Selsøyvik (4)

© RLA (1796).

04.01 1935 Janna Fygle

Eier: Janna Fygle

Se auksjonsbud av 1930 og auksjonsskjøte av 1935. Dette skjer fra O. S. Jægers & Sønns dødsbo

Hun selger husmannsplasser

Auksjonsskjøtet omfattet også de fra bruket senere (mellom 1930 og 1935) utskilte parseller:
Torvøy, bnr 3.
Hestøy bnr 4.
Solvang bnr 5.
Lillegård bnr 6.

- bruk nr 4

Hovedsiden

Matrikkelutkastet av 1950

Matrikkelutkastet av 1950. Brukene 4 til 8. Det var 8 matrikulerte bruk her i 1950.

 Bruk nr 7 her en en skylddeling, hvorved er fraskilt en parcel Jægersborg II, der er gitt en skyld av 1 øre, hvilket bruk er tillagt Jægersborg, avh 16, tinglest 25. mai 1935.  Parsellen besluttet sammenføyes med bnr 2.

04 04

SELSØYVIK. Hestøy

04/04

2003

Eva Irene Hoff, hjemmel 1/4 05.12.2003.

1974

Hjemmel fra 29.10.1974:
1/4 Olga Kristine Arntsen
1/4 Svanhild Kaspara Hansen
1/4 Anny Pernille Rabliås

2007 utskilt herfra

Hjemmel 2009 den 29.7.:
Hilde Kristine Hoff 1/2
Anita Irene Hoff Johnsen /2
Formelt utskift fra bnr 4 den 23.8.2007.

1986 utskilt herfra

Bnr 23 ble utskilt fra dette bnr den 16.1.1986.
Hjemmel fra 26.2.1986: Olga Kristine Arntsen

04 04

04 04

SELSØYVIK, Hestøy

KARL HOFF, eier

1950 matrikkel

Karl Hoff
Skyld av 20 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1935/1938 Eier og bruker - Karl Hoff

Skjøte fra Elen Marie Olsen til Karl Hoff, Brevik. Kjøptekontrakt av 2.1.1935. Skjøte tinglyst 7.5.1938.

1838

Hele Hestøy er nevnt som bruk nr 4 i skjøte fra skifteretten til Janna Fygle.
Etter avvikling av husmannsplassene ble så handelsstedet solgt til Elen Marie Olsen.

1931

Husmannsplass som ble skilt ut fra bnr 1 den 5.9.1931.

04 01

Om husmannsplassen HESTØY

1935 Hestøy blir matrikulert til bruk (hele) med skyld av 20 øre,
1927 er Aksel Johan Værnes bosatt her som husmann, den siste.
1910 Ellling er husmann her (0033)
1910 Anders Heltvedt er husmann her (0034)
1900 Tosten Hansen er husmann her
1891 Tosten Hansen er husmann her
1875 Ingen husmenn ?
1865 Olaus Pedersen er husmann her
NB: Bare år 1910 er det overlappende husmenn, dvs 2 bosatt her samtidig.

04 01 plass

SELSØYVIK, Hestøy

04/01, senere bnr 4.

ANDERS HELTVEDT, husmann

1910 ft: 001 01 Anders Heltvedt 09.11.1851 Hosanger hf g Husmand og fisker b
1900 ft: 001 01 Anders Heltvedt 1851 Hosanger Hf g Jordbrug og Haandværk Bødker, Husmand b

1910 folketellingen (04-01 0032 Hestø (plads))

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Anders Heltvedt 09.11.1851 Hosanger hf g Husmand og fisker b
002 01 Petrine Johnsdatter 16.10.1869 Veø hm g Husmandskone b
003 01 Borghild Andersdatter 20.06.1902 Rødøy d ug Datter b
004 01 Jenny Andersdatter 20.02.1905 Rødøy d ug Datter b
005 01 Astrid Andersdatter 23.08.1907 Rødøy d ug Datter b
006 01 Anna Andersdatter 12.12.1909 Rødøy d ug Datter b
007 01 Guri Pedersdatter 1821.09??.29 Leisje fl e Fattigunderstøttet b

1900 folketellingen (04-01 043 Hestø)

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Anders Heltvedt 1851 Hosanger Hf g Jordbrug og Haandværk Bødker, Husmand b
002 01 Petrine Jonsdatter 1869 Veø Rom Hm g Husmandskone b
003 01 Olga Andersdatter 1895 Rødøy herred* D ug Barn b
004 01 Jeny Andersdatter 1897 Rødøy herred* D ug Barn b
005 01 Signe Andersdatter 12.01.1900 Rødøy herred* D ug Barn b

Jordbrug og Haandværk Bødker, Husmand

ANDRE personer:

1910 ft: Gurin Pedersddtr, enke

1910 ft: 007 01 Guri Pedersdatter 1821.09??.29 Leisje fl e Fattigunderstøttet b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Petrine Johnsdtr

1910 ft: 002 01 Petrine Johnsdatter 16.10.1869 Veø hm g Husmandskone b
1900 ft: 002 01 Petrine Jonsdatter 1869 Veø Rom Hm g Husmandskone b

.

