Gjerøy Søndre (77)

bnr 1, s2

Hovedsiden

77 01 1857

ELISABETH OLSDTR, føderaadsenke

1865 føderaadsenke

1865 ft: 001 01 Elisabeth Olsdatter 60 Rødø Præstegj e Føderaadskone

1862 skifte etter datter

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Gjerøen 1862 etter avdøde Susanna Abelsdtr,
død 28.juli 1858. Ugift.
Elisabet Olsdtr, mor,
Johan Abelsen, bror.
Lars Abelsen, bror.
Daniel Abelsen, bror.
Eline Abelsdtr, søster.

1857

Gjenlevende ektefelle med fem barn.

Omtale

Neste bruker ble Abel Christian Danielsen – 1800 – 19. februar 1857. Han var fra Sundøya og giftet seg 5. september 1830 med Elisabeth Olsdatter.
Han fikk skjøte på gården 26. juni 1843. for 200 spd. Abel satt med gården i 14 år, men av ulike grunner gikk det ikke så bra økonomisk.
Paret fikk barna
Johan Olai Abelsen 5. august 1833 – død etter 1900 i Lødingen som fattiglem
Susanna Maria Abelsdatter 26. juni 1835 – 28. juli 1868 på Gjerøy, ugift
Benoni Andreas Abelsen 27. juni 1835 – 18. juni 1849 på Gjesøya
Lars Christian Abelsen 9. juli 1839 – emigrerte til Amerika 27. juni 1888
Daniel Johan Christian Abelsen 7. september 1842 – (Øyen, og siden Holandsfjord i Meløy)
Eline Cathrine Dorthea Abelsdatter 31. juli 1844 – gift på Herstad i Meløy, familien flyttet til Ålesund.
Da Abel døde, beholdt enken Elisabet Olsdatter eiendommen, og «solgte» den til lensmann Gustav Julius Pleym i 1864. I realteten var hun konkurs fordi gjelden etter Abel var større enn gårdens verdi. Familien måtte forlate bruket, men Pleym var «grei». 30. mai 1871 fikk han fradelt Øyen som eget bruk for Daniel, 4. oktober 1873 Selsøyvolden til kårkona Elisabet, og tilslutt Hagland. Han solgte restene av Øvergården (skyld 1mark 82 øre)til Saras Martinus Johan Monsen for kr. 1350,00 den 27. mai 1905
Det fins en kjøpekontrakt der han selger til Lars og Anders Losvik datert 8. juni 1900, men den handelen ble det av en eller annen grunn ikke noe av.

77 01 1857

ABEL KRISTIAN DANIELSEN, bruker

Abel dør - skifte 1857

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Gjerøy 1857 etter Abel Christian Danielsen.
Død 19. februar 1857.
Elisabeth Olsdatter, ektefelle.
Barn: Johan Olai Abelsen (21),
Lars Abelsen (17),
Daniel Abelsen (15),
Susanne Abelsdatter (21) og
Eline Abelsdatter (12).

1809-1835 mannskapsruller

MANNSKAPSRULLENE 1809-1835:
Nevnt som sønn Sundøen 1809-27, 8 -28 år gammel. Dreng på Gjerøy Sør 1830 og inderste der åra 1831-35.

1801 folketellingen

Sønn av Daniel Nilsen og Johanna Olsdtr, bosatt på gården Sundøy.

EKTEFELLE:

1830 VIET

KIRKEBOKA VIET 1830:
5.9.1830 Abel Christian Danielsen. Bosatt Gjerøy søndre, født Sundøy, 31 år gammel og sønn av Daniel Nilsen Sundøy. Lisabet Lucia Opdal Olsdtr, født og bosatt Gjerøy søndre, 23 år gammel og datter av Ole Danielsen Gjerøy søndre.

1844 døpt datter: Eline Cathrine Dorthea

1844.35 31.07.1844 01.09.1844 Eline Cathrine Dorthea E gdb Abel Danielsen Gjerøy [Hjd] hstr Elesabet Olsdatter

1862

Skifte etter søster Susanna 1862:
Eline Abelsdtr, søster.

