Gjerøy Nordre (76)

bnr 3 - 4

til hovedsiden

76 03 1950

GJERØY NORDRE, Svenningen

76/03

BERNHARD SIGVARD SEVERINSEN SVENNING, eier

1950: Eier og bruker - Bernhard Svenning

Skyld av 33 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1938: Skjøte

Får eiendommen ved auksjonskjøte, datert 13. april 1938. Han eide eiendommen på forhånd, men den kom på auksjon - av Småbruk- og boligbanken. Ble kjøpt for 1600 kr.

1836/1937: Stadfestet auksjonsskjøte

Stadfestet auksjonskjøte 30.11.1936, tingleste 2.1.1937. Personalpanteregisteret.

1927: Skadeløsbrev

Skadeløsbrev fra Bernhard Svenning til Rødøy sparebank for kr 500 med pant heri og M/S "Haape", datert 20.1., tingleste 5.2.1927.

1920: Skjøte

Skjøte fra B. Severin Larsen til Bernhard Severinsen herpaa for kr 1700, datert og tinglest 26. juni 1920.

1920 folketellingen (76 03 0011 Svenningen)

001 Bernhard Sigvart Severinsen 01 1888-02-21 Rødøy - hp g Driver fiske med smaabaat fra hjemstedet
002 Mathilde Hansine Svenning 01 1897-04-23 Meløy - hu g Husmor
003 Sigrid Kristine Svenning 01 1920-01-06 Rødøy - d ug Pf
004 Laura Johanna Olsen 01 1904-05-10 Meløy - tj ug Tjenestepige (Fjøs og innepike)
005 Bernt Severin Larsen 01 1848?.01.11 Aalesund - Bo hjemme hos sønnen e Formue Fhv. fisker og smaabruker

76 03 1910

GJERØY NORDRE, Svenningen

76/03

SEVERIN LARSEN, gårdbruker

1910: Eier og bruker - Severin Larsen

001 01 Severin Larssen 1857 Aalesund hf e Gaardbr. og fisker f
002 01 Johanna Severinsdatter 23.04.1884 Rødøy d ug Styrer huset b
003 01 Bernhard Severinsen 21.02.1888 Rødøy s ug Fisker f

1900: Eier og bruker - Severin Larsen

001 01 Severin Larssen 1847 Borgund Søndmøre Rom Hf e Fiskeri og Jordbrug Gaardbruger b
002 01 Leonard Severinsen 1882 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
003 01 Johanne Severinsdat 1884 Rødøy herred* D ug Husgjerning b
004 01 Knudt Severinsen 1885 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
005 01 Bernt Severinsen 1888 Rødøy herred* S ug Barn b

1891 folketellingen

001 Severin Larsen 1 1848 Aolesund. - Familiens overhode e-mand -
002 Leonhard Olaus Severinsen 000 1882 Rødøy - Søn - -
003 Johanna Gurine Severinsdt. 000 1883 Rødøy - Datter - -
004 Knut Martin Severinsen 000 1885 Rødøy - Søn - -
005 Bernhard Sigvard Severinsn 000 1888 Rødøy - Søn - -
006 Sigurd Johan Severinsen 000 1889 febr. Rødøy - Søn - -
007 Anne Tomine Jensdtr. 000 1848 Rødøy - Tjenestetyende ug -
008 Maren Hemmette Andersdr. 000 1861 Ørlands sogn - Tjenestetyende ug -

1886: Matrikkel

1884: Får skjøte på gården

Skjøte fra Ole Ingebrigtsen Grøthe Bernt Severin Larsen Nørve? for kr 1440, datert 10. mai, tinglest 6. juni 1884.

(Bernt) Severin Larsen - HVOR FRA

1910: 001 01 Severin Larssen 1857 Aalesund hf e Gaardbr. og fisker f
1900: 001 01 Severin Larssen 1847 Borgund Søndmøre Rom Hf e Fiskeri og Jordbrug Gaardbruger b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle - Kristine Albertine Brun Johnsen

Født 9.3.1862 på Rødøy (Engø). Datter av John Peder Jensen og Gjertrud Maria Kristensdtr, bosatt på Gjerøyhavn, og flere andre steder.
Hun døde her 6.1.1890.

76 03 1878

GJERØY NORDRE, Svenningen

76/03

OLE INGEBRIGTSEN GRØTHE, selveier

1884: Selger - Ole Ingebrigtsen Grøthe

Skjøte fra Ole Ingebrigtsen Grøthe Bernt Severin Larsen Nørve? for kr 1440, datert 10. mai, tinglest 6. juni 1884.

1878: Eier av bruket - Ole Ingebrigtsen Grøthe

Skjøte fra O. By til Ole Ingebrigtsen Grøthe på denne eiendom for kr 1400, datert 25. juni, tinglest 1. juli 1878.

