Rødøy (74)

plass Vasdal

Brukere 1801 og før den tid

Hovedsiden

74 plass 1814

TOMAS JOHANSEN, husmann

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1814. Thommes Johannessen, Wasdal, 55 aar.

Når født og alder

Han er nevnt som 48 år ved tellingen 1801. 13 år senere dør han og det oppgis at han skal være 55 år, men det er 13 år mellom kildene, og det blir en forskjell på 7 år. Året i tellingen brukes for han, han der da født ca. 1753.

001 01 Tommas Johansen 48 Husbonde 1te ægteskab Bonde. bruger jord og driver fiskeri
002 01 Ane Olsdatter 43 Hans kone 1te ægteskab

1826 skifte etter bror i Rana

Skifte etter Niels Johansen, Reinhaglien i Rana
Arvinger:
Ektefelle: Ingeborg Erichsdatter. Internt skiftenr: 15381. Skiftet åpnet: /-1826.
Ingeborg Erichsdatter, Reinhaglien i Rana.
Dobbeltskifte - Det forekommer at det også blir skiftet etter personer i husstanden som er i nær
familie/slektning av avdøde. Gift. Ektefelle: Niels Johansen. Skifte paa begge.
Kiersten Thomasdatter, Reinhaglien i Rana, 86 år
Mor av avdøde. Niels Johansens mor
Anders Johansen, Bringeberget i Rana.
Bror av avdøde. Gift. Bror av Niels Johansen
Holger Johansen, i Rødøy.
Bror av avdøde. Gift. Bror av Niels Johansen
Israel Johansen, Nedre Dahl i Rana.
Bror av avdøde. Gift. Bror av Niels Johansen
Thomas Johansen, i Rødøy.
Bror av avdøde. Død. Bror av Niels Johansen
Ole Thomasen, Ildgrubben i Rana.
Brorsønn av avdøde. Barn av Thomas Johansen
Ole Johansen, Andfischvatnet i Rana.
Bror av avdøde. Død. Bror av Niels Johansen
Niels Olsen, Reinhaglien i Rana, 13 år
Brorsønn av avdøde. Barn av Ole Johansen
Dorthea Johansdatter, Reinhaglien i Rana, 54 år
Søster av avdøde. Søster av Niels Johansen
Johanna Johansdatter, Reinhaglien i Rana, 42 år
Søster av avdøde. Søster av Niels Johansen
Haagen Erichsen, Øverleren i Rana.
Bror av avdøde. Bror av Ingeborg Erichsdatter
Arent Erichsen, Skresletten i Rana.
Bror av avdøde. Bror av Ingeborg Erichsdatter
Otten Erichsen, Findbachen i Rana.
Bror av avdøde. Bror av Ingeborg Erichsdatter
Anna Abelona Erichsdatter, Røerabeth i Rana.
Søster av avdøde. Gift. Ektefelle: Christen Andersen. Søster av Ingeborg Erichsdatter
Christen Andersen, Røerabeth i Rana.
Svoger av avdøde. Gift. Ektefelle: Anna Abelona Erichsdatter.
Pernelle Erichsdatter, Grindvigen i Rana.
Søster av avdøde. Enke. Søster av Ingeborg Erichsdatter

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anne Olsdtr

Nevnt som hans ektefelle ved tellingen 1801.

1798 Sønn: Ole Kristian Tomassen

RANA BYGDEBOK, GÅRDSHISTORIA, SIDE 72, GÅRDEN MO (20) PLASS YTER-LANGNESET:
....."Ola Kristian Tomassa fra Rødøy, f. 1798, husmann her fra ca. 1828. Gift med Beret Eliasdatter f. 1795, d. 1865. Barn: Nils f. 1830 og Johan Jakob f.1839. Sønnen Ola Johan Olsa f. 1833 overtar som bruker. Døde på Mo 1902. Gift med Maren Marie Persdatter fra Steigen eller Kvæfjord, f. 1852. Barn: Bernhard f. 1858 (Mo). Elisabet f. 1860 (Hemnes), Peder Kristian f. 1862 (garver i Trondheim) og Nils f. 1865 (Moholmen). Plassen nedlagt ca. 1900.

Skifte etter en onkel i Rana 1826:
Ole Thomasen, Ildgrubben i Rana.
Brorsønn av avdøde. Barn av Thomas Johansen

1796 Datter: Olina Maria Tomasdtr

Nevnt bosatt hjemme ved tellingen 1801.
Ikke nevnt i skiftet til onkel i Rana 1826, som bror Ole.

1794 Datter: Kirsten Maria Tomasdtr

Nevnt bosatt hjemme ved tellingen 1801.
Ikke nevnt i skiftet til onkel i Rana 1826, som bror Ole.

1792 Sønn: Johannes Tomassen

Født og død samme år.
Kirkeboka for Rødøy - døde:
1792. Johanis Andreas Tomassøn, Wasdal, 12 uger.

74 plass 1783

JENS KRISTIAN KRISTENSEN, husmann

Født Evig, døpt 16. september 1742.
Sønn av Kristen Thomassen Eivik og Giertrud Olsdtr.
Bosatt som bruker i Vasdal da barn nr 2 ble født 1768.

