De største eiere av bruk og gårder

Underliggende sider:

Helgelandsgodsene

Kirke- og skolefondet

 

 

Under på siden her:

- Kongen bygger

- Rødøe kirke bygger

- Rødøe presteboell bygger

- Jæger-godset 

- Svinvær-godset

- Rødøy kommune

Rødøe kirke bygger

1647

Gård Melen

1647

Gård - Gjersvik

1647

Gård - Segelfore

1647

Gård - Søer Vernes

1647

Gård - Søer Gjerøe

1647

Gård - Tjong Øvre

Medeiere sammen med W. Daniel Bild 2 1/2 pd.

Ehr klocherjord

ANDRE bygger

1647

De welb. Rosenkrantzer bygger

Gården Storselsøy

1647

W. Daniel Bild bygger

Tjong Øvre.
Rødøe kierche medeigere 1 1/2 pd.

1647

Meløe kierche bygger

Kila

Rødøy sognepræst

1801

Kisten gnr 40

"Gaarden" er Rødø Sognepræst beneficeret".

Jæger-godset

Adm

Gjelder hele familiens eiendommer - først O. S. Jæger og senere barn og barnebarn.

1886

18-01 Strand

1 79a Strand Gurine Jæger 2-19 0-3-13-13

1886

18-01 Strand

1 79a Strand Knud Alexander Jæger 2-19 0-3-13-13

1886

18-02 Strand (Helvik)

2 79b Helvik Hans M. Jæger 0-18 0-0-7-7

1872

25-02 Melfjorden

Skjøte fra Godseier Johan Brodkorb til O. S. Jæger på denne eiendom - 730 spd, datert 10. juni, tinglyst 1. oktober 1872.

1886

36-02 Aanes

Skjøte fra O, S. Jæger til Jens Krog Offersøy? på denne eiendom med flere andre eiendommer for kr 4500, datert 24.februar1883, tinglyst 1. april 1886.

1853

36-02 Aanes

Auksjonsskjøte til handelsmann O. S. Jæger på denne eiendom for 70 spesidaler, datert 23., tinglyst 24. september 1853.

1858

37-01 Kvitnesvik

Gnr. 37, bnr. 1 Kvitnesvik: Skjøte fra Hartvig Johansen til handelsmand O. S. Jæger på denne gård for 70 spesidaler, datert og tinglyst 7. oktober 1858.

1890

37-01 Kvitnesvik

Gnr. 37, bnr. 1 Kvitnesvik: Skjøte fra O.S. Jæger til sine umyndige barnebarn Knut Alexander Jæger og Gurine Jæger på denne eiendom - værdsatt til kr 4500 kr - datert 24. februar 1883, med påtegning av 24.oktober 1886, tinglest 16. septemer 1890.

1872

40-01 Kisten

Skjøte fra O. S. Jæger til Lars Severingsen på denne går for 50 spesidaler, datert 28. september tinglest 1. oktober 1872.

Auksjonskjøte til handelsmann O. S. Jæger på denne gård for 20 spesidaler, datert 27. april, tinglest 3. mai 1872.

1865

70-00 Otervær

Skjøte fra handelsmann Arnt Hvid til handelsmann O. J. Jæger (Selsøyvik) på denne gård med underliggende Skogsholmen for 150 spd, datert 30. Juli og tinglyst 26. September 1865.

Svinvær-godset

1865

Salg av - Gnr 70 Otervær

Skjøte fra handelsmann Arnt Hvid til handelsmann O. J. Jæger (Selsøyvik) på denne gård med underliggende Skogsholmen for 150 spd, datert 30. Juli og tinglyst 26. September 1865.

1833

Kjøp av - Gnr 70 Otervær

Arnt Hvid overtar som eier av Svinvær og Otervær for 1600 spd ved Auksjonsskjøte, datert og tinglyst den 27. Juni 1833.

1567

Under gården Svinvær

Otervær med Skogsholmen og Sandvær hørte opprinnelig til under gården Svinvær (69). Svinvær ble matrikulert gård i 1567.

Rødøy kommune

?

Gnr 01 Nordnesøy - bnr 42 Høgtun

Skyld av 1 øre.
Eier - Rødøy kommune

?

Gnr 01 Nordnesøy - bnr 44 Utsikten

Skyld av 1 øre.
Eier - Rødøy kommune

Gnr 25 Melfjorden - bnr 32 Langremma

Skyld: 1 øre.
Eier: Rødøy kommune

?

Gnr 25 Melfjorden - bnr 41 Mobakken

Skyld: 1 øre.
Eier: Rødøy kommune

2012

Gnr 34 Jektvik - bnr 80-96- 97

?

Gnr 77 Gjerøy Søndre - bnr 28 Nerli

Skyld av 1 øre
Eier - Rødøy kommune

?

Gnr 77 Gjerøy Søndre - bnr 32 Gjerøy skoletun

Skyld av 4 øre.
Eier - Rødøy kommune.

?

Gnr 77 Gjerøy Søndre - bnr 39 Solvang

?

Gnr 77 Gjerøy Søndre - bnr 45 Jakobshaugen

Skyld av 1 øre.
Eier - Rødøy kommune.