Gård Strand (18) bnr 1

Husmannsplasser

Forsiden

18 01 plass "Strandmoen"

Omtale

Nok samme plass som tidligere er omtalt som "Moen" nedenfor her. Det er datter og svigersønn til tidligere husmann som er bosatt er.

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Mons Kristoffersen 1851 Møgster SB Hf g Skomager, Husm. m.Jord f
002 01 Regine Hansdtr. 1855 Rødøy herred* Hm g Alm. Husgjerning b
003 01 Kristian Monsen 1878 Rødøy herred* S ug Skomager f
004 01 Roselia Monsdatter 1884 Rødøy herred* D ug Husgjerning b
005 01 Adolf Monsen 1886 Rødøy herred* S ug Hugger Ved b
006 01 Gisle Monsen 1889 Rødøy herred* S ug Barn b
007 01 Sigurd Monsen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b
008 01 Monrad Monsen 1896 Rødøy herred* S ug Barn b
009 01 Karen Jensdatter 1828 Rødøy herred* FL e Spinder Uld- og desuden understøttes i Huset b

Familien bosatt tidligere

Alle barna født 1879-1880 er født på gården Strand, som inderste familie hos huskonas familie. Barn 1884-1893 er født på gården Eskeholmen (45-2) Ivarøen. Den første av barna som igjen er født her - er Monrad i 1896.

Status og yrke?

1878-1880 er han nevnt som "Inderst". 1884-1886 som husmann (Ivarøy). 1889 som skomaker. 1891 som handelsmann. 1893 som husmann. 1896 i gjen som handelsmann.

EKTEFELLE:

Ektefelle: Regine Hansdtr.

1900: 002 01 Regine Hansdtr. 1855 Rødøy herred* Hm g Alm. Husgjerning b
Hus er datter av Hans Rolfsen, husmann tidligere her.

1900 ft: Regine sin mor

1900: 009 01 Karen Jensdatter 1828 Rødøy herred* FL e Spinder Uld- og desuden understøttes i Huset b
1910 er flytta til Vasvika og bosatt hos en sønn. Se omtale av henne nedenfor.

BARN:

1896 døpt sønn: Monrad

Mer om MONRAD:

Født 15.3.1896 på Strand (18-01) Strandmoen.1
900:008 01 Monrad Monsen 1896 Rødøy herred* S ug Barn b

1893 døpt sønn: Sigurd

Mer om SIGURD:

Født 8.5.1893 på gården Eskeholmen (45-02) Ivarøen. Døpt kirken 23.7.1893.
1900: 007 01 Sigurd Monsen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b

1891 døpt sønn: Rolf

Født 13.5.1891 Eskeholmen (45-02) Ivarøen. Døpt kirken 2.8.1891.

Mer om ROLF:

AVDØD:
1897.14G 27.03.1897 24.04.1897 ægte f Rolf Antonius Berg Monsen Ivarø Strand Telnæs 13.5.1891

1889 døpt sønn: Gisle Bang

Mer om GISLE:

Født 13.4.1889 på gården Eskeholmen (45.02) Ivarøen. Døpt kirken 17.6.1889.
1900: 006 01 Gisle Monsen 1889 Rødøy herred* S ug Barn b

1886 døpt sønn: Adolf

Mer om ADOLF:

Født 21.9.1886 på gården Eskeholmen (45-02) Ivarøen. Døpt kirken 26.6.1887.
1900: 005 01 Adolf Monsen 1886 Rødøy herred* S ug Hugger Ved b
AVDØD:
1905.11G 17.10.1905 25.10.1905 ugf dreng? Adolf Johan Eide Monsen Strand Strand 1886 Tæring.

1884 døpt datter: Milla Roselia Sal

Født 30.09.1884 på gården Eskeholmen (45-02) Ivarøen. Hjemmedøpt. Døpt kirken 8.6.1885.

Mer om MILLA:

1900: 004 01 (Milla) Roselia Monsdatter 1884 Rødøy herred* D ug Husgjerning b

AVDØD:
1902.1P 25.12.1901 03.05.1902 Milla Roselia Kristoffersen Ivarø Strand 1885 Mavesår.

1880 døpt datter: Anna Lise

Født 6.4.1880. Døpt kirken 11.7.1880.

Mer om ANNA:

AVDØD:
1897.12P 27.10.1896 16.11.1896 ugift Anna Elise Monsdtr Strand Strand Telnæs 1880 TÆRING.

1878 døpt sønn: Karolius Heiberg

Mer om KAROLIUS:

Født 16.10.1878. Døpt kirken 15.6.1879.
1900: 003 01 Kristian Monsen 1878 Rødøy herred* S ug Skomager f

18.01 plass "MOEN"

Omtale

Husmannsplass under gården Strand 18.01. (Tidligere 77).

