Tjong Nedre (59)

bnr 5 og 6

05 Åsheim
06 Fjellheim

Hovedsiden

59 05 05 2014

ÅSHEIM

59/05

JON ABELSEN, eier

Som eneeier fra 12.12.2014.

2008 Eier: Jon Abelsen og Hege Jeanette Nystad Bendiksen

Gnr 59, bnr 5 er solgt for kr 4000.000 fra Per-Ivar Mathisen til Jon Abelsen og Hege Jeanette Nysstad Bendiksen (10.12.2008).

Jon - bosatt tidligere

Tidligere eier og bosatt på Tjong Nedre 59.19 Haugstua.

Jon - hvor fra

Sønn av Bjarne Abelsen og Lillian Mathisen, g. Abelsen. Tjong Nedre 59-17 Bjørklund.

59 05 04 2008

ÅSHEIM

PER-IVAR MATHISEN, eier

Gnr 59, bnr 5 er solgt for kr 4000.000 fra Per-Ivar Mathisen til Jon Abelsen og Hege Jeanette Nysstad Bendiksen (10.12.2008).

Person oppvokst i Kjetvik

Sønn av Peder Mathisen, brukeren der.

59 05 03

ÅSHEIM

59/03

TORILL ANNIE ÅSHEIM, eier og bruker

1979 Utskilt herfra

Navn: IVARSTUA.
Tomt som er utskilt fra bnr 5 Åsheim. Tinglyst den 21.12.1979. (59-23).

1968 Utskilt herfra

Navn: Elvrun
Formelt utskilt fra dette bruk den 30.8.1968.

59 05 02

ÅSHEIM

59/05

SIGURD ÅSHEIM, eier og bruker

Overtar som eier og bruker etter sin far Ole.

1950

Sigurd D. Åsheim
Skyld av 16 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

59 05 01 1960

ÅSHEIM

59/05

OLE PEDER ANDREAS DAVIDSEN, eier og bruker

Ole Peder Andreas Dal døde 23.august 1960.
Nevnt gravlagt Tjongsfjord nye gravsted og at gravsten er slettet.

1920 folketellingen (59 05 0028 Åsheim)

001 Ole Peder Andreas Davidensen 01 1869-09-03 Rødø - hp g Jordbruk S
002 Konstanse Emilie Davidensen 01 1876-04-18 Rødø - hu g Husmor
003 Ludvig Kristian Davidensen 01 1903-05-28 Rødø - s ug Folkeskolelærer, Konstitueret
004 Sigurd Olai Osen 01 1897.07?.24? Rødø - s ug Sjauarbeider alt foref. arb. ved fiske

1913 Skjøte på Åsheim

Skjøte fra Nikolai Evertsen og Peder Evertsen på denne eiendom til Ole Davidsen for 1000 kr. Datert og tinglyst i 1913.
Beløpet ble betalt med et lån som han hadde tatt opp i bank. (Tinglyst pantobligasjon).
Trolig var dette et utmarksområdet som ikke var dyrket noe på.

1912/1913 Skylddeling

Bruket Åsheim med bnr 5 og en skyld av 16 øre ble laget 13.8.1912 og linglyst den 1. mars 1913. Det ble da starten på dette bruket på Tjong Nedre.

Eier og bruker: Ole Peder Andreas Dal Davidsen

Ole Peder Andreas Dal Davidsen f. 30.september 1869 i Meløy som sønn av David Johan Kristian Olsen f.1836 og hustru Kaspara Johanna Kristine Pedersdtr
f. 1839. (NB: faren bodde noen få år i Meløy før han etablerte seg fast i Vasdal
74-02)

Kom til Åsheim fra

husmannsplassen LAUKNES undere gården PLADSEN (44) hvor han er bosatt ved tellingen 1900 og 1910. Se også nedenfor her.

1900 Andre:

1900 Tjenestejente: Marie Johnsdtr

1900 Pladsen: 008 01 Marie Johnsdatter 1845 Balestrand Tj e Husgjerning (Gårdmandsenke) b

Mer:

Svigermora Maria Johnsdtr, er også bosatt er som gårdsmannsenke.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (2): Konstanse Lorentsdtr

Lauknes, Pladsen 1900:
002 01 Konstanse Lorntsdatter 18.04.1878 Rødøy hm g Hustru b
Konstande Davidsen søden den 14.4.1939 (født 18.4.1877) og ble gravlagt ved Tjongsfjord gamle gravplass.

Viet

Kirkeboka for Rødøy - viet:
23.10.1905. Husmann og fisker Ole Peder Andreas Davidsen, f. 1869 Vasdal, bosatt Plassen, 2.ekteskap, sønn av husmann D. Olsen. Konstanse Emilie Sandberg Lorentsen, født Storsteinør 1877, 1.ekt. datter av L. Ingebrigtsen.

Kirkeboka for Meløy - døpte:
1877 1.juli i Meløy kirke. Konstanse Emilie Sandberg f. 18.04.1877. Ekte datter av husmann på Tøderløk Lorents Ingebrigtsen og kona Berit Sofia Kaspersdtr. Faddere: Karl Ingebrigtsen Tøderløk m/kone. Kasper Tostrup Melø m/kone. Marianna Tostrup ib. Johan Jensen Tømmervik.