1861 nevnt med søsken skifte Kvinen 1861

Johan Abelsen, sønnesønn.
Lars Abelsen, sønnesønn.
Daniel Abelsen, sønnesønn.
Elina Abelsdatter, sønnedatter.
Værge Samuel Pedersen Gjerøyhavn.

1857 skifte far

Skifte etter far 1857:
Eline Abelsdatter (12).

1842 sønn: Daniel Johan Kristian Abelsen

Født her den 7.8.1842.
DANIEL KJØPER EN EIENDOM 1871 OG FLYTTTER DIT.
Han omtales videre under Gjerøy Søndre 77.04.

1865 folketellingen

FOLKETELLINGA 1865: Tjenestedreng hos gårdbruker Elias Pedersen på Sundøy 3-2. Nevnt som 24 år gammel og ugif

1862

Skifte 1862 etter avdød ugift søster Susanna Abelsdtr.

1861

Skifte farmor Johanna Olsdtr, Kvinen i Lurøy 1861. Daniel Abelsen, sønnesønn.

1857 skifte far

Skifte etter faren 1857: Daniel Abelsen (15)

1839 døpt sønn: Lars Kristian Abelsen

1839.15 09.07.1839 28.07.1839 Lars Christian E inderst Abel Christian Danielsen Gjerøy kone Elisabeth Lucie Olsdatter

1865 folketellingen

Er dreng på gården Flatøy 1865, lenke dit.
Hans bror Johan Abelsen er også bosatt der som inderstefamilie.

1862

Skifte etter avdød søster Susanna 1862.
Lars Abelsen, bror.

1857

Skifte etter far 1857:
Lars Abelsen (17),

1835 døpt sønn: Benoni Andreas

1835.21 27.06.1835 19.07.1835 27.06.1835 Benonie Andreas E inderst Abel Christian Danielsen Gjerøy, Søndre [T, *] kone Lisabet Lucia Glad Olsd Gjerøy, Søndre

Mer

Døde ung, ikke nevnt skifte far 1857.

1835 døpt datter: Susanna Maria

1835.20 26.06.1835 19.07.1835 27.06.1835 Susanna Maria E inderst Abel Christian Danielsen Gjerøy, Søndre [T, *] kone Lisabet Lucia Glad Olsd Gjerøy, Søndre

Mer om SUSANNA MARIE:

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Gjerøen 1862 etter avdøde Susanna Abelsdtr, død 28.juli 1858. Ugift. '
Elisabet Olsdtr, mor,
Johan Abelsen, bror.
Lars Abelsen, bror.
Daniel Abelsen, bror.
Eline Abelsdtr, søster.

1857

Skifte etter far 1857:
Susanne Abelsdatter (21)

1833 døpt sønn: Johan Olai Abelsen

1833.22 05.08.1833 18.08.1833 Johan Olai E inderst Abel Christian Danielsen Gjerøy, Søndre kone Lisabet Lucia Glad Olsd Gjerøy, Søndre

1865 folketellingen

Bosatt som innerste-familie på gården Flatøy 75.01 1865.
Broren Lars Kristian er tjener der samtidig.

008 02 Johan Abelsen 34 Rødø Præste Logerende g Fisker
009 02 Edrika Dinesdatter 35 Brønø Præste hans Kone g
010 02 Didrik Edvardsen 4 Rødø Præste hendes Søn ug
011 02 Isak Jørgensen 26 Bodø Præste ug Tjenestekarl

1862

Skifte etter søster Susanne 1862:
Johan Abelsen, bror.

1857

Skifte etter far 1857:
Johan Olai Abelsen (21),

Blir bruker av gården Vågeng 64.01

Flytter videre til gården Vågenge 64.01 som bruker der en tid.

Ektefelle: Edrikka Johanne Dinesdtr

Født Brønøy 1830 ca. Bosatt 1865 på gården Flatøy 75-01.
KIRKEBOKA EKTESKAP 1863-09:
27.sept. Ungkar Johan Olai Abelsen (31) Gjerø, sønn av Abel Danielsen. Pige Edrika Johanna Dinesdatter (33), Brønø prestegjeld, datter av Dines ????.