76 03 1878

GJERØY NORDRE, Svenningen

76/03

OLE BYE, selveier

1878: Hjemmelsoverdragelse

Skjøte fra O. By til Ole Ingebrigtsen Grøthe på denne eiendom for kr 1400, datert 25. juni, tinglest 1. juli 1878.

1875 folketellingen

001 01 Ole Bye 1827 Vegø S. og Pr. hf g Gaardbr. Selveier, Fisker b
002 01 Dorthea Falk 1832 Næsne S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Oline Olsen 1861 Rødø S. og Pr. d Hjelper Moderen b
004 01 Anton Olsen 1863 Rødø S. og Pr. s b
005 01 Olea Hendriksdatter 1857 Melø S. Rødø Pr. Tjenestepige ug Kokkepige b

Utsæd og husdyr:

Utsæd: bl1/2 po3
Husdyr: ku2 få8

1868: Parsellen blir et bruk med bnr 3

Delings og skyldelingsforetning hvor parsellen "Svenningen" går fra bruk nr 2 av gården Gjerøy Nordre. Det skjer 1868. Det nye bruker får skyld av 33 øre.

1868: Auksjonsskjøte

Auksjonskjøte til Ole Anton Olsen By på denne eidendom for 100 spesidaler, datert 11. mai, tinglest 25. september 1868.

1865 folketellingen

001 01 Ole Bye 38 Vægø Præste Husfader g Gbr Selveier
002 01 Dorthea Falk 33 Næsne Præste hans Kone g
003 01 Oline Olsdatter 4 Rødø Præste Deres Datter ug
004 01 Anton Olsen 2 Rødø Præste Deres Søn ug
005 01 Søren Falk 22 Næsne Præste ug Tjenestekarl
006 01 Anne Jakobsdatter 64 Rødø Præstg ug Tjenestepige
007 01 Jens Falk 26 Næsne Præstg Logerende ug Fisker
008 01 Iver Johansen 26 Rødø Præstg Logerende ug Fisker
009 01 Ove Olsen 32 Beistadens Præstg Logerende ug Tømmermand

Utsæd og husdyr:

Bruker: Ole Bye
Utsæd: by3/8 po2
Brukers yrke: Gbr Selveier
Husdyr: ku1 få2

ANDRE personer:

1865 FT: Logrende fisker: Iver Henrik Johannessen

Født 19.05.1840 i Forsdal. Sønn av Johannes Andreas Jonsen og Sara Jonsdtr. Lenke dit.

76 04 1950

GJERØY NORDRE, Svenningen

76/04

JOHAN LUDVIG HAGEN IVERSEN, eier

1950 matrikkel

Skyld av 5 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1920 folketellingen (76 04 0012 Svenningen)

001 Johan Ludvik Hagen Iversen 01 1884-03-27 Rødøy - hp g Fiskeri med seilbaat hjemme og Lofotfiske om vinteren med motorbaat
002 Anna Karoline Johansen 01 1883-12-04 Rødøy - hu g Husmor
003 Olaf Johansen 01 1916-08-26 Rødøy - s ug Pf
004 Johanna Lorentze Johansen 01 1918-05-19 Rødøy - d ug Pf
005 Halfdan Ingvard Johansen 01 1920-08-26 Rødøy - s ug Pf
006 Ivar Henrik Johansen 01 1840-05-19 Rødøy - Bor hjemme hos Sønnen g Gaardsarbeide hos Sønnen
007 Olava Nikoline Johnsen 01 1846-07-11 Nesna - Bor hjemme hos Sønnen g Husarbeide hos Sønnen

.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anna Karoline Johansen

1922 døpt datter: Ingvarda Sofie

1922.17P 12.08.1922 24.09.1922 Ingvarda Sofie E fisker Johan Ludvik Hagen Iversen Svenningen 1884
hustru Anna Karoline f: Johansen 1883

76 04 1910

GJERØY NORDRE, Svenningen

76/04

IVER JOHANSEN, eier og bruker

1910 folketellingen

001 01 Iver Johnsen 19.05.1840 Rødøy hf g Gaardbr. og fisker b
002 01 Olava Andreasdatter 11.07.1846 Næsne hm g Gaardbr.kone b
003 01 Johan Iversen 27.03.1884 Rødøy s ug Fisker b
004 01 Everine Iversdatter 16.02.1887 Rødøy d ug Datter b

1900 folketellingen

001 01 Ivar Jansen 1840 Rødøy herred* Hf g Fiskeri og Jordbrug Husmand m J b
002 01 Olava Falk 1846 Nesne Nor Hm g Husmandskone b
003 01 Kristine Ivarsdatter 1880 Rødøy herred* D ug Husgjerning b
004 01 Johan Ivarsen 1884 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
005 01 Ivrine Ivarsdatter 1887 Rødøy herred* D ug Fiskeri b

1891 folketellingen

001 Iver Henrik Jensen 1 1840 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Olava Nikoline Folk 000 1846 Næsna - Hustru g -
003 Krestine Petrine Iversdt. 000 1880 Rødøy - Datter - -
004 Johan Ludvik Iversen 000 1884 Rødøy - Søn - -
005 Iverine Olava Iversdtr. 000 1887 Rødøy - Datter - -

Hvor fra

Født 19.05.1840 på gården Forsdal. Sønn av Johannes Andreas Jonsen og Sara Jonsdtr.

