Vernes Søndre (47)

1801 kun

Til hovedsiden

Under på siden her:
1811 Johan Erichsen (1801)
1801 Ole Jensen
1778 Anders Sjursen
1769 Jon Kristensen
1769 Gregus Olsen
1763 Hans Kristoffersen
1755 Henrik Abrahamsen, husmann
1744 Nils Pedersen
1742 Nils Pedersen (2) ?
1711 Per Larsen

1600

1668 Johannes Eriksen
1668 Anders Johansen
1668 Nils Johansen

47 00 1801

VERNES SØNDRE

47/01

JOHAN ERIKSEN, bonde bruker

1801 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1801:
007 02 Johan Erichsen 50 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og driver fiskeri
008 02 Karen Kristophersdatter 60 Hans kone 2dt ægteskab
009 02 Adelus Pedersdatter 27 Hendes datter Ugift
010 02 Erich Johansen 20 Deres søn Ugift
011 02 Peder Kristian Jansen 10 Deres søn Ugift
012 02 Pernella Johansdatter 18 Deres datter Ugift

Johan Eriksen - hvor fra

Har kilde på at han er sønn av Milla Pedersdtr
Lenke til gården Verang, hvor Milla og stefar Jon Pedersen er bosatt.
Nevnt i et skifte 1804:
Skifte Verang 1804 etter avdøde Margrethe Pedersdtr.
Gjenlevende ektefelle Peder Danielsen.
Bror av avdøde: Hector Pedersen.
Bror av avdøde: Peder Pedersen (død).
Barn av Peder Pedersen- Kirsten Pedersdtr som er gift med Jens Olsen Melen.
Inger Pedersdtr, barn av Peder Pedersen - Inger Pedersdtr, gift med Ole Henrichsen Pladsen.

Milla Pedersdtr, søster av avdøde (død).
Barn av Milla - Johan Erichsen, Nordfjord.

Kirsten Pedersdtr, søster av avdøde, selv død.
Barn av Kirsten, Nils Andersen, som selv er død, men har sønnen Petter Nilsen.
Barn av Kirsten - Andrina Steensdtr.

.

EKTEFELLE OG BARN

Ektefelle: Karen Kristophersdtr

Født ca 1741.
1801: 008 02 Karen Kristophersdatter 60 Hans kone 2dt ægteskab

Skifte på gården Vernes Søndre 1811 etter Karen Christophersdtr.
Johan Eriksen, ektefelle.
Erik Johansen (28) sønn.
Peder Johansen, sønn.
Christen Peedersen (sønn),
Adelus Pedersdtr, datter og
Elen Pedersdtr, datter.

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1811. Karen Christophersdtr, Wærnes, 70 aar.

Viet 1779

1779 ungkar Joen Erichsen, født og bosatt Søer Vernes.
Brur Karen Christophersdtr, enken.

Tidligere ekteskap

Karen var tidligere gift med Peder Kristensen og bosatt på gården Gjerøy Søndre. Lenke dit.

.

KARENS BARN 1. ekt

Karen datter fra 1. ekt: Adelus Pedersdtr

Født ca 1874.
1801: 009 02 Adelus Pedersdatter 27 Hendes datter Ugift
Moras skifte 1811: Adelus Pedersdtr, datter

Hun er datter av Peder Kristensen som hennes mor var gift med tidligere. Lenke dit.

Karens datter fra 1.ekt: Elen Pedersdtr

Nevnt slik i moras skifte her 1811:
Elen Pedersdtr, datter.

.

Hennes sønn: Kristen Pedersen

Nevnt moras skifte 1811, som sønn. Var da fra hennes første ekteskap.

FELLES BARN

Deres sønn: Erik Johansen

Født ca 1881.
1801: 010 02 Erich Johansen 20 Deres søn Ugift
1811 moras skifte: Erik Johansen (20) sønn.
Erik ble gift med Beret Pedersdtr - familien omtales på brukersiden...

.

