Yrkesbetegnelser - spesielle

I kirkens tjeneste

1910 Sverre Røsok

47 01
Nevnt 1910 som lærer og ORGANIST

72 prestens medhjelper

001 01 Joen Pedersen 54 Husbonde 1ste ægtesk. Jorde bruger driver fiskeri og er medhielper

72 prestens medhjelper

1899
LAURITS BANG, husmann Gjesøy.

1835 Amund Olsen

Var lærer, men også nevnt som KIRKESANGER.
I forbindelse med at sønnen Anders Amundsen dør i 1840 er han nevnt som konstituert kirkesanger.
FAR: KONST. KIRKESANGER AMUND OLSENS BARN {Alder ved skrifte:} 2 AAR

1816 Bøschen Hr

Bruker av gården Flatøy og noe mer i forhold til kirkens arbeide

1814 Hans Lilliendahl

Nevnt som PRÆSTENS MEDHJELPER
Mannskapsrullene 1814.
Han er født i Bergen og bruker av gården Høyvåg.

1811 Nils Danielsen

Nevnt som PRÆSTENS MEDHJELPER
Bruker av gården Sperstad.
Mannskapsrullene 1811.

1801 Capellan - Hans Nicolai Rønne

Bosatt på Flatøy

1755: Klokker Hermand Hogtop - Gjesøen

GJESØY
Stilling/stand:Klocheren
Fornavn:Hermand
Etternavn: Hogtop
Gård: Jesøien
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1754 Jakob Abrahamsen

GJESØY
FELLESHISTORIA 305;...."Jakob Abrahamsen Gjessøy, som var godt over 70 år da han trakk seg i 1754, fikk en attest hvor det bl.a. fremgikk at han hadde vært "en strevsom og flittig mann" i undervisning av ungdommen i både katekisme og "barnelærdom" i 27 år."

1711 Kapellan Reinholdt Tostrup

Bosatt Flatøy 1701

1701 DEGN (?) Hans Gundersen

Gjerøy søndre
Nevnt i mantallet 1701 som "Degn" etter navnet sitt. ?
Jordboka 1711 er han skrevet som "Hans Klokker".

1668 Hr person: Jon Nilsen

GJERØY NORDRE
Fornavn: Joen
Etternavn: Nielsen
Stilling/stand: Hr.
Gård: Norgierøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

lÆRERE m.m

14 02 1865 KAREN NILSDTR

1875 ft: 019 03 Karen Nilsdatter 1832 Rødø Pr. Logerende ug Ernærer sig ved at undervise Smaabørn f Hun er bosatt i huset til Jens Andreas Pettersen, Vasvik.
1865 ft: 009 01 Karen Nilsdatter 34 Rødø Præstegjæld ug Lærerinde til smaa Børn

Aksel Sjefstad, folkeskolelærer

1910 ft:008 01 Aksel Skjefstad 1879??.10.13 Næsna fl ug Folkeskolelærer b %mt%
Bosatt hos Helmer Pettersen på "Bonhågen". Sleipnes 66.04.

Amund Olsen

Nevnt som KIRKESANGER og SKOLELÆRER
Manntallsrullene 1835.
Han er født Qvinen, og bosatt på gården Rødøy 1835.

47.01

H. Hansen

Også bruker av gården Vernes søndre 47.

47.01

Sverre Røsok

lærer ved folkeskolen og organist
Bosatt folketellingen 1910 hos daværende bruker Lenning Jakobsen.

47.01

Olav Muhle

1900: 010 01 Olav Muhle 1880 Byneset ST FL ug Folkeskolelærer b
Bosatt midlertidig på gården Vernes Nordre ved tellingen 1900.

55.01

Ingebrigt Olsen

Lærer og gårdbruker på Reppen Øvre 55-01. Nevnt der tellingen 1865-1875.