Ektefelle (1): Jakobine Olsdtr

Luknes, Pladsen 1910:
002 01 Jakobine Olsdatter 1869 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b

År 1900 er Ole og Jakobine bosatt på plassen Launes under gården Pladsen 44.
Bor der med de 5 eldste barna.

Jakobine er år 1875 bosatt som datter hjemme hos foreldrene på husmannsplass under Jedelsskalet under gården Vernesosen 46-01. (35-40).

Viet

1.ekteskap:
Viet 26.september 1893 til Jakobine Emilie Olsdtr f. 15.september 1869, datter av Ole Olsen f. 24.januar 1833 og hustru Maria Johnsdtr f. 26.februar 1845, Leikanger, Sogn og Fjordane. (1875:Balestrand sogn).

BARN:

1903 døpt datter: RAGNA JAKOBINE

1903.25P 29.06.1903 30.08.1903 Ragna Jakobine E hus Ole Dal Davidsen Plassen 1869
Jakobine Emilie Olsen 1869

1901 døpt datter: RAGNA KARLOTTE

1901.4P 17.05.1901 15.06.1901 Ragna Karlotte E husmand Ole Davidsen Plassen 1869 [Db]
hstr Jakobine Olsen 1869

Må ha dødd mellom 1901 og 1903 da den søster får hennes navn.

1900 Døpt sønn ODIN JENTOFT

1900.17G 08.03.1900 22.07.1900 Odin Jentoft E husmand Ole Peder Andreas Dahl Davidsen Plassen 1869
Jakobine Emilie Olsdtr 1869

1910 Pladsen: 007 01 Odin Olsen 08.03.1900 Rødøy s ug Søn b
1900 Pladsen: 006 01 Odin Olsen 03.03.1900 Rødøy herred* S ug Barn b

1898 Døpt sønn AXSEL PARELIUS ANGEL OLSEN

1898.6G 15.03.1898 26.06.1898 26.05.1898 Axel Parelius Angel E husm Ole Peder Andreas Dahl Davidsen Plassen 1869
Jakobine Emilie Olsen 1869

1910: Pladsen 006 01 Aksel Olsen 15.03.1898 Rødøy s ug Søn b
1900 Pladsen: 005 01 Aksel Olsen 1898 Rødøy herred* S ug Barn b

1896 Døpt sønn Sigurd Olai Meier Olsen (Åsheim)

1896.25G 13.07.1896 16.08.1896 Sigurd Olai Meier E inderst Ole Peder Andreas Dahl Davidsen Esjeholmen 1869
Jakobine Emilie Olsen 1869

1910 Pladsen: 005 01 Sigurd Olsen 13.07.1896 Rødøy s ug Søn b
1900 Pladsen: 004 01 Sigurd Olsen 1896 Rødøy herred* S ug Barn b

1894 Døpt datter Kaspara Dorthea Olsdtr

1894.27P 01.09.1894 30.09.1894 Kaspara Dortea E inderst Ole Peder Andreas Dahl Davidsen Esjeholmen 1869
Jakobine Emilie Olsen 1869

1910 Pladsen: 004 01 Kaspara Olsdatter 01.09.1894 Rødøy d ug Datter b
1900 Pladsen: 007 01 Kaspara Olsdatter 1894 Rødøy herred* D ug Barn b

Kaspara ble giftmed Martin Norman Nikolaisen fra Myken. Han tok navnet Åsheim etter ektefellen hjemgård.
Barn: Ragna Ovalda Nikolaisen Åsheim f. 16.10.1919.
Barn: Malvin Åsheim f. 19.06.1926.

1893 sønn OLAF MATHIAS OLSEN (ÅSHEIM).

Olaf Matias Olsen f. 12.mai 1893 på gården Bø (49). Utvandret til Amerika 1911 , mer om det senere her.

1910 Pladsen: 003 01 Olaf Olsen 12.05.1893 Rødøy s ug Søn, fisker b
1900 Pladsen: 003 01 Olaf Olsen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b

Olav Davidsen - utvandret

RLA 4597. Foto Jann Breivik. Olav utvandret fra Åsheim 59-05 til Nord Dakota.

44 02 PLASS

PLADSEN, plass LAUKNES

Husmannsplass under gården Pladsen 44 02.

Folketellingen 1910

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Ole Davidsen 1869.09??.29 Melø hf g Fisker og Husmand b
002 01 Konstanse Lorntsdatter 18.04.1878 Rødøy hm g Hustru b
003 01 Olaf Olsen 12.05.1893 Rødøy s ug Søn, fisker b
004 01 Kaspara Olsdatter 01.09.1894 Rødøy d ug Datter b
005 01 Sigurd Olsen 13.07.1896 Rødøy s ug Søn b
006 01 Aksel Olsen 15.03.1898 Rødøy s ug Søn b
007 01 Odin Olsen 08.03.1900 Rødøy s ug Søn b

Folketellingen 1900 (Lauknes)

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Ole Davidsen 1869 Melø i Helgl. Hf g Jordbrugende husmand og fisker b
002 01 Jakobine Olsdatter 1869 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Olaf Olsen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b
004 01 Sigurd Olsen 1896 Rødøy herred* S ug Barn b
005 01 Aksel Olsen 1898 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 Odin Olsen 03.03.1900 Rødøy herred* S ug Barn b
007 01 Kaspara Olsdatter 1894 Rødøy herred* D ug Barn b
008 01 Marie Johnsdatter 1845 Balestrand Tj e Husgjerning (Gårdmandsenke) b

.

