Myken (71-04) Valvær

- havnevesenet

hovedsiden

Havnevesenets arkiv.

Notater

1922 anlegg for tur

Innledning
Nordland fylkes forhandlinger - årlige utgivelser.....

1922
Anlegg "for tur"...
1922:
Sak nr. 79. Statbidrag til havneanlegg.
...Hoslagt gir jeg mig den ære at oversende Havnediretørens skrivelse av 7. dennes angående havnearbeider i fylket. Av samme vil sees at følgende anlæg er under drift: Brønnøysund, Vikvaagen og Myken. ....Han antyder at de anlæg som bør stå for tur er de i Valvær og.....

© RLA. Bilde mottatt fra Ingvar Berg-Hansen. (3072).