Gård Brendsvik (10)

- bnr 4 - 9

Hovedsiden

10 04 1950

SLETTVOLD

10/04

1950: Eier og bruker Bjarne Jensen

Matrikkelutkastet fra 1950.
Bruk nr. 4 Slettvold av gården Brendsvik
Skyld: 12 øre
Hjemmelsinnehaver: Bjarne Jensen

Bjarne Johan K. Jensen

Født 31.1.1904.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Bertine Jensen

1935 Sønn: Magnor Jensen

10 05 2005

LILENG

10/005

KONRAD S JENSEN, eier

Døde på Rødøya, sykehjemmet 11.1.2005.

1950 matrikkelutkast

Matrikkelutkastet fra 1950:
Bruk nr. 5 Lilleng av gården Brensvik.
Skyld: 10 øre.
Hjemmelsinnehaver: Konrad Jensen

10 06

BERGLUND

10/06

JENS JENSEN, eier

10 07

FJELLSTAD

10/07

TORLEIF JENSEN, eier

10 08

SOLSTAD

10/08

SIMON KARSTEN JENSEN

Født den 28.6.1927. Sønn av Olaf Andreas Bang Jensen og Hjørdis Jensen.

EKTEFELLE og ingen barn:

Ektefelle (2): Laila Belseth Jensen

Ektefelle(1) Rakel Viktoria Jensen

© RLA (15723)

10 09

NORDHEIM

10/09

JOSEF PETTERSEN, eier

10 10

SOLSTAD

10/10

SIMON JENSEN, eier

Samme eier som bruks nr 8 - se der.

10 11

BJØRNLUND

10/11

EINAR JENSEN, eier

10 12

SKOGLUIND

10/12

TORLEIF JENSEN, eier

Øvrige fra bnr 13 - 19

Bnr 13

Tomt utskilt fra bnr. 3.
Eier: Gunnar Lindgren.

Bnr 14

Tomt utskilt fra bnr. 3
Eier: Gunnar Lindgren

Bnr 15 (2005)

Gnr 10, bnr 15 er solgt for kr 535.000 fra Albert Bergiton Hilstad og Else Marie Hilstad til Frank Edvardsen (29.04.2005).

Bnr 15

Tomt utskilt fra bnr. 2.
Eier: Arne Jensen

Bnr 16 (2011)

Gnr 10, bnr 16 er solgt for kr 1.000.000 fra Lena Karin Flatås og Bjørn Sandor Kristiansen til Børre-Inge Nøst og Anne Marie Nøst (07.12.2011).

Bnr 16

Tomt utskilt fra bnr. 4
Eier: Monrad Sletteng.

Bnr 17 (2008)

ANDEL av gnr 10, bnr 17 er overdradd fra Einar Øybakken til Gyda Øybakken (17.10.2008) Overdragelsen omfatter også e.d. i Vefsn

Bnr 18

Bnr 19

Øvrige bnr fra 20 - 29

Bnr 20 (2004)

Gnr 10, bnr 20 er solgt for kr 350.000 fra Ole Kent Olsen til Kjell Arve Fløttkjær og Synnøve Fredriksen (07.01.2004).

Bnr 23 (2002)

Gnr 10, bnr 23 er solgt for kr 20.000 fra Einar Magnus Jensen til Cato Stien (23.12.2002)

Bnr 23 (2005)

Gnr 10, bnr 23 er solft for kr 460.000 fra Cato Stien til Turid Pedersen og Ben Pedersen (05.09.2005). Salget omfatter også gnr 11, bnr 58.

Bnr 25 (2008)

Gnr 10, bnr 25 er solgt for kr 390.000 fra Reidar Valrygg til Åge Arnt Johansen (05.05.2008).

Bnr 28 (2001)

Gnr 10, bruk nr 28 er solgt for kr 1000 fra Willy Johan Jensen til Magne Sakrihei (08.06.2001)

Øvrige bnr fra nr 30 -39

Bnr 30 (2006)

Gnr 10, Bnr 30 er solgt for kr 400.000 fra Odd Laurits Jensen til Vidar Slettjord og Tove Bonsaksen (20.04.2006)

Bnr 35 (2015)

Gnr 10, bnr 35 er solgt for kr 520.000 fra Kjell Olsen og Marit Olsen til Randi Skåren og Bjørn Harry Lund (27.10.2000). Salget omfatter også gnr

Bnr 36 (2000)

Gnr 10, bnr 35 er solgt for kr 520.000 fra Kjell Olsen og Marit Olsen til Randi Skåren og Bjørn Harry Lund (27.10.2000). Salget omfatter også gnr 10, bnr 36.

Bnr 37 (2005)

Gnr 10, bnr 37 er solgt for kr 20.000 fra Willy Johan Jensen til Eirin Anita Ranum og Odd Arild Ranum (29.12.2005).

Bnr 39 (2006)

Gnr 10, bnr 39 er solgt for kr 240.000 fra Magnus Andreas Johansen, Alfred Henry Johansen og Hildur Margrethe Taraldsen til Gunvor Skjerven og Geir Steinar Borvik (18.01.2006)

Øvrige bnr fra nr 40 - 49

Bnr 42

Gnr 10. bnr 42 er solgt for kr 195.000 fra Magnus Andreas Johansen og Hildur Margrete Taraldsen til Hulde Birgitte Sætermo.

Bnr 43 (2006)

Gnr 10. bnr 43 er overdradd for kr 10.000 fra Ella Konstanse Pettersen til Henrik Andreas Hagh (14.10.2006).

Bnr 44 (2012)

Gnr 10, bruk nr 44 er solgt for kr 1,500.000 fra Marianne Nielsen og Frank Einar Aalberg til Svein Ole Eivind Nilsen (24.09.2012).

Bnr 46 (2007)

Gnr 10, bnr 46 er overdradd fra Ella Konstanse Pettersen til Hilmar Olav Jensen (01.08.2007)-