy - s ug Pf

1910 folketellingen

001 01 Ludvik Pedersen 08.06.1866 Rødøy hf g Husmand og fisker b
002 01 Anna Bertuelsen 28.06.1866 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Inga Ludviksdatter 12.04.1891 Rødøy d ug Datter b
004 01 Georgine Ludviksdatter 08.11.1899 Rødøy d ug Datter b
005 01 Gyda Ludviksdatter 26.04.1903 Rødøy d ug Datter b
006 01 Leif Ludviksen 02.06.1906 Rødøy s ug Søn b
007 01 Bjarne Ludviksen 23.04.1909 Rødøy s ug Søn b

1900 folketellingen

001 01 Ludvig Pedersen 1866 Rødøy herred* Hf g Fiskeri og Jordbrug Husmand m J b
002 01 Anna Bertuelsdatter 1866 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Inga Ludvigsdatter 1891 Rødøy herred* D ug Barn b
004 01 Georgine Ludvigsdat 08.11.1899 Rødøy herred* D ug Barn b
005 01 Bergitte Paulsdatter 1827 Rødøy herred* Hfs. Moder e Intet Erhverv, Underh. af Sønnen b

1891 folketellingen

001 Ludvik Pedersen 1 1866 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Lovise Benjaminsdtr. 000 1863 Rødøy - Hustru g -
003 Regine Bergitte Ludviksdr. 000 1889 mars Rødøy - Datter - -
004 Bergitte Paulsdtr. 000 1830 Rødøy - Tjenestetyende e -
005 Helmer Andreas Henriksen 000 1883 Rødøy - til opfostring. - -

Ludvig Ebenhard Pedersen - HVOR fra

Ludvig var født 8.6.1866 - av foreldre Peder Rikard Iversen, Håkaringen og Birgitta Kirstia Paulsdtr. Hans mor er bosatt her ved tellingen 1900.

EKTEFELLER (2):

Ektefelle (2): Anna Bertuelsdtr

1910: 002 01 Anna Bertuelsen 28.06.1866 Rødøy hm g Husmandskone b
1900: 002 01 Anna Bertuelsdatter 1866 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b

.

Ektefelle (1) - Lovise Oline Benjaminsdtr

Datter av Benjamin Mathias Larsen og Regine Marie Ellen Olsdtr, bruker av bnr 1 Gjerøyhavn.

1909 Sønn: Bjarne Ludvigsen

Født den 23.4.1909.
1910: 007 01 Bjarne Ludviksen 23.04.1909 Rødøy s ug Søn b

1906 Sønn: Leif Ludvigsen

Født den 2.6.1906.
1910: 006 01 Leif Ludviksen 02.06.1906 Rødøy s ug Søn b

.

1903 Datter: Gyda Ludvigen

1910: 005 01 Gyda Ludviksdatter 26.04.1903 Rødøy d ug Datter b

.

1899 Datter: Georgine Ludviksen

004 01 Georgine Ludviksdatter 08.11.1899 Rødøy d ug Datter b
004 01 Georgine Ludvigsdat 08.11.1899 Rødøy herred* D ug Barn b

.

1891 Datter: Inga Ludviksen

1910: 003 01 Inga Ludviksdatter 12.04.1891 Rødøy d ug Datter b
1900; 003 01 Inga Ludvigsdatter 1891 Rødøy herred* D ug Barn b

.

ANDRE personer:

1900 ft: Mor til Ludvig: Bergittte Paulsdtr

Født 1827 ca
1900: 005 01 Bergitte Paulsdatter 1827 Rødøy herred* Hfs. Moder e Intet Erhverv, Underh. af Sønnen b

76 08 plass

GJERØY NORDRE, Kongsvold

Husmannsplass

JON JENSEN, husmann

Husmannsplass under Kongsvold

En husmannsplass under gården Kongsvold (bnr 8).

1900 FT: Nå bosatt Høyvåg - plassen Rasø (Rosø)

Han er omtalt på plassen Rasø - både ved tellingen 1900 og 1910.

1875 folketellingen

001 01 Jon Jensen 1837 Rødø S. og Pr. hf g Husmand med Jord, Fiskeri, Skomagerarbeide b
002 01 Gjertrud Kristensdatter 1837 Buksnæs S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Kristine Jonsdatter 1862 Rødø S. og Pr. d b
004 01 Jeronimus Jonsen 1864 Rødø S. og Pr. s b
005 01 Kornelius Jonsen 1868 Rødø S. og Pr. s b
006 01 Elen Jensdatter 1842 Rødø S. og Pr. Søster af No. 1 ug Dels Fattigund., dels Broder, dels Haandarbeide b

Utsæd/husdyr:

Utsæd: by1/8 po2 1/2
Husdyr: ku1 få7

FAMILIEN KOM FRA

Husmann uten jord på et av brukene på gården Gjerøyhavn. Skomaker i tillegg, nevnes senere som bygningsmann.

EKTEFELLE:

Ektefelle: Gjertrud Kristensdtr

1875: 002 01 Gjertrud Kristensdatter 1837 Buksnæs S. og Pr. Hans Kone g b
1900: Bosatt Rasø/Høyvåg.
1910; Bosatt Rasø/Høyvåg.

.

Datter: Hilda (Gunhilda) Johnsdtr

Født 12.10.1878.
Død på gården Høyvåg (Rosøy) 8.5.1916. Lenke dit.

.

Sønn: Jeronimus Jonsen

1875: 004 01 Jeronimus Jonsen 1864 Rødø S. og Pr. s b
Lenke til der han var bosatt - 1900 og 1910.

.

Datter: Kristine Jonsdtr

1875; 003 01 Kristine Jonsdatter 1862 Rødø S. og Pr. d b

.

ANDRE personer:

Søster av Jon - Elen Jensdtr

1875: 006 01 Elen Jensdatter 1842 Rødø S. og Pr. Søster af No. 1 ug Dels Fattigund., dels Broder, dels Haandarbeide b

76 09

GJERØY NORDRE, Buøyvold

76/09

Buøyvold - bruk

Som bnr 9 av gården Gjerøy Nordre.

JENS VÆRANG, eier

1950 matrikkel

Jens Værang
Skyld av 50 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1895 utskilt bruk fra nr 1

Utskilt fra bnr 1 den 6.6.1895.