Deres sønn: Peder Kristian Johansen

Født ca 1791.
1801: 011 02 Peder Kristian Jansen 10 Deres søn Ugift
1811: Moras skifte: Peder Johansen, sønn.
Er senere nevnt som bosatt på gården her sammen med familie. Lenke dit.

.

Deres datter: Pernella Johansdtr

Født ca 1783.
1801: 012 02 Pernella Johansdatter 18 Deres datter Ugift

47 00 1797

VERNES SØNDRE

OLE JENSEN, bonde bruker

1801 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1801:
001 01 Ole Jensen 56 Husbonde 2dt ægteskab Bonde bruger jord og driver fiskeri
002 01 Synøv Pedersdatter 53 Hans kone 2dt ægteskab
003 01 Lars Olsen 19 Hans søn Ugift
004 01 Martha Olsdatter 20 Hans datter Ugift
005 01 Elen Olsdatter 11 Hans datter Ugift
006 01 Ane Johanna Olsdatter 3 Hans datter

EKTEFELLER og BARN:

Ektefelle (2): Synøv Pedersdtr

1801: 002 01 Synøv Pedersdatter 53 Hans kone 2dt ægteskab
Huskona Ane døde 1797 og synnøv er da blitt gift med brukeren etter den tid - som enke.

.

1797 Ane Jensdtr dør - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Vernes Sør 1797 etter avdøde Ane Jensdtr.
Gjenlevende ektefelle Ole Jensen.
Lars Olsen (14) sønn.
Martha Olsdtr (16) datter,
Elen maria Olsdtr (7) datter,
Ane Johanna Olsdtr (1/2) datter.

.

Hans datter fra 1.ekt: Ane Johanna Olsdtr

Født 1798 ca.
1801; 006 01 Ane Johanna Olsdatter 3 Hans datter

.

Hans datter 1.ekt: Segnins Olsdtr (tv)

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1793. Segniis Olsdtr, Søerwernæs, datter av Ole Jenssøn, 3 uker, tvillingsbarn, begge døde.

.

Hans datter 1.ekt: Karen Olsdtr

Hun var tvilling.
Kirkeboka for Rødøy - døde:
1793. Karen Olsdtr, SøerWernæs, datter av Ole Jenssøn, 14 dager. Tvilling.

.

Hans datter fra 1.ekt: Elen Olsdtr

Født ca 1790.
1801: 005 01 Elen Olsdatter 11 Hans datter Ugift

.

Hans datter fra 1.ekt: Martha Olsdtr

Født ca 1781.
1801: 004 01 Martha Olsdatter 20 Hans datter Ugift

.

Hans sønn 1.ekt: Lars Olsen

Født ca 1772.
1801: 003 01 Lars Olsen 19 Hans søn Ugift

47 00 1778

VERNES SØNDRE

47/00

ANDERS SJURSEN,

SKIFTER I RØDØY 1686-1780:
Skifte på gården Vernes Søndre 1778 etter avdøde Elisabeth Nielsdtr. Gjenlevende ektefelle Anders Siursen. Barn: Nils Andersen (8), Jørgen Andersen (6) og Berith Andersdtr (2).

Anders Sjursen - sønn av Sjur Lassessen

Skal være født på gård Aanes ca 1770 - sønn av Sjur Larsen (lassessen) og Beret Hansdtr.

.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (2) Karen Olsdtr

Viet 1779
Brudgom Anders Sjursen, enkemann, født og bosatt Vernes.
Brur Karen Olsdtr, pigen
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

.

Ektefelle (1): Elisabeth Nilsdtr

Skifte etter henne på gården Vernes Søndre 1778.

.

1770 Barn: Nils Andersen

Nevnt i skiftet etter moren Elisabett 1778 som 8 år gammel sønn. Ikke nevnt i skiftet etter sin morsøster 1794 - som sine to søsken. Må være død før dette år.

.

1772 Barn: Jørgen Andersen

Nevnt i skiftet etter sin mor Elisabeth 1778 som 6 årig sønn.

