Rødøy (74)

Plasser

Bryggevik

Hovedside

74 13

RØDØY, Bryggevik

ESTER SIGVALDA VINJE, eier

ANSKAR JOHAN VINJE, eier

1920 ft: 007 Anskar Johan Knutsen 01 1912-11-09 Rødøy - s ug Pf

1999 Eiendomoverdragelse

Gnr 74, bnr 13 er overdradd fra Ester Sigvalda Vinje til:
Hildegunn Henny Vinje,
Robert John Vinje og
Ann-Elise Vinje
(13.12.1999)
Overdragelsen omfatter også gnr 74, bnr 22.

1950 Eies av Opplysningsvesenets fornd

Skyld av 8 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

74 13

RØDØY, Bryggevik

Det må være den husmannsplassen som før ble kalt Skaalnes.

KNUD ADOLF VINJE, baker

1920 folketellingen (Bryggevik)

001 Knut Adolf Vinje 01 1876-10-04 Ginsøy Lofoten - hp g Baker og Fisker Sa
002 Olga Vilhelmine Andersen Vinje 01 1881-01-11 Rødøy - hu g Husmor
003 Karl Vilhelm Knutsen 01 1902-11-06 Rødøy - s ug Driver fiske delvis paa motor og delvis hjemmefiske. (for Far) uten kontant løn
004 Solveig Johanna Knutsen 01 1905-02-20 Rødøy - d ug Innepike hjemme hos Far uten kontant løn
005 Sigurd Andreas Knutsen 01 1907-06-15 Rødøy - s ug Pf
006 Aksel Kristoffer Knutsen 01 1910-01-09 Rødøy - s ug Pf
007 Anskar Johan Knutsen 01 1912-11-09 Rødøy - s ug Pf
008 Anna Rebekka Knutsen 01 1915-09-08 Rødøy - d ug Pf
009 Marie Kasbara Lovise Knutsen 01 1918-03-13 Rødøy - d ug Pf

1910 folketellingen ( 74 01 Skaalnes plass)

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Knud Vinje 04.10.1876 Gimsøy hf g Baker (ikke selvstændig) f
002 01 Olga Andersdatter 11.01.1881 Rødøy hm g Bakerkone b
003 01 Karl Knudsen 06.11.1902 Rødøy s ug Søn b
004 01 Solveig Knudsdatter 20.02.1905 Rødøy d ug Datter b
005 01 Sigurd Knudsen 15.06.1907 Rødøy s ug Søn b
006 01 Aksel Knudsen 09.01.1910 Rødøy s ug Søn b

1900 folketellingen (74 01 Losvik)

Arbeider som baker hos handelsmann Lossius i Losvika på Rødøy.
010 Knudt Vinje 01 1876 Gimsø Lofoten Nor b Tj ug Bager

EKTEFELLE og BARN:

1921 døpt sønn: Robert Marius

1921.3G 24.01.1921 22.05.1921 Robert Marius E husm og baker Knut Adolf Winje Rødøy 1876 hust Olga Vilhelmine f: Andersen 1881

Født den 13.2.1923.
Robert Marius Vinje omkom 13 februar 1944 da Hurtigruta DS. Irma ble senket på Hustavika på reise fra Bergen til Kristiansund. (Sett inn foto).

IRMA
Forlist 13-02-1944
Rederi Det Bergenske DS
Bygd
Tonnasje 1.392 br.t.

Robert Marius Vinje
Født: 24-01-1921
Hjemsted: Rødøy
Fylke: Nordland
Stilling: matros
Skip: Irma

Irma var hurtigruteskip. Fartøyet ble 13. februar 1944 beskutt og torpedert på Hustadvika av norsk MTB 627. Hurtigruta seilte sammen med Haugesundbåten Henry, som også ble senket. 61 nordmenn om bord i Irma ble drept, og bare 25 ble reddet. Disse ble ført inn til Kristiansund. Senkningen er karakterisert som en av de mest tragiske langs norskekysten. Irma hadde en norsk besetning på 43, hvorav hele 35 omkom. I tillegg førte hun omkring 100 norske og tyske passasjerer. Senere viste det seg at ikke alle reddede tålte påkjenningene. Bukserbåten Hoplafjord kom til og reddet 10 personer, samtidig som 12 ble reddet av fartøyet Sveggøy. Irma ble truffet av en torpedo midtskips som delte skipet i to. Straks etter ble det avfyrt nok en torpedo. Et nærliggende skip, Henry av Haugesund satte ut livbåter for å delta i redningsarbeidet. Det lyktes dem å redde flere fra Irma før deres eget fartøy også ble torpedert og sank. I ettertid karkateriseres senkningen av Irma som en tragisk feiltakelse. Den norske MTB-avdelingen på Shetland hadde stående ordre om at norske sivile rutebåter som seilte alene, ikke skulle angripes. En forklaring er at man om bord i MTB'en trodde at man her hadde med en konvoi å gjøre, da et lasteskip, Henry, og en bukserbåt var i nærheten, og at det her da ble seilt i konvoi.

KILDE: Sjømennenes minnehall i Stavern er vårt nasjonale minnesmerke over norske sjøfolk i handelsflåten som omkom i krigshandling under to verdenskriger. Minnehallen er bygd som en pyramide på en fjelltopp ytterst mot Skagerrak og ble innviet av kong Haakon VII 1. august 1926.

.

1918 døpt datter: Marie Kaspara Lovise

1918.15P 13.03.1918 07.07.1918 Marie Kaspara Lovise E baker Knut Vinje Rødøy 1876 hust Olga Andersen 1884

,

1915 døpt datter: Anna Rebekka Vinje

1915.35P 08.09.1915 24.10.1915 Anna Rebekka E baker Knut Adolf Vinje Rødøy 1876 hust Olga Vilhelmine Andersen 1881

Anna Vinje flyttet fra Rødøy til Strinda den 17.7.1947.

