Gård Storselsøy (02)

- bruk nr 5

Til hovedsiden

02 05 00 Nerfalkhetta 1920

1920 folkeellingen (1920 05 Selsøy store "Nordfalkhetta"

001 Jens Andreas Aakre 01 1889-02-15 Rødøy - hp g Gaardsbruker 'S'
002 Josefine Emilie Aakre 01 1885-07-03 Rødøy - hu g Husmor
003 Nils Kristian Jentoft Aakre 01 1916-06-26 Rødøy - s ug Pf
004 Torbjørg Andrea Aakre 01 1918-04-01 Rødøy - d ug Pf
005 Aase Jentoft Aakre 01 1920-04-21 Rødøy - d ug Pf
006 Ragna Jakobia Aagustien Johansen 01 1900-06-26 Meløy - tj ug Budeie

Ivar Tomassen

Foto mottatt fra Jann Breivik. Fotograf: A. M. Andersen, Bergen.

02 05 Iver (Ivar) Johan Tomassen

1911 Øya og Folket - Harry Danielsen

HARRY DANIELSEN:
"Da Jens Værnes døde, ble gården solgt til svogeren Ivar Thomassen fra Strømdal, gift med hans søster Lotte, ved skjøte av 30.10.1911 for kjøpesum kr 3000. Allerede året etter selger han og emigrerer til Amerika. Man kan nok ha grunn til å anta at det ble mer enn vanskelig å få til lønnsom drift for Lotte og Ivar. Kanskje gjeld på gården, og i hvert fall var det mange munner gården skulle gi mette til. Folketellingen 1910 forteller det. Dette året bor følgende personer på Nerfalkhetta. Først Lotte og Ivar med sine 6 barn i alder 3 til 13 år. Så en dreng som heter Halvor Hansen. Så kårkona Dina på 43 år og hennes døtre Helga, Ragna og Eva. Ja, og så lille Liv som ble født det året. Så må vi minnes bestemor Regine, som er 66 år. Alt i alt skulle det bli 15 personer. I tillegg bor læreren på øya Johan Sandvik på gården."

1900 folketellingen MELØY

FOLKETELLINGA MELØY 1900:
Iver er bosatt som selveiende gårdbruker og fisker på Gåsvær 74-1 i Meløy kommune. Yngste barn er født 1896 i Rødøy, så familien må være flytta dit nylig. Han bor der med kona Sjarlothe, 3 barn alle født i Rødøy, 2 familie losjerende og 2 tjenere.

1865 ft: Hjemme i Strømdal (Strømsnes 39)

FOLKETELLINGA 1865:
Iver er bosatt som 5 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Strømsnes (løpenr 102) i Rødøy.

Ektefelle: Charlott4e Vilhelmine Pederdtr

Kirkeboka for Rødøy.
1890.13 30.10.1890 gaardbruger Ivar Olai Tomassen Strømdal Nordværnæs 1860
Charlotte Vilhelmine Pedersdatter Værnæs 1870

02 05 1891

TARALD ØRGERSEN HEEN

1891 folketellingen (63 E)

001 Tarald Ørgersen Heen 1 1853 Heens Sogn - Familiens overhode g -
002 Tene Katenka Matea Mathesd 000 1856 Rødø - Hustru g -
003 Gustav Adolf Taraldsen 000 1879 Rødø - Søn ug -
004 Toralf Kristean Taraldsen 000 1884 Rødø - Søn ug -
005 Alfred Ørger Taraldsen 000 1887 Heens Sogn Romsdal Fgd - Søn ug -
006 Marie Dorthea Taraldsd 000 1890 9/5 90 Rødøy - Datter ug -
007 Ole Larsen Boe 000 1862 Vaalds Sogn i Ramsdal - Logerende hørende til Familien ug -
008 Ole Evensen Kaalflaat 000 1869 Heens Sogn - Logerende hørende til Familien ug -
009 Elen Anna Jansdatte 000 1866 Rødö Sogn - Tjenestetyende ug -
010 Beret Marie Jansdattr 000 1868 Rødø Sogn - Tjenestetyende ug -
011 Andreas Lornts Kristensen 000 1822 Rødø Sogn - Selv Hovedperson, enslig Loge-rende g -
012 Sara Krestene Jørgensd 000 1825 Leirø Sogn - no 11s Hustru g -
013 Augusta Lovise Andreasd. 000 1861 Rödø Sogn - no 11s Datter ug -
014 Ole Norum Andreasen 000 1865 Rödø - Besøgende, No 11s Sen ug