Skifter i Rødøy:
Skifte etter Anne Nilsdtr Pladsen 1794. Gjenlevende ektefelle Haftor Pedersen. Søster av avdøde: Karen Nilsdtr. Søster av avdøde: Elisabet Nilsdtr (død), men etterlater seg barna: Jørgen Andersen (22) og Beret Andersdtr (19). Halvsøster: Ingeborg Gregusdtr, gift med Hernrich Olsen, Rangsund.

.

1773 Barn: Beret Andersdtr

Nevnt i skiftet etter sin mor Elisabeth 1778 som 2 årig datter.
Skifter i Rødøy:
Skifte etter Anne Nilsdtr Pladsen 1794. Gjenlevende ektefelle Haftor Pedersen. Søster av avdøde: Karen Nilsdtr. Søster av avdøde: Elisabet Nilsdtr (død), men etterlater seg barna: Jørgen Andersen (22) og Beret Andersdtr (19). Halvsøster: Ingeborg Gregusdtr, gift med Hernrich Olsen, Rangsund.

Hun er ved tellingen 1801 bosatt som tjenestejente hos Ingebrigt Larsen og kona Aasel Larsdtr på gården Segelfore 63-01.

.

1763 Datter: Berit Hansdtr

Døpt 1762 Birrith Hansdtr, ekte.
Far: Hans Siurchsønn, Lillefjorden.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

47 00 1769

VERNES SØNDRE

JON KRISTENSEN

1769 Jon Kristensen

Manntall 1769:47 Søervernes: Joen Christensen (35)

EKTEFELLE og BARN:

1766 Sønn: Lars Jonsen

Manntall 1769:47 Søervernes: (3) født her.

ANDRE personer:

1766 Jens Andersen

Manntall 1769:47 Søervernes: (3) Født Forsdal.

Ole Olsen

Manntall 1769:47 Søervernes: Ole Olsen (22)
Mulig at Nil under er hans sønn?

Nils Olsen

Manntall 1769:47 Søervernes: Nils Olsen (3), født her.
Mulig sønn va forannevnte?

47 00 1763

VERNE SØNDRE

HANS KRISTOFFERSEN, bonde bruker

1763 Hans Kristoffersen - skifte

Skifte fra gården VERNES SØNDRE 1763 - HANS CHRISTOPHERSEN. Gjenlevende ektefelle Marite Pedersdtr.
Barn: Henrich Andreas Christophersen (6),
Christopher Hansen (3) og
Berete Hansdtr (3/4)

Hans Kristoffersen - hvor fra

Sønn av Kristoffer Hansen og Lisabeth Olsdtr, på gården Breivik.

Manntall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn:Hans
Etternavn: Christophersen
Gård:Sørvernes
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 28
Fødested:
i Kiongsfiorden paa Breivigen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

EKTEFELLE OG BARN:

Ektefelle: Marit Pedersdtr

Datter av Peder Nilsen og Karen Olsdtr på gården Bjerga. Lenke til "1801 og før".

.

Sønn: Kristoffer Hansen - død Bjerga

1818 avdød Christopher Hansen, Bjerga.
Merknader:
{Alder ved skrifte:} 60 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

.

Datter: Karen Hansdtr

Avdød 1759 Karen Hansdtr Sørwernes, pårørende Hans Christophersen. Alder 5 aar.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

47 00 1769

VERNES SØNDRE

GREGUS OLSEN, bonde bruker

1769 Gregus Olsen

Manntall 1879 47 Søervernes: Gregus Olsen (58).

Manntall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn: Gregus
Etternavn: Olsen
Gård: Sørvernes
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 38
Fødested:
i Sørfiorn paa Qvalvigen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Felleshistorien side 279

FELLESHISTORIA 279;....."For øvrig kunne de selv bruke eller sikre seg inntekt fra særlige herligheter på gården. Gregus Olsen Sør-Værnes klager bittert over avgiftene han måtte gi for et laksevarp som han ikke hadde hatt nytte av på mange år". (1750åra?).