1909 datter: Anna

1910 ft: 006 01 Anna Andersdatter 12.12.1909 Rødøy d ug Datter b

.

1907 datter: Astrid

1910 ft: 005 01 Astrid Andersdatter 23.08.1907 Rødøy d ug Datter b

.

1902 datter: Borghild

1910 ft: 003 01 Borghild Andersdatter 20.06.1902 Rødøy d ug Datter b

.

1900 datter: Signe

1900 ft: 005 01 Signe Andersdatter 12.01.1900 Rødøy herred* D ug Barn b

.

1897 datter: Jenny

1910 ft: 004 01 Jenny Andersdatter 20.02.1905 Rødøy d ug Datter b
1900 ft: 004 01 Jeny Andersdatter 1897 Rødøy herred* D ug Barn b

.

1895 datter: Olga

100 ft: 003 01 Olga Andersdatter 1895 Rødøy herred* D ug Barn b

04 04 plass

SELSØYVIK, Hestøy

AKSEL JOHAN VÆRNES. husmann

Aksel Johan Værnes, død 30.6.1991 og er gravlagt på Gjerøy gravplass.
Støtte: Aksel J. Værndes f. 24.4.1899.
Aksel skal ha bodd i Bergen en tid, men var de siste åra bosatt på en av Gjerøy-gårdene.

Aksel Johan Wærnes

Selsøyvik 4/7 1927 - ERKLÆRING
Jeg erklærer herved at ville opprette husmannskontrakt med Aksel Johan Wernes - sønn av nuværende husmann - Elling Jensen på hans levetid og efter vesentlig samme vilkår som stipuleret i Elling Jensens kontrakt.
Den ny kontrakt med Aksel Johan Wernes er jeg villig til at opprette såsnart kontrakten med Elling er opphevet og avlyst. Selsøvyik 4. juli 1927 A. P. Jæger. For rett avskrift bevitner: Harald Tidemann, lærer. Ella Tidemann.
Påsatt stempelmerker og tinglyst. (finnes i PDF).

1926 utpanting

Tinglyst utpanting for skatt til Rødøy kommune med pant i en "Stuebygning" på Hestøy under gården Selsøyvik.

04 01 plass

SELSØYVIK, Hestøy plass

ELLING MATHIAS KLÆBOE JENSEN, husmann

1920 folketellingen (04 01 0036 Hestøen)

001 Elling Mathias Klæbo Jensen 01 1857-05-22 Rødøy - hp g Lofotfiske med motorbåt
002 Ingeborg Anna Jensen 01 1858-01-05 Meløy - hu g Husmor
003 Anna Theodora Jensen 01 1896-05-29 Rødøy - d ug Hjv barn hj. ?? spinding og strikning sa
004 Axel Johan Jensen 01 1899-04-24 Rødøy - s ug Lofotfiske med motorbåt
005 Ella Ignora Jensen 01 1902-11-22 Rødøy - d ug Hjv barn Indepike hj
006 Thoralf Blauw Jensen 01 1895-09-30 Rødøy - s g Lofotfiske m/motorbåt
007 Signe Fredrikke Jensen 01 1893-02-04 Rødøy - hu, Svigerdatter g Husmor
008 Ruth Jensen 01 1917-06-17 Rødøy - d, Sønnedatter - Hjv barn
009 Reidun Jensen 01 1919-12-08 Rødøy - Sønnedatter - Hjv. Barn

1910 folketellingen (04-01 0033 Hestø (plads))

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Erling Jenssen 22.05.1852 Rødøy hf g Gaardsdreng og husmnd. b
002 01 Ingeborg Hansdatter 05.01.1858 Meløy hm g Husmandskone b
003 01 Anna Jenssen 19.05.1894 Rødøy d ug Datter b
004 01 Torolf Jenssen 30.08.1897 Rødøy s ug Søn b
005 01 Aksel Jenssen 24.04.1899 Rødøy s ug Søn b
006 01 Emma Jenssen 22.11.1902 Rødøy d ug Datter b

Elling har feil år - skal være 1857 som i tellingen 10 år før. Dato ser ut til å være riktig. Hans skal da være født den 22.5.1857. Han er også nevnt som "Erling", det skal være Elling.

