Prestegården (74-01)

Rødøy 1677-1756

Til hovedsiden

1730-1756 Jacob Hermann Munch
1714-1730 Reinholdt Jakobsen Tostrup
1677-1714 Peder Danielsen Strømer

Sogneprestene fra 1756

1809-1822 Laurits Christian Theting
1790-1808 Erik Leganger
1789-1789 Olav Josephsen Hjort
1786-1786 Ole Mære Mejer
1784-1785 Morten Helm
1774-1784 Claus Christian Kjelstrup
1767-1774 Eriks Sporre
1759-1767 Hans Dahl
1756-1759 Ole Holst

Sogneprestene før 1677

1648-1677 Jon Nielsen Todal
1612-1648 Maurits Madsøn Rasch
1576-1612 Peder Ellingsen
1540-1576 Elling Pedersen Oxe

Sogneprest Jakob Hermann Munch

Åra 1730-1756

Sogneprest; Jakob Hermann Munch

Kilde: Boka: Disse tider - Disse skikker - I Fellesprestegjeldets dager 1500-1800 (Alan Hutchinson).
Nevnt her som sogneprest i Rødø Prestegjeld i tiden 1730-1756.

Hans far i Nesne og Ranen

Alstahaug kanikgjeld (MikalJakobsen) side 119:
Residerende pastorer til Nesne og Ranen:
9) Paul Munch bror til biskop Munch i Kristiania, ved hvis hjælp han erholdt dette embede 1691. Han skildres som en ondskapsfuld person, der stadig spant intriger mod sin sognepræst P. Dass, uaktet denne havde vist ham meget velvilje; han døde 1702.
Var som overfor nævnt gift med Susanne Jakobsdtr Brochmann og havde 4 børn, hvorav sønnen Jakob Munch senere ble sogneprest til Rødø.

En svoger/søster i Rødøy

Kapellan Nesna og Rødøy og sogneprest i Nesna - Peder Christopher Glad var gift med hans søster. Han var kapellan i Rødøy og bodde på Gjerøy søndre.

1744 Sognepresten Hr (ene): Jakob Munch

Fornavn: Jacob
Etternavn: Munch
Stilling/stand: Sognepræsten Hr.
Gård: Rødøen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 Sognepreste (ene): Jacob Munch

Fornavn: Jacob
Etternavn: Munch
Stilling/stand: Sognepræsten Hr.
Gård: Rødøen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Jacob Herman Munch (1730-1755)

f. xxxx, d.1755
G. 1. Sophie Hammond (f. xxxx, d. xxxx) Minst 1 barn: Susanne Pauline.
G. 2. Anna Petrine Kraft (f. xxxx, d. xxxx) Minst 1 barn: Fredrikke Lovise.

EKTEFELLE og BARN

Mer om sognepresten

11385

Andre her i Munchs tid

Trolig han som ble gift med presteenken

Se klipp fra Rødøy menighetsblad foran her hvor han er nevnt?

og bosatt Bjerga ?

1755 Styrmann Petter Jensen

Stilling/stand:Dreng Skipper og styrmand paa prestens jegt
Fornavn: Petter
Etternavn: Jensen
Gård: Præstegaarden
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 30
Fødested;i Alstahou Fiering paa Søevigen
Fjerding: Rødøe
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Styrmand

Mer om Petter

Var fra Alstahaug

1755 Årsdreng Christopher

Stilling/stand:
Dreng Aarsdreng
Fornavn:Christopher
Etternavn: ?
Gård: Præstegaarden
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 40
Fødested:
i Nesna Fiering paa Døn
Fjerding: Rødøe
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Mer om Christopher

Fødested:i Nesna Fiering paa Døn

1755 Aarsdreng Peder Olsen

Stilling/stand:Dreng Aarsdreng
Fornavn: Peder
Etternavn: Olsen
Gård: Præstegaarden
Sivilstand og barn: Ugift
Fødested: i Brønøe gield paa Moe
Alder; 25
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Mer om Peder Olsen

i Nesna Fiering paa Døn

1755 Tømmermann Nils Olsen

Stilling/stand: Timermand og smed
Fornavn: Nils
Etternavn:Olsen
Gård: Præstegaarden
Sivilstand og barn: Gift
Alder over 40
Fødested; i Vefsen
Fjerding: Rødøe
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Var fra Vefsen

1755 Sønn hos faderen: Nils Olsen

Stilling/stand: Sønn Hos faderen
Fornavn: Nils
Etternavn: Nilsen
Gård: Præstegaarden
Sivilstand og barn: Ugift
Alder; 17
Fødested: i Vebsen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Var fra Vefsen

1755 Ingebrigt Mortensen

Fornavn: Ingebrigt
Etternavn: Mortensen
Gård: Præstegaarden
Alder: 60
Fødested: I Bergen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Var fra Bergen

1755 Sønn hos faderen: Morten Ingebrigtsen

Stilling/stand:Sønn Hos faderen
Fornavn: Morten
Etternavn: Inbrigsen
Gård: Præstegaarden
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 23
Fødested: her i gieldet i Solver (må være i Lurø).
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Mer om Morten

Født i Lurøy

Brukere/husmenn:

1755 Bonde bruger: Christen Andersen

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn: Christen
Etternavn: Andersen
Gård: Præstegaarden
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 30
Fødested: i Naustvogen ved Rødøen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1755 Aarsdtreng Ole Persen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn:Ole
Etternavn:Persen
Gård:Præstegaarden
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 22
Fødested: her i gieldet i Siaavigen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Ole Persen - fra Siaavigen

Lars Nilsen - husmann under gnr 74 Rødøy

Stilling/stand:Huusmand Bonde brug
Fornavn: Lars
Etternavn: Nilsen
Gård:Præstegaarden
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 30
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Mer om Lars

Fødested: her i gieldet i Melfioren
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Sogneprest Reinholdt Jakobsen Tostrup

Åra 1714-1730

1726 Sogneprest og bruker (ene): Reinholt Tostrup

Fornavn: Reinholt
Etternavn: Tosterup
Stilling/stand: Hr.
Gård: Rødøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Ekstraskatt 1721

Fornavn: Reinholt
Etternavn: Tostrup
Stilling/stand: Hr.
Rolle: person
Merknader: Iblandt de geistlige
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

Bosatt tidligere: Flatøy

Han var tidligere capellan og var bosatt på Flatøy hvor han er omtalt både 1701 og 1711.