1781 skifte far

Skifte etter Christen Thomasen, Einvik i Rødøy
Arvinger:
Ektefelle: Giertrue Olsdatter. Internt skiftenr: 18706. Skiftet åpnet: /-1781.
Giertrue Olsdatter, Einvik i Rødøy.
Dobbeltskifte - Det forekommer at det også blir skiftet etter personer i husstanden som er i nær
familie/slektning av avdøde. Ektefelle: Christen Thomasen. Skifte paa begge. Formynder for
barna Joseph Nielsen, Qvalvigen.
Ole Christensen, Einvik i Rødøy.
Sønn av avdøde. Hjemme.
Jens Christensen, Wasdahlen i Rødøy.
Sønn av avdøde.
Marithe Christensdatter, Einvik i Rødøy.
Datter av avdøde. Gift.
Sophia Olsdatter, Einvik i Rødøy.
Datter av avdøde. Giertrue Olsdatter barn fra hennes 1.ekt.

1783

Merknader:
Affløttet, husene øde, udgaar

1783

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 6:
Gård: Wasdahl Fjerding: Rødøe
Jens Christensen (Kristophersen)?, person. Husmand.

1782

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 8:
Gård: Wasdahl Fjerding: Rødøe
Jens Christensen, person. Husmand.

1781

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 6:
Gård: Wasdahl Fjerding: Rødøe
Jens Christensen, person. Husmand.

1780

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 7:
Gård: Wasdahl Fjerding: Rødøe
Jens Christensen, person. Husmand.

1777

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 6:
Gård: Wasdahl Fjerding: Rødøe
Jens Christensen, person. Husmand.

1776

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 3:
Gård: Wasdahl Fjerding: Rødøe
Jens Christensen, person. Husmand.

1775

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 6:
Gård: Wasdahl Fjerding: Rødøe
Jens Christensen, person. Husmand.

1774

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 6:
Gård: Wasdahl Fjerding: Rødøe
Jens Christensen, person. Husmand.

1770

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 1:
Gård: Wasdahl Fjerding: Rødøe
Jens Christensen, person. Husmand.

1769

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 6:
Gård: Wasdahl Fjerding: Rødøe
Jens Christensen, person. Husmand.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ane Jakobsdtr

Viet Rødøy kirke 31. mai 1767 til Ane Jakobsdtr, datter av Jakob Larsen (skifte 1744) og Else Joensdtr, Nedre Reppen i Rødøy.

1748 skifte

SKIFTER RØDØY 1686-1780:
Skifte 1748 Tjong Øvre etter Lars Larsen. Gjenlevende ektefelle Sara Nilsdtr. Barn fra 1.ekt: Lars Larsen (arvetomten). Walborg Larsdtr, datter gift med Enok Andersen, Vaagenge, Jakob Jakobsen, sønn fra 1.ekt. Død før 1748. (Barn av sønnen Jakob: Anders Jakobsen (19), Jakob Jakobsen (6), Else Jakobsdtr (13) og Anne Jacobsdtr (7). Avdødes barn fra 2.ekt: Anne Larsdtr, gift Harfjell. Else Larsdtr, gift Hans Olsen Tjong Nedre. Karen Larsdtr, gift Oldra. Kirsten Larsdtr, gift Nils Joensen Aabotsviken. Randi Larsdtr, ugift.

1744 Skifte far

SKIFTER RØDØY 1686-1780:
Skifte 1744 etter Jakob Larsen Reppen Nedre. Gjenlevende kone Else Joensdtr. Anders Jakobsen (søn), Verge farbror Lars Larsen, Krogen?, Jakob Jakobsen (sønn), Verge morfar Joen Nilsen Reppen. Anne Jakobsdtr (datter). Verge: farbror Lars Larsen.

BARN:

1782 døpt datter: Pernille Jensdtr

Født Vasdal i Rødøy, døpt 12. mai 1782.
ENGEVIKSLEKTA, side 217: Nevnt der.

1778 døpt sønn: Christen Jensen

Født Vasdal i Rødøy, døpt 12.7.1778.
ENGEVIKSLEKTA, side 217: Nevnt der.

1776 døpt sønn: Jakob Kristian Jensen

Født Vasdal i Rødøy, døpt 7.4.1776.
ENGEVIKSLEKTA, side 217: Nevnt der.

1770 døpt datter: Giertrud Marie Jensdtr

Født Vasdal i Rødøy, døpt 7. oktober 1770.
ENGEVIKSLEKTA, side 217: Nevnt der.

1768 døpt datter: Elise Jensdtr

Født Vasdal i Rødøy, døpt 25.09.1768.
ENGEVIKSLEKTA, side 217: Nevnt der.

1767 døpt sønn: Jakob Jensen

Født Evig, døpt 10. mai 1767. Død før 1776.
ENGEVIKSLEKTA, side 217: Nevnt der.

74 00 plass 1774

PEDER ALBERTSEN, husmann

Omtalt som "PER", og "PEDER".