74.01

Knut Torkildens Hoff

Født 28.09.1816. Død 26.2.1886.
Han var fra Søndre Bråten, Ål i Hallingsdal, var sønn av Torkjell Knudsen, Gjuvsjordet f. 1774 og hustru Åse Eriksdtr f.1775. Han kom som omgangskolelærer til Rødøy hovedsogn og ble ansatt 1.9.1836 av sogneprest C.W.B. Ingier og gjorde tjeneste der i 8 år. I 1842 ble han klokker ved Meløy kirke. Han giftet seg i 1846 med Karen Christina Gording Parelius Carlsdtr (1816-20.1.1883), og fikk tre døtre og en sønn. Som prester og lærere flest på denne tid var Knud Hoff også "caccinatore" mot koppersykdom i tidsrommet 1845-1862 og han var ordfører 1848-1850. Hoff pensjonerte seg i 1872.
Fra boka: Skolen i Meløy - tiden før 1860 - av Per Braseth.

Mer

Kom fra

Jakob Abrahamsen, Gjesøy - se foran her

FELLESHISTORIA 305;...."Jakob Abrahamsen Gjessøy, som var godt over 70 år da han trakk seg i 1754, fikk en attest hvor det bl.a. fremgikk at han hadde vært "en strevsom og flittig mann" i undervisning av ungdommen i både katekisme og "barnelærdom" i 27 år."

1801 Ole Pedersen . skolelærer for fjerdingen

Gård 60 1801
36 år gammel, ugift. Skolemester for fjerdingen, og losses (losjerer) i farens hus. Bosatt på Tjong Øvre

57 02 SVEN HANSEN, skolemester

Leilending på gården Breivik 57 02.
Da han ble viet er det oppgitt i kirkeboka 1794 at han er SKOLEMESTER.

1740 Hermann skolemester

Rolle: avdød
Fornavn: Hermand (QVINDE)
Etternavn: Skolemester
Gård: Ukjent
År: 1740.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

Næringer i fisket

Gnr 39.01

Tomas Iversen

Nevnt som NOTEIER i 1875.
001 01 Thomas Iversen 1836 Rødø Sogn og Pr. hf g Gaardbruger og fisker Selveier, i sammen med Broderen, Not-Eier b

Båtbygger: Ole Jensen, Oldervik

1900 ft: 003 Ole Jensen 01 1871 Rødøy herred* b S ug Fiskeri, Baadbygger

Innenfor helsevesen

GJERTRUD ELDAL, jordmoder

Folketellingen 1910, prestegården på Rødøya, sogneprest Johne.
008 01 Gjertrud Eldal 30.04.1878 Viksdalen Losjerende ug Jordmor b

Anne Larsdtr

Hun er bosatt på en husmannsplass under gården Sleipnes dvs. "Pund Gjedden"-
Hun er omtalt som jordmoder i tellingen for stedet 1865, 1875, 1891 og 1900.
1910 er hun "forhenværende jordmoder".

Ane Dorthea Pedersdtr

JORDMODER
Nevnt som jordmoder da hun døde på gården Segelfore den 14.10.1845.

Didrik Sophus Fredrik Søberg

DISTRIKTSLEGE
Døde på gården Segelfore 8.5.1860.

Mathilde Thoresen f. 1872 Øksnes

1910 folketellingen: KOMMUNAL JORDMODER.
021 03 Teodor Thoresen 1869 Kristiansund N Rom Hf g Fiskeri, Inderst b
022 03 Mathilde Thoresen 1872 Øksnæs Nor Hm g Kommunal Jordemoder b
023 03 Anna Jensdatter 1892 Rødøy herred* Pleie-D ug Barn b

Lensmenn

30 1801

Anders Mogensen (Monsen)

Lensmann og bosatt på gården Telnes

30 1600

Ole Jonsen

Bruker av gården Telnes og er omtalt som Lensmann 1669 skatteliste.

1613 Søfren Tjong

Tjong 60 Søfren Tjong Søfren Tjongsgårdene 1613 178 1612-13 Rødøy fjerding - halvleding:Lensmann, er fri.

Lenker

Omtale på andre sider:

LENSMENN I RØDØY