Rønvik (48)

Plasser

Hovedsiden

49 02 plass

RØNVIK, Lille Aakvik

PETER OLAI JOHANSEN, bosatt

1920 folketellingen (48 02 007 Lille Aakvik)

001 Peter Olai Johansen 01 1893-07-21 Bø i Rødø - hp g Bygningssneker Sa
002 Mathelde Antana Kristiansen 01 1893-03-03 Vasdal i Rødøy - hu g Husmor
003 Karlaate Pernille Johansen 01 1920-04-17 Bø i Rødø - d - Barn

48 01 plass

RØNVIK, Myran plass

48/1 Husmannsplass

JEREMIAS KRISTIAN HANSEN, husmann

1920 folketellingen (48 01 0011 Rønvik Myran)

001 Jermias Kristian Hansen 01 1873-05-03 Havstenen Herøy - hp g Smearbeide og Mantørarbeide Sa
002 Hedevik Kristine Petersen 01 1863-10-06 Svinvær i Meløy - hu g Husmor
003 Oskar Fredrik Hansen 01 1901-08-22 Bø i Rødø - s ug Arbeider hjemme hos far
004 Aarmand Olai Hansen 01 1905-08-12 Bø i Rødø - s ug Arbeider hjemme hos far uden løn
005 Hanna Elline Hansen 01 1907-02-23 Bø i Rødø - d ug Husarbeide hjemme
006 Hilma Julie Pedersen 01 1917-05-03 Rønvik i Rødø - Pleiebarn ug Pleiebarn

1910: Husmann Jeremias Hansen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Jeremias Hanssen 03.05.1873 Herø hf g Fisker og Husmand f
002 01 Hedvig Petersdatter 00.09.1867 Rødøy hm g Hustru b
003 01 Olga Jeremiasdatter 06.02.1895 Rødøy d ug Datter b
004 01 Oskar Jeremiasen 22.08.1901 Rødøy s ug Søn b
005 01 Norman Jeremiasen 12.08.1904 Rødøy s ug Søn b
006 01 Hanna Jeremiasdatter 23.02.1906 Rødøy d ug Datter b

EKTEFELLE og BARN

Ektefelle: Hedevig Petersdtr

Født den 00.09.1867
1910: 002 01 Hedvig Petersdatter 00.09.1867 Rødøy hm g Hustru b

1906 datter: Hanna Jeremiassen

Født 23.02.1906
1910: 006 01 Hanna Jeremiasdatter 23.02.1906 Rødøy d ug Datter b

1904 datter: Normann Jeremiassen

Født 12.8. 1904
1910: 005 01 Norman Jeremiasen 12.08.1904 Rødøy s ug Søn b

1895 datter: Olga Jeremiasdtr

Født 06.02.1895.
1910: 003 01 Olga Jeremiasdatter 06.02.1895 Rødøy d ug Datter b

1901 sønn: Oskar Jeremiassen

Født den 22.8.1901
1910: 004 01 Oskar Jeremiasen 22.08.1901 Rødøy s ug Søn b

48 02

RØNVIK, Sandvik-Aakvik

48 02 husmannsplass

PETER KRISTIAN JAKOBSEN, husmann

1920 folketellingen (48 02 0008 Sandvik Aakvik)

001 Peter Kristian Jakobsen 01 1861-07-24 Kansvik i Lurø - hp g Driver Jemmefiske smaabåt
002 Bertine Kristine Pedersen 01 1863-03-20 Breivik i Rødø - hu g Husmor
003 Ditmar Karolius Kristiansen 01 1911-04-23 Vasdal i Rødøy - Pleie barn ug Pleiebarn
004 Edel Kristine Pedersen 02 1859-09-01 Breivik i Rødø - hp e Privat understøttelse

1910 Husmann: Peter Jakobsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Peter Jakobsen 24.07.1861 Lurø hf g Fisker og Husmand b
002 01 Bertine Pedersdatter 20.03.1864 Rødøy hm g Hustru b
003 01 Dagny Kristiansen 12.02.1897 Rødøy Pleiedatter ug Fors. av No. 1 b

1900 Husmann: Peter Jakobsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Peter Jakobsen 1861 Lurø i Helgl. Nor Hf g Fisker og jordbrugende husmand b
002 01 Bertine Pedersdatter 1863 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b

48 02 plass

RØNVIK, Sandviken plass

48/02

1910 Enke og dagarbeider: Edel Pedersdtr

FOLKETELLINGEN 1910:
004 02 Edel Pedersdatter 01.09.1859 Rødøy fl e Dagarbeide b
005 02 Arnløv Kristiansen 30.08.1899 Rødøy s ug Søn b
006 02 Inga Kristiansdatter 14.03.1881 Rødøy d ug Tjenestepike f

48 02 Plass

RØNVIK, plass

JOHAN NORMANN JAKOBSEN, husmann

1875 folketellingen

001 01 Johan N. Jakobsen 1817 Rødø Sogn og Pr. hf g Fisker og Husmand med Jord b
002 01 Johanna Johansdatter 1822 Lurø Sogn og Pr. Hans Kone g b
003 01 Bergitthe M. Bertelsdatter 1862 Rødø Sogn og Pr. tj Forsørges af No. 1 b
004 01 Jakob Johansen 1853 Rødø Sogn og Pr. hfs s ug Hjælper Faderen, Fisker b

Utsæd/husdyr:

Bruker: Johan N. Jakobsen
Utsæd: by1/8 po1
Husdyr: ku1 få4 gj2

1865 folketellingen

001 01 Johan Jacobsen 48 Rødø Præstegj g Huusmand med Jord, Fisker
002 01 Maren Andreasdatter 44 Rødø Præstegj hans Kone g
003 01 Jacob Johansen 13 Rødø Præstegj Hans Søn ug og hjælper

Utsæd/husdyr:

Husmann Johan Jakobsen.
Utsæd: by1/5 po 1/2
Husdyr: ku1 få6

Johan - hvor fra

Han er født ca 1817 på gården Vernesosen. Sønn av Jakob Johansen og Anna Johansdtr, Han er enebarn, men har halvsøsken i flere kull, da både mor og far var gift flere ganger.

.

EKTEFELLE og BARN:

Datter: Antonette Marie Johansdtr

Hun ble gift med Petter Johan Nilsen, bruker av gården Vernesosen 46.01. Lenke dit.

1853 sønn: Jakob Christian Hveding

1853.14 14.10.1852 22.05.1853 Jacob Christian Hveding E ind Johan Jacobsen Rønvik [Hjd] kone Maren Andreasd

48 00 1848

RØNVIK

HENRIK OLSEN, innerste

Ektefelle: Adriane Iversdtr

1848 døpt sønn: Christian Theodor Albert Berg

1848.27 06.08.1848 24.09.1848 Christian Theodor Albert Berg E ind Hendrik Olsen Rønvik hstr Adriane Iversd

48 00 1821

RØNVIK

ANDREAS LARSEN, innerste

Ektefelle: Peternella Monsdtr

1821 døpt datter; Maren Kirstine Andreasdtr

1821.5P 02.07.1821 15.07.1821 Maren Kierstine E inderster Andreas Larsen Rønvik Petternella Monsd