EKTEFELLE:

Ektefelle: Olava Falk

Ved tellingen 1875 er hun og ektefelle bosatt hjemme hos hennes bror og foreldrene på bnr 1a og b.

Andreas Falk 1800 Hemnæs S. og Pr og Olava Harken 1801 Hemnæs S. og Pr.

1875 viet

KIRKEBOKA VIET 1872:
Rødøy kirke 15.09.1872 - ungkar Iver Henrik Johannessen, bosatt Svenningen, født Lillefjord 1840, 32 år. Sønn av Johannes Iversen. Pige Olava Nicoline Christine Andreasdtr, født Langstrand i Næsnen 1846, 26 år gammel, datter av Andreas Falk.

76 04 1865

GJERØY NORDRE, Svenningen

76/04

OLE PAULSEN, selveier

Ole er født i Lurøy prestegjeld.

1865 FT: Eier og bruker - Ole Poulsen

001 01 Ole Poulsen 77 Lurø Præstegjeld Husfader g Gb Selveier
002 01 Elen Mortinsdatter 60 Rødø Præstegjeld hans Kone g

(S/L: 133/24) Husmandspladsen Svenning ere frasolgte Gaarden nordre Gjærø, men ikke særskilt skyldsatte, hvorfor de her medregnes under Gaarden Gjærø Matr. No 140a, b

Utsæd/husdyr:

Bruker: Ole Poulsen
Utsæd: by1/4 po2
Brukers yrke: Gb Selveier
Husdyr: ku1 få1

Kjøpt

Skjøte fra Gulbrand Olsen til Ole Paulsen på en anpart av denne gård kaldt ”Svenningen” for 10 spesidaler, datert 2. og tinglyst 5. juli 1839.

Skyldsatt

Delings- og skyldsettingsforretning hvorved en parsell ”Svenningen” kallet er fraskilt denne eiendom og gitt en særskilt skyld av urevidert 12 skilling, revidert 13 skilling, avholdt 3. juli, avhjemlet og tinglyst 18.september 1868.

76 03 eller 76.04?

GJERØY NORDRE, Svenningen

03 eller 04 ?

MARTNUS JOHANSEN, husmann

1875 folketellingen

001 01 Martines Johansen 1825 Rødø S. og Pr. hf g Husmand med Jord, Fisker b
002 01 Ingeborg Nilsdatter 1826 Næsne S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Johan Markussen 1800 Rødø S. Pr. Fader til No. 1 e Forsørges af Søn b

Utsæd/husdyr;

Bruker: Martines Johansen Utsæd: by1/2 po2
Husdyr: ku2 få5

1865 folketellingen

001 01 Martines Johansen 37 Rødø Præstegjd Husfader ug Husmand med Jord
002 01 Anne Johansdatter 25 Rødø Præstegjd ug hans Husholderske

Utsæd/husdyr;

Bruker: Martines Johansen
Utsæd: by3/8 po2
Brukers yrke: Husmand med Jord
Husdyr: ku2 få6

76.03 eller 76.04

GJERØY NORDRE, Svenningen

03 eller 04 ?

JOHAN MARKUSSEN, styrmann

1875 FT: Johan Markussen

1875: 003 01 Johan Markussen 1800 Rødø S. Pr. Fader til No. 1 e Forsørges af Søn b

1865 FT: Johan Markussen

Bosatt hos sønnen - Martinus Johansen:
003 01 Johan Marcussen 62 Rødø Præstegjd hans Fader g underholdes af Sønnen
004 01 Marit Olsdatter 62 Rødø Præstegjd hans Kone g

Hvorfra

Johan er sønn av Markus Jonsen og Dorthea Jonsdtr Liljendal. Foreldrene er bosatt på gården Selsøyvik i 1801. Markus Jonsen er styrmann.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Marit Jakobsdtr

Lenke

Datter: Simonette Kruse Johansdtr

Født 8. juli 1830.
FOLKETELLINGA 1865, side 12: Tjenestejente hos føderådsmann Anders Dass og kona Anne på gården Sundøy 3-1. Nevnt som 36 år gammel. Fødested Mo eller Rødøy prestegjeld? Tvetydlig skrevet i folketellinga.