Vernesosen (46)

© RLA.

 

Sidene

Bruk nr 1B

Bruk nr 1A

Plassene

1801

1827 Johan Nilsen
1815 Peder Pedersen Berg
1801 Svend Olsen
1786 Henrik Abrahamsen
1784 Peder Andersen (blind)
1770 Karen Olsdtr
1755 Daniel Pedersen
1755 Hans Andersen
1755 Lars Pedersen
1744 Mikkel Paulsen
1740 Lars Paulsen
1726 Peder Eriksen

Div

1950 Om gården

Ved tellingen 1910 er fisker og husmann Benjamin Pedersen bosatt her med sin familie. Det er en plass under gården. Den er ikke matrikulert, for så sendt som ved matrikkelutkastet av 1950 var det bare 1 bruks nr på denne matrikkelgården. Også nevnte plasser fra 1865, 1875 og 1900 er ikke senere blitt matrikulert, bare forlatt som bosteder for folk.

1932 Ebbe Værnesos - søker til stilling

Til lappefogdsstillingen i Nordland fylke er meldt sig 62 ansøkere, blant disse er: ): Gårdbruker Ebbe Værnesos, Værenes i Helgeland.

1919 Kanutta Vernesos, Rødøy

Nordlands husmorskole: Til amtets husmorskole ved Landbruksskolen i Bodø, hadde ved søknadsfristens utløp meldt seg 51. I overstyremøte den 25. f.m. ble følgende opptatt:......): Kanutta Vernesos, Rødøy.

1886 Vernesosen - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 46
•Gammelt matrikkelnr: 105
•Navn på gård: Værnesosen
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1

1 107 Værnesosen Nils Ellevsen 1-85 0-4-19-19

1799 Skatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1374 Anders 1 qværn øde 4 s.

1743 Korngjeld

Korngjeld
Futerekneskap over korngjeld i Helgeland 1743 (1774):
215 23 Rødøe fierding Wernesosen Michel Povelsen Død i armod 1 rd. 33 s

1723 Navn

Gårdsnavnet
46. Værnesosen. Udt. væ:2rnésósen [ogsaa kaldet ó1sen]. -- Wærnesoesen 1723.Ligger nær GN. 47 ved en liden Aa.

Oldfunn

Klipp fra boka "YNGRE STEINALDER I NORD-NORGE" av Gutorm Gjessing. Utgitt 1942. Her henvises mye til Havnø - både i det som er skrevet for Rødøy, men også ellers i Nord-Norge.