"Emma" er feil på datter, det skal være "Ella" som hun er døpt.

1903

Det er tinglyst en "rettighet" på Elling Jensen og hustru den 15.6.1903. Det kan være den tid de flytta hit.

1900 kom fra "Fjøsgården"

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Elling Jenssen 1857 Rødøy herred* Hf g Jordbrugsarbeide og Fiskeri. Gaardsbestyrer b
002 01 Ingeborg Hansdatter 1858 Melø Hm g Gaardsbestyrer-Kone b
003 01 Hans Ellingsen 1881 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
004 01 Einar Ellingsen 1889 Rødøy herred* S ug Barn b
005 01 Anna Ellingsen 1894 Rødøy herred* D ug Barn b
006 01 Torolf Ellingsen 1895 Rødøy herred* S ug Barn b
007 01 Aksel Ellingsen ??041899 Rødøy herred* S ug Barn b
008 01 Emilie Matisdatter 1882 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b

Hvor fra

Elling var sønn av Jens Mikkelsen og Anna Elisabeth Larsdtr, omtalt under Vernes Nordren 50-01.

ANDRE personer:

1910 ft: Emilie Mathisdtr, tjenestepige

008 01 Emilie Matisdatter 1882 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ingeborg Hansdtr

1910 ft: 002 01 Ingeborg Hansdatter 05.01.1858 Meløy hm g Husmandskone b
1900 ft: 002 01 Ingeborg Hansdatter 1858 Melø Hm g Gaardsbestyrer-Kone b

.

1902 datter: Ella Jensen

Skal hete ELLA og født 1901 og døde 2003 i Stokke, Vestfold.
1910 ft: 006 01 Emma Jenssen 22.11.1902 Rødøy d ug Datter b

.

1899 sønn: Aksel

1910 ft: 005 01 Aksel Jenssen 24.04.1899 Rødøy s ug Søn b
1900 ft: 007 01 Aksel Ellingsen ??041899 Rødøy herred* S ug Barn b

.

1894 datter: Anna Teodora Aleksandrea

Skal kanskje være født 14.5.1894 (?)
1910 ft: 003 01 Anna Jenssen 19.05.1894 Rødøy d ug Datter b
1900 ft: 005 01 Anna Ellingsen 1894 Rødøy herred* D ug Barn b

.

1890 sønn: Einar

Skal være født i 1890:
1900 ft: 004 01 Einar Ellingsen 1889 Rødøy herred* S ug Barn b

.

1887 døpt sønn: Torolf Hegge

1887.29G 26.03.1887 10.07.1887 Torolf Hegge E husmand Elling Matias Jensen Værnes, Nordre 1856
Ingeborg Anna Hansdatter 1857

Født den 26.3.1887 på gården Vernes Nordre.
1910 ft: 004 01 Torolf Jenssen 30.08.1897 Rødøy s ug Søn b
1900 ft: 006 01 Torolf Ellingsen 1895 Rødøy herred* S ug Barn b

.

1885 døpt datter: Ella Ignora

1885.7P 13.03.1885 08.06.1885 Ella Ignora E grdbr Elling Matias Jensen
Ingeborg Anna Hansdtr

Hva skjedde med henne?

.

1881 døpt sønn: Hans Tobias Angel

1881.32G 11.08.1881 02.10.1881 Hans Tobias Angel E selvholder Ellius Matias Jensen Værnes 1857
Ingeborg Anna Hansdtr 1858

Han utvandra ung til Amerika, mer her senere.

04 04 plass

SELSØYVIK, Hestøy

14 01 plass, senere bnr 4.

TORSTEN HANSEN, husmann

1900; 001 01 Torsten Hanssen 1855 Dovre Hf g Jordbrug og Dagarbeide ved Jordbrug Husmand m J b
1891 ft: 001 Torsten Hansen 1 1854 Dovre Sogn - Familiens overhode g -

1900 folketellingen (04-01 0042 Hestø)

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Torsten Hanssen 1855 Dovre Hf g Jordbrug og Dagarbeide ved Jordbrug Husmand m J b
002 01 Gustine Jensdatter 1847 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Kristian Torstensen 1884 Rødøy herred* S ug Fiskeri og Dagarbeide ved Jordbrug b
004 02 Hanna Melkersdatter 1833 Rødøy herred* El ug Spindning b

