Melfjorden (25)

bnr 3

Hovedsiden

Jenny Johansen
Johan Bendiksen

25 03 1950

MELFJORDEN

25/03

JENNY JOHANSEN, eier

1950 matrikkel

Jenny Johansen
Skyld av 81 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Jenny Johansen, eier

Født her den 27.3.1898, datter av Johan Benjamin Bendiksen og Marta Pedersdtr.

1910 ft:: 008 01 Jenny Johansen 27.03.1898 Rødøy d ug Datter (barn) b
1900 ft: 009 01 Jenny Johansdatter 1898 Rødøy herred* D ug Datter b

25 03 1920

MELFJORDEN

JOHAN BENJAMIN BENJAMINSEN, selveier

1920: 001 Johan Benjamin Bendiksen 01 1852-05-12 Rødøy - hp g Gårdbruker S.
1910: 001 01 Johan Bendiksen 1853 Datum vides ikke Rødøy hf g Gaardbruker Selveier og fisker b
1900 ft: 001 01 Johan Bendiktsen 1852 Rødøy herred* Hf g Gaardbr. (Selveier) b

1920 folketellingen (25 03 0009 Melfjorden)

001 Johan Benjamin Bendiksen 01 1852-05-12 Rødøy - hp g Gårdbruker S.
002 Marta Kristine Bendiksen 01 1857-06-21 Mo Nordl. - hu g Husmor
003 Anna Kristine Johansen 01 1880-02-21 Rødøy - d ug Budeie hos far
004 Benjamin Martin Johansen 01 1883-03-05 Rødøy - s ug Gårdsarbeide hjemme hos far uten kontant løn
005 Nils Kornelius Johansen 01 1894-02-24 Rødøy - s ug Pf. Forsørget
006 Kristian Edvin Johansen 01 1895-02-27 Rødøy - s ug Pf. Forsørget Helt arbeidsudygtig
007 Jenny Ovedia Johansen 01 1898-03-27 Rødøy - d ug Husarbeide hjemme, uten kontant løn.

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Johan Bendiksen 1853 Datum vides ikke Rødøy hf g Gaardbruker Selveier og fisker b
002 01 Martha Pedersen 21.06.1857 Mo hm g Gaardbrukerkone b
003 01 Anna Johansen 21.02.1880 Rødøy d ug Budeie b
004 01 Benjamin Johansen 05.03.1884 Rødøy s ug Fisker b
005 01 Othelia Johansen 24.09.1891 Rødøy d ug Kokkepige b
006 01 Kornelius Johansen 24.02.1894 Rødøy s ug Jordarbeider og fisker b
007 01 Kristian Johansen 27.02.1895 Rødøy s ug Fisker b
008 01 Jenny Johansen 27.03.1898 Rødøy d ug Datter (barn) b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Johan Bendiktsen 1852 Rødøy herred* Hf g Gaardbr. (Selveier) b
002 01 Martha Pedersdtr. 1857 Mo i Helg. Nor Hm g Gaardmandskone b
003 01 Anna Johansdatter 1880 Rødøy herred* D ug Budeie b
004 01 Benjamin Johansen 1884 Rødøy herred* S ug Jordarbeider og Fisker b
005 01 Johan Johansen 1889 Rødøy herred* S ug Søn b
006 01 Othilie Johansdtr. 1891 Rødøy herred* D ug Datter b
007 01 Nils Johansen 1894 Rødøy herred* S ug Søn b
008 01 Kristian Johansen 1895 Rødøy herred* S ug Søn b
009 01 Jenny Johansdatter 1898 Rødøy herred* D ug Datter b

1886 matrikkel

3 85c Melfjorden Johan Benjamin Bendiksen 1-52 0-2-8-8

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Marta Pedersdtr

1910 ft: 002 01 Martha Pedersen 21.06.1857 Mo hm g Gaardbrukerkone b
1900 ft:002 01 Martha Pedersdtr. 1857 Mo i Helg. Nor Hm g Gaardmandskone b

1898 datter: Jenny Johansen

1910 ft: 008 01 Jenny Johansen 27.03.1898 Rødøy d ug Datter (barn) b
1900 ft: 009 01 Jenny Johansdatter 1898 Rødøy herred* D ug Datter b

1895 sønn: Kristian Johansen

1910 ft: 007 01 Kristian Johansen 27.02.1895 Rødøy s ug Fisker b
1900 ft: 008 01 Kristian Johansen 1895 Rødøy herred* S ug Søn b

1894 sønn: Kornelius Johansen

1910 ft: 006 01 Kornelius Johansen 24.02.1894 Rødøy s ug Jordarbeider og fisker b

1894 sønn: Nils Johansen

1900 ft: 007 01 Nils Johansen 1894 Rødøy herred* S ug Søn b

1891 Othelia Johansen

1910 ft: 005 01 Othelia Johansen 24.09.1891 Rødøy d ug Kokkepige b
1900 ft: 006 01 Othilie Johansdtr. 1891 Rødøy herred* D ug Datter b

1890 døpt sønn: Johan Kristian Meier Johansen

1890.18G 02.07.1889 07.07.1890 05.01.1890 Johan Kristian Meier E grdbr Johan Bendixen Melfjord 1854
Marta Pedersdtr 1856