1881 Husmann Hans Rolfsen døde

AVDØD:
1881.18G 19.01.1881 17.05.1881 husmand, gift Hans Rolfsen Frons prgld Strand Telnæs 1820

1875 folketellingen

013 04 Hans Rolfsen 1825 Fron Pr. Nordre Frons Pr. Vedkommende ved det ikke selv hf g Husmd. md. Jord, Fisker b
014 04 Karen Jensdatter 1835 Rødø Pr. Hans Kone g b
015 04 Mina Hansdatter 1857 Rødø Pr. d ug b
016 04 Jens Hansdatter!! 1866 Rødø Pr. s b
017 04 Edvard Hansdatter!! 1870 Rødø Pr. s b

Utsæd/husdyr:

H. Rolfsen
Utsæd:
Brukers yrke:
Husdyr: ku1 ka1 få10 gj2

1865 folketellingen

001 01 Hans Rolfsen 47 Froen i Gudbransdalen g Husmd med Jord, Fisker
002 01 Karen Jensdatter 36 Rødø Præste hans Kone g
003 01 Regine Hansdatter 11 Rødø Præste deres Datter ug
004 01 Mina Hansdatter 9 Rødø Præste deres Datter ug
005 01 Jens Hansen 1 Rødø Præste deres Søn ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Hans Rolfsen Utsæd: po2
Brukers yrke: Husmd med Jord, Fisker Husdyr: ku1 få5 gj4

EKTEFELLE:

1910 ft: Karen bosatt hos sønn i Vasvika

Sønnen Jens på gården Vasvik 1910.
1910: 011 01 Karen Jensdatter 1822.06.? Rødøy fl e Intet erhverv, Fors. gbr. b

1900 ft: Karen - hos datter

Bosatt her hos datter Regine - gift med Mons Kristoffersen - husmann omtalt foran her.

Ektefellen: Karen Marta Birgitte Jensdtr

1875 014 04 Karen Jensdatter 1835 Rødø Pr. Hans Kone g b
1865: 002 01 Karen Jensdatter 36 Rødø Præste hans Kone g

BARN:

1870 døpt sønn: Edvard Johan Klæboe

1870.48 26.08.1870 30.10.1870 Edvard Johan Klæboe E hus Hans Rolfsen Strand
hstr Karen Jensd

Mer om EDVARD:

1875 ft: 017 04 Edvard Hansdatter!! 1870 Rødø Pr. s b

.

1868 døpt datter: Hanna Kristine Klæboe

1868.22 29.09.1867 23.08.1868 Hanna Christine Klæboe E huusmd Hans Rolfsen Strand [Hjd]
hstr Karen Jensd

Mer om HANNA:

.

1865 døpt sønn: Jens Bernhard Bang

1865.24 27.01.1865 16.07.1865 Jens Bernhard Bang E h Hans Rolfsen Strand
Karen Martha Birgitha Jensd

Mer om JENS:

Født her 27.1.1865.
1875 ft: 016 04 Jens Hansdatter!! 1866 Rødø Pr. s b
Han er ved tellingen 1900 bosatt på gården Vasvik (14-01) Rydingen. Lenke dit.

.

1864 døpt datter: Anne Birgite Bang

1864.20 30.01.1864 Anne Birgitha Bang E huusmd Hans Rolfsen Strand [Db, Hjd]
Karen Jensdatter

Mer om ANNE:

AVDØD:
1871.12 18.07.1871 09.08.1871 br Anna Christine Hansd Strand 3 2/3 1867 Død i halsesyge.

.

1862/1861 døpt datter: Jensine Andrea Lovise

1862.20 19.10.1861 15.06.1862 Jensine Andrea Lovise? E huusmand Hans Rolfsen Strand [Hjd]
Karen Jensdatter

Mer om JENSINE:

AVDØD:
1862.31 28.12.1861 ægtef pgbr Jensine Hansd Strand 2m? Død af halsesyge.

.

1858 døpt datter: Jensine Andrea Lund

1858.41 05.06.1858 29.08.1858 Jensine Andrea Lund E ind Hans Rolfsen Strand
hstr Karen Jensd

Mer om JENSINE:

AVDØD:
1862.33 07.08.1861 03.08.1862 ægtf pgbr Jensine Andrea Lund Strand 3/4 Død af halsesyge.

.

1857 døpt datter: Marie Andrea Lovise

1857.7 22.02.1857 10.05.1857 Marie Andrea Lovise? E ind Hans Rolfsen Oldervik
hstr Karen Jensd

Mer om MARIE:

Sannsynlig hun som kalles "Mina" 1865 og 1875,
1875: 015 04 Mina Hansdatter 1857 Rødø Pr. d ug b
1865 ft: 004 01 Mina Hansdatter 9 Rødø Præste deres Datter ug

.

1855 døpt datter: Regine Johanna Bergithe

1855.27 01.07.1855 29.07.1855 Regine Johanna Birgitta E ind Hans Rolfsen Oldervik
kone Karen Jensd

Mer om REGINE:

FOLKETELLINGA 1865: Bosatt som 11 år gammel datter hjemme hos foreldrene på plassen Moen under gården Strand 18.

Hun ble gift med Mons Kristoffersen, familie nevnt foran her.

.

1854 døpt sønn: Anton Kristian

1854.58 15.05.1854 16.05.1854 Anton Christian E ind Hans Rolfsen Strand [Db]
kone Karen Jensd

Mer om ANTON:

Født her den 15.5.1854.
Kirkeboka døde:
1854.24 04.09.1854 10.09.1854 ægte barn Antoni Christian Hansen Strand Hjelpekirkegaarden 17u