ANDRE:

1721 Husmannen i Vassdal: Gregus Einersen

Fornavn: Gregus
Etternavn: Einersen
Gård: Rødøen
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

Lenke til VASSDAL - plassen

1677-1714 Sogneprest - Peder Danielsen Strømer

Tidligere kapellan her

1711 Kilde: Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Sogne Prestens Residentz
Rødøen (2 w) med underliggende Nordgierøen (2 w)

1701 Bruker og prest: Peder Strømer

Fornavn: Peder
Etternavn: Strømmer
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending, Hr:
Alder: 67
Gård: Rødøy
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1697

Fogderegnskap, nr. 4506, Helgeland fogderi, 1697-1698. side 109. 1697.
Presteskatt Helgeland fogderi.
Navn: Peder Strømmer
Stilling/stand: Sougne Præsten til Rødøe Gield Hr.
Avgift/skatt: 12 rd. 2 ort

1692

Fogderegnskap, nr. 4504, Helgeland fogderi, 1691-1692, side 310, 1692:
Type: Navn: Peder Strømmer
Stilling/stand: Sougne præsten til Rødøe gield Hr
Skatt: 12 rd 2 ort

1692

Fogderegnskap, nr. 4504, Helgeland fogderi, 1691-1692, side 296, 1692:
Type: Koppskatt og ildstedskatt
Navn: Peder Danielsen
Stilling/stand: Sougne Præsten, Hr
Skatt: 4 rd
Hustrue: 3 rd
3de børn: 6 rd
1 tiener: 1 rd
1 pige: 1 rd.

1692

Fogderegnskap, nr. 4504, Helgeland fogderi, 1691-1692, side 281 1692:
Type: Konsumpsjon og folkeskatt
Merknader: for sin egen Persohn frj. 1 Hestestald - 1 rd.Avgift/skatt:
Hustrue: Konsum 1 rd, 1 ort, 8 sk
Pige: Avgift/skatt: Konsum 1 rd, 1 ort, 8 sk - Folke 16 sk
2 Tiennere: Avgift/skatt:
Konsum 1 rd, 1 ort, 8 sk - Folke 1 ort

1691

Fogderegnskap, nr. 4504, Helgeland fogderi, 1691-1692, side 145, 1891.
Type: Presteskatt.
Navn: Peder Strømmer
Stilling/stand: Sougne præsten til Rødøe gield Hr.
Skatt: 12 rd 2 ort

1691

Fogderegnskap, nr. 4504, Helgeland fogderi, 1691-1692, side 126, 1691:
Navn:
Peder Dannielsen
Stilling/stand: Sougne Præsten, Hr
Avgift/skatt: 3 rd
Hustrue: 3 rd
3 børn: 3 rd
2 tjenere 1rd. 1 ort, 8 s.
2 piger: 1 rd, 1 ort, 8 s.

1691

Fogderegnskap, nr. 4504, Helgeland fogderi, 1691-1692, side 111 1691:
Type: Konsumpsjon og folkeskatt
Merknader: for sin Egen Person frj. 1 Hestestald - 1 rd.
Navn: Peder Dannielsøn
Stilling/stand: Sougne Præsten Hr.
Hustrue: Konsum 1 rd, 1 ort, 8 sk
2 piger: Konsum 2 rd, 2 ort, 16 sk - Folke 1 ort, 8
2de tiennere: Avgift/skatt: Konsum 2 rd, 2 ort, 16 sk - Folke 2 ort

1675 Nevnt som kapellan her i Rødøy

EKTEFELLE og BARN:

1701 Sønn: Jon Pedersen

Fornavn: Joen
Etternavn: Pedersen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 22
Gård: Rødøy
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 Sønn: Daniel Pedersen

Fornavn: Daniell
Etternavn: Pedersen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 20
Gård: Rødøy
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 Sønn: Peder Pedersen

Fornavn: Peder
Etternavn: Pedersen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 16
Gård: Rødøy
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 Sønn: Stephen Pedersen

Fornavn: Stephen
Etternavn: Pedersen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 13
Gård: Rødøy.
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

ANDRE:

1701 Dreng Jørgen Andersen

Fornavn: Jørgen
Etternavn: Andrs.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 57
Gård: Rødøy
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 Dreng: Rasmus Olsen

Fornavn: Rasmus
Etternavn: Ols.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 56
Gård: Rødøy.
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 Dreng: Sevald Andersen

Fornavn: Sewald
Etternavn: Andrs.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 47
Gård: Rødøy
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 Dreng: Nils Jensen

Fornavn: Niels
Etternavn: Jens.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 23
Gård: Rødøy
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 Dreng: Anders ?

Fornavn: Anders
Etternavn:
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder; 20
Gård: Rødøy.
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 Dreng: Tollef Kristensen

Fornavn: Tollef
Etternavn: Christens.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 16
Gård: Rødøy.
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 Rødøen med underliggende Nordgierøen

Rødøen med underliggende Nordgierøen
Rødøe
Merknader:
Hr Sogne Præstens Residentz
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi