Gård Sleipnes (66)

Bnr 4 side 3

66 04 06 Rolf Mathisen
66 04 05 Reidar Nordås
66 04 04 Arnfinn Olsen

Forsiden

Forrige brukere her

66 04 06 Rolf Gunnar Andor Mathisen

1985 Rolf Gunnar Andor Mathisen, eier og bruker

Kjøper bruket her med hjemmel i jordboka den 28.11.1985.

Kom fra

gården Kjetvik 54 bnr1 hvor hans familie bodde.

06 04 05 Reidar Norås

Reidar Nordås, eier og bruker

Reidar Nordås var innflytter til kommunen som kjøpte eiendommen av Arnfinn Olsen, da denne flytta til Meløy. Hans etterfølger var nåværende bruker Rolf Mathisenh.

Selger og flytter

Selger gården formelt den 28.11.1985.

66 04 04 Arnfinn Olsen

Arnfinn Olsen, eier og bruker

Født 16.02.1935.
Overtar som bruker her etter faren Ole Mikal Olsen.

Eier også bnr 29

Arnfinn bygde eget hus på gården, bnr 29 Storvoll. Han ble også den etterfølgende eier og bruker her, før han solgte gården til Reidar Nordås og flytta til Meløy.

2016 død

Arnfinn døde i Meløy 20. mars 2016 og er gravlagt på Fore nye gravgård.