Er død på Tjong- har korngjeld

Korngjeld
Futerekneskap over korngjeld i Helgeland 1743 (1774):
227 23 Rødøe fierding Wasdahl Peder Albrigtsen Betler, Død 1 rd. 25 s

Per Albertsen

Felleshistoria 214: ...." Det å flytte huset både en og flere ganger var ikke uvanlig. Peder Albertsen, som kan ha vært en av oppsitterne på Bjerga i begynnelsen av århundret, var sansynligvis en temmelig gammel mand da han først skattet som husmann i 1740 i Vassdal. Han flyttet sitt hus først til Kista og så året etter til Kila før han, "i ytterste armod", solgte det i 1746. Han bodde der likevel til sin død 12 år senere. To år etter ble det råtne huset kjøpt av Ole Andesen, Tjong, til brendsel.".

1740

Vasdal i Rødøy var korrekt nok en husmannsplass:
I følge fortegnelsen over endringer i husmannsregistret kom det en ny husmann dit som betalte skatt i 1740, Peder Albrigtsen.
Kilde: Terje Pedersen (debatt 53345):

Omtalt mer på Bjerga

1742 døpt datter: Karen Pedersdtr

Barn døpt 1742 karen Pedersdtr
Far:Peder Albrigtsen, Wassdalen.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

74 00 plass 1770

HEMMING THOMASSEN

Husmann her.

1770

Merknader:
Huuse staaed øde

1769

Merknader:
Huusene som forrige aar staaet øde

1768

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 4.
Gård: Wasdahl Fjerding: Rødøe
Hemming Thomassen, person. Husmand.

1767

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 7.
Gård: Wasdahl Fjerding: Rødøe
Hemming Thomassen, person. Husmand.

1764

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 4.
Gård: Wasdahl Fjerding: Rødøe
Hemming Thomassen, person. Husmand.

1763

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 8.
Gård: Wasdahl Fjerding: Rødøe
Hemming Thomassen, person. Husmand.

EKTEFELLE og BARN:

1766 døpt datter: Martha Hemmingsdtr

Marta Hemmingsdtr
Avdød 1766 Marta Hemingsdtr Vasdal
Merknader:
{Alder ved skrifte:} 15 UGER
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

74 00 plass 1762

WILLUM TOMASSEN, bosatt

Nevnt bosatt her da en datter av han ble døpt 1762. Antagelig en bror av Hemming Thomassen. I 1770 står det at "huusne staaede øde".

1762 døpt datter: Sophie Willumsdtr

Døpt 1762 Sophie Willumsdtr, ekte
Far: Willum Thomasøn, Wassdal.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

74 plass 1739

GREGUS EINARSEN

1739 skifte etter han

SKIFTER RØDØY:
Skifte Vasdalen eter Gregus Einersen 1739.
Gjenlevende ektefelle Ingeborg Joensdtr.
Barn 1 ekteskap: Hans Gregersen, Biørga, 1.ekt.
Stephen Gregersen, sønn 1.ekt.
Barn fra 2.ekteskap:
Joen Gregersen,
Einer Gregersen,
Synnøve Gregersdtr,
Marite Gregersdtr og
Anne Gregersdtr.

1721 ektraskatten

Fornavn: Gregus
Etternavn: Einersen
Gård: Rødøen
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

Under prestegården

Under gården Rødøy bnr 1 - hvor sogneprest Rostrup var på denne tid.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle(2): Ingeborg Jonsdtr

Skifte ektefelle 1739:
Ingeborg Joensdatter, Vasdalen i Rødøy.
Hustru av avdøde. Ektefelle: Gregers Einersen.

Sønn: Jon Gregersen

Nevnt i skifte etter sin far 1739:
Joen Gregersen, Vasdalen i Rødøy.
Sønn av avdøde. 2.ekt.

Sønn: Einar Gregersen

Nevnt i skifte etter sin far 1739:
Einer Gregersen, Vasdalen i Rødøy.
Sønn av avdøde. 2.ekt.

Det KAN være den Ejner Gregersen, som det er skifte på 1777 på gården Bø.
Ektefelle: Karen Danielsdtr, og datter Riborg Ejnarsdatter (2).

Datter: Synnøve Gregersdtr

Nevnt i skifte etter sin far 1739:
Synneve Gregersdatter, Vasdalen i Rødøy.
Datter av avdøde. 2.ekt.

Datter: Marit Gregersdtr

Nevnt i skifte etter sin far 1739:
Marithe Gregersdatter, Vasdalen i Rødøy.
Datter av avdøde. 2.ekt.

Datter: Anne Gregeresdtr

Nevnt i skifte etter sin far 1739:
Anne Gregersdatter, Vasdalen i Rødøy.
Datter av avdøde. 2.ekt.

DET 1STE EKTESKAPET

Ektefelle (1): ?

Sønn: Hans Gregersen

Bosatt på gården Bjerga (53) og omtalt der.
Nevnt skifte etter sin far 1739:
Hans Gregersen, Biørga i Rødøy.
Sønn av avdøde. 1.ekt.

Sønn: Stephen Gregersen

Nevnt i skifte etter sin far 1739:
Stephen Gregersen, Vasdalen i Rødøy.
Sønn av avdøde. 1.ekt.