.

59 06 04

FJELLHEIM

59/06

SØSKEN MATHISEN, eiere

Petter, Johan, Magnus og Ingrid eier 1/4 del hver av dette bruket.

2020 05 Ingrid Johanne Mathisen

Bosatt der fast fra mai 2020.

NY adresse

2020 Tjongsveien 26.

Søsken Mathisen - feriehus

Petter Kristian Mathisen
Johan Martin Mathisen
Magnus Sigurd Mathisen
Ingrid Johanne Mathisen

1972 Kjøpte annen gård sammen

I 1972 ble gården Otervær 70.01 kjøpt - av alle forannevnte søsken ilag. Brukt som feriested siden.

1984 Utskilt tomt

Til bnr 24 Granhaug, tomt med bolighus bygd av en av eierne - Johan Martin Mathisen. Formelt 29.8.1984.

1964 Hjemmel

Overført uten vederlag til søsken Mathisen - fra Petter Moe.
Dato for tinglysning 5.6.1964.

59 06 03

FJELLHEIM

59/06

PETTER ANDREAS MOE, eier

Undertegnede Magnus Mathisen overdrar herved min eiendom gnr 59, bnr 6 Fjellheim av skyld mark 0,10 i Rødøy herred til Petter Moe, Myken.
Kjøpesummen er 2530- som ordnes på omforenet måte. Myken 22.10.1940.
Vitne - Lensmann Losvik med påtegning.

Bruker: Magnus Johan Mathisen

Bosatt her om sommeren som barn (familiens feriehus). Ble eier 1929 (arv) og bosatt her fast fra høsten 1944.

1929 Hjemmel

Ved utlodning 1/12/1929 i boet efter kjøpmann Johan Kristian Mathisen, og gjenlevende hustru Martha Magdalena, Myken i Rødøy, er sønnen Magnus Johan Mathisen f. 22.7.1912 utlagt de boet tilhørende huse, stue og sommerfjøs, på parsellen Fjellheim, gnr 59, bnr 6 i Rødøy og innholdet i huset gjendværende løsøre, for en sum av 500 kr, der er oppgjort ved utlodningen...
Skjøte av 4, februar 1930.

59 06 02

FJELLHEIM

59/06

MAGNUS JOHAN MATHISEN, eier og bruker

Født den 22.7.1912 i huset til sin morfar i Bodø. Biskop Kroghs gate 1. Hans mor fødte sine barn i Bodø, men hun var bosatt på Myken - der foreldrene bodde.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Sigrid Johane Norum, g. Mathisen

Født den 1923 på gården Vågeng (64) bnr 1. Lenke.

ANDRE personer som leietakere

FJELLHEIM

59/06

Bosatt mot leie noen år: Lars Brennesvik sen

Lærer Lars (Larsen) Brennesvik bodde her med familien for han bygget selv på bnr 8 Bergtun. Kom opprinnelig fra gården Brendsvik. Lenke til bnr 8.

Anne Mathisen Værang

Var søskenbarn av Mattis Ivarsen på Tjong Nedre bnr 1.
Omtales nærmere under her.

En distrikslege

Skal ha vært bosatt en distriktslege her da det stod ledig siste del av 1920-tallet.

(672) Magnus Johan Mathisen og en jente fra Sleipnes (Kvarv).

59 06 01 1923

FJELLHEIM

59/06

JOHAN KRISTIAN MATHISEN, bygger, eier og bruker

Bygd som "sommerhus" for handelsmann Johan Kristian Mathisen, som resten av året drev handel og fiskekjøp i fiskeværet Myken. Han var opprinnelig fra Tjong Nedre bnr 1,

Johan Kristian - hvor fra

Sønn av eier og bruker av Tjong Nedre 59.01 Mattis Ivarsen. Lenke dit.

1917 Utskilt fra bnr 1

Formell tinglysing i grunnboka er den 8.9.1917.

Fjellheim 1952. Foto: Else Mathisen (Lien). Gutt: Petter Kristian f. 1945.

Mer om "ANE"

© RLA (2213).

Anne (bare kalt for ANE) - var fra Værang.  Hun kom tidlig i tjeneste hos handelsmann Johan Kristian Mathisen - på Utheim på Myken og senere hos sin svoger Petter Moe på Smaahaugene. Hun var litt i slekt med handelsmannen - men stammet fra en annet Mathis enn han.  Hun var tilknytta vår Mathisen familie hele livet.  En bror av henne var gårdbruker i Kjetten (Gabriel) og en søster var gift med Petter Moe på Myken (Kristine).  Hun kom innover til Fjellheim ca 1965 og døde der høsten 1970.