Hvor fra

Fødested:
i Sørfiorn paa Qvalvigen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

EKTEFELLE og BARN:

1749 viet

Brudgom Gregus Olsen - brur Elisabeth Hansdatter.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

47 00 1755 Huusmand AF søen: Henrik Abrahamsen

Manntall 1755

Stilling/stand: Huusmand Af søen
Fornavn: Henrich
Etternavn: Abrahamsen
Gård: Sørvernes
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 30
Fødested:
her i gieldet i Voga
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Hvor fra

Fødested:
her i gieldet i Voga
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

47 01 1742 Nils Pedersen (2)

Nils Pedersen

Her må være to med dette navn i denne periode da Nils Pedersen nevnt nedenfor her er født ca 1656?

1742 døpt barn: Catharina Nielsdtr

Far: Nils Pedersen, Sørværnes, ekte.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

47 01 1744 Nils Persen

Brukere (ene): Nils Pedersen (f. 1656 ca)

Fornavn: Niels
Etternavn: Pedersen
Gård: Sør Vernes
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Bruker (ene) Nils Pedersen

Fornavn: Niels
Etternavn: Pedersen
Gård; Sør Vernes
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1729-1732

Sørvernes B 47 Nils Pedersen Nils Pedersen 4 1732 15 12 Manntall og beregning - fra Helgeland til Tronhjems tukthus, datert 28.12.1732 . (M1)
Sørvernes B 47 Nils Pedersen Nils Pedersen 1729 32 47 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1728

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 2:
Wernes/Rødøe. Nils Pedersen,person. Laugrettemand. Segl.

Bruker (ene) Nils Pedersen

Fornavn: Niels
Etternavn: Peders.
Gård: Sør Wærnæs
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Niels
Etternavn: Pedersen
Gård: Sørverness med Vernesossen
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

Bruker (1 av 2): Nils Pedersen

Fornavn: Niels
Etternavn: Pederssen
Gård: Sørvernes
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Bruker (1 av 2): Nils Persen

Fornavn: Niels
Etternavn: Pers.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder 45
Gård: Sørvernes
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Bruker (1 av 2): Nils Persen

Fornavn: Nils Persen
Gård: Sørvernes
Løpenr:201
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN;

Sønn: Hans Nilsen

Fornavn: Hans
Etternavn: Nielsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 9
Gård: Sørvernes
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Sønn: Anders Nilsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Nielsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder 7
Gård: Sørvernes
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Sønn: Peder Nilsen

Fornavn: Peder
Etternavn: Nielsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder 5
Gård Sørvernes
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Sønn: Christoper Nilsen

Fornavn: Christopher
Etternavn: Nielsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 2
Gård: Sørvernes
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Døpt 1739: Anna Nilsdtr

1739 Anna Nilsdtr. FAR: Nils Pedersen, Sørvernes. 1739. E.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

ANDRE:

Dreng: Nils Persen

Fornavn: Niels
Etternavn: Pers.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 12
Gård: Sørvernes.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

47 00 1711 Per Larsen

Bruker (1 av 2): Peder Larsen

Fornavn: Peder
Etternavn: Larssen
Gård: Sørvernes
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Bruker (1 av 2): Per Larsen

Fornavn: Per
Etternavn: Larsen
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder 43
Gård: Sørvernes
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Bruker (1 av 2): Peder

Fornavn: Peder
Gård:Sørvernes
Løpenr:202
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

ANDRE:

Dreng: Knud Jetmunsen

Fornavn: Knud
Etternavn: Jetmuns.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder 16
Gård Sørvernes
Fød i Nordfiord (søri landet?)-
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi
MEST TROLIG ER DETTE EN INNFLYTTER.

PERSONER

1755 Ole Kristensen

Nevnes som født Sørvernes, 26 år gammel 1755. Dreng på Øver Kiong 1755.

Avdød, div

Ledig