Mer om JOHAN:

1887 døpt datter: Elen Petrine Johansdtr

1887.16P 03.12.1886 26.06.1887 18.12.1886 Elen Petrine E grdbr Johan Bendixen Melfjord 1852
Marta Pedersdtr 1856

Mer om ELEN:

1884 døpt sønn: Benjamin Martin Johansen

1884.28G 15.01.1884 06.07.1884 29.01.1884 Benjamen Martin E grdbr Johan Bendiksen Melfjord 1853
Marta Pedersdtr 1859

Mer om BENJAMIN:

1910 ft: 004 01 Benjamin Johansen 05.03.1884 Rødøy s ug Fisker b
1900 ft: 004 01 Benjamin Johansen 1884 Rødøy herred* S ug Jordarbeider og Fisker b

1881 døpt sønn: Olai Angel Johansen

1881.19G 18.07.1881 07.08.1881 Olai Angel E gaardbrugerfolk Johan Benjamen Bendixen Melfjord 1853
Marta Pedersdatter 1857

Mer om OLAI:

1880 døpt datter: Anna Kristine Johansen

1880.12P 21.02.1879 23.05.1880 Anna Kristine E gaardbruger Johan Benjamin Bendiksen? Melfjord 1854
h Martha Persdatter? 1858

Mer om ANNA:

1910 ft: 003 01 Anna Johansen 21.02.1880 Rødøy d ug Budeie b
1900 ft: 003 01 Anna Johansdatter 1880 Rødøy herred* D ug Budeie b

ANDRE:

25 03 1844 Lars Jensen

1844 Lars Andreas Klæboe Jensen

Lars Jensen er i 1836 matrikkel nevnt som bruker av Melfjorden, bruk 85 C. Det skal tilsvare bruk nr 3 etter den nye matrikkel.

1844 Skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Melfjorden 1844 etter Lars Jensen. Maren Bergitha Andersdtr, ektefelle. Jens Johan Larsen 3 1/2 år (tv). Morten Benjamin Klæboe Larsen 3 1/2 år. Ane Elisabeth Klæboe Larsdtr. Verge for alle 3 barna er Anders Dass Andersen, Sundøen.

Hvor fra

Sønn av Jens Larsen og Anne Elisabeth Monsdtr, Strand.
Han er født Strand 1811 og død Melfjorden 1844.

1805-1835 mannskapsrullene

Han er nevnt som sønn og bosatt på gården Strand i hele perioden - frem til og med 1835. Han må da være ganske ny blitt bruker i Melfjorden - da han nevnes i matrikkelen 1836.
1835 - maatelighøy og noenlunde frisk.

EKTEFELLE og BARN:

1864 skifte

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Sørfjorden 1864 etter Maren Andersdatter.
Hans Olsen, ektefelle.
John Mortensen, sønn.
Anders Mortensen, sønn, Oxtind.
Sara Mortensdatter, datter, gift med Jens Pettersen, Bratland.
Morten Benjamin Larsen, sønn, Sørfjorden.
Anne Elisabet Larsdtr, datter.

De to sist nevnt barn er fra Andre ekteskapet og ikke omtalt her.

Ektefelle: Maren Bergitte Andersdtr

1838 viet

KIRKEBOKA VIET 1838:
Viet 09.09.1838. Lars Andreas Klebo Jensen. Bosatt Melfjorden, men født Strand, 27 år, sønn av Jens Larsen. Maren Bergitta Andersdatter, født Melfjorden, 20 år gammel, datter av Anders Jonsen. (enkefrue?).

1844 døpt datter: Ane Elisabet Klæboe Larsdtr

1844.24 04.05.1844 14.07.1844 Ane Elisabet Klæboe E gdb Lars Jensen Melfjord
hstr Maren Andersd

Mer om ANE:

Nevnt skifte etter sin far 1844 som datter.
FOLKETELLINGA LURØY 1865:
På gården Bratland 42c i Lurøy er en "Ann E. Larsdtr" bosatt som gift kone, 23 år gammel og født i Rødøy prestegjeld. Det KAN være denne person. Hun er gift med Christen Eliassen, 26 år gammel og sønn av gårdbruker, leiledning og fisker Christen Nilsen, husfaderen på gården.

1841 døpt sønn: Morten Benjamin Klæboe Larsen

1841.17 22.02.1841 23.05.1841 Morten Benjamin Klæboe E gdbr Lars Jensen Melfjord [Hjd, T]
h Maren Birgithe Andersd

Mer om MORTEN:

Nevnt skifte etter sin far 1844 som 3 og 1/2 år gammel sønn.
FOLKETELLINGA LURØY 1865:
Er antagelig denne Morten Laren som er bosatt på gården Bratland 42a i Lurøy kommune. Han er her nevnt som 25 år gammel og arbeider som tjenestedreng hos gårdbruker Jens Tønder Petersen. Denne har en kone som også er fra Rødøy.

1841 døpt sønn: Jens Johan Klæboe Larsen

1841.18 22.02.1841 23.05.1841 Jens Johan Klæboe E gdbr Lars Jensen [Hjd]
h Maren Birgithe Andersd

Mer om JENS:

Nevnt skifte etter sin far 1844 som 3 og 1/2 år gammel sønn.