.

1912 døpt sønn: Ansgar Johan Vinje

1912.31G 09.11.1912 29.12.1912 Ansgar Johan E baker Knut Vinje Rødøy 1876 hust Olga Andersen 1881

.

1910 døpt sønn: Aksel Kristoffer Vinje

1910.2G 09.01.1910 16.05.1910 Aksel Kristoffer E baker Knut Adolf Vinje Rødøy 1876 h Olga Vilhelmine Andersdatter 1881

.

1907 døpt sønn: Sigurd Andreas Vinje

1907.17G 15.06.1907 04.08.1907 Sigurd Andreas E bager Knudt Adolf Vinje Rødøy 1876 Olga Vilhelmine Andersen 1881

.

1905 døpt datter: Solveig Johanna Vinje

1905.2P 20.02.1905 12.06.1905 Solveig Johanna E bager Knudt Vinje Engøy 1876 Olga Andersen 1881

.

1903 døpt sønn: Karl Vilhelm Vinje

1903.1G 06.11.1902 01.06.1903 09.11.1902 Karl Vilhelm E bager Knudt Vinje Engøy 1876 hust Olga Andersen 1881

74 14

RØDØY, Korsvolden

74/14

THOMAS ARNTSEN, eier ANDEL fra 2007

HÅKON ARNTSEN, eier ANDEL før 2007

2007 Hjemmelsoverdragelse

Andel av Gnr 74, bnr 14 er overdradd fra Håkon Olav Arntsen til Thomas Arntsen (26.11.2007).

1950 Eier er Opplysningsvesenes fond

Skyld av 22 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

74 14 1920

RØDØY, Korsvolden

(RASMUS) THEODOR MIKKELBORG ARNTSEN, bruker

1920 folketellingen (74 01 002 Korsvolden)

001 Theodor Mekkelborg Arntsen 01 1851-03-12 Rødøy - hp g Fisker paa motorbaat
002 Antonette Dorthea Arntsen 01 1856-08-17 Lurøy - hu g Husmor
003 Hildur Bergliot Arntsen 01 1880-06-07 Rødøy - d ug Hjemmearb

Ektefelle: Antonette Dortea Karlsdtr

Født 1856.

1887 døpt datter: (Oluffa) Kristine Strøm Arntsen

Født 02 06 1897.
Gift med Harald Kristian Dahl Ludvigsen (1897-1922).
Som enke gift med Lars Brennesvik og bosatt på Tjong Nedre (Borgtun).

74 14 1923

RØDØY, Korsvolden

HARALD KRISTIAN DAHL LUDVIGSEN ESJEHOLM

Født 08 05 1897 på gården Esjeholmen (45), sønn av Ludvik Mikkelsen Esjeholm.
Bosatt på hjemgården da Berner Lund ble døpt 1919 og også da Arvid Tormod ble døpt 1921. Da datteren Harda ble døpt var di bosatt på Rødøya.

Ektefelle: (Oluffa) Kristine Arntsen

Gift med Harald Kristian Dahl Ludvigsen (1897-1922).
Som enke gift med Lars Brennesvik og bosatt på Tjong Nedre (Borgtun).

.

1923 døpt datter: Harda Kristine Eide, g. Myrvold

1923.24P 21.04.1923 26.08.1923 12.08.1923 Harda Kristine Eide E fisker Harald Esjeholm Korsvold 1897 h Kristine Arntsen

Da faren døde i 1922 og mora senere ble gift med Lars Brennesvik - kom hun til Tjong Nedre. Hun ble gift med Per Myrvoll på Tjong Øvre (Myrvoll) og har stor etterslekt derefra.

.

1921 døpt sønn: Arvid Tormod Esjeholm

1921.21G 20.06.1921 24.07.1921 Arvid Tormod E fisker Harald Kristian Dal Ludviksen Esjeholmen 1897 hustru Kristine Arntsen 1897

.

1919 døpt sønn: Berner Lund Esjeholm

1919.16G 04.03.1919 27.07.1919 Berner Lund E fisker Harald Kristian Dahl Ludvigsen Esjeholmen 1897 hust Kristine Arntsen 1897

Berner utvandret til Australia.

74 14 1920

RØDØY, Korsvolden

74/14

KARLOT AUGUST ARNTSEN, bruker

1920 folketellingen (74 01 0002 Korsvolden)

74 01 plass 0002 Korsvolden
004 Karlot August Arntsen 02 1885-03-03 Rødøy - hp e Fiskeri paa motorbaat
005 Anna Mattea Arntsen 02 1894-08-30 Rødøy - tj ug Husbestyrerinde hos Bror med kontant løn
006 Haakon Andreas Hansen 02 1907-10-07 Mo i Ranen - Pleiesøn ug Pf
007 Toralf Anskar Arntsen 02 1911-06-23 Rødøy - s ug Pf
008 Aslaug Gurine Arntsen 02 1913-11-09 Rødøy - d ug Pf
009 Ester Charlotte Arntsen 02 1916-05-26 Rødøy - d ug Pf

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Edvarda Alberta Antonsen

.

1916 døpt datter: Aslaug Gurine Arntsen

1914.1P 09.11.1913 01.01.1914 Aslaug Gurine E fisker Karlot August Meldal Arntsen Rødøy 1885 hust Edvarda Alberta Anthonsen 1884

.

1916 døpt datter: Ester Carlotte

1916.15P 26.05.1916 06.08.1916 Ester Carlotte E fisker Karlot August Meldal Arntsen Rødøy 1885
hust Edvarda Albertine Anthonsen 1886