1900

Jordbrug og Dagarbeide ved Jordbrug Husmand m J
Lutherke frikirke

1891 Tellingen

Hessø (054-05)
001 Torsten Hansen 1 1854 Dovre Sogn - Familiens overhode g -
002 Gustine Olava Jensdtr. 000 1836 Rødøy - Hustru g -
003 Vilhelm E. Krestian Torstensen 000 1884 Rødøy - Søn - -
004 Helga Andrea Torstensen 000 1889 nov. Rødøy - Datter - -
005 Anne Olsdtr. 000 1864 Rødøy - Tjenestetyende ug -
006 Knut Ostensen Grutle 000 1851 Finaas sogn - Familiens overhode g -
007 Kasbara Johanna Jensdtr. 000 1832 Rødøy - Hustru g

EKTEFELLE og BARN:

.

Kjerstine sin sønn: HILMAR

1899.3G 28.06.1898 22.05.1899 11.07.1898 Hilmar U ugift stenarbeider Peter Mikalsen Mosjøen 1876
pige Matilde Johanna Jensdatter (Lossius) Hestøy 1875

Ved justisdept bevilling av 10.8.36 er han meddelt tillatelse til å anta navnet Lossius som slektsnavn. Anmeldt af Tosten Hansen. Hendes 1ste leiermaal. Hans ?.

.

1891 døpt datter: Helga Andrea

1891.34P 29.11.1889 06.12.1889 Helga Andrea E husmand Thorsten Hansen Hestøy 1855 [Db] Anmeldt til indførelse i kirkebogen efter barnets død i 1891.
Gustine Olava Jensdatter 1847

1891 ft: 004 Helga Andrea Torstensen 000 1889 nov. Rødøy - Datter - -

.

1891 døpt sønn: Helge Andreas

1891.3G 29.11.1889 06.12.1889 Helge Andreas E husmand Thorsten Hansen Hestøy 1855 [Db]
hustru Gustine Jensen 1847

.

1884 døpt sønn: Vilhelm Edvard Kristian

1884.24G 03.02.1884 06.07.1884 03.03.1884 Vilhelm Edvard Kristian E inderst Tosten Hansen Gjerøy 1855
Kjerstine Olava? Jensdtr 1849

1900 ft: 003 01 Kristian Torstensen 1884 Rødøy herred* S ug Fiskeri og Dagarbeide ved Jordbrug b
1891 ft: 003 Vilhelm E. Krestian Torstensen 000 1884 Rødøy - Søn -

.

ANDRE personer:

1900 ft: Hanna Melkersdtr, enslig losjerende

1900 ft: 004 02 Hanna Melkersdatter 1833 Rødøy herred* El ug Spindning b

1891 ft: Anne Olsdtr, tjenestetyende

1891 ft: 005 Anne Olsdtr. 000 1864 Rødøy - Tjenestetyende ug -

04 04

SELSØYVIK, Hestøy

04/01, senere bnr 4.

KNUT ØSTENSEN, familien

1891 ft: 006 Knut Ostensen Grutle 000 1851 Finaas sogn - Familiens overhode g -

Ektepar som år 1891 under tellingen 1891 omtales som bosatt hos husmannen heer Tosten Hansen.

Ektefelle: Kasbara Johanna Jensdtr

007 Kasbara Johanna Jensdtr. 000 1832 Rødøy - Hustru g

04 01 plass

SELSØYVIK, plass

OLAUS PEDERSEN, husmann

HAN FLYTTA TIL LANGNES.

Olaus Pedersen - bosatt Langnes

FOLKETELLINGA 1900: Olaus er bosatt som husmand, mur- og jordbruksarbeider på plassen Langnesvik under gården Langnes (8-1). Nevnes her som født VUKU, Nord-Trøndelag.

1875 folketellingen

Olaus er bosatt som husmann på gården Langnes 69A.

1865 folketellingen (04 01 0027 Hestøen

001 01 Olaus Pedersen 36 Verdalen Præstg Husfader g Husmand uden Jord ernære sig med Murerarbeide
002 01 Pernilla Pedersdatter 30 Rødø Præstegj hans Kone g
003 02 Fordel Pedersen 45 Rødø Præstegj Logerende ug Fisker
004 02 Dorthea Olsdatter 60 Brønø Præst. ug hans Husholderske
005 02 Ole Thobias Olausen 3 Rødø Præst Husmandens Søn ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Olaus Pedersen
Utsæd: po1
Brukers yrke: Husmand uden Jord ernære sig med Murerarbeide
Husdyr: gj2