Breivik (57)

bnr 6 Seljenes

Bruk opprettet/utskilt/fradelt fra bruk nr. 4. Den 23 01 1922.

Hovedsiden

06 Seljenes: Thomas, Sverre og Roar Bjerkeli
06 Seljenes: Hilmar Johan Bjerkeli
06 Seljenes: Alfred Bjerkeli
06 Seljenes: Anton Johan Meier Olsen Bjerkeli

57 06 04

SELJENES

57/06

3 søsken som eiere

Thomas Bjerkeli
Sverre Bjerkeli
Roar Bjerkeli

2007

Gnr 57, bnr 6 er solgt for kr 200.000 fra Hilmar Johan Bjerkeli til Thomas Bjerkeli. Sverre Bjerkeli og Roar Bjerkeli (07.08.2007).

57 06 03

SELJENES

57/06

HILMAR JOHAN BJERKELI, eier

Gnr 57, bnr 6 er solgt for kr 200.000 fra Hilmar Johan Bjerkeli til Thomas Bjerkeli. Sverre Bjerkeli og Roar Bjerkeli (07.08.2007).

Bjerkeli, Roar (født 21 03 1957)
Bjerkeli, Sverre (født 04 09 1959)
Bjerkeli, Thomas (født 08 06 1969)

Født den 30 04 1926.
Bosatt Lørenskog.
Hilmar har overtatt bruket Seljenes etter at broren Alfred døde.
Sønn av Anton Bjerkeli, bruker før her.

57 06 02

SELJENES

57/06

ALFRED BJERKELI, eier og bruker

Alfred var født her den 4.2.1921.
Han døde 6.3.1998 på Rana sykehus.
Sønn av tidligere bruker her Anton Johan Meyer Olsen Bjerkeli.
Ugift.

57 06 01

SELJENES

57/06

ANTON JOHAN MEIER OLSEN BJERKELI, eier og bruker

Født den 30. mars 1899 som sønn av Ole Mathias Tomassen og Guri Olsdtr.

1920 ft: 001 Anton Johan Meyer Olsen 01 1889-03-30 Rødø - hp g Jordbruk S

1966

Anton døde den 27. februar 1966.

1950

1950 eier og bruker: Anton Olsen
Skyld 31 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1922 utskilt fra bnr 4

Skylddeling, hvorved er fraskilt en parsell Seljenes og en parsell Indre Bjerkeli, der hver er gitt en skyld av 31 øre, med rett til utmark, skog, torvmyr, havnegang og landslott – likt med hovedbruket, avholdt 8.september 1821, tinglyst 23.januar 1922.

1920 folketellingen (57 04)

001 Anton Johan Meyer Olsen 01 1889-03-30 Rødø - hp g Jordbruk S
002 Rikardine Olsen 01 1889-04-30 Meløy - hu g Husmor
003 Gudrun Olea Antonsdatter 01 1911-04-30 Rødø - d ug Pf
004 Rut Dortea Antonsdatter 01 1913-03-10 Rødø - d ug Pf
005 Anna Antonsdatter 01 1915-02-06 Rødø - d ug Pf
006 Inga Johanna !! 01 1917-10-20 Rødø - d ug Pf

1900

Anton er år 1900 bosatt som barn hjemme hos foreldrene på gården Breivik (57-4) Bjerkeli.

EKTEFELLE:

Rikkhartine døde

Hun dør den 17.9. 1974.
Gravlagt Tjongsfjord nye gravplass.

Ektefelle: Rikkhartine Johanna Andrea Dahl Rafaelsdtr

Anton var gift med Rikkarthine Johanna Andrea Dahl Rafaelsdtr,
f. 30. april 1889 på gården Braset i Meløy. Døpt Meløy kirke 8. juli 1889.
Foreldre: Husmann Rafael Jakobsen og Dorthea Eline Arntsdtr, Braset i Meløy.

BARN:

1927 sønn: Rudolf Bjerkeli

Født den 30.06.1927.
Skal ha vært bosatt i Fredrikstad.
Nevnt i mor dødsannonse 1974 som gift med Anne Mari.

1926 sønn: Hilmar Bjerkeli

Født den 30 04 1926.
Bosatt Lørenskog.
Hilmar har overtatt bruket Seljenes etter at broren Alfred døde.
Senere overtar tre sønner.

1923 datter: Astrid Johanna

Født den 26.5.1923.
Astrid bodde lenge som gift på Seljenes, før hun flytta til hus/tomt på gården Tjong nedre. Gift med Ragnar Jensen.
Flytta herfra og bygde hus på Tjong Nedre 59 15 Frydenlund.

1921 Alfred Rønneberg Bjerkeli

Født her den 4. februar 1921.
Overtok som bruker her etter foreldrene.
Alfred døde 6.3.1998.

1917 Inga Bjerkeli

Født den 20 10 1917 og bosatt hjemme ved tellingen 1920.
1920 ft: 006 Inga Johanna !! 01 1917-10-20 Rødø - d ug Pf
Skal ha vært bosatt Leinesfjord i Steigen.
Nevnt i mors dødsannonse 1974 som gift med Svein.

1915 Anna Marie Bjerkeli, g. Alfheim

Født den 6 2 1915 og bosatt hjemme ved tellingen 1920.
1920 ft: 005 Anna Antonsdatter 01 1915-02-06 Rødø - d ug Pf

Gift 1945 med Einar Krogh Alfheim f. 11.oktober 1906 på gården Tjong Nedre
(59 03) Alfheim. Hun døde 05.04.2009.

1913 datter: Ruth Bjerkeli

Født her den 10 03 1913, og bosatt hjemme ved tellingen 1920.
1920 ft: 004 Rut Dortea Antonsdatter 01 1913-03-10 Rødø - d ug Pf
Var bosatt Tønsberg. Nevnt i mors dødsannonse 1974 som gift med Georg.

1911 datter: Gudrun Bjerkeli

Født her 30 april 1911 og bosatt hjemme ved tellingen 1920.
1920 ft: 003 Gudrun Olea Antonsdatter 01 1911-04-30 Rødø - d ug Pf
Var bosatt Tønsberg. Nevnt i mors dødsannonse 1974 som gift med Karsten.